Засідання № 9 від 2017-08-03


Порядок денний:


1. Про результати вступних випробувань на навчання за ОС Магістр
Доповідає відповідальний секретар Приймальної комісії А.П.Креневич
2. Затвердження списків осіб, рекомендованих до зарахування на навчання за державним замовленням  за ОС Магістр 
Доповідають директори інститутів, декани факультетів
3. Поновлення та переведення на навчання в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
Доповідають директори інститутів, декани факультетів (після погодження з проректором з науково-педагогічної роботи В.А.Бугровим)
4. Різне

Рішення:

 

1.  СЛУХАЛИ:    відповідального секретаря Приймальної комісії А.П.Креневича про результати вступних випробувань на навчання за ОС Магістр
УХВАЛИЛИ:    взяти інформацію до відома.
2. СЛУХАЛИ:     директорів інститутів, деканів факультетів про затвердження списку осіб, рекомендованих до зарахування на навчання за державним замовленням  за ОС Магістр 
 УХВАЛИЛИ:     затвердити списки осіб, рекомендованих до зарахування на навчання за державним замовленням  за ОС Магістр та опублікувати на інформаційних стендах Приймальної комісії.
3. СЛУХАЛИ:     директорів інститутів, деканів факультетів про поновлення та переведення на навчання у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
3.1. СЛУХАЛИ:     декана факультету комп’ютерних наук та кібернетики Анісімова А.В. про переведення Серебрянського Романа Ігоровича  на 2-й курс денної форми навчання спеціальність 122 – Комп’ютерні науки та інформаційні технології, інформатика (на контрактній основі) факультету комп’ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка (ліцензійне місце є), який навчається  в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут» ім. І.Сікорського, факультет біомедичної інженерії за спеціальністю 122 – Комп’ютерні науки та інформаційні технології.  Академічна різниця – 3 предмети.
УХВАЛИЛИ:    допустити Серебрянського Романа Ігоровича до складання академічної різниці. Перевести Серебрянського Романа Ігоровича за умови успішного складання академічної різниці на факультет комп’ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2-й курс денної форми навчання спеціальність 122 – Комп’ютерні науки та інформаційні технології, інформатика (на контрактній основі)
3.2. СЛУХАЛИ:     декана хімічного факультету Воловенка Ю.М про поновлення Мельниченка Георгія Олександровича на 2 курс денної форми навчання напряму підготовки «8.040101 – хімія» (на місце державного замовлення) хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка ( місце державного замовлення є. Відрахована за невиконання учбового плану студентка  Шинкаренко Олена Володимирівна, наказ № 1864-33 від 27.07.2017). Мельниченко Георгій Олександрович навчався у Національному університеті харчових технологій на факультеті біотехнології та екологічного контролю за напрямом підготовки «161 – Хімічна технології та інженерія» денної форми навчання  у період з 01.09.2016 по 26.06.2017 (академічна довідка № 2959). Академічна різниця при переведенні складає  два предмети.
УХВАЛИЛИ:     допустити Мельниченка Георгія Олександровича до складання академічної різниці. Поновити Мельниченка Георгія Олександровича на 2-й курс денної форми навчання напряму підготовки «8.040101 – хімія»  (місце державного замовлення) хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка за умови успішного складання академічної різниці.
3.3. СЛУХАЛИ:     декана економічного факультету Базилевича В.Д.  про переведення   Шамрая Михайла Сергійовича з І семестру 2017-18 навчального року до економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка студентом 2 курсу ОС бакалавр заочної форми навчання, спеціальності 051 «економіка» освітньої програми  «економіка підприємства», контрактна основа. Закінчив 1 курс ОС бакалавр денної форми навчання економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка спеціальності 075 «маркетинг» освітньої програми  «маркетинг». Академічна різниця відсутня.
УХВАЛИЛИ:    дозволити переведення Шамрая Михайла Сергійовича та зарахування до економічного факультету на 2 курс ОС бакалавр заочної форми навчання, спеціальності 051 «економіка» освітньої програми  «економіка підприємства»,  контрактної основи.
3.4. СЛУХАЛИ:     декана географічного факультету Олійника Я.Б. про заяву Юрченка Євгена Івановича (відрахований зі складу студентів 3 курсу денної форми навчання Київського національного університету імені Тараса Шевченка військового інституту через недисциплінованість наказ №1065-33 від 24.04.2017 р.) про поновлення у складі студентів 3 курсу денної форми навчання, освітнього ступеня бакалавр, спеціальність картографія, контрактна основа. 
УХВАЛИЛИ:    дозволити поновити Юрченка Євгена Івановича у складі студентів 3 курсу денної форми навчання, освітнього ступеня бакалавр, спеціальність картографія, контрактна основа.
3.5. СЛУХАЛИ:     декана директора Інституту високих технологій Ільченка В.В. про заяву Гребенькової Юлії Олександрівни про переведення до Інституту високих технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 4 курс денної форми навчання, ОР бакалавр, напряму підготовки «6.040101 – хімія» за кошти державного бюджету з 4 курсу хімічного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна напряму підготовки «6.040101 – хімія» денної форми навчання за кошти державного бюджету. Академічна різниця становить 10 дисциплін.
УХВАЛИЛИ:     допустити Гребенькову Юлію Олександрівну до складання академічної різниці. Поновити Гребенькову Юлію Олександрівну студенткою 4-го курсу Інституту високих технологій денної форми навчання, ОР бакалавр, напряму підготовки «6.040101 – хімія» денної форми навчання за кошти державного бюджету за умови успішного складання академічної різниці.    
4. Різне
4.1. СЛУХАЛИ:     щодо перерахунку конкурсного бала з урахуванням сільського коефіцієнта вступника Штика Максима Вікторовича, який вступає на спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа і страхування», освітня програма «Фінанси і кредит». 
З урахуванням абз. 10 п. 5 розділу VII Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 р., затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 13 жовтня 2016 р. № 1236 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016 р. за № 1515/29645, сільський коефіцієнт дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих в сільських населених пунктах, які здобули повну загальну середню освіту у навчальних закладах, що знаходяться на території населених пунктів сільської місцевості, у рік вступу, та 1,00 в інших випадках.
У той же час, у відповідності до Листа Міністерства освіти і науки України за № 1/9-423 від 1 серпня 2017 р. наведено роз’яснення стосовно корегування величини конкурсного бала вступника у випадках його рекомендації до зарахування на загальних умовах на відповідну конкурсну пропозицію (для осіб, що вступають на загальних умовах) – за умови неправильного урахування цього коефіцієнта.
Конкурсний бал вступника Штика Максима Вікторовича без урахування сільського коефіцієнта становить 184,3 при прохідному балі на дану конкурсну пропозицію – 185,7.
УХВАЛИЛИ:     звернутися до Міністерства освіти і науки України з проханням змінити статус вступника Штика Максима Вікторовича з «допущений до зарахування» на «рекомендований до зарахування» з наданням відповідної рекомендації до зарахування за однією з пріорітетностей з передачею за нею бюджетного місця.
4.2. СЛУХАЛИ:     про звернення Шпанко В.Д. щодо повторного розгляду заяви Шпанко Крістіни Володимирівни про переведення до Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка студенткою 3 курсу денної форми навчання, ОР бакалавр, спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», освітньої програми «Міжнародні відносини» з 3 курсу факультету міжнародних відносин Університету економіки та права «КРОК» спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», освітньої програми «Міжнародна інформація» денної форми навчання. Шпанко В. Д. заявляє, що він не погоджується з тим, що Приймальна комісія прийняла рішення про переведення Шпанко Крістіни Володимирівни з пониженням на один курс.
УХВАЛИЛИ:     відмовити в повторному розгляді заяви Шпанко Крістіни Володимирівни у звя’зку з відсутністю підстав для такого повторного перегляду.
4.3. СЛУХАЛИ:     про клопотання до Міністерства освіти і науки України  про надання Кащенко Анастасії Юріївні, як дитині з багатодітної сім’ї,  можливості навчатися за кошти державного бюджету згідно із Законом України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 р. № 2402-III. 
Вступник Кащенко Анастасія Юріївна подала заяву на участь у конкурсі на навчання за освітнім ступенем бакалавра на історичному факультеті за спеціальністю 032  «Історія та археологія», денна форма навчання, але не пройшла за конкурсом та не рекомендована до зарахування за кошти державного бюджету.
УХВАЛИЛИ:    звернутися до Міністерства освіти і науки України про надання додаткового місця за державним замовленням Кащенко Анастасії Юріївні, як дитині з багатодітної сім’ї на підставі поданих вступником документів.
4.4. СЛУХАЛИ: про клопотання до Міністерства освіти і науки України  про надання Середюк Людмилі Вікторовні, як дитині з багатодітної сім’ї,  можливості навчатися за кошти державного бюджету згідно із Законом України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 р. № 2402-III.
Вступник Середюк Людмила Вікторовна подала заяву на участь у конкурсі на навчання за освітнім ступенем бакалавра до Навчально-наукового центру «Інститут біології та медицини» за спеціальністю 224 «Технології медичної діагностики та лікування», денна форма навчання, але не пройшла за конкурсом та не рекомендована до зарахування за кошти державного бюджету.
УХВАЛИЛИ:    звернутися до Міністерства освіти і науки України щодо надання додаткового місця за державним замовленням Середюк Людмилі Вікторівні, як дитині з багатодітної сім’ї на підставі поданих вступником документів.
4.5. СЛУХАЛИ:     про звернення до Міністерства освіти і науки України щодо коригування обсягів державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти за освітніми ступенями бакалавр і магістр у 2017 році.
УХВАЛИЛИ:     звернутися до Міністерства освіти і науки України щодо коригування обсягів державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти за освітніми ступенями бакалавр і магістр у 2017 році.