Засідання № 1 від 2017-02-06


Порядок денний:

  1. Про хід підготовки до Вступної кампанії 2017 року.

Доповідає відповідальний секретар Приймальної комісії А.П.Креневич.

 

  1. Поновлення та переведення на навчання в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

Доповідають директори інститутів, декани факультетів (після погодження з проректором з науково-педагогічної роботи В.А.Бугровим)

Рішення:

1. СЛУХАЛИ: інформацію відповідального секретаря Приймальної комісії А.П.Креневича про хід підготовки до Вступної кампанії 2017 року

УХВАЛИЛИ: взяти інформацію до відома.

 

2. СЛУХАЛИ: Директорів інститутів, деканів факультетів про поновлення та переведення на навчання в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

 

2.1. СЛУХАЛИ: декана факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем Анісімова І.О. про звернення Скринковича Юліана Володимировича, який є студентом 2 курсу денної форми навчання освітнього рівня бакалавр за напрямом 6.040301 «Прикладна математика» Фізико-технічного інституту Національного тхнічного університету України «Київський політехнічний інститут», про зарахування до факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2 курс денної форми навчання за рахунок коштів державного бюджету.

УХВАЛИЛИ: допустити Скринковича Юліана Володимировича до складання академічної різниці за 1-2 курси освітнього рівня бакалавр відповідно до «Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.07.1996 р. № 245, з подальшим переведенням на 2 курс ОР бакалавр за напрямом підготовки 6.040204 «Прикладна фізика» до факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем за рахунок коштів державного бюджету

 

2.2. СЛУХАЛИ: про звернення Каменецького Святослава Віталійовича, який є студентом 4 курсу денної форми навчання освітнього рівня бакалавр за напрямом 6.040203 «Фізика» фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, про зарахування до факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 4 курс денної форми навчання на контрактній основі.

УХВАЛИЛИ: допустити Каменецького Святослава Віталійовича до складання академічної різниці за 1-4 курси освітнього рівня бакалавр відповідно до «Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.07.1996р. №245, з подальшим переведенням на 4 курс ОР бакалавр за напрямом підготовки 6.040204 «Прикладна фізика» до факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем на контрактній основі.

 

2.3. СЛУХАЛИ: декана економічного факультету Базилевича В.Д. про заяву Радченка Володимира Вікторовича про поновлення до економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка студентом 4 курсу заочної форми навчання, ОР бакалавр, напряму підготовки «6.030504 – економіка підприємства», контрактна основа. Був відрахований за академічну заборгованість з 4 курсу економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка напряму підготовки «економіка підприємства» заочної форми навчання наказом № 2542-33 від 06.08.2016 року.

УХВАЛИЛИ: дозволити поновлення Радченка Володимира Вікторовича з 2 семестру 2016-17 навчального року та зарахування до економічного факультету на 4 курс напряму підготовки «6.030504 –економіка підприємства» заочної форми навчання контрактної основи.

 

2.4. СЛУХАЛИ: заяву Данілейко Дарини Миколаївни про переведення до Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка студенткою 2 курсу денної форми навчання, ОР бакалавр, напряму підготовки «міжнародні економічні відносини», з 2 курсу економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка напряму підготовки «6.030503 міжнародна економіка» денної форми навчання.

УХВАЛИЛИ: відмовити у зв’язку з недостатнім рівнем володіння англійською мовою.

 

2.5. СЛУХАЛИ: заяву Триліс Вікторії Михайлівни про переведення до економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка студенткою 4 курсу заочної форми навчання, освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки «6.030504–економіка підприємства», контрактна основа. Закінчила 1 семестр 3 курсу економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка напряму підготовки «економіка підприємства» денної форми навчання .

УХВАЛИЛИ: дозволити переведення Триліс Вікторії Михайлівни за умови складання академічної різниці та подальшого зарахування до економічного факультету на 4 курс напряму підготовки «6.030504 –економіка підприємства» заочної форми навчання контрактної основи.

 

2.6. СЛУХАЛИ: декана механіко-математичного факультету Городнього М.Ф. про переведення студента 3-го курсу денної форми навчання напряму підготовки «6.040201 – математика» (навчання за кошти державного бюджету) механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Казакова Максима Дмитровича на 2-й курс денної форми навчання напряму підготовки «6.040202 – механіка» (на умовах контракту) механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (ліцензійне місце є, бюджетне місце відсутнє).

УХВАЛИЛИ: допустити Казакова Максима Дмитровича до складання академічної різниці

 

2.7. СЛУХАЛИ: про поновлення Білокур-Демченко Анни Павлівни на 3-й курс заочної форми навчання напряму підготовки «6.040201 – математика» (на умовах контракту) механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (ліцензійне місце є), яка була відрахована з Національного університету «Києво-Могилянська академія» за академічну неуспішність, наказ №506-с від 30.06.2016р. Навчалася у Національному університеті «Києво-Могилянська академія» на факультеті інформатики за спеціальністю «6.040301 Прикладна математика» у період з 01.09.2014 по 30.06.2016 (академічна довідка № І-007/17).

УХВАЛИЛИ: допустити Білокур-Демченко Анну Павлівну до складання академічної різниці.

 

2.8. СЛУХАЛИ: про поновлення Шелест Наталії Володимирівни на 2-й курс денної форми навчання напряму підготовки «6.040201 – математика» (навчання за кошти державного бюджету) механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (бюджетне місце є), яка була відрахована з Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова за власним бажанням, наказ № 182 від 10.02.2017. Навчалася в Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова на фізико-математичному факультеті за спеціальністю «6.040201 математика» у період з 01.09.2014 по 10.02.2017 (академічна довідка № 632) і закінчила повних 5 навчальних семестрів.

УХВАЛИЛИ: допустити Шелест Наталію Володимирівну до складання академічної різниці.

 

2.9. СЛУХАЛИ: про переведення Северіновської Євгенії Максимівни на 3-й курс заочної форми навчання напряму підготовки «6.040201 – математика» (контракт) механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (ліцензійне місце є) з 3 курсу напряму підготовки «6.040301 прикладна математика» Київського національного університету «Києво-Могилянська Академія».

2.10. УХВАЛИЛИ: допустити Северіновську Євгенію Максимівну до складання академічної різниці.

 

2.11. СЛУХАЛИ: про переведення Ульянкіна Нікіти Володимировича на 3-й курс денної форми навчання напряму підготовки «6.040201 – математика» (контракт) механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (ліцензійне місце є) з 3 курсу напряму підготовки «6.040205 статистика» денної форми навчання (контракт) Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

УХВАЛИЛИ: допустити Ульянкіна Нікіту Володимировича до складання академічної різниці.

 

2.12. СЛУХАЛИ: директора ННІ «Інститут геології» Михайлова В.А. про заяву Карасьова Олега Костянтиновича про поновлення до ННІ «Інститут геології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка студентом 4 курсу денної форми навчання, ОР бакалавр, напряму підготовки «6.040103 – геологія», контрактна основа. Був відрахований за академічну заборгованість з 4 курсу ННІ «Інститут геології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка напряму підготовки «6.040103 – геологія» денної форми навчання наказом №1715-33 від 13.06.2016 р.

УХВАЛИЛИ: дозволити поновлення Карасьова Олега Костянтиновича за умови складання академічної різниці та подальшого зарахування до ННІ «Інститут геології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка студентом 4 курсу денної форми навчання, ОР бакалавр, напряму підготовки «6.040103 – геологія», навчання на контрактній основі.

 

2.13. СЛУХАЛИ: заяву Самойленка Анатолія Андрійовича про поновлення до ННІ «Інститут геології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка студентом 4 курсу денної форми навчання, ОР бакалавр, напряму підготовки «6.040103 – геологія», контрактна основа. Був відрахований за академічну заборгованість з 4 курсу ННІ «Інститут геології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка напряму підготовки «6.040103 – геологія» денної форми навчання наказом № 1831-33 від 24.06.2016 р.

УХВАЛИЛИ: дозволити поновлення Самойленка Анатолія Андрійовича за умови складання академічної різниці та подальшого зарахування до ННІ «Інститут геології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка студентом 4 курсу денної форми навчання, ОР бакалавр, напряму підготовки «6.040103 – геологія», навчання на контрактній основі.

 

2.14. СЛУХАЛИ: декана філософського факультету Конверського А.Є. щодо заяви Карагодіна Володимира Олеговича про переведення з 2 курсу ОС «Бакалавр» юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна денної форми навчання, спеціальність «Правознавство» (за кошти фізичних або юридичних осіб) на 2 курс ОС «Бакалавр» філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка спеціальність  «Політологія» денної форми навчання(за кошти фізичних або юридичних осіб).

УХВАЛИЛИ: дозволити переведення Карагодіна Володимира Олеговича за умови складання академічної різниці та подальшого зарахування на 2 курс ОС «Бакалавр» філософського факультету спеціальність  «Політологія» денної форми навчання (за кошти фізичних або юридичних осіб).

 

2.15. СЛУХАЛИ: заяву Гисар Інни Олегівни про переведення з 2 курсу ОС «Бакалавр» філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка денної форми навчання, спеціальність «Філософія» (за кошти фізичних або юридичних осіб) на 2 курс ОС «Бакалавр» філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка спеціальність «Філософія» денної форми навчання.

УХВАЛИЛИ: дозволити переведення Гисар Інни Олегівни за умови складання академічної різниці та подальшого зарахування на 2 курс ОС «Бакалавр» філософського факультету спеціальність «Філософія» заочної форми навчання (за кошти фізичних або юридичних осіб).

 

2.16. СЛУХАЛИ: заяву Рустемова Аліма Ідрісовича про поновлення у складі студентів 2 курсу ОС «Бакалавр» філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка заочної форми навчання, спеціальність «030104 – Політологія» (за кошти фізичних або юридичних осіб). Був відрахований за власним бажанням з 3 курсу юридичного факультету Кримського федерального університету імені В.І. Вернадського спеціальність «Правознавство» денної форми навчання (за освітньою декларацією).

УХВАЛИЛИ: дозволити поновлення Рустемова Аліма Ідрісовича за умови складання академічної різниці та подальшого зарахування на 2 курс ОС «Бакалавр» філософського факультету спеціальність «030104 – Політологія» заочної форми навчання (за кошти фізичних або юридичних осіб).

 

2.17. СЛУХАЛИ: заяву Черевайко Валерії Вадимівни про поновлення у складі студентів 3 курсу ОС «Бакалавр» філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка заочної форми навчання, спеціальність «030104 – Політологія» (за кошти фізичних або юридичних осіб) заочної форми навчання. Була відрахована за власним бажанням з 3 курсу історичного факультету Кримського федерального університету імені В.І. Вернадського спеціальність «Політологія» денної форми навчання (за освітньою декларацією).

УХВАЛИЛИ: дозволити поновлення Черевайко Валерії Вадимівни за умови складання академічної різниці та подальшого зарахування на 3 курс ОС «Бакалавр» філософського факультету спеціальність «030104 – Політологія» заочної форми навчання (за кошти фізичних або юридичних осіб).

 

2.18. СЛУХАЛИ: заяву Богомолець Анни Петрівни про переведення з 3 курсу ОС «Бакалавр» філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка денної форми навчання, спеціальність «Філософія» (за кошти фізичних або юридичних осіб) на 4 курс ОС «Бакалавр» філософського факультету спеціальність «Філософія» заочної форми навчання.

УХВАЛИЛИ: дозволити переведення Богомолець Анні Петрівні за умови складання академічної різниці та подальшого зарахування на 4 курс ОС «Бакалавр» філософського факультету спеціальність «Філософія» заочної форми навчання (за кошти фізичних або юридичних осіб).

 

2.19. СЛУХАЛИ: заяву Раймер Ріни Сергіївни про переведення з 2 курсу ОС «Бакалавр» філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка заочної форми навчання, спеціальність «Політологія» (за кошти фізичних або юридичних осіб) на 2 курс філософського факультету спеціальність «Філософія» денної форми навчання (за кошти фізичних або юридичних осіб).

УХВАЛИЛИ: дозволити переведення Раймер Ріні Сергіївні за умови складання академічної різниці та подальшого зарахування на 2 курс ОС «Бакалавр» філософського факультету спеціальність «Філософія» денної форми навчання (за кошти фізичних або юридичних осіб).

 

2.20. СЛУХАЛИ: заяву Данченка Дениса Дмитровича  про поновлення у складі студентів 5 курсу ОС «Бакалавр» філософського факультету спеціальність «Політологія» Київського національного університету імені Тараса Шевченка заочної форми навчання, (за кошти фізичних або юридичних осіб). Був відрахований за академічну неуспішність з 5 курсу ОС «Бакалавр» філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка спеціальність  «Політологія» заочної форми навчання.

УХВАЛИЛИ: дозволити поновлення Данченку Денису Дмитровичу за умови складання академічної різниці та подальшого зарахування на 5 курс ОС «Бакалавр» філософського факультету спеціальність «Політологія» заочної форми навчання (за кошти фізичних або юридичних осіб).

 

2.21. СЛУХАЛИ: заяву Хаваліц Аліни Іванівни про поновлення у складі студентів 4 курсу ОС «Бакалавр» філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка денної форми навчання, спеціальність «Політологія» (за кошти фізичних або юридичних осіб). Була відрахований за академічну неуспішність з 4 курсу філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка спеціальність «030104- Політологія» денної форми навчання наказом №348-33 від 12.02.2016р.

УХВАЛИЛИ: відмовити у поновлені Хаваліц Аліні Іванівні через відсутність вакантних місць.

 

2.22. СЛУХАЛИ: заяву Варганова Антона Владиславовича про переведення з 3 курсу ОС «Бакалавр» юридичного факультету спеціальність «Міжнародне право» Ужгородського національного університету, денної форми навчання (за кошти фізичних або юридичних осіб) складі на 2 курсу ОС «Бакалавр» філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка денної форми навчання, спеціальність «Політологія» (за кошти фізичних або юридичних осіб).

УХВАЛИЛИ: дозволити переведення Варганову Антону Владиславовичу за умови складання академічної різниці та подальшого зарахування на 2 курс ОС «Бакалавр» філософського факультету спеціальність  «Політологія» денної форми навчання (за кошти фізичних або юридичних осіб).

 

2.23. СЛУХАЛИ: заяву Сванадзе Лани Паатаївни про переведення з 2 курсу ОС «Бакалавр» Інституту міжнародних відносин спеціальність «Міжнародне право», денної форми навчання (за кошти фізичних або юридичних осіб) складі на 2 курсу ОС «Бакалавр» філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка денної форми навчання, спеціальність «030104 – Політологія» (за кошти фізичних або юридичних осіб).

УХВАЛИЛИ: дозволити переведення Сванадзе Лані Паатаївні за умови складання академічної різниці та подальшого зарахування на 2 курс ОС «Бакалавр» філософського факультету спеціальність  «Політологія» денної форми навчання (за кошти фізичних або юридичних осіб).

 

2.24. СЛУХАЛИ: заяву Варакіна Дмитра Миколайовича про поновлення у складі студентів 2 курсу ОС «Бакалавр» філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка денної форми навчання, спеціальність «Політологія» (за кошти фізичних або юридичних осіб). Був відрахований за академічну неуспішність з 2 курсу філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка спеціальність «Політологія» денної форми навчання наказом № 3628-33 від 10.10.2016р.

УХВАЛИЛИ: дозволити поновлення Варакіну Дмитру Миколайовичу за умови складання академічної різниці та подальшого зарахування на 2 курс ОС «Бакалавр» філософського факультету спеціальність «Політологія» денної форми навчання (за кошти фізичних або юридичних осіб).

 

2.25. СЛУХАЛИ: заяву Бондарчука Богдан Сергійовича про переведення з 2 курсу ОС «Бакалавр» географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка денної форми навчання, спеціальність «Міжнародний туризм» (за кошти фізичних або юридичних осіб) на 2 курс ОС «Бакалавр» філософський факультет спеціальність «Політологія» денної форми навчання (за кошти фізичних або юридичних осіб)

УХВАЛИЛИ: дозволити переведення Бондарчуку Богдану Сергійович за умови складання академічної різниці та подальшого зарахування на 2 курс ОС «Бакалавр» філософського факультету спеціальність «Політологія» денної форми навчання (за кошти фізичних або юридичних осіб).

 

2.26. СЛУХАЛИ: декана факультету інформаційних технологій Теслю Ю.М. про звернення Чорного Романа В’ячеславовича щодо поновлення на навчання до факультету інформаційних технологій на 2 курс денної форми навчання за рахунок коштів фізичних осіб.

УХВАЛИЛИ: допустити Чорного Романа В’ячеславовича до складання академічної різниці за 1-2 курси освітнього рівня бакалавр відповідно до «Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.07.1996р. №245, з подальшим поновленням на 2 курс ОР бакалавр за напрямом підготовки 6.040302 «Інформатика» факультету інформаційних технологій за рахунок коштів фізичних осіб.

 

2.27. СЛУХАЛИ: про звернення Кравченка Антона Олександровича щодо поновлення на навчання до факультету інформаційних технологій на 2 курс денної форми навчання за рахунок коштів фізичних осіб.

УХВАЛИЛИ: допустити Кравченка Антона Олександровича до складання академічної різниці за 1-2 курси освітнього рівня бакалавр відповідно до «Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.07.1996 р. №245, з подальшим поновленням на 2 курс ОР бакалавр за напрямом підготовки 6. 050101 «Комп'ютерні науки» факультету інформаційних технологій за рахунок коштів фізичних осіб.

 

2.28. СЛУХАЛИ: директора Інституту філології Семенюка Г.Ф. про заяву Ровен Ірини Вікторівни про поновлення до Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка студенткою 3 курсу денної форми навчання, освітнього рівня бакалавр, напряму підготовки «6.020203 – переклад з англійської мови» контрактної основи. Відрахована з 3 курсу Національного лінгвістичного університету, факультету перекладачів, напрям підготовки «6.020203 – переклад (англійська)» денної форми навчання.

УХВАЛИЛИ: дозволити поновлення Ровен Ірини Вікторівни за умови складання академічної різниці та подальшого зарахування до Інституту філології на 3 курс (ІІ семестр) освітнього рівня бакалавр, напряму підготовки «6.020203 – переклад з англійської мови» денної форми навчання контрактної основи.

 

2.29. СЛУХАЛИ: заяву Мінчоги Тетяни Анатоліївни про поновлення до Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка студенткою 2 курсу денної форми навчання, освітнього рівня бакалавр, напряму підготовки «6.020203 – переклад з іспанської мови» контрактної основи. Відрахована з 2 курсу Національного лінгвістичного університету, факультету перекладачів, напрям підготовки «6.020203 – переклад (англійська)» денної форми навчання.

УХВАЛИЛИ: дозволити поновлення Мінчоги Тетяни Анатоліївни за умови складання академічної різниці та подальшого зарахування до Інституту філології на 2 курс (ІІ семестр) освітнього рівня бакалавр, напряму підготовки «6.020203 – переклад з іспанської мови» денної форми навчання контрактної основи.

 

2.30. СЛУХАЛИ: заяву Поліщук Вікторії Сергіївни про поновлення до Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка студенткою 3 курсу денної форми навчання, освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки «6.020203 –переклад з англійської мови» контрактної основи. Відрахована з 3 курсу Національного лінгвістичного університету, факультету перекладачів, напрям підготовки «6.020203 – переклад (англійська)» денної форми навчання.

УХВАЛИЛИ: дозволити поновлення Поліщук Вікторії Сергіївни за умови складання академічної різниці та подальшого зарахування до Інституту філології на 3 курс (ІІ семестр) освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки «6.020203 – переклад з англійської  мови» денної форми навчання контрактної основи.

 

2.31. СЛУХАЛИ: заяву Малишко Анастасії Максимівни про переведення до Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка студенткою 3 курсу денної форми навчання, освітнього рівня бакалавр, напряму підготовки «6.020203 – переклад з англійської мови» контрактної основи. Закінчила І семестр 3 курсу Запорізького національного університету, факультету іноземної філології, напрям підготовки «6.020203 – переклад (англійська)» денної форми навчання.

УХВАЛИЛИ: дозволити переведення Малишко Анастасії Максимівни за умови складання академічної різниці та подальшого зарахування до Інституту філології на 3 курс (ІІ семестр) освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки «6.020203 – переклад з англійської мови» денної форми навчання контрактної основи.

 

2.32. СЛУХАЛИ: заяву Найдич Юлії Сергіївни про поновлення до Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка студенткою3 курсу денної форми навчання, освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки «6.020203 –німецька мова і література та переклад» контрактної основи. Відрахована з 3 курсу Національного педагогічного  університету імені М.П. Драгоманова, факультету іноземної філології, напрям підготовки «6.020203 – мова і література (німецька)» денної форми навчання.

УХВАЛИЛИ: дозволити поновлення Найдич Юлії Сергіївни за умови складання академічної різниці та подальшого зарахування до Інституту філології на 3 курс (ІІ семестр) освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки «6.020203 – німецька мова і література та переклад» денної форми навчання контрактної основи.

 

2.33. СЛУХАЛИ: заяву Карашаєвої Діляри Зелімівни про поновлення до Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка на другий рік навчання денної форми навчання освітнього рівня магістр, спеціальність «8.02030302 – турецька мова і література та переклад» за державним замовленням. Відрахована з 2 курсу магістратури факультету кримськотатарської та східної філології Таврійського національного університету імені В.Вернадського, спеціальність – турецька мова і література

УХВАЛИЛИ: допустити Карашаєву Діляру Зелімівну до складання академічної різниці відповідно наказу № 43-32 від 27.01.2017р. про часткове визнання результатів та періодів навчання, зазначених у поданій освітній декларації, з подальшим поновленням на навчання в Інституті філології на 2 рік навчання за освітнім рівнем магістр, спеціальності «8.02030302 –турецька мова і література та переклад».

 

2.34. СЛУХАЛИ: заяву Кутіщевої Дар’ї Олександрівни про поновлення до Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка студенткою 3 курсу денної форми навчання, освітнього рівня бакалавр, напряму підготовки «6.020303 – філологія (переклад з англійської мови)» на контрактній основі.

УХВАЛИЛИ: допустити Кутіщеву Дар’ю Олександрівну до складання академічної різниці відповідно наказу № 212-32 від 06.03.2017           про часткове визнання результатів та періодів навчання у Кримському гуманітарному університеті (м. Ялта), зазначених у поданій освітній декларації, з подальшим поновленням на навчання в Інституті філології на 3 курс навчання освітнього рівня бакалавр за напрямом підготовки«6.020303 – філологія (англійська мова і література та переклад)», на контрактній основі.

 

2.35. СЛУХАЛИ: декана юридичного факультету Гриценка І.С. про переведення на навчання на юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка студентки 3-го курсу денної форми Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» відповідно до Правил прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2017 році, на 3-ий курс денної форми навчання юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Колесник Катерини Миколаївни.

УХВАЛИЛИ:    допустити Колесник Катерину Миколаївну до складання академічної різниці з подальшим переведенням на 2-й курс денної форми навчання  за напрямом підготовки «Правознавство» на умовах контракту.

 

2.36. СЛУХАЛИ: про поновлення на навчання на юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка студентки 4-го курсу денної форми юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, відповідно до Правил прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2017 році, на 4-ий курс денної форми навчання юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Ахмедової Ельміри Сіявуш-кизи.

УХВАЛИЛИ: допустити Ахмедову Ельміру Сіявуш-кизи до складання академічної різниці з подальшим поновленням на 4-й курс денної форми навчання  за напрямом підготовки «Правознавство» на умовах контракту.

 

2.37. СЛУХАЛИ: про поновлення на навчання на юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка студента 4-го курсу денної форми юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, відповідно до Правил прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2017 році, на 4-ий курс денної форми навчання юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Білого Романа Миколайовича.

УХВАЛИЛИ: відмовити Білому Роману Миколайовичу в поновленні на підставі абз. 2 п. 5 Розділу 1 Додатку до Правил прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Інструкція про порядок поновлення та переведення студентів (слухачів, курсантів) у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка ).

 

2.37. СЛУХАЛИ: про поновлення на навчання на юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка студента 2-го року навчання освітнього рівня заочної форми юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, відповідно до Правил прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2017 році, на 2-ий рік навчання освітнього рівня магістр заочної форми навчання юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Кравченка Ігоря Володимировича.

УХВАЛИЛИ: допустити Кравченка Ігоря Володимировича до складання академічної різниці з подальшим поновленням на 2-й рік навчання освітнього рівня магістр заочної форми навчання за спеціальністю «Право» на умовах контракту.

 

2.38. СЛУХАЛИ: про переведення на навчання на юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка студента 2-го курсу денної форми юридичного факультету Інституту кримінально-виконавчої служби Національної академії внутрішніх справ відповідно до Правил прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2017 році, на 2-ий курс денної форми навчання юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Самари Віталія Сергійовича.

УХВАЛИЛИ: допустити Самару Віталія Сергійовича до складання академічної різниці з подальшим переведенням на 2-й курс денної форми навчання  за напрямом підготовки «Правознавство» на умовах контракту.

 

2.39. СЛУХАЛИ: про переведення на навчання на юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка студентки 1 року навчання за ОР магістр заочної форми юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, відповідно до Правил прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2017 році, на 1-ий рік навчання за ОР магістр денної форми навчання юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Семенюк Світлани Юріївни.

УХВАЛИЛИ: допустити Семенюк Світлану Юріївну до складання академічної різниці з подальшим переведенням на 1-й рік навчання за ОР магістр денної форми навчання за спеціальністю «081-Право» на умовах контракту.

 

2.40. СЛУХАЛИ: про поновлення на навчання на юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка студента 2-го курсу денної форми юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, відповідно до Правил прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2017 році, на 2-ий курс заочної форми навчання юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Усова Даниїла Глібовича.

УХВАЛИЛИ: допустити Усова Даниїла Глібовича до складання академічної різниці з подальшим поновленням на 2-й курс заочної форми навчання  за напрямом підготовки «Правознавство» на умовах контракту.

 

2.41. СЛУХАЛИ: про поновлення на навчання на юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка студентки 3-го курсу заочної форми ТОВ «Академія адвокатури», відповідно до Правил прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2017 році, на 3-ий курс заочної форми навчання юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Лях Ганни Юріївни.

УХВАЛИЛИ: допустити Лях Ганну Юріївну до складання академічної різниці з подальшим поновленням на 3-й курс заочної форми навчання  за напрямом підготовки «Правознавство» на умовах контракту.

 

2.42. СЛУХАЛИ: про поновлення на навчання на юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка студента 3-го курсу заочної форми юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, відповідно до Правил прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2017 році, на 3-ий курс заочної форми навчання юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Лісовенка Івана Антоновича.

УХВАЛИЛИ: допустити Лісовенка Івана Антоновича до складання академічної різниці з подальшим поновленням на 2-й курс заочної форми навчання  за напрямом підготовки «Правознавство» на умовах контракту.

 

2.43. СЛУХАЛИ: про поновлення на навчання на юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка студента 4-го курсу заочної форми юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, відповідно до Правил прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2017 році, на 4-ий курс заочної форми навчання юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Суванвердієва Бехбуда Ганбар огли.

УХВАЛИЛИ: допустити Суванвердієва Бехбуда Ганбар огли до складання академічної різниці з подальшим поновленням на 3-й курс заочної форми навчання  за напрямом підготовки «Правознавство» на умовах контракту.

 

2.44. СЛУХАЛИ: про переведення на навчання на юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка студента 4 курсу заочної форми юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, відповідно до Правил прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2017 році, на 4-ий курс  денної форми навчання юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Малиновського Дмитра Олеговича.

УХВАЛИЛИ: допустити Малиновського Дмитра Олеговича до складання академічної різниці з подальшим переведенням на 3-й курс денної форми навчання за напрямом підготовки «Правознавство» на умовах контракту.

 

2.45 СЛУХАЛИ: про переведення на навчання на юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка студентки  1 року навчання за ОР Магістр денної форми Національної академії внутрішніх справ, відповідно до Правил прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2017 році, на 1-й рік навчання за ОР Магістр курс денної форми навчання юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Бороденко Лілію Ігорівну.

УХВАЛИЛИ: допустити Бороденко Лілію Ігорівну до складання академічної різниці з подальшим переведенням на 1-й рік навчання за ОР Магістр денної форми навчання за спеціальністю «081-Право» на умовах контракту.

 

2.46. СЛУХАЛИ: про поновлення на навчання на юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка студента 2-го курсу денної форми юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, відповідно до Правил прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2017 році, на 2-ий курс заочної форми навчання юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Рзаханова Руфата Алибей огли.

УХВАЛИЛИ: допустити Рзаханова Руфата Алибей огли до складання академічної різниці з подальшим поновленням на 2-й курс заочної форми навчання за напрямом підготовки «Правознавство» на умовах контракту.

 

2.47. СЛУХАЛИ: про переведення на навчання на юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка студентки 2 курсу денної форми юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, відповідно до Правил прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2017 році, на 2-ий курс заочної форми навчання юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Яганової Дарії Сергіївни.

УХВАЛИЛИ: допустити Яганову Дарію Сергіївну до складання академічної різниці з подальшим переведенням  на 2-й курс заочної форми навчання за напрямом підготовки «Правознавство» на умовах контракту

 

2.48. СЛУХАЛИ: про переведення на навчання на юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка студента 1 курсу денної форми юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, відповідно до Правил прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2017 році, на 1-ий курс заочної форми навчання юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Ахмедова Західа Етімад огли.

УХВАЛИЛИ: допустити Ахмедова Західа Етімад огли до складання академічної різниці з подальшим переведенням на 1-й курс заочної форми навчання за спеціальністю «081-Право» на умовах контракту.

 

2.49. СЛУХАЛИ: про переведення на навчання на юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка студентки 3 курсу денної форми Фінансово-правового коледжу, відповідно до Правил прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2017 році, на 3-ий курс денної форми навчання юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Головко Дарини Валеріївни.

УХВАЛИЛИ: допустити Головко Дарину Олегівну до складання академічної різниці з подальшим переведенням на 3-й курс денної форми навчання за напрямом підготовки «Правознавство» на умовах контракту.

 

2.50. СЛУХАЛИ: про поновлення на навчання на юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка студентки 4 курсу заочної форми Донецького державного університету управління, відповідно до Правил прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2017 році, на 4-ий курс денної форми навчання юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Мельник Людмилу Іванівну.

УХВАЛИЛИ: допустити Мельник Людмилу Іванівну до складання академічної різниці з подальшим поновленням на 4-й курс денної форми навчання за напрямом підготовки «Правознавство» на умовах контракту.

 

2.51. СЛУХАЛИ: про переведення на навчання на юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка студентки 1 року навчання за ОР магістр денної форми юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, відповідно до Правил прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2017 році, на 1-ий рік навчання за ОР магістр заочної форми навчання юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Яковинець Вікторії Анатоліївні.

УХВАЛИЛИ: допустити Яковинець Вікторію Анатоліївну  до складання академічної різниці з подальшим переведенням на 1-й рік навчання за ОР магістр заочної форми навчання за спеціальністю «081-Право» на умовах контракту.

 

2.52. СЛУХАЛИ: про поновлення на навчання на юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка студента 3 курсу заочної форми Української академії банківської справи Національного банку України, відповідно до Правил прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2017 році, на 3-ий курс заочної форми навчання юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Яценка Романа Павловича.

УХВАЛИЛИ: допустити Яценка Романа Павловича до складання академічної різниці з подальшим поновленням на 3-й курс заочної форми навчання за напрямом підготовки «Правознавство» на умовах контракту.

 

2.53. СЛУХАЛИ: про поновлення на навчання на юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка студента 4-го курсу заочної форми юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, відповідно до Правил прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2017 році, на 4-ий курс заочної форми навчання юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Гасимова Фагана Афган огли.

УХВАЛИЛИ: допустити Гасимова Фагана Афган огли до складання академічної різниці з подальшим поновленням на 4-й курс заочної форми навчання за напрямом підготовки «Правознавство» на умовах контракту.

 

2.54. СЛУХАЛИ: про поновлення на навчання на юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка студента 4-го курсу заочної форми юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, відповідно до Правил прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2017 році, на 4-ий курс заочної форми навчання юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Чумака Дмитра Олександровича.

УХВАЛИЛИ: допустити Чумака Дмитра Олександровича до складання академічної різниці з подальшим поновленням на 4-й курс заочної форми навчання за напрямом підготовки «Правознавство» на умовах контракту.

 

2.55. СЛУХАЛИ: про поновлення на навчання на юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка студента 3-го курсу денної форми Вищого навчального закладу «Міжрегіональна Академія управління персоналом», відповідно до Правил прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2017 році, на 3-ий курс денної форми навчання юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Імамалієва Джафара Явар огли.

УХВАЛИЛИ: допустити Імамалієва Джафара Явар огли до складання академічної різниці з подальшим поновленням на 3-й курс денної форми навчання за напрямом підготовки «Правознавство» на умовах контракту.

 

2.56. СЛУХАЛИ: директора Інституту міжнародних відносин Копійку В.В. про заяву Чуркіна Жан-Поля про поновлення до Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка студентом 2 курсу денної форми навчання, освітнього рівня бакалавр, спеціальності «6.030201–міжнародні відносини», контрактна основа. Був відрахований за академічну заборгованість з 2 курсу Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка спеціальності «міжнародні відносини» денної форми навчання наказом № 2164-33 від 30.06.2016р.

УХВАЛИЛИ: Враховуючи, що будучи студентом Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Чуркін Ж.-П. не виявляв належного прагнення до навчання, регулярно пропускав заняття, не з’являвся на сесії, тричі відраховувався зі складу студентів за академічну неуспішність (Накази №№ 1779-33 від 30.06.2015р., 3479-33 від 15.10.2015р., 2164-33 від 30.06.2016р.), відмовити Чуркіну Ж.-П. у поновленні у складі студентів Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка згідно п.2.7 Інструкції про порядок поновлення та переведення студентів (слухачів, курсантів) у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка від 21.02.2013р.

 

2.57. СЛУХАЛИ: заяву Веремієнка Володимира Олеговича про поновлення до Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка студентом 3 курсу денної форми навчання, освітнього рівня бакалавр, спеціальності «6.030205 – країнознавство», контрактна основа. Був відрахований за невиконання навчального плану з 3 курсу Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка спеціальності «країнознавство» денної форми навчання наказом № 2166-33 від 01.07.2016 р.

УХВАЛИЛИ: дозволити поновлення Веремієнка Володимира Олеговича за умови складання академічної різниці та подальшого зарахування до Інституту міжнародних відносин на 3 курс спеціальності «6.030205 – країнознавство» денної форми навчання контрактної основи.

 

2.58. СЛУХАЛИ: заяву Хотченкова Артема Олексійовича про поновлення до Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка студентом 2 курсу денної форми навчання, освітнього рівня бакалавр, спеціальності «6.030203 – міжнародні економічні відносини», контрактна основа. Був відрахований за академічну заборгованість з 2 курсу Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка спеціальності «міжнародні економічні відносини» денної форми навчання наказом № 2168-33 від 30.06.2016.

УХВАЛИЛИ: дозволити поновлення Хотченкова Артема Олексійовича за умови складання академічної різниці та подальшого зарахування до Інституту міжнародних відносин на 2 курс спеціальності «6.030203 – міжнародні економічні відносини» денної форми навчання контрактної основи.

 

2.59. СЛУХАЛИ: заяву Мамедзаде Араза Магамед-огли про поновлення до Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка студентом 4 курсу денної форми навчання, освітнього рівня бакалавр, спеціальності «6.030202 – міжнародне право», контрактна основа. Був відрахований за академічну заборгованість з 4 курсу Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка спеціальності «міжнародне право» денної форми навчання наказом № 2185-33 від 30.06.2016.

УХВАЛИЛИ: дозволити поновлення Мамедзаде Араза Магамед-огли за умови складання академічної різниці та подальшого зарахування до Інституту міжнародних відносин на 4 курс спеціальності «6.030202 – міжнародне право» денної форми навчання контрактної основи.

 

2.60. СЛУХАЛИ: заяву Кедик Тетяни Олександрівни про поновлення до Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка студенткою 2 курсу денної форми навчання, освітнього рівня бакалавр, спеціальності «6.030201 – міжнародні відносини», контрактна основа. Була відрахована за невиконання навчального плану з 2 курсу Інституту журналістики і міжнародних відносин Київського національного університету культури і мистецтв спеціальності «міжнародні економічні відносини» денної форми навчання наказом № 347 від 04.07.2016.

УХВАЛИЛИ: відмовити Кедик Тетяні Олександрівні у поновленні до Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка студенткою 2 курсу денної форми навчання, освітнього рівня бакалавр, спеціальності «6.030201– міжнародні відносини» у зв’язку з перевантаженістю академічних груп на відповідному курсі відповідної спеціальності. Рекомендувати Кедик Тетяні Олександрівні звернутися із заявою про поновлення до ВНЗ, з якого вона була відрахована.

 

2.61. СЛУХАЛИ: про переведення на навчання до Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка студента 1 курсу освітнього рівня «магістр» Університету Південної Флориди (США), спеціальність «Ділове адміністрування» Святецького Владислава Васильовича.

УХВАЛИЛИ: допустити Святецького Владислава Васильовича до складання академічної різниці за перший семестр 1 курсу освітнього рівня «магістр» Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність «Міжнародні економічні відносини», освітня програма «Міжнародне підприємництво» на умовах контракту.

 

2.62. СЛУХАЛИ: про переведення на навчання до Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка студентки 2 курсу освітнього рівня «бакалавр» Київського національного університету будівництва і архітектури, спеціальність «Менеджмент» Наконечної Діани Віталіївни.

УХВАЛИЛИ: допустити Наконечну Діану Віталіївну до складання академічної різниці за 1-2 курси освітнього рівня «бакалавр»  Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність «Міжнародне право» на умовах контракту.

 

2.63. СЛУХАЛИ: про переведення на навчання до Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка студента 2 курсу освітнього рівня «бакалавр» Національного авіаційного університету, спеціальність «Міжнародне право» Артеменка Богдана Юрійовича.

УХВАЛИЛИ: допустити Артеменка Богдана Юрійовича до складання академічної різниці за 1-2 курси освітнього рівня «бакалавр» Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність «Міжнародне право» на умовах контракту.

 

2.64. СЛУХАЛИ: декана географічного факультету Олійник Я.Б. про заяву Діденко Яніни Юріївни (відрахована зі складу студентів 3 курсу денної форми навчання географічного факультету за академічну неуспішність) про поновлення у складі студентів 3 курсу денної форми навчання, освітнього ступеня бакалавр, напряму підготовки «6.140103–туризм», контрактна основа.

УХВАЛИЛИ: дозволити поновити Діденко Яніну Юріївну у складі студентів 3 курсу денної форми навчання, освітнього ступеня бакалавр, напряму підготовки «6.140103 – туризм», контрактна основа.

 

2.65. СЛУХАЛИ: про заяву Кононенко Ілони Олександрівни (відрахована зі складу студентів 3 курсу денної форми навчання географічного факультету за академічну неуспішність) про поновлення у складі студентів 3 курсу денної форми навчання, освітнього ступеня бакалавр, напряму підготовки «6.140103 – туризм», контрактна основа.

УХВАЛИЛИ: дозволити поновити Кононенко Ілону Олександрівну у складі студентів 3 курсу денної форми навчання, освітнього ступеня бакалавр, напряму підготовки «6.140103 – туризм», контрактна основа.

 

2.66. СЛУХАЛИ: про заяву Шаповал Анни Василівни (відрахована зі складу студентів 2 курсу денної форми навчання географічного факультету за академічну неуспішність) про поновлення у складі студентів 2 курсу денної форми навчання, освітнього ступеня бакалавр, напряму підготовки «6.140103 – туризм», контрактна основа.

УХВАЛИЛИ: дозволити поновити Шаповал Анну Василівну у складі студентів 2 курсу денної форми навчання, освітнього ступеня бакалавр, напряму підготовки «6.140103 – туризм», контрактна основа.

 

2.67. СЛУХАЛИ: декана фізичного факультету Макарця М.В. про поновлення Свєженця Вадима Олександровича на другий курс фізичного факультету, денну форму навчання, ОР бакалавр, напрям підготовки «6.040203-Фізика» Київського національного університету імені Тараса Шевченка на контрактній основі після навчання та відрахування з факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

УХВАЛИЛИ: допустити Свєженця Вадима Олександровича до складання академічної різниці за 1-й курс ОР бакалавр, напряму підготовки «6.040203-Фізика» для переведення на навчання на 2-ий курс фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка за контрактом з 01.02.2017 року.

 

2.68. СЛУХАЛИ: про поновлення Фіалка Михайла Дмитровича на другий курс фізичного факультету, денну форму навчання, ОР бакалавр, напрям підготовки «6.040203-Фізика» Київського національного університету імені Тараса Шевченка на контрактній основі. Був відрахований з НТУУ Київського політехнічного інституту за академічну неуспішність.

УХВАЛИЛИ: допустити поновлення Фіалка Михайла Дмитровича за умови складання академічної різниці та подальшого зарахування на 2-ий курс фізичного факультету напряму підготовки «6.040203-Фізика» денної форми навчання Київського національного університету імені Тараса Шевченка за контрактом з 01.02.2017 року.

 

2.69. СЛУХАЛИ: директора Оптико-механічного коледжу Колесник Т.Г. щодо заяви Купалової Валерії Едуардівни про переведення до Оптико-механічного коледжу Київського національного університету імені Тараса Шевченка студенткою 2 курсу денної форми навчання, освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст, спеціальності 5.03030301 «Видавнича справа та редагування», контрактна основа. Яка навчається на 2 курсі у Львівському поліграфічному коледжі Української академії друкарства на спеціальності «Видавнича справа та редагування», академрізниці не має.

УХВАЛИЛИ: дозволити переведення Купалової Валерії Едуардівни до Оптико-механічного коледжу Київського національного університету імені Тараса Шевченка студенткою 2 курсу денної форми навчання, освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст, спеціальності 5.03030301 «Видавнича справа та редагування», контрактної основи.

 

2.70. СЛУХАЛИ: декана факультету психології Данилюка І.В. про заяву Костіної Катерини Ігорівни про поновлення до факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка в складі студентів 3 курсу денної форми навчання, освітнього рівня бакалавр, напряму підготовки «6.030102 – психологія» контрактна основа. Була відрахована з Московського державного університету імені М.В.Ломоносова, спеціальність «психологія».

УХВАЛИЛИ: дозволити поновлення Костіної Катерини Ігорівни за умови складання академічної різниці та подальшого зарахування до факультету психології на 3 курс напряму підготовки «6.030102 – психологія» денної форми навчання на контрактній основі.