Засідання № 3 від 2017-07-14


Порядок денний:

  1. Вступне слово ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Губерського Л.В.
  1. Про хід Вступної кампанії 2017 року.

Доповідає відповідальний секретар Приймальної комісії А.П.Креневич

  1. Поновлення та переведення на навчання в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

Доповідають директори інститутів, декани факультетів (після погодження з проректором з науково-педагогічної роботи В.А.Бугровим)

  1. Різне

Рішення:

1.СЛУХАЛИ:вступне слово ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Губерського Л.В.

УХВАЛИЛИ: взяти інформацію до відома.

 

2.СЛУХАЛИ: інформацію відповідального секретаря Приймальної комісії А.П.Креневича  про хід та особливості Вступної кампанії 2017 року

УХВАЛИЛИ: взяти інформацію до відома.

 

3.СЛУХАЛИ: заступника Голови відбіркової комісії Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка полковника Прохорова О.А. про переведення на навчання.

3.1.СЛУХАЛИ: про заяву Бородулі Анастасії Володимирівни про переведення до Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 4 курс денної форми навчання, ОР бакалавр, напряму підготовки «6.030401 – Правознавство» Військового факультету фінансів та права з 3 курсу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (бюджетної форми навчання), заочна форма. Академічна різниця складає 1 дисципліну. Бюджетне місце наявне.

УХВАЛИЛИ: допустити Бородулю Анастасію Володимирівну до складання академічної різниці. Дозволити переведення Бородулі Анастасії Володимирівни за умови успішного складання академічної різниці та подальше зарахування до Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 4 курс денної форми навчання, ОС бакалавр, напряму підготовки «6.030401 – Правознавство» Військового факультету фінансів та права. За кошти державного бюджету.

3.2.СЛУХАЛИ: про заяву Лагоржевської Богдани Романівни про переведення до Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2 курс денної форми навчання, ОР бакалавр, напряму підготовки «053 – Психологія», Військового гуманітарно-лінгвістичного факультету з 2 курсу Київського університету імені Бориса Грінченка Інституту людини напряму підготовки «053 – Психологія» денної форми навчання за кошти фізичних осіб. Академічна різниця складає: з 5 дисциплін. Бюджетне місце наявне.

УХВАЛИЛИ: допустити Лагоржевську Богдану Романівну до складання академічної різниці. Дозволити переведення Лагоржевської Богдани Романівни за умови успішного складання академічної різниці та подальше зарахування до Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2 курс денної форми навчання, ОР бакалавр, напряму підготовки «053 – Психологія», Військового гуманітарно-лінгвістичного факультету. За кошти державного бюджету.

3.3.СЛУХАЛИ:  про заяву Карбовського Володимира Сергійовича курсанта 2 курсу спеціальності «052 – Політологія», Військового гуманітарно-лінгвістичного факультету на 2 курс спеціальності «055 – Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», Військового гуманітарно-лінгвістичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Академічна різниця складає 3 дисципліни. Бюджетне місце наявне.

УХВАЛИЛИ: допустити Карбовського Володимира Сергійовича до складання академічної різниці. Дозволити переведення Карбовського Володимира Сергійовича за умови успішного складання академічної різниці та подальше переведення з 2 курсу спеціальності «052 – Політологія», Військового гуманітарно-лінгвістичного факультету на 2 курс спеціальності «055 – Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», Військового гуманітарно-лінгвістичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. За кошти державного бюджету.

4.Різне.

4.1.СЛУХАЛИ:  відповідального секретаря відбіркової комісії юридичного факультету Плахотніка О.В. щодо допуску Валуйської Яни Романівни до складання фахового вступного випробування за спеціальністю 081 Право для вступу на ОР Бакалавр на основі ОКР  Молодший спеціаліст, здобутого за іншою спеціальністю.

УХВАЛИЛИ:  допустити Валуйську Яну Романівну до складання фахового вступного випробування за спеціальністю 081 Право для вступу на ОР Бакалавр на основі ОКР  Молодший спеціаліст, здобутого за іншою спеціальністю, а саме спеціальністю «Початкова освіта».

4.2.СЛУХАЛИ: відповідального секретаря Приймальної комісії А.П.Креневича про заяву Мартинюк Дарії Сергіївни щодо надання можливості перескладання вступного випробування (оцінка рівня фізичної підготовленості) при вступі на навчання до Військового інституту.

УХВАЛИЛИ: відмовити у звя’зку з тим, що не було виявлено порушень процедури проведення вступного випробування.

4.3.СЛУХАЛИ: відповідального секретаря Приймальної комісії А.П.Креневича про заяву Устьянцевої Валентини Дмитрівни щодо надання можливості брати участь у конкурсному відборі для вступу на перший курс на навчання на основі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня бакалавра за державним замовленням.

УХВАЛИЛИ:  відмовити на підставі норм Закону України «Про вищу освіту» та Правил прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2017 році. Рекомендувати звернутися із даним проханням до Міністерства освіти і науки України.

4.4.СЛУХАЛИ: заступника відповідального секретаря з юридичних питань Тищенко О.В. щодо забезпечення права абітурієнтів (перелік додається) Київського національного університету імені Тараса Шевченка на реалізацію ними права на вступ за спеціальними умовами щодо участі у конкурсному відборі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти (квота1).

УХВАЛИЛИ:  базуючись на п.2 ст.11 Закону України «Про інформацію» від 02.10.1992 р. № 2657-XII  (в редакції Закону України від 13.01.2011 р. № 2938-VI, за станом на 01.01.2017 р.) стосовно захисту права особи на конфіденційність інформації про стан здоров’я та Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29.08.2016 р. № 1027/900, забезпечити реалізацію права на вступ за спеціальними умовами щодо участі в конкурсному відборі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти (квота1) наступним абітурієнтам:

Слободській Катерині Володимирівні (Факультет психології)

Козачок Олександрі Вячеславівні (Інститут журналістики)

Іващенко Олександрі Андріївні (Інститут міжнародних відносин)

Шевченко Дар’ї Вячеславівні  (Історичний факультет)

Шевченко Дар’ї Вячеславівні  (Інститут журналістики)

Попкову Богдану Михайловичу (Юридичний факультет)

Делюрман Діані Станіславівні (Філософський факультет)

Делюрман Діані Станіславівні (Історичний факультет)

Дищук Максиму Леонідовичу (Економічний факультет)

 Шестаковій Діані Костянтинівні (Історичний факультет)

 Шестаковій Діані Костянтинівні (Філософський факультет)

 Козяріну Євгену Ігоревичу (Інститут журналістики)

 Пестовій Дар’ї Олександрівні (Інститут філології)

 Ярошинській Крістіні Геннадіївні (Юридичний факультет)

 Рудику Володимиру Івановичу (Факультет інформаційних технологій)

 Лазуткіній Олені Ігорівні (Факультет психології)

 Михайлішину Владиславу Віталійовичу (Юридичний факультет)

 Стародубцевій Ганні Едуардівні (Інститут філології)

 Денисенко Тетяні Сергіївні (ННЦ Інститу біології)

 Денисенко Тетяні Сергіївні (Факультет психології)

 Мелинівському Артему Володимировичу (Факультет комп’ютерних наук та кібернетики)

 Мелинівському Артему Володимировичу (Факультет інформаційних технологій)

 Занчуку Тарасу Миколайовичу (Інститут філології)

 Лихопуд Максиму Юрійовичу (Факультет інформаційних технологій)

 Федоровій Маргариті Віталіївні (ННЦ Інститу біології)

 Гаврилюку Богдану Олеговичу (Факультет інформаційних технологій)

 Гудим Антону Тарасовичу (Юридичний факультет)

 Гудим Антону Тарасовичу (Інститут філології)

 Радченко Аліні Олександрівні (Юридичний факультет)

 Радченко Аліні Олександрівні (Інститут філології)

 Тимофеєвій Вікторії Євгенівні (Інститут філології)

 Маркєлову Михайлу Олександровичу (Факультет інформаційних технологій).

4.5.СЛУХАЛИ: заступника відповідального секретаря з юридичних питань Позняк Е. В. про заяву Середюк С.А. щодо надання додаткового бюджетного місця її доньці Середюк Людмилі Вікторівні – абітурієнтці Навчально-наукового центру «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка як дитині з багатодітної родини (документи про наявність статусу додаються).

УХВАЛИЛИ: Відкласти розгляд даної заяви до закінчення перебігу конкурсного відбору на навчання для здобуття ОС бакалавра (магістра медичного спрямування) на перший курс за державним замовленням.