Засідання № 8 від 2017-08-01


Порядок денний:

1. Затвердження списків осіб, рекомендованих до зарахування на навчання за державним замовленням  за ОС Бакалавр (у тому числі (на 2-й (3-й) курс на базі ОКР МС)).

Доповідають директори інститутів, декани факультетів

2. Поновлення та переведення на навчання в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Доповідають директори інститутів, декани факультетів (після погодження з проректором з науково-педагогічної роботи В.А.Бугровим)

3. Різне

Рішення:

1. СЛУХАЛИ:     директорів інститутів, деканів факультетів про затвердження списків осіб, рекомендованих до зарахування за державним замовленням, що вступають на навчання за ОС Бакалавр.
УХВАЛИЛИ:     затвердити списки осіб рекомендованих до зарахування за державним замовленням, що вступають на навчання за ОС Бакалавр. Опублікувати затверджені списки на стендах Приймальної комісії.
2. СЛУХАЛИ:    директорів інститутів, деканів факультетів про поновлення та переведення на навчання у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
2.1. СЛУХАЛИ:  голову відбіркової комісії факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем  Борецького В.Ф. про заяву Матвійчука Станіслава Олександровича про переведення на факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 3 курс денної форми навчання, ОР бакалавр, напрям підготовки 6.040204 «Прикладна фізика» за рахунок коштів державного бюджету. Закінчив 2 повних курси радіотехнічного факультету Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» імені Ігоря Сікорського за напрямом 6.050902 «Радіоелектронні апарати». Академічна різниця: іспити – 3, заліки – 2.
УХВАЛИЛИ:     допустити Матвійчука Станіслава Олександровича до складання академічної різниці. Перевести Матвійчука Станіслава Олександровича до факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 3 курс денної форми навчання, ОР бакалавр, напряму підготовки 6.040204 «Прикладна фізика» (за рахунок коштів державного бюджету) за умови успішного складання академічної різниці.
2.2. СЛУХАЛИ: про заяву Шваба Леоніда Валерійовича про переведення на факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 3 курс денної форми навчання, ОР бакалавр, спеціальності 172  «Телекомунікації та радіотехніка» за рахунок коштів державного бюджету. Закінчив перший рік навчання факультету електроніки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» імені Ігоря Сікорського за спеціальністю 171 «Електроніка». Академічна різниця: іспити – 2, заліки – 3.
УХВАЛИЛИ:    допустити Шваба Леоніда Валерійовича до складання академічної різниці. Перевести Шваба Леоніда Валерійовича до факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 3 курс денної форми навчання, ОР бакалавр, спеціальності 172  «Телекомунікації та радіотехніка» (за рахунок коштів державного бюджету) за умови успішного складання академічної різниці.
2.3. СЛУХАЛИ:     про заяву Воронцова  Віталія Ігоровича про переведення на факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2 курс денної форми навчання, ОР бакалавр, спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія»  за рахунок коштів державного бюджету. Закінчив 1 повний курс інституту інформаційно-діагностичних систем Національного авіаційного університету за спеціальністю 113 «Прикладна математика». Академічна різниця складає 3 іспити, 3 заліки.
УХВАЛИЛИ:     допустити Воронцова  Віталія Ігоровича до складання академічної різниці. Перевести Воронцова  Віталія Ігоровича до факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2 курс денної форми навчання, ОР бакалавр, спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія» (за рахунок коштів державного бюджету) за умови успішного складання академічної різниці.

2.4. СЛУХАЛИ:    директора ННЦ «Інститут біології та медицини» Остапченко Л.І. про заяву Пастух Анастасії Миколаївни студентки 2-го курсу ОР «Бакалавр» спеціальність «лісове господарство» ННІ лісового і садово-паркового господарства Національного університету біоресурсів і природокористування України, навчається за державним замовленням, про переведення до ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка студенткою 2-го курсу (І семестр) ОР «Бакалавр» спеціальність «206-садово-паркове господарство», денної форми навчання на контрактній основі. Академ.різниця: (1-іспити, 4-заліки)
УХВАЛИЛИ:     дозволити переведення Пастух Анастасії Миколаївни за умови складання академічної різниці та подальшого зарахування з ННІ лісового і садово-паркового господарства Національного університету біоресурсів і природокористування України до ННЦ «Інститут біології та медицини» на 2 курс (І семестр) ОР «Бакалавр» спеціальність «206-садово-паркове господарство»,денної форми навчання на контрактній основі.
2.5. СЛУХАЛИ: директора ННІ «Інституту геології» Михайлова В.А. про заяву Лукомського Владислава Руслановича про переведення до ННІ «Інститут геології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка студентом 2 курсу денної форми навчання, ОС бакалавр, напряму підготовки 103 Науки про Землю Програма «Геологія» за державним замовленням, з 2 курсу географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка денної форми навчання, ОС бакалавр, напрям підготовки 103 Науки про Землю Програма «Гідрологія» за державним замовленням. Академічна різниця відсутня. 
УХВАЛИЛИ:     перевести Лукомського Владислава Руслановича до ННІ «Інститут геології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка студентом 2 курсу денної форми навчання, ОС бакалавр, напряму підготовки 103 Науки про Землю Програма «Геологія» за державним замовленням, з переміщенням одного місця з освітньої програми «Гідрологія» на освітню програму «Геологія» в межах однієї спеціальності 103 «Науки про Землю».
2.6. СЛУХАЛИ:     декана історичного факультету Патриляка І.К. про заяву Гончара Павла Олександровича щодо переведення до історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 3 курс заочної форми навчання, ОР бакалавр, напряму підготовки «6.020302 – історія» на контракту основу з 3 курсу денної форми навчання Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка напряму підготовки міжнародні відносини. Академічна заборгованість складає 7 предметів.
УХВАЛИЛИ:     допустити Гончара Павла Олександровича до складання академічної різниці. Перевести Гончара Павла Олександровича за умови успішного складання академічної різниці на історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 3-й курс заочної форми навчання ОР бакалавр, напряму підготовки «6.020302 – історія» на контракту основу. 
2.7. СЛУХАЛИ:     про заяву Зубрицької Вікторії Олегівни щодо переведення до історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2 курс заочної форми навчання, ОР бакалавр, спеціальність 032 Історія та археологія за умови перерозподілу бюджетних місць. Студентка переводиться з 2 курсу заочної форми навчання філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка напряму підготовки політологія. Академічна заборгованість складає 7 предметів.
УХВАЛИЛИ:     допустити Зубрицьку Вікторію Олегівну до складання академічної різниці. Перевести Зубрицьку Вікторію Олегівну на історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2-й курс заочної форми навчання ОР бакалавр, спеціальність 032 Історія та археологія на бюджетну основу за умови успішного складання академічної різниці та перерозподілу бюджетних місць.
2.8. СЛУХАЛИ:     про заяву Павлова Сергія Юрійовича, учасника бойових дій у зоні проведення антитерористичної операції, про поновлення у складі студентів 2 курсу освітнього рівня бакалавр заочної форми навчання  за спеціальністю 032 Історія і археологія на історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка за державним замовленням (вакантне бюджетне місце відсутнє) , як такого, що був відрахований з 2 курсу заочної форми за порушення умов контракту (несплата за навчання) з 01.10.2015 року
УХВАЛИЛИ:      допустити Павлова Сергія Юрійовича до складання академічної різниці  і дозволити подальше поновлення на навчання за кошти державного бюджету за спеціальністю 032 Історія і археологія, 2 курс заочна форма навчання історичного факультету, за умови успішного складання академічної різниці і отримання дозволу МОН щодо перерозподілу 1 (одного) місця державного замовлення з іншої спеціальності.
2.9. СЛУХАЛИ: декана економічного факультету Базилевича В.Д.  про поновлення   Хоменка Андрія Володимировича з І семестру 2017-18 навчального року до економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка студентом 3 курсу ОС бакалавр денної форми навчання, напряму підготовки 6.030503  «міжнародна економіка», контрактна основа. Був відрахований за невиконання навчального плану зі складу студентів 3 курсу ОС бакалавр денної форми навчання економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка напряму підготовки 6.030503 «міжнародна економіка» з 30.06.2017 р., наказ № 1711-33 від 11.07.2017 року. Академічна різниця 5 дисциплін.
УХВАЛИЛИ:      дозволити поновлення Хоменка Андрія Володимировича , за умови успішного складання академічної різниці, та подальше зарахування до економічного факультету на 3 курс денної форми навчання ОС бакалавр напряму підготовки 6.030503 «міжнародна економіка» контрактної основи.
2.10. СЛУХАЛИ: про переведення   Білоус Анастасії Миколаївни з І семестру 2017-18 навчального року до економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка студентом 2 курсу ОС бакалавр заочної форми навчання, спеціальності 051 «економіка» освітньої програми  «економіка підприємства», контрактна основа. Закінчила 1 курс ОС бакалавр денної форми навчання економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка спеціальності 051 «економіка» освітньої програми  «економіка підприємства». Академічна різниця відсутня.
УХВАЛИЛИ:     дозволити переведення Білоус Анастасії Миколаївни та зарахування до економічного факультету на 2 курс ОС бакалавр заочної форми навчання, спеціальності 051 «економіка» освітньої програми  «економіка підприємства»,  контрактної основи.
2.11. СЛУХАЛИ: про переведення Юсупової Катерини Олександрівни на 2 рік навчання ОС магістр економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка   заочної форми навчання, спеціальності 051 «економіка», освітня програма «міжнародна економіка», контрактна основа. Закінчила 1 рік навчання ОС магістр економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка спеціальності 8.03050301 «міжнародна економіка» денної форми навчання. Академічна різниця відсутня.
    УХВАЛИЛИ:     дозволити переведення Юсупової Катерини Олександрівни та зарахування до економічного факультету на 2 рік навчання ОС магістр спеціальності 051 «економіка», освітня програма «міжнародна економіка», заочної форми навчання контрактної основи
2.12. СЛУХАЛИ: про поновлення Пікуля Артема Юрійовича до економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка студентом 2 курсу ОС бакалавр заочної форми навчання, спеціальності 051 «економіка» освітньої програми  «економіка підприємства», контрактна основа. Відрахований за академічну неуспішність з 2 курсу ОС бакалавр денної форми навчання факультету радіофізики,  електроніки та комп’ютерних систем Київського національного університету імені Тараса Шевченка напряму підготовки 6. 050102 «комп’ютерна інженерія», наказ №923-33 від 16.03.2016 р. Академічна різниця складає 4 дисципліни.
УХВАЛИЛИ:     дозволити поновлення Пікуля Артема Юрійовича, за умови успішного складання академічної різниці, та подальшого зарахування до економічного факультету на 2 курс заочної форми навчання ОС бакалавр спеціальності 051 «економіка» освітньої програми  «економіка підприємства» контрактної основи.
2.13. СЛУХАЛИ:    директора Інституту міжнародних відносин Копійку В.В. про заяву Пшенічного Богдана Ігоровича про переведення до Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка студентом 2 курсу денної форми навчання, ОР бакалавр, спеціальності «Міжнародне право» з 2 курсу факультету прикладних наук Вищої школи бізнесу Домброва-Гурніча (Польща) спеціальності «Міжнародні відносини» денної форми навчання. Академічна різниця складає 5 предметів.
УХВАЛИЛИ:     допустити Пшенічного Богдана Ігоровича до складання академічної різниці. Дозволити переведення Пшенічного Богдана Ігоровича за умови успішного складання академічної різниці та подальшого зарахування до Інституту міжнародних відносин на 2 курс спеціальності 293 «Міжнародне право» денної форми навчання контрактної основи.
2.14. СЛУХАЛИ:    заяву Шпанко Крістіни Володимирівни про переведення до Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка студенткою 3 курсу денної форми навчання, ОР бакалавр, спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», освітньої програми «Міжнародні відносини» з 3 курсу факультету міжнародних відносин Університету економіки та права «КРОК» спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», освітньої програми «Міжнародна інформація» денної форми навчання. Академічна різниця складає 2 предмети.
УХВАЛИЛИ:     допустити Шпанко Крістіну Володимирівну до складання академічної різниці. Дозволити переведення Шпанко Крістіни Володимирівни за умови успішного складання академічної різниці та подальшого зарахування до Інституту міжнародних відносин на 2 курс спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», освітньої програми «Міжнародні відносини» денної форми навчання контрактної основи.
2.15. СЛУХАЛИ: заяву Мандибури Дениса Валерійовича про переведення до Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка студентом 2 курсу денної форми навчання, ОР бакалавр, спеціальності «Міжнародне право» з 3 курсу Інституту міжнародних відносин Київського міжнародного університету спеціальності 293 «Міжнародне право» денної форми навчання. Академічна різниця складає 6 предметів.
УХВАЛИЛИ:     допустити Мандибуру Дениса Валерійовича до складання академічної різниці. Дозволити переведення Мандибури Дениса Валерійовича за умови успішного складання академічної різниці та подальшого зарахування до Інституту міжнародних відносин на 2 курс спеціальності 293 «Міжнародне право» денної форми навчання контрактної основи.
2.16. СЛУХАЛИ: заяву Матіїшеної Владислави Русланівни про переведення до Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка студенткою 2 курсу денної форми навчання, ОР бакалавр, спеціальності «Міжнародні економічні відносини», освітньої програми «Міжнародні економічні відносини» з 2 курсу економічного факультету Київського міжнародного університету спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини», денної форми навчання. Академічна різниця складає 6 предметів.
УХВАЛИЛИ:     допустити Матіїшену Владиславу Русланівну до складання академічної різниці. Дозволити переведення Матіїшеної Владислави Русланівни за умови успішного складання академічної різниці та подальшого зарахування до Інституту міжнародних відносин на 2 курс спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини», освітньої програми «Міжнародні економічні відносини» денної форми навчання контрактної основи.
2.17. СЛУХАЛИ: заяву Парсаданяна Георгія Гарегиновича про переведення до Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка студентом 2 курсу денної форми навчання, ОР бакалавр, спеціальності «Міжнародні економічні відносини», освітньої програми «Міжнародні економічні відносини» з 4 курсу економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка спеціальності «Міжнародна економіка», денної форми навчання. Академічна різниця складає 6 предметів.
УХВАЛИЛИ:     допустити Парсаданяна Георгія Гарегиновича до складання академічної різниці. Дозволити переведення Парсаданяна Георгія Гарегиновича за умови успішного складання академічної різниці та подальшого зарахування до Інституту міжнародних відносин на 2 курс спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини», освітньої програми «Міжнародні економічні відносини» денної форми навчання контрактної основи.
2.18. СЛУХАЛИ: заяву Асояна Георгія про переведення до Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка студентом 2 курсу денної форми навчання, ОР бакалавр, спеціальності «Міжнародні економічні відносини» з 2 курсу історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка спеціальності 032 «Історія та археологія», освітньої програми «Історія України, етнологія та джерелознавство» денної форми навчання.
УХВАЛИЛИ:     допустити Асояна Георгія до складання академічної різниці. Дозволити переведення Асояна Георгія за умови успішного складання академічної різниці та подальшого зарахування до Інституту міжнародних відносин на 2 курс спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини», освітньої програми «Міжнародні економічні відносини» денної форми навчання контрактної основи.
2.19. СЛУХАЛИ: заяву Стріли Віталія Олександровича про переведення до Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка студентом 2 курсу денної форми навчання, ОР бакалавр, спеціальності «Міжнародне право» з 3 курсу факультету правознавства та міжнародних відносин  Київського університету права НАН України спеціальності 293 «Міжнародне право» денної форми навчання. Академічна різниця складає 4 предмети.
УХВАЛИЛИ:     допустити Стрілу Віталія Олександровича до складання академічної різниці. Дозволити переведення Стріли Віталія Олександровича за умови успішного складання академічної різниці та подальшого зарахування до Інституту міжнародних відносин на 2 курс спеціальності 293 «Міжнародне право» денної форми навчання контрактної основи.
2.20. СЛУХАЛИ: заяву Мороз Олександри Андріївни про переведення до Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка студенткою 2 курсу денної форми навчання, ОР бакалавр, спеціальності «Міжнародні економічні відносини», освітньої програми «Міжнародний бізнес» з 2 курсу Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», освітньої програми «Міжнародні комунікації» денної форми навчання. Академічна різниця складає 7 предметів.
УХВАЛИЛИ:     допустити Мороз Олександру Андріївну до складання академічної різниці. Дозволити переведення Мороз Олександри Андріївни за умови успішного складання академічної різниці та подальшого зарахування до Інституту міжнародних відносин на 2 курс спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини», освітньої програми «Міжнародний бізнес» денної форми навчання контрактної основи.
2.21. СЛУХАЛИ: заяву Рабандірової Діани Вікторівни про переведення до Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка студенткою 2 курсу денної форми навчання, ОР бакалавр, спеціальності «Міжнародні економічні відносини», освітньої програми «Міжнародні економічні відносини» з 2 курсу факультету міжнародних економічних відносин та менеджменту Київського університету туризму, економіки та права спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» денної форми навчання. Академічна різниця складає 11 предметів.
УХВАЛИЛИ:     відмовити Рабандіровій Діані Вікторівні у зв'язку з великою академічною різницею.
2.22. СЛУХАЛИ: заяву Суровцевої Дарії Сергіївни про переведення до Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка студенткою 2 курсу денної форми навчання, ОР бакалавр, спеціальності «Міжнародні економічні відносини», освітньої програми «Міжнародні економічні відносини» з 2 курсу факультету міжнародних економічних відносин та менеджменту Київського університету туризму, економіки та права спеціальності 056 «Міжнародні економічні відносини», денної форми навчання. Академічна різниця складає 11 предметів.
УХВАЛИЛИ:     відмовити Суровцевій Дарії Сергіївні у зв'язку з великою академічною різницею.
2.23. СЛУХАЛИ: заяву Петренко Марії Андріївни про переведення до Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка студенткою 2 курсу денної форми навчання, ОР бакалавр, спеціальності «Міжнародні економічні відносини» з 2 курсу факультету міжнародної економіки Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини», денної форми навчання. Академічна різниця складає 6 предметів.
УХВАЛИЛИ:     відмовити Петренко Марії Андріївні у зв'язку з недостатнім рівнем успішності, включаючи фахово орієнтовані дисципліни.
2.24. СЛУХАЛИ: заяву Новікової Дарії Василівни про переведення до Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка студенткою 2 курсу денної форми навчання, ОР бакалавр, спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», освітньої програми «Міжнародні комунікації» з 2 курсу Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету спеціальності 6.030204 «Міжнародна інформація», денної форми навчання. Академічна різниця складає 8 предметів.
УХВАЛИЛИ:     відмовити Новіковій Дарії Василівні у зв'язку з недостатнім рівнем успішності, включаючи фахово орієнтовані дисципліни.
2.25. СЛУХАЛИ: заяву Ічанської Таїсії Вікторівни про переведення до Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка студенткою 2 курсу денної форми навчання, ОР бакалавр, спеціальності «Міжнародні економічні відносини», освітньої програми «Міжнародні економічні відносини» з 2 курсу факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» денної форми навчання. Академічна різниця складає 8 предметів.
УХВАЛИЛИ:     відмовити  Ічанській Таїсії Вікторівні у зв'язку з недостатнім рівнем володіння іноземною мовою. 
2.26. СЛУХАЛИ: заяву Бовкуновича Сергія Вікторовича про переведення до Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка студентом 3 курсу денної форми навчання, ОР бакалавр, спеціальності «Міжнародне право» з 3 курсу Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка спеціальності «Міжнародні відносини», денної форми навчання. Академічна різниця складає 11 предметів.
УХВАЛИЛИ:     відмовити  Бовкуновичу Сергію Вікторовичу у зв'язку з великою академічною різницею.

2.27. СЛУХАЛИ: заяву Зарбієвої Сабіни Гафілівни про переведення до Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка студенткою 2 курсу денної форми навчання, ОР бакалавр, спеціальності «Міжнародні економічні відносини», освітньої програми «Міжнародні економічні відносини» з 2 курсу економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка спеціальності «Фінанси та кредит», денної форми навчання. Академічна різниця складає 10 предметів.
УХВАЛИЛИ:     відмовити  Зарбієвій Сабіні Гафілівні у зв'язку з великою академічною різницею.
2.28. СЛУХАЛИ: заяву Лещинського Валентина Івановича про поновлення до Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка студентом 3 курсу денної форми навчання, ОР бакалавр, спеціальності «293 – міжнародне право», контрактна основа. Був відрахований за академічну неуспішність з 3 курсу Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка спеціальності «293 – міжнародне право» денної форми навчання наказом № 168-33 від 03.02.2017 р. Академічна різниця складає 2 предмети.
УХВАЛИЛИ:     допустити Лещинського Валентина Івановича до складання академічної різниці. Поновити Лещинського Валентина Івановича до Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка студентом 3 курсу денної форми навчання, ОР бакалавр, спеціальності «293 – міжнародне право» (навчання на контрактній основі) за умови успішного складання академічної різниці.
2.29. СЛУХАЛИ: заяву Алексєєвої Анастасії Віталіївни про поновлення до Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка студенткою 4 курсу денної форми навчання, ОР бакалавр, спеціальності «6.030204 – міжнародна інформація», контрактна основа. Була відрахована за невиконання навчального плану з 4 курсу Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка спеціальності «6.030204 – міжнародна інформація» денної форми навчання наказом № 4156-33 від 16.11.2016 р. Академічної різниці немає.
УХВАЛИЛИ:     поновити Алексєєву Анастасію Віталіївну до Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка студенткою 4 курсу денної форми навчання, ОР бакалавр, спеціальності «6.030204 – міжнародна інформація» (навчання на контрактній основі).
2.30. СЛУХАЛИ: заяву Павленко Анастасії Сергіївни про поновлення до Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка студенткою 2 курсу денної форми навчання, ОР бакалавр, спеціальності «055 – міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», освітньої програми «Міжнародні відносини», контрактна основа. Була відрахована за академічну неуспішність з 2 курсу Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка спеціальності «6.030201 – міжнародні відносини» денної форми навчання наказом № 166-33 від 03.02.2017 р. Академічної різниці немає.
УХВАЛИЛИ:     поновити Павленко Анастасію Сергіївну до Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка студенткою 2 курсу денної форми навчання, ОР бакалавр, спеціальності «055 – міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», освітньої програми «Міжнародні відносини» (навчання на контрактній основі).
2.31. СЛУХАЛИ: заяву Нікітенко Тетяни Володимирівни про поновлення до Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка студенткою 2 курсу денної форми навчання, ОР магістр, спеціальності «292 – міжнародні економічні відносини», контрактна основа. Була відрахована за академічну неуспішність з 2 курсу ОР магістр Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка спеціальності «8.03020301 – міжнародні економічні відносини» денної форми навчання наказом № 328-33 від 17.02.2017 р. Академічна різниця складає 1 предмет.
УХВАЛИЛИ:     допустити Нікітенко Тетяну Володимирівну до складання академічної різниці. Поновити Нікітенко Тетяну Володимирівну до Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка студенткою 2 курсу денної форми навчання, ОР магістр, спеціальності «056 – міжнародні економічні відносини» (навчання на контрактній основі) за умови успішного складання академічної різниці.
2.32. СЛУХАЛИ: заяву Ваганової Анжели Андріївни про поновлення до Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка студенткою 2 курсу денної форми навчання, ОР бакалавр, спеціальності «056 – міжнародні економічні відносини», освітньої програми «Міжнародний бізнес», контрактна основа. Була відрахована за академічну неуспішність з 2 курсу ОР бакалавр Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка спеціальності «6.030206 – міжнародний бізнес» денної форми навчання наказом № 333-33 від 17.02.2017 р. Академічної різниці немає.
УХВАЛИЛИ:     Поновити Ваганову Анжелу Андріївну до Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка студенткою 2 курсу денної форми навчання, ОР бакалавр, спеціальності «056 – міжнародні економічні відносини», освітньої програми «Міжнародний бізнес», (навчання на контрактній основі).

2.33. СЛУХАЛИ: заяву Кірпач Олександри Ігорівни про поновлення до Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка студенткою 2 курсу денної форми навчання, ОР магістр, спеціальності «056 – міжнародні економічні відносини» освітньої програми «Міжнародний бізнес», контрактна основа. Була відрахована за власним бажанням з 2 курсу ОР магістр Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка спеціальності «8.03020601 – міжнародний бізнес» денної форми навчання наказом № 4624-33 від 27.12.2016 р. Академічна різниця складає 2 предмети.
УХВАЛИЛИ:     допустити Кірпач Олександру Ігорівну до складання академічної різниці. Поновити Кірпач Олександру Ігорівну до Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка студенткою 2 курсу денної форми навчання, ОР магістр, спеціальності «056 – міжнародні економічні відносини» освітньої програми «Міжнародний бізнес» (навчання на контрактній основі) за умови успішного складання академічної різниці.
2.34. СЛУХАЛИ: заяву Дрідзе Дмитра Андрійовича про поновлення до Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка студентом 2 курсу денної форми навчання, ОР бакалавр, спеціальності «292 – міжнародні економічні відносини», контрактна основа. Був відрахований за власним бажанням з 2 курсу Академії фінансів та бізнесу Vistula (Польща) спеціальності «Менеджмент» денної форми навчання 25.06.2017 р. Академічна різниця складає 11 предметів.
УХВАЛИЛИ:     відмовити Дрідзе Дмитру Андрійовичу у зв’язку з великою академічною різницею.  
2.35. СЛУХАЛИ: директора Інституту філології Семенюка Г.Ф. про звернення Азізова Амета Дляверовича про поновлення до Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка студентом 4-го курсу денної форми навчання освітнього ступеня бакалавр, напрям підготовки «6.020303 – філологія (турецька мова і література та переклад) за державним замовленням. Закінчив 3-ій курс історико-філологічного факультету Кримського інженерно-педагогічного університету за спеціальністю «англійська та турецька мови і літератури».
УХВАЛИЛИ      допустити Азізова Амета Дляверовича до складання академічної різниці як такого, який пройшов атестацію, відповідно до поданої освітньої декларації, з частковим визнанням результатів та періодів навчання, отриманих на тимчасово окупованій території України після лютого 2014 року, для продовження навчання в Інституті філології на 4-му курсі денної форми навчання освітнього ступеня бакалавр за напрямом підготовки «6.020303 – філологія (турецька мова і література та переклад) за державним замовленням.

2.36. СЛУХАЛИ: звернення Аметова Азіза Ізетовича про поновлення до Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка студентом 4-го курсу денної форми навчання освітнього ступеня бакалавр, напрям підготовки «6.020303 – філологія (турецька мова і література та переклад) за державним замовленням. Закінчив 3-ій курс історико-філологічного факультету Кримського інженерно-педагогічного університету за спеціальністю «англійська та турецька мови і літератури».
УХВАЛИЛИ:     допустити Аметова Азіза Ізетовича до складання академічної різниці як такого, який пройшов атестацію, відповідно до поданої освітньої декларації, з частковим визнанням результатів та періодів навчання, отриманих на тимчасово окупованій території України після лютого 2014 року, для продовження навчання в Інституті філології на 4-му курсі денної форми навчання освітнього ступеня бакалавр за напрямом підготовки «6.020303 – філологія (турецька мова і література та переклад) за державним замовленням.
2.37. СЛУХАЛИ: звернення Джафєрової Майрє Рефатівни про поновлення до Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка студенткою 2-го курсу денної форми навчання освітнього ступеня бакалавр, спеціальність 035 філологія, (спеціалізація 035.02 кримськотатарська мова і література, англійська мова) за державним замовленням. Закінчила 1-ий курс Кримського інженерно-педагогічного університету, спеціальність  «кримськотатарська мова і література».
УХВАЛИЛИ:     допустити Джафєрову Майрє Рефатівну до складання академічної різниці як таку, яка пройшла атестацію, відповідно до поданої освітньої декларації, з частковим визнанням результатів та періодів навчання, отриманих на тимчасово окупованій території України після лютого 2014 року, для продовження навчання в Інституті філології на 2-му курсі денної форми навчання освітнього ступеня бакалавр, спеціальність 035 філологія (спеціалізація 035.02 кримськотатарська мова і література, англійська мова) за державним замовленням.
2.38. СЛУХАЛИ: заяву Олексюк Христини Олегівни про переведення до Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка студентом 2 курсу денної форми навчання, освітнього  ступеня бакалавр, спеціальність 035 Філологія, спеціалізація 035.04 германські мови і літератури (переклад включно), освітня програма «Англійська філологія та переклад, західноєвропейська мова» на контрактну основу. Закінчила 1-й курс Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, юридичний факультет спеціальність 081 Право, освітня програма «Право» денної форми навчання. Академічна різниця – 8 екз., 3 заліки.
УХВАЛИЛИ:     дозволити переведення Олексюк Христини Олегівни за умови складання академічної різниці та подальшого зарахування до Інституту філології на 2 курс денної форми навчання, освітнього  ступеня бакалавр, спеціальність 035 Філологія, спеціалізація 035.04 германські мови і літератури (переклад включно), освітня програма «Англійська філологія та переклад, західноєвропейська мова» на контрактній основі.
2.39. СЛУХАЛИ: заяву Олексюк Христини Олегівни про переведення до Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2 курс денної форми навчання, ОР бакалавр, спеціальності «061 Журналістика», освітньої програми «Медіапродюсування», контрактна основа. Закінчила 1 курс Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки за спеціальністю «Право» денної форми навчання. Місце ліцензованого обсягу є.
УХВАЛИЛИ:     відмовити Олексюк Христині Олегівні у переведенні до Інституту журналістики на 2 курс спеціальності «061 Журналістика», освітньої програми «Медіапродюсування» денної форми навчання контрактної основи у зв’язку з великою академічною різницею, а саме 20 предметів (9 іспитів, 6 заліків і 5 предметів проміжного контролю).
2.40. СЛУХАЛИ: заяву Орлової Анастасії Олегівни про переведення до Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2 курс денної форми навчання, ОР бакалавр, спеціальності «061 Журналістика», освітньої програми «Медіапродюсування», контрактна основа. Закінчила 1 курс Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Східна мова (китайська) та література, західноєвропейська мова» денної форми навчання. Місце ліцензованого обсягу є.
УХВАЛИЛИ:     дозволити переведення Орлової Анастасії Олегівни за умови успішного складання академічної різниці (9 іспитів та 3 заліки) та подальшого зарахування до Інституту журналістики на 2 курс спеціальності «061 Журналістика», освітньої програми «Медіапродюсування» денної форми навчання контрактної основи.
2.41. СЛУХАЛИ: заяву Тарасенко Вікторії Олегівни про переведення до Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 4 курс денної форми навчання, ОР бакалавр, напряму підготовки «6.030302 – Реклама та зв’язки з громадськістю», контрактна основа. Закінчила 3 курс факультету журналістики і міжнародних відносин Київського національного університету культури і мистецтв за напрямом підготовки «Реклама і зв’язки з громадськістю» денної форми навчання. Місце ліцензованого обсягу є.
УХВАЛИЛИ:     дозволити переведення Тарасенко Вікторії Олегівни за умови успішного складання академічної різниці (10 іспитів та 4 заліки) та подальшого зарахування до Інституту журналістики на 3 курс напряму підготовки «6.030302 – Реклама та зв’язки з громадськістю» денної форми навчання контрактної основи.
2.42. СЛУХАЛИ: заяву Дорошенко Вікторії Василівни про поновлення до Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 3 курс заочної форми навчання, ОР бакалавр, напряму підготовки «6.030301 – Журналістика», контрактна основа. Була відрахована за невиконання навчального плану з 3 курсу Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка спеціальності «6.020303 – Філологія», спеціалізації «Англійська мова і література та переклад» згідно з наказом № 1797-33 від 20.07.2017 року. Місце ліцензованого обсягу є.
УХВАЛИЛИ:     допустити Дорошенко Вікторію Василівну до складання академічної різниці (8 іспитів та 5 заліків) та поновити на 3 курс Інституту журналістики напряму підготовки «6.030301 – Журналістика» заочної форми навчання контрактної основи.

2.43. СЛУХАЛИ: декана географічного факультету Олійника Я.Б. про заяву Абдулджелілова Ерола Аметовича студента Близькосхідного університету, факультету «Школа туризму і готельного бізнесу», спеціальності «туризм і готельне господарство», про переведення на 2 курс денної форми навчання, географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, освітнього ступеня бакалавр, галузь знань – 24 Сфера обслуговування, спеціальність – 242 Туризм, за державним замовленням. Академічна різниця складає 7 дисциплін.
 УХВАЛИЛИ:    дозволити перевести Абдулджелілова Ерола Аметовича студента Близькосхідного університету, факультету «Школа туризму і готельного бізнесу», спеціальності «туризм і готельне господарство», на 2 курс денної форми навчання, географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, освітнього ступеня бакалавр, галузь знань – 24 Сфера обслуговування, спеціальність – 242 Туризм, за державним замовленням. 
2.44. СЛУХАЛИ: про заяву Атабека Ганжаєва студента Інституту міжнародних відносин спеціальності «Міжнародні відносини» про переведення на 2 курс денної форми навчання, географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, освітнього ступеня бакалавр, галузь знань – 24 Сфера обслуговування, спеціальність – 242 Туризм.
УХВАЛИЛИ:     відмовити в переведенні Атабека Ганжаєва студента Інститут міжнародних відносин спеціальності «Міжнародні відносини» на 2 курс денної форми навчання, географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, освітнього ступеня бакалавр, галузь знань – 24 Сфера обслуговування, спеціальність – 242 Туризм в звя’зку з існуючою заборгованістю в Інституті міжнародних відносин.
2.45. СЛУХАЛИ: декана факультету інформаційних технологій Теслю Ю.М. про поновлення Сопова Микити Ярославовича  з І семестру 2017-18 навчального року до факультету інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка студентом 3 курсу ОС бакалавр денної форми навчання, напряму підготовки «6.050101 – комп’ютерні науки», контрактна основа. Був відрахований за власним бажанням зі складу студентів 2 курсу ОС бакалавр денної форми навчання факультету інформатики Національного технічного університету України «Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського», напряму підготовки «6.050101 – комп’ютерні науки» з 01.12.2016 року наказом №4567-с від 30.11.2016 року. Академічна різниця складає 12 предметів.
УХВАЛИЛИ:     дозволити поновлення Сопова Микити Ярославовича до факультету інформаційних технологій на 3 курс ОС бакалавр денної форми навчання, напряму підготовки «6.050101 – комп’ютерні науки», контрактна основа, за умови складання академічної різниці.
2.46. СЛУХАЛИ:   декана факультету інформаційних технологій Теслю Ю.М. про поновлення Степанова Володимира Вікторовича з І семестру 2017-18 навчального року до факультету інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка студентом 2 курсу ОС бакалавр денної форми навчання, спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення, освітньої програми Інженерія програмного забезпечення контрактна основа. Був відрахований за невиконання навчального плану зі складу студентів 2 курсу ОС бакалавр денної форми навчання Навчально-наукового інституту комп’ютерних інформаційних технологій Національного авіаційного університету, напряму підготовки «6.050103 – програмна інженерія» з 24.01.2017 року наказом №261/ст від 03.02.2017 року. Академічна різниця складає 10 предметів.
УХВАЛИЛИ:     дозволити поновлення Степанова Володимира Вікторовича до факультету інформаційних технологій на 2 курс ОС бакалавр денної форми навчання, спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення, освітньої програми Інженерія програмного забезпечення, контрактна основа, за умови складання академічної різниці.
 
3. Різне
3.1. СЛУХАЛИ:     про виключення із рейтингових списків вступників за ОС Магістр факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем у зв’язку із порушенням п. 3, параграфу 4, розділу ІІІ Правил прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2017 році.
УХВАЛИЛИ: 1. Виключити із рейтингових списків факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем наступних вступників:
№    П.І.Б.    Освітня програма
1    Тищенко Антон Олегович    Прикладна фізика
2    Мельничук Ярослава Олександрівна    Прикладна фізика
3    Андрощук Владислав Євгенійович    Прикладна фізика
4    Пенечко Андрій Сергійович    Радіотехніка
5    Шваб Андрій Валерійович    Радіотехніка
6    Антонов Тимур Артемович    Радіотехніка
7    Ткаченко Іван Миколайович    Радіотехніка
8    Купченко Сергій Сергійович    Радіотехніка
9    Скуренко Павло Валентинович    Радіотехніка
10    Піскір Степан Богданович    Радіотехніка
11    Позюбан Костянтин Олегович    Радіотехніка
2.Дозволити вищезазначеним особам скласти фаховий іспит зі спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія за додатковим графіком.