Засідання № 6 від 2017-07-24


Порядок денний:

1. Про хід Вступної кампанії 2017 року
Доповідає відповідальний секретар Приймальної комісії А.П.Креневич

2. Затвердження списку осіб, рекомендованих до зарахування за державним замовленням  за результатами співбесіди за ОС Бакалавр 
Доповідають директори інститутів, декани факультетів

3. Затвердження списків вступників, допущених до складання вступних іспитів за ОС Магістр та ОС Бакалавр (на основі ОКР молодшого спеціаліста)
Доповідають директори інститутів, декани факультетів

4. Поновлення та переведення на навчання в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
Доповідають директори інститутів, декани факультетів (після погодження з проректором з науково-педагогічної роботи В.А.Бугровим)

5. Різне
 

Рішення:

1. СЛУХАЛИ:    інформацію відповідального секретаря Приймальної комісії А.П.Креневича про хід подання заяв і документів для вступу на навчання за ОС бакалавра та магістра.
УХВАЛИЛИ:    взяти інформацію до відома.

2. СЛУХАЛИ:    директорів інститутів, деканів факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка про затвердження списків осіб, рекомендованих до зарахування за державним замовленням  за результатами співбесіди за ОС Бакалавр.
УХВАЛИЛИ:    Затвердити списки осіб, рекомендованих до зарахування за державним замовленням  за результатами співбесіди за ОС Бакалавр:
Інститут філології – 3 особи (Шевченко Дар’я В’ячеславівна, Руденко Олександра Олександрівна, Дриганець Анастасія Олегівна)
Історичний факультет – 1 особа ( Мудрий Ярослав Віталійович )
Факультет психології  –  1 особа (Облакевич Євгеній Сергійович)
Юридичний факультет  –  1 особа (Зінченко Володимир Борисович)
Факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем – 1 особа (Долінчук Катерина Олександрівна)
Економічний факультет –  1 особа (Савченко Людмила Василівна)
Інститут міжнародних відносин –  1 особа (Сервинський Анатолій Олександрович)
Розмістити на сайтах факультетів та інститутів списки осіб, рекомендованих до зарахування за державним замовленням за результатами співбесіди на ОС Бакалавр.

3. СЛУХАЛИ:    директорів інститутів, деканів факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка про затвердження списків осіб, допущених до складання вступних іспитів за ОС Магістр та ОС Бакалавр (на основі ОКР молодшого спеціаліста)
УХВАЛИЛИ:    Затвердити списків осіб, допущених до складання вступних іспитів за ОС Магістр та ОС Бакалавр (на основі ОКР молодшого спеціаліста) згідно з поданими деканами/директорами факультетів/інститутів даними

4. СЛУХАЛИ:    Директорів інститутів, деканів факультетів про поновлення та переведення на навчання у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
4.1. СЛУХАЛИ:    директора ННЦ «Інститут біології та медицини»  Остапченко Л.І. про заяву Сіталової Анни Сергіївни про поновлення до ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка студенткою 2-го курсу (І семестр) ОР «Бакалавр» спеціальність «091-біологія» денної форми навчання на контрактній основі. Була відрахована за невиконання навчального плану з 2-го курсу ОР «Бакалавр» напрямку підготовки «6.040102-біологія» денної форми навчання «Інститут високих технологій» Київського національного університету імені Тараса Шевченка наказом №686-33 від 15.03.2017 р. Академ.різниці не має.
УХВАЛИЛИ:    дозволити поновлення Сіталової Анни Сергіївни за умови складання академічної різниці та подальшого зарахування до ННЦ «Інститут біології та медицини» на 2 курс (І семестр) ОР «Бакалавр» спеціальність «091-біологія» денної форми навчання на контрактній основі.

4.2. СЛУХАЛИ:    заяву Вавриша Дмитра Романовича студента 3-го курсу ОР «Бакалавр» Національного медичного університету імені О.О.Богомольця про переведення до ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка студентом 2-го курсу (І семестр) ОР «Бакалавр» спеціальність «162- біотехнологія та біоінженерія», денної форми навчання на контрактній основі. Академ.різниця: (3-іспити, 3-заліки)
УХВАЛИЛИ:    дозволити переведення Вавриша Дмитра Романовича за умови складання академічної різниці та подальшого зарахування з Національного медичного університету імені О.О.Богомольця до ННЦ «Інститут біології та медицини» на 2 курс (І семестр) ОР «Бакалавр» спеціальність «162- біотехнологія та біоінженерія»,денної форми навчання на контрактній основі.

4.3. СЛУХАЛИ:    декана історичного факультету Патриляка І.К. про заяву Радченко Анастасії Юріївни щодо поновлення до історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2 курс заочної форми навчання, ОР бакалавр, напряму підготовки «6.020302 – історія» на контракту основу. Була відрахована за невиконання навчального плану з 2 курсу історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка напряму підготовки «історія» заочної форми навчання наказом №4021-33 від 09.11.2016 року. Академічна заборгованість відсутня.
УХВАЛИЛИ:    поновити Радченко Анастасію Юріївну на 1 семестр 2-го курсу історичного факультет напряму підготовки «6.020302 – історія» заочної форми навчання контрактної основи.

4.4. СЛУХАЛИ:    декана географічного факультету Олійника Я.Б. про заяву Заманова Меліка Алі огли (відрахований зі складу студентів 2 курсу денної форми навчання географічного факультету за невиконання умов навчального плану та за порушення умов контракту (несплата за навчання) наказ №4335-33 від 17.12.2015 р.) про поновлення у складі студентів 2 курсу денної форми навчання, освітнього ступеня бакалавр, спеціальність 242 Туризм, контрактна основа.
УХВАЛИЛИ:    дозволити поновити Заманова Меліка Алі огли у складі студентів 2 курсу денної форми навчання, освітнього ступеня бакалавр, спеціальність 242 Туризм, контрактна основа.

4.5. СЛУХАЛИ:    заяву Карасьової Валерії Іллівни студентку 3 курсу Національного авіаційного університету, Інституту екологічної безпеки, спеціальності «Геодезія, картографія та землеустрій», про переведення на 3 курс денної форми навчання, географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, освітнього ступеня бакалавр, напряму підготовки «6.080101  – геодезія, картографія та землеустрій», за державним замовленням. 
УХВАЛИЛИ:    дозволити перевести Карасьову Валерію Іллівну студентку 3 курсу Національного авіаційного університету, Інституту екологічної безпеки, спеціальності «Геодезія, картографія та землеустрій», на 3 курс денної форми навчання, географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, освітнього ступеня бакалавр, напряму підготовки «6.080101  – геодезія, картографія та землеустрій», за державним замовленням.
4.6. СЛУХАЛИ:    заяву Лялько Жанни Миколаївни (відрахована зі складу студентів 4 курсу денної форми навчання географічного факультету за власним бажанням наказ №3438-33 від 03.10.2016 р.) про поновлення у складі студентів 4 курсу денної форми навчання, освітнього ступеня бакалавр, напряму підготовки «6.140103 – туризм», контрактна основа. 
УХВАЛИЛИ:    дозволити поновити Лялько Жанну Миколаївну у складі студентів 4 курсу денної форми навчання, освітнього ступеня бакалавр, напряму підготовки «6.140103 – туризм», контрактна основа.

5. Різне
5.1. СЛУХАЛИ:    Інформацію відповідального секретаря Приймальної комісії А.П. Креневича про  звернення абітурієнтів, що вступають на освітній ступінь магістра, у яких із об’єктивних причин відсутні додатки до диплому бакалавра. 

УХВАЛИЛИ:    Враховуючи роз’яснення директора Департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України Шарова О.І. дозволити вступникам подавати документи для участі у конкурсі без додатку до диплому бакалавра при вступі за освітнім ступенем магістра. 

5.2. СЛУХАЛИ:    заступника Голови відбіркової комісії Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка полковника Прохорова О.А. про додаткові строки відбору кандидатів на навчання, проведення додаткового конкурсного відбору (вступних випробувань) та зарахування вступників на навчання до Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
УХВАЛИЛИ:     відповідно до рішення Міністра оборони України від 22.07.2017 № 321/4595 встановити додаткові строки відбору кандидатів на навчання, проведення додаткового конкурсного відбору (вступних випробувань) та зарахування вступників на навчання до Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а саме:
додатковий відбір на навчання та прийом документів у ВВНЗ кандидатів з числа:
цивільної молоді – з 24 липня по 7 серпня 2017 року;
військовослужбовців рядового і сержантського (старшинського) складу – з 22 липня по 30 липня 2017 року;
додатковий конкурсний відбір (вступні випробування):
цивільної молоді – з 08 серпня по 10 серпня 2017 року;
військовослужбовців рядового і сержантського (старшинського) складу – з 31 липня по 10 серпня 2017 року;
зарахування вступників на навчання до ВВНЗ – до 18.00 11 серпня 2017 року

5.3. СЛУХАЛИ:    інформацію відповідального секретаря Приймальної комісії А.П. Креневича про технічну помилку  у Правилах прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2017 році. В зв’язку з тим, що зі спеціальності «103 - Науки про Землю» було виділено окрему спеціальність «106 Географія», цю нову спеціальність було включено до Додатку 2.9  Переліку природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностей, щодо яких застосовуються додаткові можливості Правил прийому, який відповідає Додатку 4 Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році. Проте  Міністерством освіти і науки України не було внесено змін до Додатку 4 Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році. Тому для цієї спеціальності не може застосовуватись галузевий коефіцієнт та враховуватись додаткові бали за успіхи у Всеукраїнській олімпіаді Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
УХВАЛИЛИ:    не застосовувати галузевий коефіцієнт та не враховувати  додаткові бали за успіхи у Всеукраїнській олімпіаді Київського національного університету імені Тараса Шевченка абітурієнтам при вступі на освітні програми спеціальності «106 Географія».

5.4.  СЛУХАЛИ:    заступника декана юридичного факультету Куцевича М.П., про заяву Васковця Артура Сергійовича, 28.03.1995 р.н., щодо його допуску до участі у конкурсі на денну форму навчання освітнього ступеня «Бакалавр». Васковець А.С., здобув освіту за кордоном, отримав Диплом міжнародного бакалаврату (ІВ) R001045 0026 від 01.08.2014 року у Школі Россол, що є еквівалентним повній загальній середній освіті в Україні та підтверджено Свідоцтвом про визнання в Україні іноземного документа про освіту від 09.06.2015 р. №1081-15. Відповідно до Додатку 1 до Довідки МОН від 10.02.2016 р. № 7-33-87-16, середній бал абітурієнта складає 9,4 (дев’ять цілих і чотири десятих) бали за дванадцятибальною шкалою. Також абітурієнт проходив Зовнішнє незалежне оцінюванння у 2016 році, має відповідний сертифікат № 0111119, pin-код: 0858. Однак, Приймальна комісія не може зареєструвати заяву Васковця А. С., оскільки пошуковий функціонал Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі Єдина база) не містить відповідної категорії для документів про освіту, що видані іноземними навчальними закладами. У зв’язку з цим Приймальна комісія просить або надати роз’яснення ДП «Інфоресурс» щодо реєстрації заяви Васковця А.С., або внести заяву цього абітурієнта до Єдиної базі співробітниками ДП «Інфоресурс».
УХВАЛИЛИ:    звернутись до ДП «Інфоресурс» за роз’ясненням щодо реєстрації заяви Васковця А.С. у Єдиній базі або внесення заяви Васковця А.С., до Єдиної базі співробітниками ДП «Інфоресурс».

5.5. СЛУХАЛИ:    про заяву абітурієнтки Пунєгової Наталі Андріївни, що вступає до   Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка на денну форму навчання освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 035 Філологія, спеціалізація 035.04 германські мови і літератури (переклад включно), освітня програма «Переклад з німецької та англійської мов» та «Німецька філологія та переклад, англійська мова» про перерахунку оцінок додатку до диплому про закінчення старшої школи округу Вестфол (Норвегія).
УХВАЛИЛИ:    відповідно до § 4.1. розділу 2 Правил прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2017 році щодо порядку розрахунку конкурсного балу перерахувати атестат за 12- бальною шкалою та внести до Єдиної державної електронної бази з питань освіти середній бал 10.2.

5.6. СЛУХАЛИ:    декана механіко-математичного факультету Городнього М. Ф. про зарахування сільського коефіцієнту абітурієнтці механіко-математичного факультету Бубліковій Катерині Ігорівні. Бублікова К.І. фактично проживає у с. Засулля Лубенського району Полтавської області з 1 серпня 2014 р., закінчила там школу. У довідці про місце реєстрації зазначена інформація про фактичне місце проживання, проте Бублікова К.І. зареєстрована у м. Первомайськ Луганської області. Бублікова К.І. надала довідку, що підтверджує її статус внутрішньо переміщеної особи.
УХВАЛИЛИ:    перерахувати конкурсний бал абітурієнтці Бубліковій К.І. з урахуванням сільського коефіцієнту.

5.7. СЛУХАЛИ:     заступників відповідального секретаря з юридичних питань Тищенко О.В., Позняк Е.В. щодо забезпечення реалізації права осіб, які мають захворювання, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, але за їхнім вибором складали зовнішнє незалежне оцінювання у 2016 чи у 2017 роках, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів або зовнішнього незалежного оцінювання у межах встановлених квот (квота-1). 
УХВАЛИЛИ:     на виконання абз. 2 ч. 3 ст. 44 Закону України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 р. забезпечити реалізацію права осіб, які мають захворювання, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, але за їхнім вибором складали зовнішнє незалежне оцінювання у 2016 чи у 2017 роках, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів або зовнішнього незалежного оцінювання у межах встановлених квот (квота-1). У зв’язку з відсутністю відповідної шкали щодо статусу осіб зазначеної категорії, які за їхнім вибором проходили зовнішнє незалежне оцінювання, вносити інформацію про їхні спеціальні умови участі в конкурсному відборі в шкалу 105 ЄДЕБО.
5.8. СЛУХАЛИ: завідувача підготовчого відділення для навчання іноземних громадян Усатенко Г.О. про зарахування іноземних громадян до Київського національного університету імені Тараса Шевченка
УХВАЛИЛИ:        зарахувати іноземних громадян, рекомендованих до зарахування  до Київського національного університету імені Тараса Шевченка згідно списку.