Засідання № 7 від 2017-07-26


Порядок денний:

1. Про хід Вступної кампанії 2017 року
Доповідає відповідальний секретар Приймальної комісії А.П.Креневич

2. Зарахування вступників  за державним замовленням з числа рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди на ОС Бакалавр, які виконали умови до зарахування 
Доповідають директори інститутів, декани факультетів.

3. Затвердження списків осіб, допущених до проходження   єдиного фахового вступного випробування, з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання та/або вступних іспитів у вищому навчальному закладі за спеціальністю 081 «Право» за ОС Магістр.
Доповідає декан юридичного факультету І.С. Гриценко

4. Поновлення та переведення на навчання в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
Доповідають директори інститутів, декани факультетів (після погодження з проректором з науково-педагогічної роботи В.А.Бугровим)

5. Різне
 

Рішення:

1.СЛУХАЛИ:    інформацію відповідального секретаря Приймальної комісії А.П.Креневича про хід Вступної кампанії.
УХВАЛИЛИ:    взяти інформацію до відома.

2.СЛУХАЛИ: директорів інститутів, деканів факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка про зарахування вступників за державним замовленням з числа рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди на ОС Бакалавр, які виконали умови до зарахування.
УХВАЛИЛИ: зарахувати вступників за державним замовленням з числа рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди на ОС Бакалавр, які виконали умови до зарахування. 

3.СЛУХАЛИ: декана юридичного факультету І.С. Гриценка та директора інституту післядипломної освіти О.Д. Рожка про затвердження списків осіб, допущених до проходження   єдиного фахового вступного випробування, з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання та/або вступних іспитів у вищому навчальному закладі за спеціальністю 081 «Право» за ОС Магістр.
УХВАЛИЛИ: затвердити списки осіб, допущених до проходження   єдиного фахового вступного випробування, з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання та/або вступних іспитів у вищому навчальному закладі за спеціальністю 081 «Право» за ОС Магістр.

4.СЛУХАЛИ:    Директорів інститутів, деканів факультетів про поновлення та переведення на навчання у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

 4.1.СЛУХАЛИ: директора Інституту журналістики Різуна В.В. про  заяву Поправки Ольги Андріївни про переведення до Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2 курс денної форми навчання, ОР бакалавр, спеціальності «061 Журналістика», освітньої програми «Реклама та зв’язки з громадськістю», контрактна основа. Закінчила 1 курс Київського університету імені Бориса Грінченка за спеціальністю «061 Журналістика», освітньої програми «Реклама і зв’язки з громадськістю» денної форми навчання, контрактної основи. Місце ліцензованого обсягу є.
УХВАЛИЛИ: дозволити переведення Поправки Ольги Андріївни за умови успішного складання академічної різниці та подальшого зарахування до Інституту журналістики на 2 курс спеціальності «061 Журналістика» освітньої програми «Реклама та зв’язки з громадськістю» денної форми навчання контрактної основи.

4.2.СЛУХАЛИ: заяву Гомон Олени Євгенівни про переведення до Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2 курс заочної форми навчання, ОР бакалавр, спеціальності «061 Журналістика», освітньої програми «Журналістика та соціальна комунікація» за державні кошти у зв’язку із статусом переселенця з Криму або на контрактній основі. Навчається на 1 курсі Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Міжнародне країнознавство» за кошти державного бюджету. Місце державного замовлення відсутнє. Місце ліцензованого обсягу є.
УХВАЛИЛИ: дозволити переведення Гомон Олени Євгенівни за умови успішного складання академічної різниці та академічної заборгованості й подальшого зарахування до Інституту журналістики на 2 курс спеціальності «061 Журналістика» освітньої програми «Журналістика та соціальна комунікація» заочної форми навчання контрактної основи.

4.3.СЛУХАЛИ: заяву Стогнєвої Діни Олександрівни про переведення до Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 4 курс денної форми навчання, ОР бакалавр, спеціальності «061 Журналістика», напряму підготовки «Журналістика» на контрактній основі. Закінчила 3 курс Одеського національного університету імені І. І. Мечникова за напрямом підготовки «Журналістика» денної форми навчання. Місце ліцензованого обсягу є.
УХВАЛИЛИ: дозволити переведення Стогнєвої Діни Олександрівни за умови успішного складання академічної різниці та подальшого зарахування до Інституту журналістики на 3 курс спеціальності «061 Журналістика», напряму підготовки «Журналістика» денної форми навчання контрактної основи.

4.4.СЛУХАЛИ: завідувача підготовчого відділення для навчання іноземних громадян Усатенко Г.О. про переведення для продовження навчання з 01.09.2017 р. громадянина Туркменістану Алиєва Умита в складі студентів 2 курсу Інституту філології, денна форма навчання, освітній рівень бакалавр, напрям підготовки «035 - філологія, російська мова і література (для іноземців)», на умовах контракту, з 2 курсу Інституту філології, освітній рівень бакалавр, напрям підготовки «035 - філологія, мова і література англійська», денна форма навчання.
УХВАЛИЛИ: перевести з 01.09.2017 р. громадянина Туркменістану Алиєва Умита на навчання в складі студентів 2 курсу Інституту філології, денна форма навчання, освітній рівень бакалавр, напрям підготовки «035 - філологія, російська мова і література (для іноземців)», денна форма навчання, на умовах контракту.

4.5.СЛУХАЛИ: директора Інституту філології Семенюка Г.Ф. про  заяву Кришталя Сергія Віталійовича про переведення до Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка студентом 2 курсу денної форми навчання, освітнього  ступеня бакалавр, спеціальність 035 Філологія, спеціалізація 035.04 германські мови і літератури (переклад включно), освітня програма «Переклад з англійської та західноєвропейської мов» на контрактну основу. Закінчив 1-й курс Національного авіаційного університету, Навчально-науковий гуманітарний інститут, спеціальність 035 Філологія, спеціалізація 035.04 германські мови і літератури (переклад включно) денної форми навчання. Академічна різниця – 3 екз., 2 заліки.
УХВАЛИЛИ: дозволити переведення Кришталя Сергія Віталійовича за умови складання академічної різниці та подальшого зарахування до Інституту філології на 2 курс денної форми навчання, освітнього  ступеня бакалавр, спеціальність 035 Філологія, спеціалізація 035.04 германські мови і літератури (переклад включно), освітня програма «Переклад з англійської та західноєвропейської мов» на контрактній основі.

4.6.СЛУХАЛИ: заяву Аль-Санджлаві Даніїла Маджидовича про переведення до Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка студентом 2 курсу денної форми навчання, освітнього ступеня бакалавр, спеціальність 035 Філологія, спеціалізація 035.04 германські мови і літератури (переклад включно), освітня програма «English Studies and Translation/ Англійська філологія та переклад (англомовна програма)» на контрактну основу. Закінчив 1-й курс історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 032 Історія та археологія, спеціалізація: Американістика та європейські студії денної форми навчання. Академічна різниця – 5 екз., 5 заліків.
УХВАЛИЛИ: дозволити переведення Аль-Санджлаві Даніїла Маджидовича за умови складання академічної різниці та подальшого зарахування до Інституту філології на 2 курс денної форми навчання, освітнього  ступеня бакалавр, спеціальність 035 Філологія, спеціалізація 035.04 германські мови і літератури (переклад включно), освітня програма «English Studies and Translation/ Англійська філологія та переклад (англомовна програма)» на контрактній основі.

4.7.СЛУХАЛИ: заяву Кулак Анастасії Леонідівни про переведення до Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка студентом 3 курсу денної форми навчання, освітнього ступеня бакалавр, спеціальність 035 Філологія, спеціалізація 035.06 східні мови та літератури (переклад включно), освітня програма «Китайська мова і література та переклад, англійська мова» на контрактну основу. Закінчила 2-й курс факультету Міжнародний обмін Шанхайського університету міжнародного бізнесу і економіки, спеціальність: ділова китайська денної форми навчання. Академічна різниця – 5 екзаменів, 5 заліків.
УХВАЛИЛИ: дозволити переведення Кулак Анастасії Леонідівни за умови складання академічної різниці та подальшого зарахування до Інституту філології на 3 курс денної форми навчання, освітнього  ступеня бакалавр, спеціальність 035 Філологія, спеціалізація 035.06 східні мови та літератури (переклад включно), освітня програма «Китайська мова і література та переклад, англійська мова» на контрактній основі. 

4.8.СЛУХАЛИ: заяву Чмиги Віри Олександрівни про поновлення до Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка студенткою 3 курсу заочної форми навчання, освітнього ступеня бакалавр, спеціальність 035 Філологія, спеціалізація 035.01 українська мова та література, освітня програма «Українська мова і література та західноєвропейська мова». Відрахована з 3-го курсу філологічного факультету Київського університету імені Тараса Шевченка, спеціальність: українська мова та література заочної форми навчання. 
УХВАЛИЛИ: дозволити поновлення Чмиги Віри Олександрівни за умови складання академічної різниці та подальшого зарахування до Інституту філології на 3 курс заочної форми навчання, освітнього ступеня бакалавр, спеціальність 035 Філологія, спеціалізація 035.01 українська мова та література, освітня програма «Українська мова і література та західноєвропейська мова».

4.9.СЛУХАЛИ: декана економічного факультету Базилевича В.Д.  про поновлення   Гордюти Івана Олександровича з І семестру 2017-18 навчального року до економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка студентом 2 курсу ОС бакалавр денної форми навчання, спеціальності 073 «менеджмент» освітньої програми  «менеджмент організацій», контрактна основа. Був відрахований за невиконання навчального плану зі складу студентів 2 курсу ОС бакалавр денної форми навчання економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка напряму підготовки 6.030601 «менеджмент організацій» з 30.06.2017 р., наказ № 1658-33 від 06.07.2017 року. Академічна різниця відсутня.
УХВАЛИЛИ: дозволити поновлення Гордюти Івана Олександровича та зарахування до економічного факультету на 2 курс ОС бакалавр денної форми навчання, спеціальності 073 «менеджмент» освітньої програми  «менеджмент організацій»,  контрактної основи.

4.10.СЛУХАЛИ: декана економічного факультету Базилевича В.Д.  про поновлення   Циганка Данііла Ілліча з І семестру 2017-18 навчального року до економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка студентом 2 курсу ОС бакалавр денної форми навчання, спеціальності 073 «менеджмент» освітньої програми  «менеджмент організацій», контрактна основа. Був відрахований за невиконання навчального плану зі складу студентів 2 курсу ОС бакалавр денної форми навчання економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка напряму підготовки 6.030601 «менеджмент організацій» з 30.06.2017 р., наказ № 1714-33 від 11.07.2017 року. Академічна різниця відсутня.
УХВАЛИЛИ: дозволити поновлення Циганка Данііла Ілліча та зарахування до економічного факультету на 2 курс ОС бакалавр денної форми навчання, спеціальності 073 «менеджмент» освітньої програми  «менеджмент організацій»,  контрактної основи.

4.11.СЛУХАЛИ: декана економічного факультету Базилевича В.Д.  про поновлення   Скляренка Сергія Олександровича з І семестру 2017-18 навчального року до економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка студентом 2 курсу ОС бакалавр денної форми навчання, спеціальності 073 «менеджмент» освітньої програми  «менеджмент організацій», контрактна основа. Був відрахований за невиконання навчального плану зі складу студентів 2 курсу ОС бакалавр денної форми навчання економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка напряму підготовки 6.030601 «менеджмент організацій» з 30.06.2017 р., наказ № 1717-33 від 11.07.2017 року. Академічна різниця відсутня.
УХВАЛИЛИ: дозволити поновлення Скляренка Сергія Олександровича та зарахування до економічного факультету на 2 курс ОС бакалавр денної форми навчання, спеціальності 073 «менеджмент» освітньої програми  «менеджмент організацій»,  контрактної основи.

4.12.СЛУХАЛИ: декана економічного факультету Базилевича В.Д.  про поновлення   Мощенко Дарини Миколаївни з І семестру 2017-18 навчального року до економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка студенткою 2 курсу ОС бакалавр денної форми навчання, спеціальності 073 «менеджмент» освітньої програми  «менеджмент організацій», контрактна основа. Була відрахована за невиконання навчального плану зі складу студентів 2 курсу ОС бакалавр денної форми навчання економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка напряму підготовки 6.030601 «менеджмент організацій» з 30.06.2017 р., наказ № 1718-33 від 11.07.2017 року. Академічна різниця відсутня.
УХВАЛИЛИ: дозволити поновлення Мощенко Дарини Миколаївни та зарахування до економічного факультету на 2 курс ОС бакалавр денної форми навчання, спеціальності 073 «менеджмент» освітньої програми  «менеджмент організацій»,  контрактної основи.

4.13.СЛУХАЛИ: декана економічного факультету Базилевича В.Д.  про переведення   Преображенського Святослава Ігоровича до економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка студентом 2 курсу ОС бакалавр денної форми навчання, спеціальності 072 «фінанси, банківська справа та страхування» освітньої програми  «фінанси і кредит», контрактна основа. Закінчив 1 курс ОС бакалавр факультету економіки та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну освітньої програми 072 «фінанси і кредит» денної форми навчання. Академічна різниця складає 9 дисциплін.
УХВАЛИЛИ: дозволити переведення Преображенського Святослава Ігоровича, за умови успішного складання академічної різниці, та подальшого зарахування до економічного факультету на 2 курс денної форми навчання ОС бакалавр спеціальності 072 «фінанси, банківська справа та страхування» освітньої програми  «фінанси і кредит» контрактної основи.

4.14.СЛУХАЛИ: декана економічного факультету Базилевича В.Д.  про поновлення   Супруна Олексія Андрійовича до економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка студентом 2 курсу ОС бакалавр денної форми навчання, спеціальності 072 «фінанси, банківська справа та страхування» освітньої програми  «фінанси і кредит», контрактна основа. Відрахований з 3 курсу ОС бакалавр факультету економіки і підприємництва Уманського національного університету садівництва напряму підготовки 6.030308 «фінанси і кредит» денної форми навчання за власним бажанням, наказ №105-ст від 11.07.2017р. Академічна різниця складає 8 дисциплін.
УХВАЛИЛИ: дозволити поновлення Супруна Олексія Андрійовича, за умови успішного складання академічної різниці, та подальшого зарахування до економічного факультету на 2 курс денної форми навчання ОС бакалавр спеціальності 072 «фінанси, банківська справа та страхування» освітньої програми  «фінанси і кредит» контрактної основи.

4.15.СЛУХАЛИ: декана економічного факультету Базилевича В.Д.  про переведення   Остапенка Максима Олександровича до економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка студентом 2 курсу ОС бакалавр денної форми навчання, спеціальності 051 «економіка» освітньої програми  «міжнародна економіка», контрактна основа. Закінчив 2 курс ОС бакалавр Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 030206 Міжнародний бізнес денної форми навчання. Академічна різниця складає 7  дисциплін.
УХВАЛИЛИ: дозволити переведення Остапенка Максима Олександровича, за умови успішного складання академічної різниці, та подальшого зарахування до економічного факультету на 2 курс денної форми навчання ОС бакалавр спеціальності 051 «економіка» освітньої програми  «міжнародна економіка» контрактної основи.

4.16.СЛУХАЛИ: декана економічного факультету Базилевича В.Д.  про поновлення   Черненка Віталія Ігоровича до економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка студентом 2 курсу ОС бакалавр заочної форми навчання, спеціальності 051 «економіка» освітньої програми  «економіка підприємства», контрактна основа. Відрахований за власним бажанням зі складу студентів 3 курсу ОС бакалавр денної форми навчання хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка напряму підготовки 040101 «хімія»., наказ №1661-33 від 09.06.2016 р. Академічна різниця складає 4 дисципліни.
УХВАЛИЛИ: дозволити поновлення Черненка Віталія Ігоровича, за умови успішного складання академічної різниці, та подальшого зарахування до економічного факультету на 2 курс заочної форми навчання ОС бакалавр спеціальності 051 «економіка» освітньої програми  «економіка підприємства» контрактної основи.

4.17.СЛУХАЛИ: директора ННЦ «Інститут біології та медицини» Остапченко Л.І. про заяву Кривоноса Сергія Леонідовича про поновлення до ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка студентом 2-го курсу (ІI семестр) ОР «Бакалавр» спеціальність «091-біологія» денної форми навчання на контрактній основі. Був відрахований за власним бажання з 3-го курсу ОР «Бакалавр» денної форми навчання Національного медичного університету імені О.О.Богомольця наказом №1486/л-1 від 27.04.2017 р. Навчався на контрактній основі. Академ.різниця: (4-іспити, 3-заліки).
УХВАЛИЛИ: дозволити поновлення Кривоноса Сергія Леонідовича за умови складання академічної різниці та подальшого зарахування до ННЦ «Інститут біології та медицини» на 2 курс (ІI семестр) ОР «Бакалавр» спеціальність «091-біологія» денної форми навчання на контрактній основі.

4.18.СЛУХАЛИ: декана факультету психології Данилюка І.В. про заяву Вісіча Олександра Юрійовича про переведення до складу студентів факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка  на 2 курс денної форми навчання, освітнього рівня бакалавр, напряму підготовки «231– соціальна робота» контрактна основа. Навчається в Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара на 2 курсі факультету соціальних наук міжнародних відносин, спеціальність «соціальна робота». Академічна різниця 8 предметів.
УХВАЛИЛИ:  дозволити переведення Вісіча Олександра Юрійовича за умови складання академічної різниці та подальшого зарахування до факультету психології на 2 курс напряму підготовки «231 соціальна робота», спеціальність соціальна робота, денної форми навчання на контрактній основі.

4.19.СЛУХАЛИ: декана факультету соціології Горбачика А.П. про поновлення Астаф’євої Валерії Олександрівни на 2-й курс денної форми навчання, освітнього рівня «бакалавр», спеціальності «054 – Соціологія», освітня програма «Соціологія» (на умовах контракту) факультету соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, яка була відрахована з Національного університету «Києво-Могилянська академія» за невиконання вимог навчального плану з 2 курсу, наказ № 520-с від 04.07.2016 р. Навчалася у Національному університеті «Києво-Могилянська академія» на факультеті соціальних наук і соціальних технологій за спеціальністю 6.030101 «Соціологія» у період з 01.09.2014 по 04.07.2016 (академічна довідка № 113). Академічна різниця складає: 2 іспити («Вступ до спеціальності», «Методи збору соціологічних даних»); 1 залік («Соціологія реклами»).
УХВАЛИЛИ: допустити Астаф’єву Валерію Олександрівну до складання академічної різниці. Поновити Астаф’єву Валерію Олександрівну на 2-й курс денної форми навчання спеціальності «054 – соціологія», освітня програма «Соціологія» (на умовах контракту) факультету соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка за умови успішного складання академічної різниці.

4.20.СЛУХАЛИ: декана механіко-математичного факультету Городнього М.Ф. про переведення на механіко-математичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2-й курс денної форми навчання спеціальності «111 – математика» освітня програма «математика» (навчання за кошти державного бюджету). Навчається на 2-му курсі денної форми навчання спеціальності «111 – математика» (навчання за кошти державного бюджету) механіко-математичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Бюджетне місце є. Академічна різниця складає 1 залік (Вступ до університетських студій) та 2 іспити (Іноземна мова, Дискретна математика).
УХВАЛИЛИ: дозволити переведення Шевченка Антона Євгеновича за умови успішного складання академічної різниці та подальшого зарахування на механіко-математичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2-й курс денної форми навчання спеціальності «111 – математика» освітня програма «математика» (навчання за кошти державного бюджету).

4.21.СЛУХАЛИ: заяву Мосійчука Іллі Сергійовича про поновлення на механіко-математичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2-й курс денної форми навчання спеціальності «111 – математика» освітня програма «математика» (навчання на контрактній основі). Мосійчук І.С. є випускником Українського фізико-математичного ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка, був відрахований у зв’язку з академічними заборгованостями з 1-го курсу 2-го семестру денної форми навчання спеціальності «113 – прикладна математика» (навчався за кошти державного бюджету) факультету прикладної математики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» у зв’язку з двома академзаборгованостями: Фізика, Історія науки і техніки. Вказані дисципліни на механіко-математичному факультеті не вивчаються. Ліцензійне місце є. Академічна різниця складає 2 заліки (Вступ до університетських студій, Інформатика та програмування-ІІ) та 4 іспити (Інформатика та програмування-І, Лінійна алгебра, Аналітична геометрія, Іноземна мова).
УХВАЛИЛИ: дозволити поновлення Мосійчука Іллі Сергійовича за умови успішного складання академічної різниці та подальшого зарахування на механіко-математичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2-й курс денної форми навчання спеціальності «111 – математика» освітня програма «математика» (навчання на контрактній основі).

5.Різне
5.1.СЛУХАЛИ: заступника Голови відбіркової комісії Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка полковника Прохорова О.А. про зарахування до Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка за ОС магістр за спеціальностями:
1. «193 – Геодезія та землеустрій» - 15 осіб;
2.  «291 – Міжнародні відносини, суспільні комунікації» - 5 осіб.
УХВАЛИЛИ: зарахувати до Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка за ОС магістр за спеціальностями:
1. «193 – Геодезія та землеустрій» - 15 осіб;
2.  «291 – Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» - 5 осіб.

5.2.СЛУХАЛИ: заступника Голови відбіркової комісії Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка полковника Прохорова О.А. про зарахування з 28.07.2017 курсантом першого курсу денної форми навчання за ОС бакалавр спеціальність «193 – Геодезія та землеустрій», за державним замовленням Фадєєву Анастасію Олександрівну.
УХВАЛИЛИ: зарахувати з 28.07.2017 курсантом першого курсу денної форми навчання за ОС бакалавр спеціальність «193 – Геодезія та землеустрій», за державним замовленням Фадєєву Анастасію Олександрівну.

5.3.СЛУХАЛИ: відповідального секретаря Приймальної комісії Креневича А.П.  про звернення Алексанича Олександра Івановича щодо можливості подачі документів у паперовому вигляді на участь у конкурсі для здобуття ОС Бакалавра на факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем за спеціальністю 172 «телекомунікації та радіотехніка» за результатами вступних іспитів або зовнішнього незалежного оцінювання у межах встановлених квот (квота-1). 
УХВАЛИЛИ: дозволити Алексаничу Олександру Івановичу подати документи у паперовому вигляді на участь у конкурсі для здобуття ОС Бакалавра на факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем за спеціальністю 172 «телекомунікації та радіотехніка» за результатами вступних іспитів або зовнішнього незалежного оцінювання у межах встановлених квот (квота-1). Допустити до складання  вступних іспитів.

5.4.СЛУХАЛИ: заступника відповідального секретаря з юридичних питань Тищенко О.В., Позняк Е.В. щодо забезпечення права абітурієнтів (перелік додається) Київського національного університету імені Тараса Шевченка на реалізацію ними права на вступ за спеціальними умовами щодо участі у конкурсному відборі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти (квота1).
УХВАЛИЛИ: базуючись на п.2 ст.11 Закону України «Про інформацію» від 02.10.1992 р. № 2657-XII  (в редакції Закону України від 13.01.2011 р. № 2938-VI, за станом на 01.01.2017 р.) стосовно захисту права особи на конфіденційність інформації про стан здоров’я та Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29.08.2016 р. № 1027/900, забезпечити реалізацію права на вступ за спеціальними умовами щодо участі в конкурсному відборі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти (квота1) наступним абітурієнтам:
1.    Шевченко Дар’ї Вячеславівні (Інститут філології);
2.    Кищуку Костянтину Леонідовичу (Інститут журналістики);
3.    Кравців Тетяні Романівні (Інститут філології);
4.    Богдан Олександрі Юріївні (Факультет психології);
5.    Богдан Олександрі Юріївні (Філософський факультет);
6.    Світличному Андрію Олександровичу (Філософський факультет);
7.    Світличному Андрію Олександровичу (Юридичний факультет);
8.    Світличному Андрію Олександровичу (Історичний факультет);
9.    Зима Яну Вячеславовичу (Інститут філології);
10.     Дубинець Єлизаветі Максимівні (Економічний факультет);
11.     Лазаренко Юлії Євгенівні (Факультет інформаційних технологій);
12.     Лазаренко Юліі Євгенівні (Факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем);
13.     Лазаренко Юлії Євгенівні (Інститут міжнародних відносин);
14.     Лазаренко Юлії Євгенівні (Факультет комп’ютерних наук та кібернетики);
15.     Данішевській Вероніці Вячеславівні (Історичний факультет);
16.     Саворській Юлії Олегівні (Економічний факультет);
17.     Саворській Юлії Олегівні (Географічний факультет);
18.     Чубун Леву Аркадійовичу (Факультет комп’ютерних наук та кібернетики);
19.     Іванову Андрію Івановичу (Факультет інформаційних технологій);
20.     Стороженко Олександрі Сергіївні (Інститут журналістики);
21.     Стороженко Олександрі Сергіївні (Інститут міжнародних відносин);
22.     Стороженко Олександрі Сергіївні (Інститут філології);
23.     Лушакову Миколі Владиславовичу (Філософський факультет);
24.     Лушакову Миколі Владиславовичу (Інститут філології);
25.     Пшенишнюк Оксані Ігорівні (Факультет психології);
26.     Самусенко Марині Романівні (Інститут філології);
27.     Корольовій Ірині Геннадіївні (Інститут філології);
28.     Корольовій Ірині Геннадіївні (Інститут міжнародних відносин);
29.     Сінько Олені Андріївні (Юридичний факультет);
30.     Безкоровайній Юлії Русланівні (ННЦ Інститут біології);
31.     Бабійчуку Роману Юрійовичу (Історичний факультет);
32.     Облакевичу Євгенію  Сергійовичу (Факультет психології);
33.     Волос Аліні Сергіївні (Інститут філології);
34.     Манюк Анастасії Миколаївні (Інститут журналістики);
35.     Манюк Анастасії Миколаївні (Інститут філології);
36.     Мазуркевич Тетяні Володимирівні (Економічний факультет); 
37.     Мазуркевич Тетяні Володимирівні (Інститут міжнародних відносин);
38.     Шевченко Олександру Миколайовичу (Філософський факультет);
39.     Дриганець Анастасії Олегівні (Інститут міжнародних відносин)    ;
40.     Дриганець Анастасії Олегівні (Інститут філології);
41.     Бабійчуку Роману Юрійовичу (Історичний факультет);
42.     Шуст Денису Олександровичу (Факультет інформаційних технологій);
43.     Руденко Анастасії Павлівні (Філософський факультет);
44.     Руденко Анастасії Павлівні (Юридичний факультет);
45.     Руденко Анастасії Павлівні (Інститут міжнародних відносин);
46.     Маркєлову Михайлу Олександровичу (Факультет інформаційних технологій);
47.     Гурзан Анастасії Сергіївнї (Інститут філології);
48.     Козміну Михайлу Володимировичу (Інститут філології);
49.     Бевз Ізабеллі Григорівні (Інститут філології);
50.     Блажко Олексії Олексіївні (ННЦ Інститут біології);
51.     Блажко Олексії Олексіївні (Хімічний факультет);
52.     Мазуренко Ростиславу Валентиновичу (Історичний факультет);
53.     Карпа Даніілу Дмитровичу (Інститут журналістики);
54.     Шишацькому Андрію Вікторовичу (Факультет комп’ютерних наук та кібернетики);
55.     Федорук Валерії Володимирівні  (ННЦ Інститут біології);
56.     Запольському Владиславу Миколайовичу (Інститут журналістики);
57.     Запольському Владиславу Миколайовичу (Інститут філології);
58.     Запольському Владиславу Миколайовичу (Юридичний факультет)
59.     Запольському Владиславу Миколайовичу (Історичний факультет);
60.     Швидкій Ельвірі Валеріївні (Інститут філології);
61.     Даниленко Назару Сергійовичу (Філософський факультет);
62.     Даниленко Назару Сергійовичу (Історичний факультет);
63.     Глізнуца Михайлу Олеговичу (Економічний факультет);
64.     Дегтяренко Володимиру Володимировичу (Історичний факультет);
65.     Дегтяренко Володимиру Володимировичу (Юридичний факультет);
66.     Запольсьому Владиславу Мироновичу (Інститут журналістики);
67.     Андрушко Любомиру Ярославовичу (Механіко-математичний факультет);
68.     Андрушко Любомиру Ярославовичу (Факультет комп’ютерних наук та кібернетики);
69.     Антушевій Марії Ярославівні (Факультет інформаційних технологій);
70.     Кривоносенко Надії Олександрівні (Факультет психології);
71.     Ковальчуку Борису Олександровичу (Юридичний факультет);
72.     Кравченко Катерині Сергіївні (Інститут філології).