Засідання № 4 від 2017-07-20


Порядок денний:

1.    Про хід Вступної кампанії 2017 року.
Доповідає відповідальний секретар Приймальної комісії А.П.Креневич

2.    Затвердження списку вступників, рекомендованих до зарахування за ОС Бакалавр до Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Доповідає заступник голови відбіркової комісії Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка полковник Прохоров О.А

3.    Затвердження списків осіб
a.    допущених до проходження співбесіди для вступу на навчання за ОС бакалавра;
b.    допущених до складання вступних екзаменів для вступу на навчання за  ОС бакалавра.
Доповідають директори інститутів, декани факультетів

4.    Поновлення та переведення на навчання в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
Доповідають директори інститутів, декани факультетів (після погодження з проректором з науково-педагогічної роботи В.А.Бугровим)

5.    Різне
 

Рішення:

1. СЛУХАЛИ:    інформацію відповідального секретаря Приймальної комісії А.П.Креневича про хід подання заяв і документів для вступу на навчання за ОС бакалавра та магістра.
УХВАЛИЛИ:    взяти інформацію до відома.

2. СЛУХАЛИ:     заступника голови відбіркової комісії Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка полковника Прохорова О.А. про затвердження списку вступників, рекомендованих до зарахування за ОС Бакалавр до Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
УХВАЛИЛИ:     Затвердити списки списку вступників, рекомендованих до зарахування за ОС Бакалавр до Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка та оприлюднити на інформаційних стендах Приймальної комісії.

3. СЛУХАЛИ:     директорів інститутів, деканів факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка про затвердження списків осіб,    допущених до проходження співбесіди та складання вступних екзаменів для вступу на навчання за ОС бакалавра
УХВАЛИЛИ:     Затвердити списків осіб згідно з поданими деканами/директорами факультетів/інститутів даними:
a.    допущених до проходження співбесіди для вступу на навчання за ОС бакалавра;
b.    допущених до складання вступних екзаменів для вступу на навчання за  ОС бакалавра.

4. СЛУХАЛИ:     Директорів інститутів, деканів факультетів про поновлення та переведення на навчання у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
4.1. СЛУХАЛИ:     голову відбіркової комісії факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем  Борецького В.Ф. про заяву Слинька Платона Євгенійовича про поновлення до факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 4 курс денної форми навчання, ОР бакалавр, напряму підготовки 6.040204 «Прикладна фізика» за рахунок коштів державного бюджету. Закінчив 4 курси Іллінойського університету, факультет радіотехніки (Electrical Engineering).
УХВАЛИЛИ:     допустити Слинька Платона Євгенійовича до складання академічної різниці. Поновити Слинька Платона Євгенійовича до факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 4 курс денної форми навчання, ОР бакалавр, напряму підготовки 6.040204 «Прикладна фізика» за рахунок коштів державного бюджету (за рахунок коштів державного бюджету) за умови успішного складання академічної різниці.

4.2. СЛУХАЛИ:     директора ННЦ «Інститут біології та медицини» заяву Ткаченко Івана Олександровича про поновлення до ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка студентом 2-го курсу (І семестр), ОР «Бакалавр» спеціальність «091-біологія», денної форми навчання, на контрактній основі. Був відрахований з 2-го курсу денної форми навчання медичного факультету Запорізького державного медичного університету наказом №46-с від 19.01.2015 р. Академ.різниця: 4 іспити, 4 заліки.
4.3. УХВАЛИЛИ: дозволити поновлення Ткаченка Івана Олександровича за умови складання академічної різниці та подальшого зарахування до ННЦ «Інститут біології та медицини» на 2 курс (І семестр) ОР «Бакалавр» спеціальність «091-біологія», денної форми навчання на контрактній основі.

4.4. СЛУХАЛИ:     заяву Трішкіна Володимира Олександровича студента 2-го курсу ОР «Бакалавр» напрямку підготовки «6.040102-біологія» факультету біології, екології та медицини Дніпропетровського національного університету імені О.Гончара про переведення до ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка студентом 2-го курсу (І семестр) ОР «Бакалавр» спеціальність «091-біологія», денної форми навчання на контрактній основі. Академ.різниця: 2 іспити, 2 заліки.
УХВАЛИЛИ:     дозволити переведення Трішкіна Володимира Олександровича за умови складання академічної різниці та подальшого зарахування з Дніпропетровського національного університету імені О.Гончара до ННЦ «Інститут біології та медицини» на 2 курс (І семестр) ОР «Бакалавр» спеціальність «091-біологія»,денної форми навчання на контрактній основі.

4.5. СЛУХАЛИ: декана фізичного факультету Макарця М.В. про поновлення Бєлової Марії Михайлівни на фізичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2-ий курс денної форми навчання, ОР бакалавр, напрям підготовки «104 Фізика та астрономія» на контрактну основу. Була відрахована з 3-го курсу факультету фізико-технічних та комп’ютерних наук Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, ОР бакалавр, напрям підготовки «Фізика» денної форми навчання за власним бажанням (наказ № 1045-СТ від 05.07.2017р.).
УХВАЛИЛИ:     допустити Бєлову Марію Михайлівну до складання академічної різниці та поновити на 2-ий курс фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка напряму підготовки «104 Фізика та астрономія» денної форми навчання за контрактом з 01.09.2017 року за умови успішного складання академічної різниці.

4.6. СЛУХАЛИ: декана фізичного факультету Макарця М.В. про поновлення Гонтової Анастасії Олександрівни на фізичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 3-ий курс денної форми навчання, ОР бакалавр, напрям підготовки «6.040203-Фізика» на контрактну основу. Була відрахована з 3-го курсу фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, ОР бакалавр, напрям підготовки «6.040203-Фізика» денної форми навчання за академічну неуспішність (наказ № 652-33 від 14.03.2017р.).
УХВАЛИЛИ:     допустити Гонтову Анастасію Олександрівну до складання академічної різниці та поновити на 3-ий курс фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка напряму підготовки «6.040203-Фізика» денної форми навчання за контрактом з 01.09.2017 року за умови успішного складання академічної різниці.

4.7. СЛУХАЛИ: декана фізичного факультету Макарця М.В. про поновлення Кравець Дарини Андріївни на фізичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 4-ий курс денної форми навчання, ОР бакалавр, напрям підготовки «6.040203-Фізика» на контрактну основу. Була відрахована з 4-го курсу фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, ОР бакалавр, напрям підготовки «6.040203-Фізика» денної форми навчання, за невиконання навчального плану (наказ № 4486-33 від 15.12.2016 р.).Академічна різниця відсутня.
УХВАЛИЛИ:     поновити Кравець Дарину Андріївну на 4-ий курс фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка напряму підготовки «6.040203-Фізика» денної форми навчання за контрактом з 01.09.2017 року.

4.8. СЛУХАЛИ: декана фізичного факультету Макарця М.В. про поновлення Лиференка Юрія Андрійовича на фізичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 3-ий курс денної форми навчання, ОР бакалавр, напрям підготовки «6.040203-Фізика» на контрактну основу. Був відрахований з 3-го курсу фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, ОР бакалавр, напрям підготовки «6.040203-Фізика» денної форми навчання за академічну неуспішність (наказ № 389-33 від 22.02.2017р.).
УХВАЛИЛИ:     допустити Лиференка Юрія  Андрійовича до складання академічної різниці та поновити на 3-ий курс фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка напряму підготовки «6.040203-Фізика» денної форми навчання за контрактом з 01.09.2017 року за умови успішного складання академічної різниці.

4.9. СЛУХАЛИ: декана фізичного факультету Макарця М.В. про поновлення Мірошниченка Дмитра Сергійовича на фізичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 4-ий курс денної форми навчання, ОР бакалавр, напрям підготовки «6.040203-Фізика» на контрактну основу. Був відрахований з 4-го курсу фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, ОР бакалавр, напрям підготовки «6.040203-Фізика» денної форми навчання за невиконання навчального плану (наказ № 4486-33 від 15.12.2016 р.). Академічна різниця відсутня.
УХВАЛИЛИ:      поновити Мірошниченка Дмитра Сергійовича на 4-ий курс фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка напряму підготовки «6.040203-Фізика» денної форми навчання за контрактом з 01.09.2017 року.

4.10. СЛУХАЛИ:    директора Інституту філології Семенюка Г.Ф. про заяву Николенко Анни Петрівни про переведення до Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка студенткою 4 курсу денної форми навчання, освітнього ступеня бакалавр, напряму підготовки 6.020203 філологія (українська мова і література, іноземна мова) на контрактну основу. Закінчила 3-ій курс Університету «Києво-Могилянська академія», факультет гуманітарних наук, напрям підготовки 6.020303 філологія (українська мова  література) денної форми навчання. Академічна різниця – 5 екз., 11 заліків.
УХВАЛИЛИ:     дозволити переведення Николенко Анни Петрівни за умови складання академічної різниці та подальшого зарахування до Інституту філології на 4 курс  денної форми навчання, освітнього ступеня бакалавр, напряму підготовки 6.020203 філологія (українська мова і література, іноземна мова) на контрактну основу.

4.11. СЛУХАЛИ:    заяву Вдовіченка Микити Євгенійовича про переведення до Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка студентом 2 курсу денної форми навчання, освітнього ступеня бакалавр, спеціальність 035 Філологія,  спеціалізація 035.04 германські мови і літератури (переклад включно), освітня програма «Переклад з німецької та англійської мов» на контрактну основу. Закінчив 1-й курс Чорноморського національного університету імені Петра Могили, Інститут філології, Відрахована з 2 курсу Національного лінгвістичного університету, спеціальність 035 Філологія,  спеціалізація 035.04 германські мови і літератури (переклад включно) денної форми навчання. Академічна різниця – 4 екз., 2 заліки.
УХВАЛИЛИ:     дозволити переведення Вдовіченка Микити Євгенійовича за умови складання академічної різниці та подальшого зарахування до Інституту філології на 2 курс денної форми навчання, освітнього ступеня бакалавр, спеціальність 035 Філологія,  спеціалізація 035.04 германські мови і літератури (переклад включно), освітня програма «Переклад з німецької та англійської мов» на контрактну основу.

4.12. СЛУХАЛИ: заяву Романенко Ніки Сергіївни про поновлення до Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка студенткою 2 курсу денної форми навчання, освітнього  ступеня бакалавр, спеціальність 035 Філологія, спеціалізація 035.04 германські мови і літератури (переклад включно), освітня програма «Переклад з англійської та західноєвропейської мов» на контрактну основу. Відрахована з 2 курсу Університету «Києво-Могилянська академія», факультет гуманітарних наук, спеціальність 6.020101 Культурологія за власним бажанням. Академічна різниця – 8 екз., 2 заліки.
УХВАЛИЛИ:     дозволити поновлення Романенко Ніки Сергіївни за умови складання академічної різниці та подальшого зарахування до Інституту філології на 2 денної форми навчання, освітнього  ступеня бакалавр, спеціальність 035 Філологія, спеціалізація 035.04 германські мови і літератури (переклад включно), освітня програма «Переклад з англійської та західноєвропейської мов» на контрактну основу.

4.13. СЛУХАЛИ: заяву Красномовець Мар’яни Анатоліївни про переведення до Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка студенткою 2 курсу денної форми навчання, освітнього ступеня бакалавр, спеціальність 035 Філологія, спеціалізація 035.01 Українська мова та література, освітня програма  «Літературна творчість, українська мова та література»  за державним замовленням. Закінчила 1-ий курс Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, факультет педагогіки і психології, спеціальність 053 Психологія (практична психологія), денної форми навчання. Академічна різниця – 5 екз., 10 заліків.
УХВАЛИЛИ:     дозволити переведення Красномовець Мар’яни Анатоліївни за умови складання академічної різниці та подальшого зарахування до Інституту філології на 2 курсу денної форми навчання, освітнього ступеня бакалавр, спеціальність 035 Філологія, спеціалізація 035.01 Українська мова та література, освітня програма  «Літературна творчість, українська мова та література»   денної форми, на контрактну основу.

4.14. СЛУХАЛИ: директора інституту журналістики Різуна В.В. про заяву Пушні Анастасії Віталіївни про переведення до Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2 курс денної форми навчання, ОР бакалавр, спеціальності «021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво», освітньої програми «Сценарна майстерність і режисура кіно і телебачення», контрактна основа. Закінчила 1 курс Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «061 Журналістика», освітньою програмою «Реклама та зв’язки з громадськістю» денної форми навчання контрактної основи.
УХВАЛИЛИ:     дозволити переведення Пушні Анастасії Віталіївни за умови успішного складання академічної різниці та подальшого зарахування до Інституту журналістики на 2 курс спеціальності «021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво», освітньої програми «Сценарна майстерність і режисура кіно і телебачення» денної форми навчання контрактної основи.
4.15. СЛУХАЛИ: заяву Деркач Аліки Ігорівни про переведення до Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2 курс денної форми навчання, ОР бакалавр, спеціальності «061 Журналістика», освітньої програми «Журналістика та соціальна комунікація» за кошти державного бюджету. Закінчила 1 курс Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Культурологія», освітньою програмою «Фольклористика та іноземна мова» денної форми навчання.
УХВАЛИЛИ:     відмовити Деркач Аліці Ігорівні у зв’язку з великою академічною різницею.

4.16. СЛУХАЛИ: заяву Галети Роксолани Ігорівни про поновлення до Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 3 курс денної форми навчання, ОР бакалавр, напряму підготовки «6.020203 – Кіно-, телемистецтво», спеціалізації «Ведучий програм телебачення», контрактна основа. Була відрахована за академічну неуспішність з 3 курсу Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка напряму підготовки «6.020203 – Кіно-, телемистецтво», спеціалізації «Ведучий програм телебачення» денної форми навчання за державним замовленням наказом № 371-33 від 20.02.2017 року.
УХВАЛИЛИ:     поновити Галету Роксолану Ігорівну на 3 курс Інституту журналістики напряму підготовки «6.020203 – Кіно-, телемистецтво», спеціалізації «Ведучий програм телебачення» денної форми навчання контрактної основи.
4.17. СЛУХАЛИ: заяву Логвінової Катерини Олександрівни про поновлення до Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 3 курс денної форми навчання, ОР бакалавр,напряму підготовки «6.020203 – Кіно-, телемистецтво», спеціалізації «Ведучий програм телебачення», контрактна основа. Була відрахована за академічну неуспішність з 3 курсу Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка напряму підготовки «6.020203 – Кіно-, телемистецтво», спеціалізації «Ведучий програм телебачення» денної форми навчання контрактної основи наказом № 369-33 від 20.02.2017 року.
УХВАЛИЛИ:     поновити Логвінову Катерину Олександрівну на 3 курс Інституту журналістики напряму підготовки «6.020203 – Кіно-,телемистецтво», спеціалізації «Ведучий програм телебачення» денної форми навчання контрактної основи.

4.18. СЛУХАЛИ: заяву Орлової Анастасії Олегівни про переведення до Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2 курс денної форми навчання, ОР бакалавр,спеціальності «061 Журналістика», освітньої програми «Видавнича діяльність і медіаредагування», контрактна основа. Закінчила 1 курс Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Східна мова (китайська) та література, західноєвропейська мова» денної форми навчання.
УХВАЛИЛИ:     відмовити Орловій Анастасії Олегівні у зв’язку з великою академічною різницею.

4.19. СЛУХАЛИ: заяву Бурачок Вікторії Русланівни про поновлення до Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 4 курс заочної форми навчання, ОР бакалавр,напряму підготовки «061 Журналістика», контрактна основа. Була відрахована за академічну неуспішність з 3 курсу Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка напряму підготовки «061 Журналістика», денної форми навчання наказом № 3094-33 від 21.09.2016 року.
УХВАЛИЛИ:     допустити Бурачок Вікторію Русланівну до складання академічної заборгованості за 3 курс та поновити на 4 курс Інституту журналістики напряму підготовки «061 Журналістика» заочної форми навчання контрактної основи.

4.20. СЛУХАЛИ: заяву Приходька Дмитра Леонідовича про переведення до Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2 курс денної форми навчання, ОР бакалавр, спеціальності «061 Журналістика», освітньої програми «Журналістика та соціальна комунікація», контрактна основа. Закінчив 1 курс факультету журналістики і міжнародних відносин Київського університету культури за спеціальністю «Журналістика» денної форми навчання.
УХВАЛИЛИ:     відмовити Приходьку Дмитру Леонідовичу у зв’язку з великою академічною різницею.

4.21. СЛУХАЛИ: заяву Лапінського Микиту Вадимовича про поновлення до Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 3 курс заочної форми навчання, ОР бакалавр,напряму підготовки «061 Журналістика», контрактна основа. Був відрахований за академічну неуспішність з 3 курсу Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка напряму підготовки «061 Журналістика», денної форми навчання контрактної основи наказом № 436-33 від 24.02.2017 року.
УХВАЛИЛИ:     поновити Лапінського Микиту Вадимовича на 3 курс Інституту журналістики напряму підготовки «061 Журналістика» заочної форми навчання контрактної основи.

4.22. СЛУХАЛИ: заяву Пасіки Марії Володимирівни про переведення до Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2 курс заочної форми навчання, ОР бакалавр, спеціальності «061 Журналістика», освітньої програми «Журналістика та соціальна комунікація», контрактна основа. Закінчила 1 курс Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «061 Журналістика», освітньою програмою «Журналістика та соціальна комунікація» денної форми навчання контрактної основи.
УХВАЛИЛИ:     дозволити переведення Пасіки Марії Володимирівни за умови успішного складання академічної різниці та подальшого зарахування до Інституту журналістики на 2 курс спеціальності «061 Журналістика», освітньої програми «Журналістика та соціальна комунікація» заочної форми навчання контрактної основи.

4.23. СЛУХАЛИ: заяву Івоняка Веніаміна Вікторовича про переведення до Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2 курс заочної форми навчання, ОР бакалавр, спеціальності «061 Журналістика», освітньої програми «Журналістика та соціальна комунікація», контрактна основа. Закінчив 1 курс факультету журналістики Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара за спеціальністю «061 Журналістика», освітньою програмою «Журналістика та соціальна комунікація» заочної форми навчання контрактної основи.
УХВАЛИЛИ:    відмовити Івоняку Веніаміну Вікторовичу у зв’язку з великою академічною різницею.

4.24. СЛУХАЛИ: заяву Домської Вікторії Романівни про переведення до Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 3 курс заочної форми навчання, ОР бакалавр, напряму підготовки «061 Журналістика», контрактна основа. Закінчила 2 курс Запорізького національного університету за напрямом підготовки «Журналістика», заочної форми навчання.
УХВАЛИЛИ:     дозволити переведення Домської Вікторії Романівни за умови успішного складання академічної різниці та подальшого зарахування до Інституту журналістики на 3 курс спеціальності «061 Журналістика» заочної форми навчання контрактної основи.

4.25. СЛУХАЛИ: заяву Бикової Анни Борисівни про переведення до Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 4 курс заочної форми навчання, ОР бакалавр,спеціальності «061 Журналістика», контрактна основа. Закінчила 3 курс Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «061 Журналістика» денної форми навчання.
УХВАЛИЛИ:    дозволити переведення Бикової Анни Борисівни за умови успішного складання академічної різниці та подальшого зарахування до Інституту журналістики на 4 курс спеціальності «061 Журналістика» заочної форми навчання контрактної основи.

4.26. СЛУХАЛИ:    заяву Діденка Максима Вадимовича про переведення до Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2 курс денної форми навчання, ОР бакалавр, спеціальності «061 Журналістика», освітньої програми «Журналістика та соціальна комунікація», контрактна основа. Закінчив 1 курс історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Історія та археологія» денної форми навчання.
УХВАЛИЛИ:     відмовити Діденку Максиму Вадимовичу у зв’язку з великою академічною різницею.

4.27. СЛУХАЛИ: декана історичного факультету Патриляка І.К. про заяву Смірнової Юлії Германівни про поновлення до історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 4 курс заочної форми навчання, ОР бакалавр, напряму підготовки «6.020302 – історія» на контрактну основу. Була відрахована за невиконання навчального плану з 4 курсу історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка напряму підготовки «історія» заочної форми навчання наказом № 4043-33 від 02.12.2015 року. Академічна різниця/заборгованість відсутня.
УХВАЛИЛИ:     поновити Смірнову Юлію Германівну на 1 семестр 4-го курсу історичного факультету напряму підготовки «6.020302 – історія» заочної форми навчання контрактної основи.

4.28. СЛУХАЛИ: декана факультету комп’ютерних наук та кібернетики Анісімова про переведення студента 2-го курсу денної форми навчання спеціальності 113 – Прикладна математика, прикладна математика (навчання за кошти державного бюджету) факультету комп’ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Головенка Андрія Олеговича  на 2-й курс денної форми навчання спеціальності 121– Інженерія програмного забезпечення, програмна інженерія  (на умовах контракту) факультету комп’ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка (ліцензійне місце є, бюджетне місце відсутнє). Академічна різниця –  2 предмети.
УХВАЛИЛИ:     допустити Головенка Андрія Олеговича до складання академічної різниці. Перевести Головенка Андрія Олеговича за умови успішного складання академічної різниці на факультет комп’ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2-й курс денної форми навчання спеціальності 121 – Інженерія програмного забезпечення, програмна інженерія (на умовах контракту).

4.29. СЛУХАЛИ:     декана факультету комп’ютерних наук та кібернетики Анісімова А.В. про поновлення Петрович Марії Анатоліївни  на 2-й курс денної форми навчання спеціальності 113 – Прикладна математика, прикладна математика  (за державним замовленням) факультету комп’ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка (бюджетне місце є), яка була відрахована з Київського національного університету будівництва та архітектури, за власним бажанням, наказ № 49/2 від 03.02.2017р. Навчалася (за державним замовленням) у Київському національному університеті будівництва та архітектури на факультеті архітектури за спеціальністю 191 – Архітектура та містобудування  у період з 01.09.2015 по 03.02.2017 (академічна довідка № 2463). Академічна різниця – 6 предметів
УХВАЛИЛИ:    допустити Петрович Марію Анатоліївну до складання академічної різниці. Поновити Петрович Марію Анатоліївну за умови успішного складання академічної різниці на факультет комп’ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2-й курс денної форми навчання спеціальності 113 – Прикладна математика, прикладна математика (за державним замовленням).

4.30. СЛУХАЛИ:     декана факультету комп’ютерних наук та кібернетики Анісімова А.В. про переведення Царева Миколу Олександровича  на 3-й курс денної форми навчання напряму підготовки 6.040301 – Прикладна математика, (на контрактній основі) факультету комп’ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка (ліцензійне місце є), який навчається  в Одеському національному університеті імені І.І.Мечнікова; Інститут математики, економіки та механіки за напрямом підготовки 6.040301 – Прикладна математика. Академічна різниця – 4 предмети.
УХВАЛИЛИ:     допустити Царева Миколу Олександровича до складання академічної різниці. Перевести Царева Миколу Олександровича за умови успішного складання академічної різниці на факультет комп’ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 3-й курс денної форми навчання напряму підготовки 6.040301 – Прикладна математика (на контрактній основі).

4.31. СЛУХАЛИ:    декана факультету комп’ютерних наук та кібернетики Анісімова А.В. про переведення студента 2-го курсу денної форми навчання спеціальності 105 – Прикладна фізика та наноматеріали  факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем Київського національного університету імені Тараса Шевченка Пороховніка Дмитра-Ореста Ігоровича  на 2-й курс денної форми навчання спеціальності 121– Інженерія програмного забезпечення, програмна інженерія  (на умовах контракту) факультету комп’ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка (ліцензійне місце є, бюджетне місце відсутнє). Академічна різниця – 4 предмети.
УХВАЛИЛИ:     допустити Пороховніка Дмитра-Ореста Ігоровича до складання академічної різниці. Перевести Пороховніка Дмитра-Ореста Ігоровича за умови успішного складання академічної різниці на факультет комп’ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2-й курс денної форми навчання спеціальності 121 – Інженерія програмного забезпечення, програмна інженерія (на умовах контракту).


4.32. СЛУХАЛИ:     декана факультету комп’ютерних наук та кібернетики Анісімова А.В. про поновлення Чуніхіна Едуарда Андрійовича  на 2-й курс денної форми навчання спеціальності 113 – Прикладна математика, прикладна математика  (на контрактній основі) факультету комп’ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка (ліцензійне місце є), який був відрахований з «Южно-Уральского государственого университета г. Челябинск» наказ № 22 від 13.01.2017р. Навчався ( 4 семестри) в «Южно-Уральском государственом университете г. Челябинск» за спеціальністю «Фундаментальная информатика и информационные технологии»  у період 2015 р.  по 2017 р. відрахований за власним бажанням (академічна довідка АБ № 000510 ). Академічна різниця – 6 предметів
УХВАЛИЛИ:    допустити Чуніхіна Едуарда Андрійовича до складання академічної різниці. Поновити Чуніхіна Едуарда Андрійовича за умови успішного складання академічної різниці на факультет комп’ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2-й курс денної форми навчання спеціальності 113 – Прикладна математика, прикладна математика (на контрактній основі).


4.33. СЛУХАЛИ:     декана факультету комп’ютерних наук та кібернетики Анісімова А.В. про поновлення Шестакова Юрія Сергійовича  на 2-й курс денної форми навчання спеціальності 124 – Системний аналіз, системний аналіз  (на контрактній основі) факультету комп’ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка (ліцензійне місце є), яка був відрахований з 2 курсу факультету комп’ютерних наук та кібернетики спеціальність 113 – Прикладна математика, прикладна математика за академічну неуспішність наказ № 337-33 від 17.02.2017 р. (академічна довідка № 041-015). Академічна різниця  – 1 предмет.
УХВАЛИЛИ:     допустити Шестакова Юрія Сергійовича до складання академічної різниці. Поновити Шестакова Юрія Сергійовича за умови успішного складання академічної різниці на факультет комп’ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2-й курс денної форми навчання спеціальності 124 – Системний аналіз, системний аналіз (на контрактній основі).

4.34. СЛУХАЛИ: декана економічного факультету Базилевича В.Д. про переведення Тєтєріної Ганни Анатоліївни на 2 рік навчання ОС магістр економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка   заочної форми навчання, спеціальності 073 менеджмент , освітня програма «менеджмент організацій і адміністрування» , контрактна основа. Закінчила 1 рік навчання ОС магістр економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка спеціальності 073 менеджмент, освітня програма «менеджмент організацій і адміністрування» денної форми навчання. Академічна різниця відсутня.
УХВАЛИЛИ: дозволити переведення Тєтєріної Ганни Анатоліївни та зарахування до економічного факультету на 2 рік навчання спеціальності 073 менеджмент, освітня програма «менеджмент організацій і адміністрування», ОС магістр , заочної форми навчання контрактної основи.

4.35. СЛУХАЛИ:    про поновлення   Кірова Дмитра Олеговича з І семестру 2017-18 навчального року до економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка студентом 2 року навчання ОС магістр заочної форми навчання, спеціальності 072 «фінанси, банківська справа та страхування», освітня програма «корпоративні фінанси», контрактна основа. Був відрахований за академічну заборгованість зі складу студентів 2 року навчання ОС магістр заочної форми навчання економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка спеціальності «фінанси і кредит» (корпоративні фінанси) з 01.02.2017 р. наказом № 414-33 від 23.02.2017 року. Академічна різниця відсутня.
УХВАЛИЛИ:     дозволити поновлення Кірова Дмитра Олеговича та зарахування до економічного факультету на 2 рік навчання ОС магістр спеціальності 072 «фінанси, банківська справа та страхування» освітньої програми «корпоративні фінанси» заочної форми навчання контрактної основи.

4.36. СЛУХАЛИ:    про поновлення   Данилова Євгенія Ігоровича з І семестру 2017-18 навчального року до економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка студентом 2 курсу ОС бакалавр денної форми навчання, спеціальності 051 «економіка» освітньої програми  «економічна кібернетика», контрактна основа. Був відрахований за академічну неуспішність зі складу студентів 2 курсу ОС бакалавр денної форми навчання економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка напряму підготовки 6.030502 «економічна кібернетика» з 31.01.2017 р. наказом № 398-33 від 23.02.2017 року. Академічна різниця відсутня.
УХВАЛИЛИ: дозволити поновлення Данилова Євгенія Ігоровича та зарахування до економічного факультету на 2 курс ОС бакалавр денної форми навчання, спеціальності 051 «економіка» освітньої програми  «економічна кібернетика» контрактної основи.

4.37. СЛУХАЛИ:     про поновлення   Коротких Ольги Тарасівни з І семестру 2017-18 навчального року до економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка студенткою 4 курсу ОС бакалавр денної форми навчання, напряму підготовки 6.030504 «економіка підприємства», контрактна основа. Була відрахована за академічну неуспішність зі складу студентів 4 курсу ОС бакалавр денної форми навчання економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка напряму підготовки 6.030504  «економіка підприємства» з 31.01.2017 р. наказом № 404-33 від 23.02.2017 року. Академічна різниця відсутня.
УХВАЛИЛИ:    дозволити поновлення Коротких Ольги Тарасівни та зарахування до економічного факультету на 4 курс ОС бакалавр денної форми навчання, напряму підготовки 6.030304«економіка підприємства» контрактної основи.

4.38. СЛУХАЛИ:     про поновлення   Капітонова Олександра Олександровича з І семестру 2017-18 навчального року до економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка студентом 2 курсу ОС бакалавр денної форми навчання, спеціальності 072 «фінанси, банківська справа та страхування» освітньої програми  «фінанси і кредит», контрактна основа. Був відрахований за власним бажанням зі складу студентів 2 курсу ОС бакалавр денної форми навчання економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка напряму підготовки 6.030508 «фінанси і кредит» з 17.11.2016 р. наказом № 4342-33 від 05.12.2016 року. Академічна різниця відсутня.
УХВАЛИЛИ:     дозволити поновлення Капітонова Олександра Олександровича та зарахування до економічного факультету на 2 курс ОС бакалавр денної форми навчання, спеціальності 072 «фінанси, банківська справа та страхування» освітньої програми  «фінанси і кредит»  контрактної основи.

4.39. СЛУХАЛИ:     декана хімічного факультету Воловенко Ю.М. декана хімічного факультету Воловенко Ю.М. про переведення Цупрунова  Олександра Васильовича на 2 курс денної форми навчання напряму підготовки «8.040101 – хімія» (на умовах контракту) хімічного  факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (ліцензійне місце є), який навчався на 1 курсі в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»  на хіміко-технологічному факультеті за напрямом підготовки «6.051301 – Хімічна технологія та інженерія» денної форми навчання. Академічна різниця при переведенні складає  три предмети: Історія України, Англійська мова та охорона праці.
УХВАЛИЛИ:     допустити Цупрунова  Олександра Васильовича до складання академічної різниці. Поновити Цупрунова  Олександра Васильовича на 2-й курс денної форми навчання напряму підготовки «8.040101 – хімія»  (на умовах контракту) хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка за умови успішного складання академічної різниці.

4.40. СЛУХАЛИ: декана  факультету психології Данилюка І.В про  заяву Карась Світлани Олегівни про поновлення до складу студентів факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка  на 2 курс денної форми навчання, освітнього рівня бакалавр, напряму підготовки «053 – психологія» контрактна основа. Відрахована за власним бажанням з 3 -го курсу Національного університету «Києво-Могилянської академії» факультету соціальних наук та соціальних технологій, спеціальність «соціальна робота». Академічна різниця 8 предметів.
УХВАЛИЛИ:      дозволити поновлення Карась Світлані Олегівні за умови складання академічної різниці та подальшого зарахування до факультету психології на 2 курс напряму підготовки «053 – психологія», спеціальність психологія, денної форми навчання на контрактній основі.
                         
4.41. СЛУХАЛИ:     декана факультету інформаційних технологій Теслю Ю.М. про звернення Мостіпана Антона Володимировича щодо поновлення на навчання до факультету інформаційних технологій на 2 курс денної форми навчання за рахунок коштів фізичних осіб.  
УХВАЛИЛИ:     Допустити Мостіпана Антона Володимировича до складання академічної різниці з 10 предметів за 2 курс освітнього рівня магістр  відповідно до «Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.07.1996 р. №245, з подальшим поновленням на 1 курс заочної форми навчання, освітнього рівня магістр, спеціальність “122 – Комп’ютерні науки та інформаційні технології”, спеціалізації «Управління проектами» факультету інформаційних технологій за рахунок коштів фізичних осіб.  

4.42. СЛУХАЛИ:    про звернення Чорного Романа В’ячеславовича  щодо поновлення на навчання до факультету інформаційних технологій на  ІІІ курс денної форми навчання за рахунок коштів фізичних осіб.  
УХВАЛИЛИ:     допустити Чорного Романа В’ячеславовича до складання академічної різниці з 10 предметів за 1-2 курси освітнього рівня бакалавр відповідно до «Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.07.1996 р. №245, з подальшим поновленням на 3 курс ОР бакалавр за напрямом підготовки  6.040302 «Інформатика» факультету інформаційних технологій за рахунок коштів фізичних осіб.  

4.43. СЛУХАЛИ:     директора ННІ «Інституту геології» про заяву Жаронкіна Артема  Юрійовича про поновлення на 2-й курс денної форми навчання, ОС бакалавр,  напряму підготовки 193 Геодезія та землеустрій (Програма Геоінформаційні системи та технології)  (навчання на контрактній основі) до ННІ «Інститут геології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка (ліцензійне місце є), який був відрахований з Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» за невиконання навчального плану, наказ №4731-с від 16.12.2016р. Навчався в  Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» на факультеті авіаційних і космічних систем, напрям підготовки  6.051001 «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» у період з 01.09.2015р. по 16.12.2016 р.  (академічна довідка № 561 від 26.12.2016 р.). 
УХВАЛИЛИ:     допустити Жаронкіна Артема Юрійовича  до складання академічної різниці. Академічна різниця складає: Залік – Геоінформатика (120 год./4 кредити); Іспит – Англійська мова (210 год./7 кредитів). Поновити Жаронкіна Артема Юрійовича  на 2-й курс денної форми навчання, ОС бакалавр, напряму підготовки 193 Геодезія та землеустрій (Програма Геоінформаційні системи та технології) (навчання на контрактній основі) до ННІ «Інститут геології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка  за умови успішного складання академічної різниці.

4.44. СЛУХАЛИ:    директора Інституту високих технологій Ільченка В. В. заяву Каменецького Святослава Віталійовича про поновлення до Інституту високих технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 4 курс денної форми навчання, ОР бакалавр, напряму підготовки «6.040203 – фізика» контрактна форма навчання. Був відрахований з 4 курсу фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка напряму підготовки «6.040203 – фізика» денної форми навчання за невиконання умов контракту (несплата за навчання) наказом № 2542-33 від 06.08.2016 року. Академічна різниця складає 5 навчальних дисциплін.
УХВАЛИЛИ:     допустити Каменецького Святослава Віталійовича до складання академічної різниці. Поновити Каменецького Святослава Віталійовича студентом 4-го курсу Інституту високих технологій денної форми навчання, ОР бакалавр, напряму підготовки «6.040203 – фізика» на контракту форму навчання за умови успішного складання академічної різниці.

4.45. СЛУХАЛИ:    директора Інституту високих технологій Ільченка Володимира Васильовича про заяву Гребенькової Юлії Олександрівни про переведення до Інституту високих технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 4 курс денної форми навчання, ОР бакалавр, напряму підготовки «6.040101 – хімія» за кошти державного бюджету з 4 курсу хімічного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна напряму підготовки «6.040101 – хімія» денної форми навчання за кошти державного бюджету. Академічна різниця складає 10 навчальних дисциплін.
УХВАЛИЛИ:     відкласти розгляд заяви Гребенькової Юлії Олександрівни для більш детального обговорення академічної різниці.        

5. Різне
5.1. СЛУХАЛИ:    заступника відповідального секретаря з юридичних питань Позняк Е.В. щодо забезпечення права абітурієнтки Київського національного університету імені Тараса Шевченка Чуракової Олександри Андріївни на вступ за спеціальними умовами та участь у конкурсному відборі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти (квота 1).
УХВАЛИЛИ:     На підставі п. 22 Постанови Кабінету Міністрів України «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» від 24.09.2008 р.  № 866 (в редакції від 31.03.2017 р.), та первинних документів щодо статусу особи, які знаходяться в справі вступника, та довідки служби в справах дітей Дарницької районної в місті Києві Державної адміністрації від 18.07.2017 р. №101/46-2280 про те, що документи про надання статусу перебувають на стадії підготовки, надати абітурієнтці Чураковій Олександри Андріївни право на вступ за спеціальними умовами та участь у конкурсному відборі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти (квота 1) до Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

5.2. СЛУХАЛИ:     директора ННІ «Інституту геології» Михайлова В. А. про заяву Варварова Валентина В’ячеславовича  щодо допуску для участі в конкурсі на навчання для здобуття ступеня бакалавра на другий курс до ННІ «Інституту геології» за спеціальністю 103 «Науки про землю» на підставі диплому освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю «Лікувальна справа».
УХВАЛИЛИ:     відмовити відповідно до п. 2 § 1 розділу ІІ Правил прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2017 році, в якому визначено, що на навчання для здобуття ступеня бакалавра на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) до Університету приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на спеціальності та освітні програми, визначені Додатком 2.2. Рекомендувати подати заяву до Київського національного університету імені Тараса Шевченка для участі в конкурсному відборі на навчання за освітнім ступенем магістра.

5.3. СЛУХАЛИ:     інформацію Директора Інституту філології проф. Семенюка Г.Ф. про внесення до списку абітурієнтів, допущених до складання іспитів, вступника Куценка Володимира Георгійовича на спеціальність 014.01 Середня освіта. Теорія та методика навчання української мови і літератури, іноземної мови в основній школі (заочна форма навчання). Підстава: п. 4 Додатка 2.10 (особи, визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України) та посвідчення Куценка В.Г. про статус учасника бойових дій.
УХВАЛИЛИ:     допустити вступника Куценка Володимира Георгійовича до складання іспитів на спеціальність 014.01 Середня освіта. Теорія та методика навчання української мови і літератури, іноземної мови в основній школі (заочна форма навчання)

5.4. СЛУХАЛИ:     декана економічного факультету Базилевича В.Д. про звернення Шевціва Андрія Юрійовича щодо участі у конкурсному відборі на навчання за ОС бакалавра на першому курсі на базі ПЗСО за результатами вступних іспитів у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Здобув ПЗСО в 2016 році у загальноосвітньому навчальному закладі І-ІІІ ступенів «Міжнародна українська школа». У 2017 році отримав атестат про закінчення середньої школи Коледжу Маклахлан в провінції Онтаріо (Канада). Претендує на спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі ПЗСО як громадянин України, який у рік вступу здобув ПЗСО за кордоном.
УХВАЛИЛИ:     допустити Шевціва Андрія Юрійовича до участі у конкурсному відборі на навчання за ОС бакалавра на першому курсі на базі ПЗСО за результатами вступних іспитів у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за умови надання дозволу Департаментом вищої освіти МОН України.

5.5. СЛУХАЛИ:    директора  Інституту міжнародних відносин Копійку В.В. про звернення Мірошниченка Владислава Олександровича щодо можливості прийому копій документів на навчання за ОС магістра у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка без оригіналів диплому та додатку до нього. Закінчив у 2017 році Університет Марії-Кюрі Склодовської (м. Люблін, Польща) за спеціальністю «Політологія». Подає документи на освітню програму «Зовнішня політика» відділення «Міжнародні відносини», до справи додає копію оригіналу виписки з університету. Вступник повідомив, що оригінали диплому та додатку будуть у нього у вересні.
УХВАЛИЛИ:     відмовити у прийнятті документів Мірошниченку Владиславу Олександровичу на навчання за ОС магістра у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на освітню програму «Зовнішня політика» відділення «Міжнародні відносини».

5.6. СЛУХАЛИ:    про заяву Пусана Максима Юрійовича щодо можливості перескладання вступного випробування (оцінка рівня фізичної підготовленості) при вступі на навчання до Військового інституту.
УХВАЛИЛИ:     відмовити у зв’язку з тим, що не було виявлено порушень процедури проведення вступного випробування.