Засідання № 10 від 2017-08-07


Порядок денний:


1.    Зарахування вступників:
a.    за ОС Бакалавр за державним замовленням;
b.    за ОС Бакалавр за скороченою програмою (на 2-й або 3-й курс) на базі ОКР МС за державним замовленням;
c.    за ОС Магістра за державним замовленням.

Доповідають директори інститутів, декани факультетів

2.    Затвердження списків осіб, допущених до складання вступних випробувань  за освітнім ступенем магістра за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» 
Доповідає декан філософського факультету Конверський  А.Є.
3.    Поновлення та переведення на навчання в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

Доповідають директори інститутів та коледжів, декани факультетів (після погодження з проректором з науково-педагогічної роботи В.А.Бугровим)

4.    Різне.
 

Рішення:

1. СЛУХАЛИ:     директорів інститутів, деканів факультетів про зарахування осіб, рекомендованих до зарахування на навчання:
a.    за ОС Бакалавр за державним замовленням;
b.    за ОС Бакалавр за скороченою програмою (на 2-й або 3-й курс) на базі ОКР МС за державним замовленням;
c.    за ОС Магістра за державним замовленням.
УХВАЛИЛИ:     зарахувати осіб, рекомендованих до зарахування на навчання за:
a.    за ОС Бакалавр за державним замовленням;
b.    за ОС Бакалавр за скороченою програмою (на 2-й або 3-й курс) на базі ОКР МС за державним замовленням;
c.    за ОС Магістра за державним замовленням, 
які виконали умови для зарахування. Опублікувати затверджені списки на стендах  Приймальної комісії.
2. СЛУХАЛИ:     декана філософського факультету Конверського  А.Є. про затвердження списків осіб, допущених до складання вступних випробувань  за освітнім ступенем магістра за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»
УХВАЛИЛИ:     затвердити списки осіб, допущених до складання вступних випробувань  за освітнім ступенем магістра за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування».
3. СЛУХАЛИ:     директорів інститутів, деканів факультетів про поновлення та переведення на навчання у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
3.1. СЛУХАЛИ:     директора Інституту міжнародних відносин Копійку В.В. про заяву Зейналова Алі Ілхам огли про поновлення до Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка студентом 3 курсу денної форми навчання, ОР бакалавр, спеціальності «293 – міжнародне право», контрактна основа. Був відрахований за академічну неуспішність з 3 курсу Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка спеціальності «293 – міжнародне право» денної форми навчання наказом № 167-33 від 03.02.2017 р. Академічна різниця складає 2 предмети.
УХВАЛИЛИ:     допустити Зейналова Алі Ілхам огли до складання академічної різниці. Поновити Зейналова Алі Ілхам огли до Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка студентом 3 курсу денної форми навчання, ОР бакалавр, спеціальності «293 – міжнародне право» (навчання на контрактній основі) за умови успішного складання академічної різниці.
3.2. СЛУХАЛИ:     заяву Міхна Гліба Володимировича про переведення до Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка студентом 2 курсу денної форми навчання, ОР бакалавр, спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», освітньої програми «Міжнародні відносини» з 2 курсу географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка спеціальності «Економічна географія», денної форми навчання. Академрізниця становить 8 предметів.
УХВАЛИЛИ:     допустити Міхна Гліба Володимировича до складання академічної різниці. Дозволити переведення Міхна Гліба Володимировича за умови успішного складання академічної різниці та подальшого зарахування до Інституту міжнародних відносин на 2 курс спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», освітньої програми «Міжнародні відносини» денної форми навчання контрактної основи.
3.3. СЛУХАЛИ:     інформацію завідувача підготовчого відділення Усатенко Г.О. про поновлення  для продовження навчання з 01.09.2017 громадянки Російської Федерації  Попкової Дар’ї Олексіївни  у складі студентів 2 курсу факультету психології, освітній рівень бакалавр, спеціальність 053 Психологія, денна форма навчання, на умовах контракту.
УХВАЛИЛИ:     поновити для продовження навчання з 01.09.2017 громадянку Російської Федерації  Попкову Дар’ю Олексіївну  у складі студентів 2 курсу факультету психології, освітній рівень бакалавр, спеціальність 053 Психологія, денна форма навчання, на умовах контракту.
3.4. СЛУХАЛИ:     інформацію завідувача підготовчого відділення Усатенко Г.О. про поновлення  для продовження навчання з 01.09.2017 громадянки  Республіки Корея Джанг Юджін   у складі студентів 2 курсу Інституту філології, освітній рівень бакалавр, спеціальність 035 Філологія, англійська мова та література (мова навчання англійська), денна форма навчання, на умовах контракту.
УХВАЛИЛИ:     поновити для продовження навчання з 01.09.2017 громадянку Республіки Корея Джанг Юджін у складі студентів 2 курсу Інституту філології, освітній рівень бакалавр, спеціальність 035 Філологія, англійська мова та література (мова навчання англійська), денна форма навчання, на умовах контракту.

3.5. СЛУХАЛИ:    директора Інституту журналістики Різуна В.В. про заяву Сітнікової Ірини Анатоліївни про переведення до Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2 курс денної форми навчання, ОР бакалавр, спеціальності «061 Журналістика», освітньої програми «Журналістика і соціальна комунікація», контрактна основа. Закінчила 1 курс Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Журналістика» денної форми навчання. Місце ліцензованого обсягу є. Академічна різниця становить 9 предметів, а саме 6 іспитів та 3 заліки.
УХВАЛИЛИ:     дозволити переведення Сітнікової Ірини Анатоліївни за умови успішного складання академічної різниці та подальшого зарахування до Інституту журналістики на 2 курс спеціальності «061 Журналістика», освітньої програми «Журналістика і соціальна комунікація» денної форми навчання контрактної основи (академічна різниця становить 9 предметів, а саме 6 іспитів та 3 заліки).
3.6. СЛУХАЛИ:     декана механіко-математичного факультету Городнього М.Ф. про  заяву Єрмолаєва Гната Юрійовича про переведення на механіко-математичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2-й курс денної форми навчання спеціальності «111 – математика» освітня програма «математика» (навчання за кошти державного бюджету). Навчається на 2-му курсі денної форми навчання спеціальності «125 – кібербезпека» (навчання за кошти державного бюджету) факультету інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Бюджетне місце є. Академічна різниця складає 1 залік (Інформатика та програмування-ІІ) та 7 іспитів з 4 дисциплін. 
УХВАЛИЛИ:     дозволити переведення Єрмолаєва Гната Юрійовича за умови успішного складання академічної різниці та подальшого зарахування на механіко-математичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2-й курс денної форми навчання спеціальності «111 – математика» освітня програма «математика» (навчання за кошти державного бюджету).
3.7. СЛУХАЛИ: заступника директора ННЦ «Інститут біології та медицини» Харченко О.І. про  заяву Римбалович Анастасії Юріївни студентки 2-го курсу ОР «Бакалавр» спеціальність «ветеринарна медицина» Національного університету біоресурсів і природокористування України, навчається на контрактній основі, про переведення до ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка студенткою 2-го курсу (І семестр) ОР «Бакалавр» спеціальність «091-Біологія», заочної форми навчання на контрактній основі. Академічна різниця: 1-залік
УХВАЛИЛИ:     дозволити переведення Римбалович Анастасії Юріївни за умови складання академічної різниці та подальшого зарахування з Національного університету біоресурсів і природокористування України спеціальність «ветеринарна медицина» до ННЦ «Інститут біології та медицини» на 2 курс (І семестр) ОР «Бакалавр» спеціальність «091-Біологя», заочної форми навчання на контрактній основі.
3.8. СЛУХАЛИ: заступника Голови відбіркової комісії Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка полковника Прохорова О.А. про заяву Коновальчука Олександра Володимировича курсанта 2 курсу спеціальності «053 – Психологія», Військового гуманітарно-лінгвістичного факультету на 2 курс спеціальності «291 – Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», Військового гуманітарно-лінгвістичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Академічна різниця складає: з 5 дисциплін. Бюджетне місце наявне.
УХВАЛИЛИ:     допустити Коновальчука Олександра Володимировича до складання академічної різниці. Дозволити переведення Коновальчука Олександра Володимировича за умови успішного складання академічної різниці та подальшого переведення з 2 курсу спеціальності «053 – Психологія», Військового гуманітарно-лінгвістичного факультету на 2 курс спеціальності «291 – Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», Військового гуманітарно-лінгвістичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. За кошти державного бюджету.

4.Різне
4.1. СЛУХАЛИ:     про заяву Мудрової Альони Ігорівни про можливість навчання за державним замовленням за освітнім ступенем бакалавра за спеціальністю 035.03 Філологія. Мудрова А.І. є громадянкою Російської Федерації та має посвідку на постійне місце проживання в Україні.
УХВАЛИЛИ:     відмовити Мудровій Альоні Ігорівні  у навчанні за державним замовленням за освітнім ступенем бакалавра за спеціальністю 035.03 Філологія на підставі п.2 розділу V Правил прийому до Київського національного університету  імені Тараса Шевченка.
4.2. СЛУХАЛИ:     директора Інституту журналістики Різуна В.В.  про перерозподіл вакантних місць державного замовлення на освітній ступінь «Магістр» спеціальності «061 Журналістика».
УХВАЛИЛИ:     перерозподілити одне вакантне місце державного замовлення освітнього ступеня «Магістр» спеціальності «061 Журналістика» з освітньої програми «Військова журналістика» на освітню програму «Спортивна журналістика», одне вакантне місце державного замовлення освітнього ступеня «Магістр» спеціальності «061 Журналістика» з освітньої програми «Військова журналістика» на освітню програму «Мовлення на зарубіжні країни».
4.3. СЛУХАЛИ:     директора Інституту філології Семенюка Г.Ф.про перенесення місць державного замовлення за ОС «Магістр» у межах спеціальностей 035.05 Філологія (романські мови та літератури (переклад включно)); 035.06 Філологія (східні мови та літератури (переклад включно)).
УХВАЛИЛИ:     перенести 1 місце державного замовлення за ОС «Магістр» освітньої програми «Загальний і галузевий усний та письмовий переклад з французької та англійської мов» на програму «Франкофонні студії та переклад (французька філологія, англійська мова)»;
перенести 1 місце державного замовлення за ОС «Магістр» освітньої програми «Східна філологія, західноєвропейська мова та переклад: індонезійська мова і література» на програму «Східна філологія, західноєвропейська мова та переклад: арабська мова і література»;
перенести 1 місце державного замовлення за ОС «Магістр» освітньої програми «Східна філологія, західноєвропейська мова та переклад: індонезійська мова і література» на програму «Східна філологія, західноєвропейська мова та переклад: перська мова і література»;
перенести 1 місце державного замовлення за ОС «Магістр» освітньої програми «Східна філологія, західноєвропейська мова та переклад: турецька мова і література» на програму «Східна філологія, західноєвропейська мова та переклад: японська мова і література».
4.4. СЛУХАЛИ:  директора Інституту високих технологій Ільченка Володимира Васильовича щодо змін до обсягів державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістр  на основі ступеня бакалавра у 2017 році, затвердженого  наказом  Міністерства  освіти і науки України  від 21.07.2017 р.  № 1076, а саме:
1)    зменшити обсяг державного замовлення за освітньо-науковими програмами за денною формою навчання: на 5 (п’ять) місць державного замовлення за спеціальністю 102 Хімія;
2)    натомість збільшити обсяги державного замовлення за освітньо-науковими програмами за денною формою навчання: на 1 (одне) місце за спеціальністю 035.05 Романські мови та літератури (переклад включно); 
на 3 (три) місця за спеціальністю 111 Математика; 
на 1 (одне) місце за спеціальністю 104 Фізика та астрономія.
УХВАЛИЛИ:     підтримати звернення директора Інституту високих технологій Ільченка Володимира Васильовича щодо змін до обсягів державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістр  на основі ступеня бакалавра у 2017 році, затвердженого  наказом  Міністерства  освіти і науки України  від 21.07.2017 р.  № 1076, а саме:
1)    зменшити обсяг державного замовлення за освітньо-науковими програмами за денною формою навчання:
на 5 (п’ять) місць державного замовлення за спеціальністю 102 Хімія;
2)    натомість збільшити обсяги державного замовлення за освітньо-науковими програмами за денною формою навчання:
на 1 (одне) місце за спеціальністю 035.05 Романські мови та літератури (переклад включно); 
на 3 (три) місця за спеціальністю 111 Математика; 
на 1 (одне) місце за спеціальністю 104 Фізика та астрономія.    
4.5. СЛУХАЛИ: декана факультету психології Данилюка І.В. про коригування обсягів державного замовлення за ОС Магістр спеціальність 073 Менеджмент освітня програма Управління навчальним закладом заочна форма навчання у зв’язку з неможливістю формування академічної групи.
УХВАЛИЛИ:      перенести 1 місце державного замовлення за ОС Магістр спеціальності 073 Менеджмент освітньої програми Управління навчальним закладом заочна форма навчання на спеціальність 081 Право  за ОС Магістр заочної форми навчання.
4.6. СЛУХАЛИ:     про клопотання до Міністерства освіти і науки України  щодо надання Галкіну Михайлу Валерійовичу додаткового місця за державним замовленням ОС Бакалавр спеціальності «122 Комп’ютерні науки» освітньої програми «Інформатика» факультету комп’ютерних наук та кібернетики, як внутрішньо перемішеній особі.
УХВАЛИЛИ:    звернутися до Міністерства освіти і науки України про надання додаткового місця за державним замовленням Галкіну Михайлу Валерійовичу, як внутрішньо перемішеній особі на підставі поданих вступником документів.
4.7. СЛУХАЛИ:    про клопотання до Міністерства освіти і науки України  щодо надання Сковородіну Михайлу Олексійовичу додаткового місця за державним замовленням ОС Бакалавр спеціальності «121 Інженерія програмного забезпечення» освітньої програми «Інженерія програмного забезпечення» факультету інформаційних технологій, як дитині загиблого учасника бойових дій.
УХВАЛИЛИ:    звернутися до Міністерства освіти і науки України про надання додаткового місця за державним замовленням Сковородіну Михайлу Олексійовичу, як дитині загиблого учасника бойових дій на підставі поданих вступником документів.