Засідання № 1 від 2018-01-15


Порядок денний:

1. Поновлення та переведення на навчання в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
Доповідають директори інститутів, декани факультетів (після погодження з проректором з науково-педагогічної роботи В.А.Бугровим)
2.   Різне


 

Рішення:


1.СЛУХАЛИ:    Директорів інститутів, деканів факультетів про поновлення та переведення на навчання у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка:
1.1.СЛУХАЛИ:    декана географічного факультету Олійника Я.Б. про заяву Данильченка Петра Михайловича (відрахований зі складу студентів географічного факультету 2 року навчання ОС «Магістр» денної форми навчання Київського національного університету імені Тараса Шевченка за академічну неуспішність наказ № 998-33 від 19.04.2017 р.) про поновлення у складі студентів 2 року навчання за ОС «Магістр» денної форми навчання, спеціальність 242 Туризм, контрактна основа. 
УХВАЛИЛИ:    дозволити поновити Данильченка Петра Михайловича у складі студентів 2 року навчання за ОС «Магістр» денної форми навчання, спеціальність 242 Туризм, контрактна основа. Академічна різниця 2 предмети.
1.2.СЛУХАЛИ:    заяву Шевчук Ірини Володимирівни (відрахована зі складу студентів географічного факультету 5 курсу ОС бакалавр заочної форми навчання Київського національного університету імені Тараса Шевченка за власним бажанням наказ № 2894-33 від 14.09.2010 р.) про поновлення на 3 курс денної форми навчання, географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, ОС бакалавр напряму підготовки «6.040104 – географія» на контрактній основі. Академічна різниця 5 предметів.
УХВАЛИЛИ:    допустити до складання академічної різниці та поновити за умови успішного складання академрізниці Шевчук Ірину Володимирівну на 3 курс денної форми навчання, географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, ОС бакалавр напряму підготовки «6.040104 – географія» на контрактній основі.
1.3.СЛУХАЛИ:    заяву студентки Нечитайло Ольги Валеріївни (відрахована зі складу студентів географічного факультету 3 курсу ОС бакалавр денної форми навчання Київського національного університету імені Тараса Шевченка за академічну неуспішність наказ № 1014-33 від 20.04.2017 р.) про поновлення на 3 курс денної форми навчання, географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, ОС бакалавр напряму підготовки «6.080101 – геодезія, картографія та землеустрій» на контрактній основі. Академічна різниця складає 3 предмети
УХВАЛИЛИ:    допустити до складання академічної різниці та поновити за умови успішного складання академрізниці Нечитайло Ольгу Валеріївну на 3 курс денної форми навчання, географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, освітнього ступеня бакалавр, напряму підготовки «6.080101 – геодезія, картографія та землеустрій» на контрактній основі.
1.4.СЛУХАЛИ:    заяву студентки Пархоменко Катерини Романівни  (відрахована зі складу студентів географічного факультету 4 курсу ОС бакалавр заочної форми навчання Київського національного університету імені Тараса Шевченка за академічну неуспішність та невиконання умов контракту наказ № 1544-33 від 24.05.2016 р.) про поновлення на 4 курс заочної форми навчання, географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, ОС бакалавр напряму підготовки «6.140103 – туризм» на контрактній основі. Академічна різниця відсутня.
УХВАЛИЛИ:    поновити  Пархоменко Катерину Романівну на 4 курс заочної форми навчання, географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, освітнього ступеня бакалавр, напряму підготовки «6.140103 – туризм» на контрактній основі.
1.5.СЛУХАЛИ:    директора ННЦ «Інститут біології та медицини» Остапченко Л.І. про заяву Петрової Анастасії Олександрівни,  студентки 2 курсу освітнього рівня бакалавр, яка навчається за кошти фізичних, юридичних осіб (контракт) на денній формі за спеціальністю 224 Технології медичної діагностики та лікування, освітня програма Лабораторна діагностика, про переведення на спеціальність 091 Біологія денної форми навчання на 2 курс ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка за кошти фізичних, юридичних осіб (контракт). 
УХВАЛИЛИ     допустити Петрову Анастасію Олександрівну до складання академічної різниці (3 іспити) і дозволити подальше переведення зі збереженням форми фінансування на спеціальність 091 Біологія за умови успішного складання академічної різниці.  
1.6.СЛУХАЛИ:    заяву Степанюка Максима Вікторовича, студента 3 курсу освітнього рівня бакалавр, який навчається за кошти фізичних, юридичних осіб (контракт) на денній формі за спеціальністю 6.120102 Лабораторна діагностика про переведення на 3 курс денної форми навчання за напрямом підготовки 6.040102 Біологія ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, навчання за кошти фізичних, юридичних осіб (контракт).  
УХВАЛИЛИ     допустити Степанюка Максима Вікторовича до складання академічної різниці (3 іспити) і дозволити подальше переведення зі збереженням форми фінансування за напрямом підготовки 6.040102 Біологія за умови успішного складання академічної різниці.
1.7.СЛУХАЛИ:     заяву Андрєєнкової Єлизавети Владиславівни, студентки 2-го курсу освітнього рівня бакалавр спеціальність «Біологія», Хьюстонського університету, про переведення до ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка студенткою 2-го курсу (ІI семестр) освітнього рівня бакалавр спеціальність «091-Біологія», денної форми навчання на контрактній основі. Академ.різниця: (2-заліки, 8-іспити)
УХВАЛИЛИ:     дозволити переведення Андрєєнкової Єлизавети Владиславівни за умови складання академічної різниці та подальшого зарахування з Хьюстонського університету освітнього рівня бакалавр спеціальність «Біологія» до ННЦ «Інститут біології та медицини» на 2 курс (ІI семестр) освітнього рівня бакалавр спеціальність «091-Біологя», денної форми навчання на контрактній основі.
1.8.СЛУХАЛИ:     директора Інституту міжнародних відносин Копійку В.В. про заяву Гончарова Марка Богдановича про переведення до Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка студентом 3 курсу денної форми навчання, ОР «бакалавр», спеціальності «Міжнародне право» з 3 курсу філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальності «Політологія» денної форми навчання. Академічна різниця складає 7 предметів.
УХВАЛИЛИ:    допустити Гончарова Марка Богдановича до складання академічної різниці. Дозволити переведення Гончарова Марка Богдановича за умови успішного складання академічної різниці та подальшого зарахування до Інституту міжнародних відносин на 2 курс спеціальності 293 «Міжнародне право» денної форми навчання контрактної основи.
1.9.СЛУХАЛИ:     заяву Ігнатьєва Кирила Геннадійовича про переведення до Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка студентом 4 курсу денної форми навчання, ОР «бакалавр», спеціальності «Міжнародне право» з 4 курсу Інституту міжнародних відносин Київського міжнародного університету, спеціальності «Міжнародне право» денної форми навчання. Академічна різниця складає 5 предметів.
УХВАЛИЛИ:    допустити Ігнатьєва Кирила Геннадійовича до складання академічної різниці. Дозволити переведення Ігнатьєва Кирила Геннадійовича за умови успішного складання академічної різниці та подальшого зарахування до Інституту міжнародних відносин на 4 курс спеціальності 293 «Міжнародне право» денної форми навчання контрактної основи.
1.10.СЛУХАЛИ:     заяву Вишиванюка Михайла Васильовича про переведення до Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка студентом 1 курсу денної форми навчання, ОР «магістр», спеціальності «Міжнародне право», освітньої програми «Міжнародне приватне право» з 1 курсу ОР «магістр» Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка спеціальності 293 «Міжнародне право», освітньої програми «Міжнародне право» денної форми навчання. Академічна різниця складає 5 предметів.
УХВАЛИЛИ:    допустити Вишиванюка Михайла Васильовича до складання академічної різниці. Дозволити переведення Вишиванюка Михайла Васильовича за умови успішного складання академічної різниці та подальшого зарахування до Інституту міжнародних відносин на 1 курс ОР «магістр» спеціальності 293 «Міжнародне право», освітньої програми «Міжнародне приватне право» денної форми навчання контрактної основи.
1.11.СЛУХАЛИ:     заяву Чжоу Веньлян про переведення до Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка студентом 1 курсу денної форми навчання, ОР «магістр», спеціальності «Міжнародні економічні відносини», освітньої програми «Міжнародні фінанси та інвестиції» з 1 курсу ОР «магістр» Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини», освітньої програми «Міжнародні економічні відносини» денної форми навчання. Академічна різниця складає 5 предметів.
УХВАЛИЛИ:    допустити Чжоу Веньлян до складання академічної різниці. Дозволити переведення Чжоу Веньлян за умови успішного складання академічної різниці та подальшого зарахування до Інституту міжнародних відносин на 1 курс ОР «магістр» спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини», освітньої програми «Міжнародні фінанси та інвестиції» денної форми навчання контрактної основи.
1.12.СЛУХАЛИ:     заяву Скалуна Ернеста Руслановича про поновлення до Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка студентом 2 курсу денної форми навчання, ОР бакалавр, спеціальності «291 – міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», контрактна основа. Був відрахований за невиконання навчального плану з 2 курсу Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка спеціальності «291 – міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» денної форми навчання наказом № 1686-33 від 11.07.2017 р. Академічна різниця складає 2 предмети.
УХВАЛИЛИ:    допустити Скалуна Ернеста Руслановича до складання академічної різниці. Поновити Скалуна Ернеста Руслановича до Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка студентом 2 курсу денної форми навчання, ОР магістр, спеціальності «291 – міжнародні відносини», освітньої програми «Міжнародні відносини» (навчання на контрактній основі) за умови успішного складання академічної різниці.
1.13.СЛУХАЛИ:     заяву Стеч Жанни Сергіївни про поновлення до Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка студенткою 2 курсу денної форми навчання, ОР бакалавр, спеціальності «056 – міжнародні економічні відносини», контрактна основа. Була відрахована за невиконання навчального плану з 2 курсу Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка спеціальності «056 – міжнародні економічні відносини» денної форми навчання наказом № 1705-33 від 11.07.2017 р. Академічна різниця складає 2 предмети.
УХВАЛИЛИ:    допустити Стеч Жанну Сергіївну до складання академічної різниці. Поновити Стеч Жанну Сергіївну до Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка студенткою 2 курсу денної форми навчання, ОР бакалавр, спеціальності «292 – міжнародні економічні відносини», освітньої програми «Міжнародні економічні відносини» (навчання на контрактній основі) за умови успішного складання академічної різниці.
1.14.СЛУХАЛИ:     заяву Дедер Маргарити Юріївни про поновлення до Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка студенткою 3 курсу денної форми навчання, ОР бакалавр, спеціальності «291 – міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», контрактна основа. Була відрахована за невиконання навчального плану з 3 курсу Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка спеціальності «291 – міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» денної форми навчання наказом № 1685-33 від 11.07.2017 р. Академічна різниця складає 3 предмети.
УХВАЛИЛИ:     допустити Дедер Маргариту Юріївну до складання академічної різниці. Поновити Дедер Маргариту Юріївну до Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка студенткою 3 курсу денної форми навчання, ОР бакалавр, спеціальності «291 – міжнародні відносини», освітньої програми «Міжнародні економічні відносини» (навчання на контрактній основі) за умови успішного складання академічної різниці.
1.15.СЛУХАЛИ:     заяву Павленко Ірини Вікторівни про поновлення до Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка студенткою 1 курсу денної форми навчання, ОР магістр, спеціальності «291 – міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», контрактна основа. Була відрахована за академічну неуспішність з 1 курсу ОР магістр Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка спеціальності «291 – міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» денної форми навчання наказом № 1684-33 від 11.07.2017 р. Академічна різниця складає 1 предмет.
УХВАЛИЛИ:    допустити Павленко Ірину Вікторівну до складання академічної різниці. Поновити Павленко Ірину Вікторівну до Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка студенткою 1 курсу денної форми навчання, ОР магістр, спеціальності «291 – міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», освітньої програми «Міжнародні відносини» (навчання на контрактній основі) за умови успішного складання академічної різниці.
1.16.СЛУХАЛИ:    заяву Садової Марини Євгенівни про поновлення до Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка студенткою 2 курсу денної форми навчання, ОР бакалавр, спеціальності «056 – міжнародні економічні відносини», контрактна основа. Була відрахована за невиконання навчального плану з 2 курсу Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка спеціальності «056 – міжнародні економічні відносини» денної форми навчання наказом № 1702-33 від 11.07.2017 р. Академічна різниця складає 2 предмети.
УХВАЛИЛИ:    допустити Садову Марину Євгенівну до складання академічної різниці. Поновити Садову Марину Євгенівну до Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка студенткою 2 курсу денної форми навчання, ОР бакалавр, спеціальності «292 – міжнародні економічні відносини», освітньої програми «Міжнародні економічні відносини» (навчання на контрактній основі) за умови успішного складання академічної різниці.
1.17.СЛУХАЛИ:     заяву Цимбала Юрія Альбертовича про поновлення до Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка студентом 2 курсу денної форми навчання, ОР бакалавр, спеціальності «056 – міжнародні економічні відносини», контрактна основа. Був відрахований за невиконання навчального плану з 2 курсу Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка спеціальності «056 – міжнародні економічні відносини» денної форми навчання наказом № 1703-33 від 11.07.2017 р. Академічна різниця складає 2 предмети.
УХВАЛИЛИ:    допустити Цимбала Юрія Альбертовича до складання академічної різниці. Поновити Цимбала Юрія Альбертовича до Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка студенткою 2 курсу денної форми навчання, ОР бакалавр, спеціальності «292 – міжнародні економічні відносини», освітньої програми «Міжнародні економічні відносини» (навчання на контрактній основі) за умови успішного складання академічної різниці.
1.18.СЛУХАЛИ:    заяву Данеляна Ішхана Ервандовича про поновлення до Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка студентом 3 курсу денної форми навчання, ОР бакалавр, спеціальності «055 – міжнародні відносини», контрактна основа. Був відрахований за невиконання навчального плану з 3 курсу Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка спеціальності «055 – міжнародні відносини» денної форми навчання наказом № 2397-33 від 15.09.2017 р. Академічна різниця складає 2 предмети.
УХВАЛИЛИ:    допустити Данеляна Ішхана Ервандовича до складання академічної різниці. Поновити Данеляна Ішхана Ервандовича до Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка студентом 3 курсу денної форми навчання, ОР бакалавр, спеціальності «055 – міжнародні відносини» (навчання на контрактній основі) за умови успішного складання академічної різниці.
1.19.СЛУХАЛИ:    заяву Божок Євгенії Григорівни про поновлення до Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка студенткою 3 курсу денної форми навчання, ОР бакалавр, спеціальності «081 – міжнародне право», контрактна основа. Була відрахована за невиконання навчального плану з 3 курсу Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка спеціальності «081 – міжнародне право» денної форми навчання наказом № 1697-33 від 11.07.2017 р. Академічна різниця складає 2 предмети.
УХВАЛИЛИ:     допустити Божок Євгенію Григорівну до складання академічної різниці. Поновити Божок Євгенію Григорівну до Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка студенткою 3 курсу денної форми навчання, ОР бакалавр, спеціальності «081 – міжнародне право» (навчання на контрактній основі) за умови успішного складання академічної різниці.
1.20.СЛУХАЛИ:    заяву Атакішиєва Орхана про поновлення до Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка студентом 3 курсу денної форми навчання, ОР бакалавр, спеціальності 292 - «міжнародні економічні відносини». Був відрахований з 3 курсу факультету міжнародних відносин Університету економіки та права «КРОК», спеціальності «Міжнародна економіка» за невиконання навчального плану. Академічна різниця складає 17 предметів.
УХВАЛИЛИ:    відмовити Атакішиєву Орхану у зв'язку з великою академрізницею.
1.21.СЛУХАЛИ:    заяву Никитюк Марини Олександрівни про поновлення до Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка студенткою 4 курсу денної форми навчання, ОР бакалавр, спеціальності 6.030206 - «міжнародний бізнес». Була відрахована з 4 курсу факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка, спеціальності «Міжнародний бізнес» за невиконання навчального плану. Академічна різниця складає 24 предмети.
УХВАЛИЛИ:    відмовити Никитюк Марині Олександрівні у зв'язку з великою академрізницею.
1.22.СЛУХАЛИ:    заяву Тутової Анни Петрівни про переведення до Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка студенткою 1 курсу денної форми навчання, ОР «магістр», спеціальності «Міжнародні економічні відносини», освітньої програми «Міжнародне підприємництво» з 1 курсу ОР «магістр» Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка спеціальності 293 «Міжнародне право», освітньої програми «Міжнародний судовий процес» денної форми навчання. Академічна різниця складає 7 предметів.
УХВАЛИЛИ:    відмовити Тутовій Анні Петрівні відповідно до п.3 «Інструкції про порядок поновлення та переведення студентів (слухачів, курсантів) у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка».
1.23.СЛУХАЛИ: заяву Боль Богдани Дмитрівни про поновлення до Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка студенткою 2 курсу денної форми навчання, ОР бакалавр, спеціальності «293 – міжнародне право», контрактна основа. Була відрахована за невиконання навчального плану з 2 курсу Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка спеціальності «293 – міжнародне право» денної форми навчання наказом № 1692-33 від 11.07.2017 р. Академічна різниця складає 2 предмети.
УХВАЛИЛИ:     допустити Боль Богдану Дмитрівну до складання академічної різниці. Поновити Боль Богдану Дмитрівну до Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка студенткою 2 курсу денної форми навчання, ОР бакалавр, спеціальності «293 – міжнародне право», освітньої програми «Міжнародне право» (навчання на контрактній основі) за умови успішного складання академічної різниці.
1.24.СЛУХАЛИ: заяву Клименко Ганни Юріївни про переведення до Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка студенткою 2 курсу денної форми навчання, ОР «бакалавр», спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», освітньої програми «Міжнародні комунікації», з 2 курсу університету «Абат Альба» (Барселона, Іспанія), спеціальності «Журналістика» денної форми навчання. Академічна різниця складає 9 предметів.
УХВАЛИЛИ:    допустити Клименко Ганну Юріївну до складання академічної різниці. Дозволити переведення Клименко Ганни Юріївни за умови успішного складання академічної різниці та подальшого зарахування до Інституту міжнародних відносин на 2 курс спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», освітньої програми «Міжнародні комунікації», денної форми навчання контрактної основи.
1.25.СЛУХАЛИ:    декана факультету інформаційних технологій Теслю Ю.М. про звернення Бровченко Дениса Вадимовича щодо поновлення на навчання до факультету інформаційних технологій на 2 курс денної форми навчання за рахунок коштів фізичних осіб. 
УХВАЛИЛИ:    допустити Бровченко Дениса Вадимовича до складання академічної різниці з 9 дисциплін за 1-2 курс освітнього рівня бакалавр  відповідно до «Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.07.1996 р. №245, з подальшим поновленням на 2 курс денної форми навчання, освітнього рівня бакалавр, спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення, освітньої програми Інженерія програмного забезпечення факультету інформаційних технологій за рахунок коштів фізичних осіб.  
1.26.СЛУХАЛИ:    декана факультету інформаційних технологій Теслю Ю.М. про звернення Горюнової Яни В’ячеславівни, яка є студенткою 1 курсу, денної форми навчання, освітнього рівня магістр, спеціальності 122 «Комп’ютерні науки», освітньої програми «Управління проектами» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, щодо переведення на заочну форму навчання, освітнього рівня магістр, спеціальності 122 «Комп’ютерні науки», освітньої програми «Управління проектами» на 1 курс навчання за рахунок коштів фізичних осіб.  
УХВАЛИЛИ:    перевести Горюнову Яну В’ячеславівну студентку 1 курсу, денної форми навчання, освітнього рівня магістр, спеціальності 122 «Комп’ютерні науки», освітньої програми «Управління проектами» на 1 курс заочної форми навчання, освітнього рівня магістр, спеціальності 122 «Комп’ютерні науки», освітньої програми «Управління проектами» Київського національного університету імені Тараса Шевченка відповідно до «Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.07.1996 р. №245, за рахунок коштів фізичних осіб.
1.27.СЛУХАЛИ:     декана механіко-математичного факультету Городнього М.Ф. про заяву Пучка-Колесника Миколи Дмитровича про переведення на механіко-математичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 3-й курс ОР Бакалавр денної форми навчання спеціальності «6.040201 – математика» (навчання за кошти державного бюджету). Навчається на 3-му курсі ОР Бакалавр денної форми навчання спеціальності «композиція» (навчання за кошти державного бюджету) історико-теоретичного факультету Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського та на 3-му курсі заочної форми навчання спеціальності «6.040201 – математика» (навчання за контрактній основі) механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Бюджетне місце є. Академічна різниця складає 4 іспити (математична логіка, теорія міри та інтеграла, теорія ймовірностей, основні алгебраїчні структури) та 3 заліки (комплексний аналіз, основи екології, теоретична механіка: статика, кінематика). 
УХВАЛИЛИ:    дозволити переведення Пучка-Колесника Миколи Дмитровича за умови успішного складання академічної різниці та подальшого зарахування на механіко-математичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 3-й курс денної форми навчання спеціальності «6.040201 – математика» (навчання за кошти державного бюджету).
1.28.СЛУХАЛИ:     заяву Сергієнка Павла Олександровича про переведення на механіко-математичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 4-й курс ОР Бакалавр заочної форми навчання спеціальності «6.040201 – математика» (навчання за кошти державного бюджету). Навчається на 3-му курсі ОР Бакалавр денної форми навчання спеціальності «6.040201 – математика» (навчання за кошти державного бюджету) механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Бюджетне місце є. Академічна різниця складає 3 іспити (історія української культури, комплексний аналіз, теорія стійкості) та 5 заліків (основи економічного аналізу, безпека життєдіяльності, економіка, прикладна алгебра, методи обчислень). 
УХВАЛИЛИ:    дозволити переведення Сергієнка Павла Олександровича за умови успішного складання академічної різниці та подальшого зарахування на механіко-математичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 4-й курс заочної форми навчання спеціальності «6.040201 – математика» (навчання за кошти державного бюджету).
1.29.СЛУХАЛИ:    заяву Лахви Роксолани Степанівни про переведення на механіко-математичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2-й курс ОР Бакалавр денної форми навчання освітньої програми «Математика» спеціальності «111–математика» (навчання за кошти державного бюджету). Навчається на 2-му курсі ОР Бакалавр денної форми навчання освітньої програми «Механіка» спеціальності «113–Прикладна математика» (навчання за кошти державного бюджету) механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Бюджетне місце є. Академічна різниця складає 2 іспити (дискретна математика, диференціальна геометрія та топологія).
УХВАЛИЛИ:    дозволити переведення Лахви Роксолани Степанівни за умови успішного складання академічної різниці та подальшого зарахування на механіко-математичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2-й курс денної форми навчання освітньої програми «Математика» спеціальності «111–математика» (навчання за кошти державного бюджету).
1.30.СЛУХАЛИ:    заяву Поплавської Анастасії Олегівни про переведення на механіко-математичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2-й курс ОР Бакалавр денної форми навчання освітньої програми «Математика» спеціальності «111–математика» (навчання за кошти державного бюджету). Навчається на 2-му курсі ОР Бакалавр денної форми навчання освітньої програми «Механіка» спеціальності «113–Прикладна математика» (навчання за кошти державного бюджету) механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Бюджетне місце є. Академічна різниця складає 2 іспити (дискретна математика, диференціальна геометрія та топологія).
УХВАЛИЛИ:    дозволити переведення Поплавської Анастасії Олегівни за умови успішного складання академічної різниці та подальшого зарахування на механіко-математичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2-й курс денної форми навчання освітньої програми «Математика» спеціальності «111–математика» (навчання за кошти державного бюджету).
1.31.СЛУХАЛИ:    заступника декана економічного факультету Пікус Р.В.  про поновлення   Кузьміщенко Олесі Костянтинівни з ІІ семестру 2017-18 навчального року до економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка студенткою 3 курсу ОС бакалавр денної форми навчання, напряму підготовки 6.030507  «маркетинг», контрактна основа. Була відрахована за невиконання навчального плану зі складу студентів 3 курсу ОС бакалавр денної форми навчання економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка напряму підготовки 6.030507 «маркетинг» з 30.06.2017 р., наказ № 1716-33 від 11.07.2017 року. Академічна різниця 10 дисциплін.
УХВАЛИЛИ:    дозволити поновлення Кузьміщенко Олесі Костянтинівни, за умови успішного складання академічної різниці, та подальшого зарахування до економічного факультету на 3 курс денної форми навчання ОС бакалавр напряму підготовки 6.030507 «маркетинг» контрактної основи.
1.32.СЛУХАЛИ:    заступника декана економічного факультету Пікус Р.В.  про поновлення   Міщенко Олени Віталіївни з ІІ семестру 2017-18 навчального року до економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка студенткою 2 курсу ОС бакалавр денної форми навчання, спеціальності 051 освітньої програми  «міжнародна економіка», контрактна основа. Була відрахована за власним бажанням зі складу студентів 2 курсу ОС бакалавр денної форми навчання економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка напряму підготовки 6.030503 «міжнародна економіка» з 01.04.2017 р., наказ № 1022-33 від 20.04.2017 року. Академічна різниця 7 дисциплін.
УХВАЛИЛИ:    дозволити поновлення Міщенко Олени Віталіївни, за умови успішного складання академічної різниці, та подальшого зарахування до економічного факультету на 2 курс денної форми навчання ОС бакалавр освітньої програми 051 «міжнародна економіка» контрактної основи.
1.33.СЛУХАЛИ:    заступника декана економічного факультету Пікус Р.В.  про поновлення Костенка Івана Павловича з ІІ семестру 2017-18 навчального року до економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка студентом 2 курсу ОС бакалавр денної форми навчання, освітньої програми 073 «менеджмент організацій», контрактна основа. Був відрахований за власним бажанням зі складу студентів 2 курсу денної форми навчання програми «бізнес адміністрування» Європейського університету м. Женева. Академічна різниця 15 дисциплін.
УХВАЛИЛИ:    дозволити поновлення Костенка Івана Павловича, за умови успішного складання академічної різниці, та подальшого зарахування до економічного факультету на 2 курс денної форми навчання ОС бакалавр освітньої програми 073 «менеджмент організацій» контрактної основи.
1.34.СЛУХАЛИ:    заступника декана економічного факультету Пікус Р.В. про переведення Мирончук Олександри Олександрівни з ІІ семестру 2017-18 навчального року до економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка студенткою 1 року навчання ОС магістр заочної форми навчання, спеціальності 073 «менеджмент» освітньої програми  «менеджмент організацій і адміністрування», контрактна основа. Закінчила 1 курс І семестр ОС магістр денної форми навчання економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка спеціальності 073 «менеджмент» освітньої програми  «менеджмент організацій і адміністрування». Академічна різниця відсутня.
УХВАЛИЛИ:     дозволити переведення Мирончук Олександри Олександрівни та зарахування до економічного факультету на 1 рік навчання ОС магістр заочної форми навчання, спеціальності 073 «менеджмент» освітньої програми  «менеджмент організацій і адміністрування»,  контрактної основи.
1.35.СЛУХАЛИ:    заступника декана економічного факультету Пікус Р.В. про переведення Камінської Тетяни Олегівни з ІІ семестру 2017-18 навчального року до економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка студенткою 3 курсу ОС бакалавр заочної форми навчання, напряму підготовки 6.030504 «економіка підприємства», контрактна основа. Закінчила І семестр 3 курсу ОС бакалавр денної форми навчання економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка напряму підготовки  «економічна теорія» Академічна різниця 6 дисциплін.
УХВАЛИЛИ:    дозволити поновлення Камінської Тетяни Олегівни, за умови успішного складання академічної різниці, та подальшого зарахування до економічного факультету на 3 курс заочної форми навчання ОС бакалавр напряму підготовки 6.030504 «економіка підприємства» , контрактної основи.
1.36.СЛУХАЛИ:    заступника декана економічного факультету Пікус Р.В.  про поновлення Голоми Артема Віталійовича з ІІ семестру 2017-18 навчального року до економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка студентом 3 курсу ОС бакалавр заочної форми навчання, напряму підготовки 6.030508 «фінанси і кредит», контрактна основа. Був відрахований за невиконання навчального плану зі складу студентів 3 курсу ОС бакалавр заочної форми навчання економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка напряму підготовки 6.030508 «фінанси і кредит» з 01.09.2016 р., наказ № 3134-33 від 23.09.2016 року. Академічна різниця 10 дисциплін.
УХВАЛИЛИ:    дозволити поновлення Голоми Артема Віталійовича, за умови успішного складання академічної різниці, та подальшого зарахування до економічного факультету на 3 курс заочної форми навчання ОС бакалавр напряму підготовки 6.030508 «фінанси і кредит» контрактної основи.
1.37.СЛУХАЛИ:    директора Інституту філології Семенюка Г.Ф. про заяву Бекірової Сальге Ельдарівни про переведення до Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка студенткою 3 курсу денної форми навчання, освітнього ступеня бакалавр, спеціальність 035 Філологія, спеціалізація 035.01 Філологія (українська мова та література), освітня програма «Українська мова і література та західноєвропейська мова» на контрактну основу. Навчається на 3-му курсі Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського, спеціальність Філологія, «Філологія, германські мови та літератури, переклад включно» денної форми навчання. Академічна різниця – 6 екз., 5 заліків.
УХВАЛИЛИ:    дозволити переведення Бекірової Сальге Ельдарівни за умови складання академічної різниці та подальшого зарахування до Інституту філології на 3 курс денної форми навчання, освітнього  ступеня бакалавр, спеціальність 035.01 Філологія (українська мова та література), освітня програма «Українська мова і література та західноєвропейська мова» на контрактній основі.
1.38.СЛУХАЛИ:     заяву Єдінак Ірини Петрівни про поновлення до Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка студенткою 2 курсу заочної форми навчання, освітнього ступеня бакалавр, спеціальність 035 Філологія, спеціалізація 035.01 Філологія (українська мова та література), освітня програма «Українська мова і література, іноземна мова» на контрактну основу. Відрахована з 3-го курсу Одеського національного університету імені І.І. Мечнікова, факультету «Філологія» спеціальність Філологія, «Російська мова і література» денної форми навчання. Академічна різниця – 2 екз., 3 заліки.
УХВАЛИЛИ:     дозволити поновлення Єдінак Ірини Петрівни за умови складання академічної різниці та подальшого зарахування до Інституту філології на 2 курс заочної форми навчання, освітнього  ступеня бакалавр, спеціальність 035.01 Філологія (українська мова та література), освітня програма «Українська мова і література, іноземна мова» на контрактній основі.
1.39.СЛУХАЛИ: заяву Бондаренко Андрія Сергійовича про переведення до Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка студентом 2 курсу денної форми навчання, освітнього ступеня бакалавр, спеціальність 035.01 Філологія.  українська мова та література, освітня програма «Українська мова і література та західноєвропейська мова» на контрактну основу. Навчається на 3-у курсі Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка напрям підготовки 6.020303 Філологія «Мова і літератури (слов’янська, українська)» денної форми навчання, бюджетна основа. Академічна різниця – 8 екз., 5 заліки.
УХВАЛИЛИ:    дозволити переведення Бондаренко Андрія Сергійовича за умови складання академічної різниці до Інституту філології на 2 курс денної форми навчання, освітнього ступеня бакалавр, спеціальність 035.01 Філологія, українська мова та література, освітня програма «Українська мова і література та західноєвропейська мова» на контрактну основу.
1.40.СЛУХАЛИ: заяву Кансо Шаді Зіядовича про переведення до Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка студентом 1 курсу денної форми навчання, освітнього ступеня бакалавр, спеціальність 035 Філологія, спеціалізація 035.05 Філологія (романські мови та література (переклад включно)), освітня програма «Переклад з французької та з англійської мов» на контрактну основу. Навчається на 1-у курсі Київського національного лінгвістичного університету, факультету сходознавство, спеціальність Філологія, «арабська мова і література, переклад включно» денної форми навчання. Академічна різниця – 3 екз., 3 заліки.
УХВАЛИЛИ:    допустити до складання академічної різниці з подальшим переведенням Кансо Шаді Зіядовича до Інституту філології на 1 курс денної форми навчання, освітнього  ступеня бакалавр, спеціальність 035.05 Філологія (романські мови та літератури (переклад включно)), освітня програма «Переклад з французької та з англійської мов» на контрактній основі за умови надання дозволу Міністерством освіти і науки України.
1.41.СЛУХАЛИ: заяву Палаш Альони Олегівни  про переведення до Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка студенткою 1 курсу денної форми навчання, освітнього ступеня магістр, спеціальність 035 Філологія, спеціалізація 035.01 Філологія (українська мова та література), освітня програма «Українські філологічні студії та західноєвропейська мова» на контрактну основу. Навчається на 1-му курсі Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, спеціальність 014 Середня освіта (українська мова і література)» денної форми навчання. Академічна різниця – 3 екз.,3 заліки.
УХВАЛИЛИ:    дозволити переведення Палаш Альони Олегівни за умови складання академічної різниці та подальшого зарахування до Інституту філології на 1 курс денної форми навчання, освітнього ступеня магістр, спеціальність 035 Філологія, спеціалізація 035.01 Філологія (українська мова та література), освітня програма «Українські філологічні студії та західноєвропейська мова» на контрактну основу.
1.42.СЛУХАЛИ:     декана факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем Анісімова І.О. про звернення Ониськіва Романа Богдановича, який закінчив 2 курс денної форми навчання освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 6.040204 «Прикладна фізика» Київського національного університету імені Тараса Шевченка та був відрахований за власним бажанням (наказ ректора № 3416-33 від 9.11.2017р.),  про поновлення до факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2 курс денної форми навчання на контрактній основі за спеціальністю 123 «Комп’ютерна інженерія».
УХВАЛИЛИ:     допустити Ониськіва Романа Богдановича до складання академічної різниці за 1 курс освітнього ступеню бакалавр (2 іспити та 1 залік) відповідно до «Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.07.1996 р. № 245, з подальшим поновленням  на 2 курс ОС бакалавр за спеціальністю 123 «Комп’ютерна інженерія» факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем на контрактній основі.
1.43.СЛУХАЛИ:     декана юридичного факультету Гриценка І.С. про заяву Зубця Владислава Юрійовича щодо поновлення на юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка студентом 4 курсу заочної форми навчання, ОР бакалавр, напряму підготовки «6.030401 Правознавство», контрактна основа. Був відрахований за академічну неуспішність з 3 курсу денної  форми навчання юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка за наказом №2965-33  від 19.09.2016 р.
УХВАЛИЛИ:     допустити Зубця Владислава Юрійовича до складання академічної різниці. Поновити Зубця Владислава Юрійовича на юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка студентом 4 курсу заочної  форми навчання, ОР бакалавр, напряму підготовки «6.030401 Правознавство»  (навчання на контрактній основі) за умови успішного складання академічної різниці. Академічна різниця: 3 заліки, 1 іспит.
1.44.СЛУХАЛИ:    декана юридичного факультету Гриценка І.С. про заяву Могильного Андрія Олександровича щодо поновлення на юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка студентом 3 курсу заочної форми навчання, ОР бакалавр, напряму підготовки «6.030401 Правознавство», контрактна основа. Був відрахований за власним бажанням з 3 курсу заочної  форми навчання юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка за наказом №1546-33  від 24.05.2016 р.
УХВАЛИЛИ:     допустити Могильного Андрія Олександровича до складання академічної різниці. Поновити Могильного Андрія Олександровича на юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка студентом 3 курсу заочної  форми навчання, ОР бакалавр, напряму підготовки «6.030401 Правознавство»  (навчання на контрактній основі) за умови успішного складання академічної різниці. Академічна різниця: 5 заліків, 2 іспити.
1.45.СЛУХАЛИ:     декана юридичного факультету Гриценка І.С. про переведення студента 4-го курсу заочної форми навчання юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Яценка Романа Павловича на 4-й курс денної форми навчання напряму підготовки «6.030401 Правознавство» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
УХВАЛИЛИ:     відмовити Яценку Роману Павловичу в переведенні на 4-й курс денної форми навчання напряму підготовки «6.030401 Правознавство» за кошти фізичних та юридичних осіб у зв’язку з великою академічною різницею. Академічна різниця: 8 іспитів, 16 заліків.
1.46.СЛУХАЛИ:     декана юридичного факультету Гриценка І.С. про переведення студентки 4-го курсу заочної форми навчання Київського національного університету імені Тараса Шевченка Головко Дарини Валеріївни на 4-й курс денної форми навчання напряму підготовки «6.030401 Правознавство» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
УХВАЛИЛИ:     допустити Головко Дарину Валеріївну до складання академічної різниці. Перевести Головко Дарину Валеріївну за умови успішного складання академічної різниці на юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 4-й курс денної форми навчання напряму підготовки «6.030401 Правознавство» за кошти фізичних та юридичних осіб. Академічна різниця: 1 залік, 6 іспитів.
1.47.СЛУХАЛИ:    декана юридичного факультету Гриценка І.С. про переведення студента 1-го року навчання за ОР Магістр  денної форми навчання Київського національного університету імені Тараса Шевченка Князевича Назара Васильовича на освітню програму «Україно-Європейської правничі студії» (Подвійний диплом) 1-го року навчання ОР Магістр денної форми навчання юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
УХВАЛИЛИ:    допустити Князевича Назара Васильовича до складання академічної різниці. Перевести Князевича Назара Васильовича за умови успішного складання академічної різниці на освітню програму «Україно-Європейської правничі студії» (Подвійний диплом), 1-го року навчання ОР Магістр денної форми навчання юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Академічна різниця: 3 заліки, 2 іспити.
1.48.СЛУХАЛИ:     декана юридичного факультету Гриценка І.С. про переведення студента 1-го курсу денної форми навчання Київського національного університету імені Тараса Шевченка Масимова Наримана на 1-й курс заочної форми навчання напряму підготовки 081 Право юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
УХВАЛИЛИ:     допустити Масимова Наримана до складання академічної різниці. Перевести Масимова Наримана за умови успішного складання академічної різниці на юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 1-й курс заочної форми навчання напряму підготовки 081 Право за кошти фізичних та юридичних осіб.
Академічна різниця відсутня. 
1.49.СЛУХАЛИ:     декана юридичного факультету Гриценка І.С. про переведення студента 1-го року навчання за ОР Магістр денної форми навчання юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Костікова Богдана Олександровича на 1-й рік навчання за ОР Магістр заочної форми навчання спеціальності  081 Право юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
УХВАЛИЛИ:     допустити Костікова Богдана Олександровича до складання академічної різниці. Перевести Костікова Богдана Олександровича за умови успішного складання академічної різниці на юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 1-й рік ОР Магістр заочної форми навчання спеціальності  081 Право за кошти фізичних та юридичних осіб. Академічна різниця: 4 іспити, 3 заліки.
1.50.СЛУХАЛИ:     декана юридичного факультету Гриценка І.С. про переведення студентки 1-го року навчання за ОР Магістр денної форми навчання юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Романчук Марини Юріївни на 1-й рік навчання за ОР Магістр заочної форми навчання спеціальності 081 Право юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
УХВАЛИЛИ:     допустити Романчук Марину Юріївну до складання академічної різниці. Перевести Романчук Марину Юріївну за умови успішного складання академічної різниці на юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 1-й рік ОР Магістр заочної форми навчання спеціальності 081 Право за кошти фізичних та юридичних осіб. Академічна різниця: 4 іспити, 3 заліки.
1.51.СЛУХАЛИ:     декана юридичного факультету Гриценка І.С. про переведення студентки 1-го року навчання за ОР Магістр денної форми навчання юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Сторожук Оксани Юріївни  на 1-й рік навчання за ОР Магістр заочної форми навчання спеціальності 081 Право юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
УХВАЛИЛИ:     допустити Сторожук Оксану Юріївну до складання академічної різниці. Перевести Сторожук Оксану Юріївну за умови успішного складання академічної різниці на юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 1-й рік ОР Магістр заочної форми навчання спеціальності 081 Право за кошти фізичних та юридичних осіб. Академічна різниця: 4 іспити, 3 заліки.
1.52.СЛУХАЛИ:     декана юридичного факультету Гриценка І.С. про переведення студента 1-го року навчання за ОР Магістр денної форми навчання юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Михайлова Владислава Валентиновича  на 1-й рік навчання за ОР Магістр заочної форми навчання спеціальності 081 Право юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
УХВАЛИЛИ:     допустити Михайлова Владислава Валентиновича  до складання академічної різниці. Перевести Михайлова Владислава Валентиновича  за умови успішного складання академічної різниці на юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 1-й рік ОР Магістр заочної форми навчання спеціальності 081 Право за кошти фізичних та юридичних осіб. Академічна різниця: 4 іспити, 3 заліки.
1.53.СЛУХАЛИ:     декана юридичного факультету Гриценка І.С. про переведення студентки 1-го року навчання за ОР Магістр денної форми навчання юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Холодовської Олени Юріївни на 1-й рік навчання за ОР Магістр заочної форми навчання спеціальності 081 Право юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
УХВАЛИЛИ:     допустити Холодовську Олену Юріївну до складання академічної різниці. Перевести Холодовську Олену Юріївну  за умови успішного складання академічної різниці на юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 1-й рік ОР Магістр заочної форми навчання спеціальності 081 Право за кошти фізичних та юридичних осіб. Академічна різниця: 4 іспити, 3 заліки.
1.54.СЛУХАЛИ:     декана юридичного факультету Гриценка І.С. про переведення студентки 1-го року навчання за ОР Магістр денної форми навчання юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Сороки Ганни Андріївни на 1-й рік навчання за ОР Магістр заочної форми навчання спеціальності 081 Право юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
УХВАЛИЛИ:     допустити Сороку Ганну Андріївну до складання академічної різниці. Перевести Сороку Ганну Андріївну за умови успішного складання академічної різниці на юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 1-й рік ОР Магістр заочної форми навчання спеціальності 081 Право за кошти фізичних та юридичних осіб. Академічна різниця: 4 іспити, 3 заліки.
1.55.СЛУХАЛИ:     декана юридичного факультету Гриценка І.С. про заяву Орловського Дмитра Олександровича щодо поновлення на юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка студентом 2 курсу денної форми навчання, ОР бакалавр, напряму підготовки 081 Право, контрактна основа. Був відрахований за невиконання навчального плану з 2 курсу денної  форми навчання юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка за наказом №2877-33  від 29.09.2017 р.
УХВАЛИЛИ:     допустити Орловського Дмитра Олександровича до складання академічної різниці. Поновити Орловського Дмитра Олександровича на юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка студентом 2 курсу денної  форми навчання, ОР бакалавр, напряму підготовки 081 Право (навчання на контрактній основі) за умови успішного складання академічної різниці. Академічна різниця: 7 заліків, 9 іспитів.
1.56.СЛУХАЛИ:     декана юридичного факультету Гриценка І.С. про переведення студента 2 курсу  денної форми навчання ПВНЗ «Фінансово-правовий коледж» Костюка Владислава Сергійовича на 2-й курс заочної форми навчання за напрямом підготовки 081 Право юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
УХВАЛИЛИ:     допустити Костюка Владислава Сергійовича до складання академічної різниці. Перевести Костюка Владислава Сергійовича за умови успішного складання академічної різниці на юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2-й курс заочної форми навчання за напрямом підготовки 081 Право за кошти фізичних та юридичних осіб. Академічна різниця: 1 залік.
1.57.СЛУХАЛИ:     декана юридичного факультету Гриценка І.С. про переведення студента 3 курсу  денної форми навчання Київського університету права Гуцола Максима Володимировича на 3-й курс денної форми навчання за напрямом підготовки 081 Право юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
УХВАЛИЛИ:     допустити Гуцола Максима Володимировича до складання академічної різниці. Перевести Гуцола Максима Володимировича за умови успішного складання академічної різниці на юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2-й курс денної форми навчання за напрямом підготовки 081 Право за кошти фізичних та юридичних осіб. Академічна різниця: 7 заліків, 7 іспитів.
1.58.СЛУХАЛИ:     декана юридичного факультету Гриценка І.С. про заяву Бровки Катерини Миколаївни щодо поновлення на юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка студенткою 3 курсу денної форми навчання, ОР бакалавр, напряму підготовки «6.030401 Правознавство», контрактна основа. Була відрахована за академічну неуспішність з 4 курсу денної  форми навчання юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка за наказом №3127-33  від 23.10.2017 р.
УХВАЛИЛИ:     допустити Бровку Катерину Миколаївну до складання академічної різниці. Поновити Бровку Катерину Миколаївну на юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка студенткою 3 курсу денної форми навчання, ОР бакалавр, напряму підготовки «6.030401 Правознавство»  (навчання на контрактній основі) за умови успішного складання академічної різниці. Академічна різниця: 15 заліків, 14 іспитів.
1.59.СЛУХАЛИ:     декана юридичного факультету Гриценка І.С. про переведення студентки 1-го курсу денної форми навчання Київського національного університету імені Тараса Шевченка Меладзе Аліси Костянтинівни на 1-й курс заочної форми навчання напряму підготовки 081 Право юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
УХВАЛИЛИ:     допустити Меладзе Алісу Костянтинівну до складання академічної різниці. Перевести Меладзе Алісу Костянтинівну за умови успішного складання академічної різниці на юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 1-й курс заочної форми навчання напряму підготовки 081 Право за кошти фізичних та юридичних осіб. Академічна різниця відсутня. 
1.60.СЛУХАЛИ:     декана юридичного факультету Гриценка І.С. про переведення студентки 1-го року навчання за ОР Магістр денної форми навчання факультету правничих наук Національного університету «Києво-Могилянська академія» Стуліної Олени Олександрівни на 1-й рік навчання за ОР Магістр денної форми навчання спеціальності 081 Право юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
УХВАЛИЛИ:     допустити Стуліну Олену Олександрівну до складання академічної різниці. Перевести Стуліну Олену Олександрівну за умови успішного складання академічної різниці на юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 1-й рік ОР Магістр денної форми навчання спеціальності 081 Право за кошти фізичних та юридичних осіб. Академічна різниця: 3 іспити, 5 заліків.
1.61.СЛУХАЛИ:     декана юридичного факультету Гриценка І.С. про заяву Вергелеса Владислава Володимировича щодо поновлення на юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка студентом 2 курсу заочної форми навчання, ОР бакалавр, напряму підготовки 081 Право, контрактна основа. Був відрахований за академічну неуспішність з 2 курсу денної  форми навчання юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка за наказом №2510-33  від 20.09.2017 р.
УХВАЛИЛИ:     допустити Вергелеса Владислава Володимировича до складання академічної різниці. Поновити Вергелеса Владислава Володимировича на юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка студентом 2 курсу заочної форми навчання, ОР бакалавр, напряму підготовки 081 Право  (навчання на контрактній основі) за умови успішного складання академічної різниці. Академічна різниця: 6 заліків, 6 іспитів.
1.62.СЛУХАЛИ:     декана юридичного факультету Гриценка І.С. про заяву Регеши Артема Володимировича щодо поновлення на юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка студентом 2 року навчання заочної форми навчання, ОР магістр, спеціальності 081 Право, контрактна основа. Був відрахований за невиконання умов договору (несплата за навчання) з 2 року навчання заочної  форми навчання юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка за наказом №1623-33  від 08.06.2016 р.
УХВАЛИЛИ:     допустити Регешу Артема Володимировича до складання академічної різниці. Поновити Регешу Артема Володимировича на юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка студентом 2 року навчання заочної форми навчання, ОР магістр, спеціальності 081 Право  (навчання на контрактній основі) за умови успішного складання академічної різниці. Академічна різниця: 1 залік.
1.63.СЛУХАЛИ:     декана юридичного факультету Гриценка І.С. про заяву Кравченка Ігоря Володимировича щодо поновлення на юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка студентом 2 року навчання заочної форми навчання, ОР магістр, спеціальності 081 Право, контрактна основа. Був відрахований як такий, що не захистив кваліфікаційну роботу з 2 року навчання заочної  форми навчання юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка за наказом №1436-33  від 01.06.2012 р.
УХВАЛИЛИ:     допустити Кравченка Ігоря Володимировича до складання академічної різниці. Поновити Кравченка Ігоря Володимировича на юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка студентом 2 року навчання заочної форми навчання, ОР магістр, спеціальності 081 Право  (навчання на контрактній основі) за умови успішного складання академічної різниці. Академічна різниця: 3 заліки, 3 іспити.
1.64.СЛУХАЛИ:     декана юридичного факультету Гриценка І.С. про переведення студента 1-го року навчання за ОР Магістр  денної форми навчання спеціальності «081 – Право, Програма подвійного дипломування з університетом імені Миколаса Роміреса (Вільнюс, Литва)» Київського національного університету імені Тараса Шевченка Березіна Павла Андрійовича студентом 1-го року навчання ОР Магістр денної форми навчання спеціальності «081 – Право, Право» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
УХВАЛИЛИ:     допустити Березіна Павла Андрійовича до складання академічної різниці. Перевести Березіна Павла Андрійовича за умови успішного складання академічної різниці студентом 1-го року навчання ОР Магістр денної форми навчання спеціальності «081 – Право, Право» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Академічна різниця:4 заліки, 3 іспити. 
1.65.СЛУХАЛИ:     декана юридичного факультету Гриценка І.С. про переведення студентки 1-го року навчання за ОР Магістр заочної форми навчання інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка Кропачової Юлії Віталіївни  на 1-й рік навчання за ОР Магістр заочної форми навчання спеціальності 081 Право юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
УХВАЛИЛИ:    допустити Кропачову Юлію Віталіївну до складання академічної різниці. Перевести Кропачову Юлію Віталіївну за умови успішного складання академічної різниці на юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 1-й рік ОР Магістр заочної форми навчання спеціальності 081 Право за кошти фізичних та юридичних осіб. Академічна різниця: 5 заліків, 5 іспитів.
1.66.СЛУХАЛИ:     декана юридичного факультету Гриценка І.С. про переведення студентки 2 курсу ОР Бакалавр денної форми навчання інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка Алєксєйчук Юлії Олександрівні на 2-й курс ОР Бакалавр денної форми навчання напрям підготовки 081 Право юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
УХВАЛИЛИ:     допустити Алєксєйчук Юлію Олександрівну до складання академічної різниці. Перевести Алєксєйчук Юлію Олександрівну за умови успішного складання академічної різниці на юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2-й курс ОР Бакалавр денної форми навчання напрям підготовки 081 Право за кошти фізичних та юридичних осіб. Академічна різниця: 11 заліків, 11 іспитів.
1.67.СЛУХАЛИ:     декана юридичного факультету Гриценка І.С. про переведення студента 1-го року навчання за ОР Магістр заочної форми навчання інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка Грищенка Іллю Сергійовича  на 1-й рік навчання за ОР Магістр денної форми навчання спеціальності 081 Право юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
УХВАЛИЛИ:     допустити Грищенка Іллю Сергійовича до складання академічної різниці. Перевести Грищенка Іллю Сергійовича за умови успішного складання академічної різниці на юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 1-й рік ОР Магістр денної форми навчання спеціальності 081 Право за кошти фізичних та юридичних осіб. Академічна різниця: 5 заліків, 3 іспити.
1.68.СЛУХАЛИ:     декана юридичного факультету Гриценка І.С. про переведення студента 1-го року навчання за ОР Магістр заочної форми навчання інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка Басая Віктора Олеговича  на 1-й рік навчання за ОР Магістр денної форми навчання спеціальності 081 Право юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
УХВАЛИЛИ:     допустити Басая Віктора Олеговича до складання академічної різниці. Перевести Басая Віктора Олеговича за умови успішного складання академічної різниці на юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 1-й рік ОР Магістр денної форми навчання спеціальності 081 Право за кошти фізичних та юридичних осіб. Академічна різниця: 5 заліків, 3 іспити.
1.69.СЛУХАЛИ:     декана юридичного факультету Гриценка І.С. про переведення студентки 1-го року навчання за ОР Магістр заочної форми навчання інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка Бондаренко Катерини Олегівни на 1-й рік навчання за ОР Магістр денної форми навчання спеціальності 081 Право юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
УХВАЛИЛИ:     допустити Бондаренко Катерину Олегівну до складання академічної різниці. Перевести Бондаренко Катерину Олегівну за умови успішного складання академічної різниці на юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 1-й рік ОР Магістр денної форми навчання спеціальності 081 Право за кошти фізичних та юридичних осіб. Академічна різниця: 5 заліків, 3 іспити.
1.70.СЛУХАЛИ:     декана юридичного факультету Гриценка І.С. про переведення студента 1-го року навчання за ОР Магістр заочної форми навчання інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка Абари Владислава Віталійовича на 1-й рік навчання за ОР Магістр денної форми навчання спеціальності 081 Право юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
УХВАЛИЛИ:     допустити Абару Владислава Віталійовича до складання академічної різниці. Перевести Абару Владислава Віталійовича за умови успішного складання академічної різниці на юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 1-й рік ОР Магістр денної форми навчання спеціальності 081 Право за кошти фізичних та юридичних осіб. Академічна різниця: 5 заліків, 3 іспити.
1.71.СЛУХАЛИ:     декана юридичного факультету Гриценка І.С. про переведення студентки 1-го року навчання за ОР Магістр заочної форми навчання інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка Алексанян Роксани Мехаківни  на 1-й рік навчання за ОР Магістр заочної форми навчання спеціальності 081 Право юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
УХВАЛИЛИ:     допустити Алексанян Роксану Мехаківну до складання академічної різниці. Перевести Алексанян Роксану Мехаківну за умови успішного складання академічної різниці на юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 1-й рік ОР Магістр заочної форми навчання спеціальності 081 Право за кошти фізичних та юридичних осіб. Академічна різниця: 5 заліків, 5 іспитів.
1.72.СЛУХАЛИ:     декана юридичного факультету Гриценка І.С. про переведення студентки 1-го року навчання за ОР Магістр заочної форми навчання інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка Пузир Дар'ї Сергіївни на 1-й рік навчання за ОР Магістр заочної форми навчання спеціальності 081 Право юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
УХВАЛИЛИ:     допустити Пузир Дар'ю Сергіївну до складання академічної різниці. Перевести Пузир Дар'ю Сергіївну за умови успішного складання академічної різниці на юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 1-й рік ОР Магістр заочної форми навчання спеціальності 081 Право за кошти фізичних та юридичних осіб. Академічна різниця: 5 заліків, 5 іспитів.
1.73.СЛУХАЛИ:     декана юридичного факультету Гриценка І.С. про переведення студентки 1-го року навчання за ОР Магістр заочної форми навчання інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка Ляшенко Марини Олегівни на 1-й рік навчання за ОР Магістр заочної форми навчання спеціальності 081 Право юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
УХВАЛИЛИ:     допустити Ляшенко Марину Олегівну до складання академічної різниці. Перевести Ляшенко Марину Олегівну за умови успішного складання академічної різниці на юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 1-й рік ОР Магістр заочної форми навчання спеціальності 081 Право за кошти фізичних та юридичних осіб. Академічна різниця: 5 заліків, 5 іспитів.
1.74.СЛУХАЛИ:     декана юридичного факультету Гриценка І.С. про переведення студентки 1-го року навчання за ОР Магістр заочної форми навчання інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка Безверхньої Оксани Олександрівни на 1-й рік навчання за ОР Магістр денної форми навчання спеціальності 081 Право юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
УХВАЛИЛИ:     допустити Безверхню Оксану Олександрівну до складання академічної різниці. Перевести Безверхню Оксану Олександрівну за умови успішного складання академічної різниці на юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 1-й рік ОР Магістр денної форми навчання спеціальності 081 Право за кошти фізичних та юридичних осіб. Академічна різниця: 5 заліків, 3 іспити.
1.75.СЛУХАЛИ:     декана юридичного факультету Гриценка І.С. про заяву Гришиної Олександри Дмитрівни щодо поновлення на юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка студенткою 3 курсу денної форми навчання, ОР бакалавр, напряму підготовки «6.030401 Правознавство», контрактна основа. Була відрахована за академічну неуспішність з 4 курсу денної  форми навчання юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка за наказом №3611-33  від 29.11.2017 р.
УХВАЛИЛИ:     допустити Гришину Олександру Дмитрівну до складання академічної різниці. Поновити Гришину Олександру Дмитрівну на юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка студенткою 3 курсу денної форми навчання, ОР бакалавр, напряму підготовки «6.030401 Правознавство»  (навчання на контрактній основі) за умови успішного складання академічної різниці. Академічна різниця: 13 заліків, 14 іспитів.
1.76.СЛУХАЛИ:     декана юридичного факультету Гриценка І.С. про переведення студентки 3 курсу ОР Бакалавр денної форми навчання філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Сванадзе Лани Паатаївни на 3-й курс ОР Бакалавр денної форми навчання напрям підготовки 081 Право юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
УХВАЛИЛИ:     допустити Сванадзе Лану Паатаївну до складання академічної різниці. Перевести Сванадзе Лану Паатаївну за умови успішного складання академічної різниці на юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 3-й курс ОР Бакалавр денної форми навчання напрям підготовки 081 Право за кошти фізичних та юридичних осіб. Академічна різниця: 11 заліків, 11 іспитів.
1.77.СЛУХАЛИ:     декана юридичного факультету Гриценка І.С. про переведення студента 3 курсу денної форми навчання ПВНЗ «Фінансово-правовий коледж» Дадаша Алі Ільгара огли на 3-й курс денної форми навчання за напрямом підготовки 081 Право юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
УХВАЛИЛИ:     допустити Дадаша Алі Ільгара огли до складання академічної різниці. Перевести Дадаша Алі Ільгара огли за умови успішного складання академічної різниці на юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 3-й курс денної форми навчання за напрямом підготовки 081 Право за кошти фізичних та юридичних осіб. Академічна різниця відсутня.
1.78.СЛУХАЛИ:     декана юридичного факультету Гриценка І.С. про переведення студента 2-го року навчання за ОР Магістр денної форми навчання юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Мележика Артура Леонідовича  на 2-й рік навчання за ОР Магістр заочної форми навчання спеціальності 081 Право юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
УХВАЛИЛИ:     допустити Мележика Артура Леонідовича до складання академічної різниці. Перевести Мележика Артура Леонідовича за умови успішного складання академічної різниці на юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2-й рік ОР Магістр заочної форми навчання спеціальності 081 Право за кошти фізичних та юридичних осіб. Академічна різниця відсутня.
1.79.СЛУХАЛИ:     декана юридичного факультету Гриценка І.С. про переведення студентки 1-го року навчання за ОР Магістр заочної форми навчання інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка Дмитренко Діани Олегівни на 1-й рік навчання за ОР Магістр денної форми навчання спеціальності 081 Право юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
УХВАЛИЛИ:     допустити Дмитренко Діану Олегівну до складання академічної різниці. Перевести Дмитренко Діану Олегівну за умови успішного складання академічної різниці на юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 1-й рік ОР Магістр денної форми навчання спеціальності 081 Право за кошти фізичних та юридичних осіб. Академічна різниця: 5 заліків, 3 іспити.
1.80.СЛУХАЛИ: доповідь начальника Військового інституту  генерал-майора Толока І.В. про переведення до Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2-й курс за спеціальністю 035 Філологія, освітня програма «Військовий переклад» за державним замовленням курсанта Військової Академії (м. Одеса) Литвиненка Данила Сергійовича. Академічна різниця: 6 дисциплін.
УХВАЛИЛИ:       допустити до складання академічної різниці Литвиненка Данила Сергійовича. Перевести до Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2-й курс за спеціальністю 035 Філологія, освітня програма «Військовий переклад» за державним замовленням  Литвиненка Данила Сергійовича за умови успішного складання академічної різниці.
1.81.СЛУХАЛИ: декана фізичного факультету Макарця М.В. про поновлення Марусейченка Дмитра Володимировича на фізичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 4-ий курс денної форми навчання, ОР бакалавр, спеціальності «6.040203 Фізика» на контрактну основу. Був відрахований з 4-го курсу фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, ОР бакалавр, напрям підготовки «6.040203 Фізика» денної форми навчання за власним бажанням (наказ №898-33 від 03.04.2017 р.). Академічна різниця відсутня. 
УХВАЛИЛИ:     поновити Марусейченка Дмитра Володимировича на 4-ий курс фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка спеціальності «6.040203 Фізика» денної форми навчання за контрактом з 24.01.2018 року. 
1.82.СЛУХАЛИ: декана фізичного факультету Макарця М.В. про поновлення Гріневича Олександра Миколайовича на фізичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 4-ий курс денної форми навчання, ОР бакалавр, спеціальності «6.040203 - Фізика» на контрактну основу. Був відрахований з 4-го курсу фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, ОР бакалавр, напрям підготовки «6.040203 Фізика» денної форми навчання за академічну неуспішність (наказ №2122-33 від 30.06.2016 р.). Академічна різниця складається з двох заліків. 
УХВАЛИЛИ:     допустити Гріневича Олександра Миколайовича до складання академічної різниці. Поновити на 4-ий курс фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка спеціальності «6.040203 Фізика» денної форми навчання за контрактом з 24.01.2018 року за умови успішного складання академічної різниці.
1.83.СЛУХАЛИ: декана фізичного факультету Макарця М.В. про поновлення Коваля Анатолія Володимировича на фізичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка на другий рік навчання, денної форми навчання, ОС магістр, спеціальністі «104 Фізика та астрономія» на контрактну основу. Був відрахований з другого року навчання, фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, ОКР магістр, напрям підготовки «8.04020301- Фізика» денної форми навчання за академічну неуспішність (наказ №1851-33 від 26.06.2014 р.). Академічна різниця складається з дев’яти іспитів та семи заліків. 
УХВАЛИЛИ:    допустити Коваля Анатолія Володимировича до складання академічної різниці. Поновити на другий рік навчання, фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка спеціальності «6.040203 Фізика» денної форми навчання за контрактом з 24.01.2018 року за умови успішного складання академічної різниці.
1.84.СЛУХАЛИ:    директора Інституту післядипломної освіти Рожка О.Д. про переведення студента 1-го курсу заочної форми навчання спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування Дворака Юрія Миколайовича на 1-й курс заочної форми навчання спеціальності 081 Право Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
УХВАЛИЛИ:    допустити Дворака Юрія Миколайовича до складання академічної різниці. Перевести Дворака Юрія Миколайовича за умови успішного складання академічної різниці в Інституті післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 1-й курс заочної форми навчання спеціальності 081 Право за кошти фізичних та юридичних осіб.
1.85.СЛУХАЛИ:    директора Інституту післядипломної освіти Рожка О.Д. про переведення студента 1-го курсу заочної форми навчання спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування Макаренка Анатолія Вікторовича на 1-й курс заочної форми навчання спеціальності 081 Право Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
УХВАЛИЛИ:    допустити Макаренка Анатолія Вікторовича до складання академічної різниці. Перевести Макаренка Анатолія Вікторовича за умови успішного складання академічної різниці в Інституті післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 1-й курс заочної форми навчання спеціальності 081 Право за кошти фізичних та юридичних осіб.
1.86.СЛУХАЛИ:    директора Інституту післядипломної освіти Рожка О.Д. про переведення студентки 1-го курсу заочної форми навчання спеціальності 293 Міжнародне право Кононенко Ірини Володимирівни на 1-й курс заочної форми навчання спеціальності 081 Право Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
УХВАЛИЛИ:    допустити Кононенко Ірину Володимирівну до складання академічної різниці. Перевести Кононенко Ірину Володимирівну за умови успішного складання академічної різниці в Інституті післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 1-й курс заочної форми навчання спеціальності 081 Право за кошти фізичних та юридичних осіб.
1.87.СЛУХАЛИ:    директора Інституту післядипломної освіти Рожка О.Д. про переведення студентки 1-го курсу заочної форми навчання спеціальності 293 Міжнародне право Хмельницької Ніни Петрівни на 1-й курс заочної форми навчання спеціальності 081 Право Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
УХВАЛИЛИ:    допустити Хмельницьку Ніну Петрівну до складання академічної різниці. Перевести Хмельницьку Ніну Петрівну за умови успішного складання академічної різниці в Інституті післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 1-й курс заочної форми навчання спеціальності 081 Право за кошти фізичних та юридичних осіб.
1.88.СЛУХАЛИ:    директора Інституту післядипломної освіти Рожка О.Д. про переведення студента 1-го курсу заочної форми навчання спеціальності 293 Міжнародне право Цибенка Юрія Михайловича на 1-й курс заочної форми навчання спеціальності 081 Право Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
УХВАЛИЛИ:    допустити Цибенка Юрія Михайловича до складання академічної різниці. Перевести Цибенка Юрія Михайловича за умови успішного складання академічної різниці в Інституті післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 1-й курс заочної форми навчання спеціальності 081 Право за кошти фізичних та юридичних осіб.
1.89.СЛУХАЛИ:    директора Інституту післядипломної освіти Рожка О.Д. про переведення студента 1-го курсу заочної форми навчання спеціальності 293 Міжнародне право Лилика Тараса Ярославовича на 1-й курс заочної форми навчання спеціальності 081 Право Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
УХВАЛИЛИ:    допустити Лилика Тараса Ярославовича до складання академічної різниці. Перевести Лилика Тараса Ярославовича за умови успішного складання академічної різниці в Інституті післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 1-й курс заочної форми навчання спеціальності 081 Право за кошти фізичних та юридичних осіб.
1.90.СЛУХАЛИ:    директора Інституту післядипломної освіти Рожка О.Д. про переведення студента 1-го курсу заочної форми навчання спеціальності 293 Міжнародне право Бочкали Романа Олександровича на 1-й курс заочної форми навчання спеціальності 081 Право Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
УХВАЛИЛИ:    допустити Бочкалу Романа Олександровича до складання академічної різниці. Перевести Бочкалу Романа Олександровича за умови успішного складання академічної різниці в Інституті післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 1-й курс заочної форми навчання спеціальності 081 Право за кошти фізичних та юридичних осіб.
1.91.СЛУХАЛИ:    директора Інституту післядипломної освіти Рожка О.Д про переведення студента 1-го курсу заочної форми навчання спеціальності 293 Міжнародне право Капсамуна Володимира Івановича на 1-й курс заочної форми навчання спеціальності 081 Право Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
УХВАЛИЛИ:    допустити Капсамуна Володимира Івановича  до складання академічної різниці. Перевести Капсамуна Володимира Івановича за умови успішного складання академічної різниці в Інституті післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 1-й курс заочної форми навчання спеціальності 081 Право за кошти фізичних та юридичних осіб.