Засідання № 11 від 2017-08-09


Порядок денний:


1. Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб
•    за ОС Бакалавр,
•    за ОС Бакалавр за скороченою програмою (на 2-й або 3-й курс) на базі ОКР МС,
•    за ОС Магістр,  
які виконали  умови для зарахування.
Доповідають директори інститутів, декани факультетів.
2. Зарахування на навчання іноземних громадян в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
Доповідає завідувач підготовчого відділення Усатенко Г.О
3. Поновлення та переведення на навчання в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
Доповідають директори інститутів, декани факультетів (після погодження з проректором з науково-педагогічної роботи В.А.Бугровим)
4. Різне
 

Рішення:

1.СЛУХАЛИ:    директорів інститутів, деканів факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка про зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб:
• за ОС Бакалавр,
• за ОС Бакалавр за скороченою програмою (на 2-й або 3-й курс) на базі ОКР МС,
• за ОС Магістр.
УХВАЛИЛИ: зарахувати вступників на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб:
• за ОС Бакалавр,
• за ОС Бакалавр за скороченою програмою (на 2-й або 3-й курс) на базі ОКР МС,
• за ОС Магістр,     
які виконали  умови для зарахування.
2.СЛУХАЛИ:    завідувача підготовчого відділення для навчання іноземних громадян Усатенко Г.О. про зарахування на навчання іноземних громадян в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
УХВАЛИЛИ:     зарахувати на навчання іноземних громадян в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка згідно з результатами конкурсного відбору.
3.СЛУХАЛИ:     директорів інститутів, деканів факультетів про поновлення та переведення на навчання у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
3.1.СЛУХАЛИ: декана економічного факультету Базилевича В.Д.  про поновлення   Карімової Ульвії Ровшан кизи з І семестру 2017-18 навчального року до економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка студенткою 2 курсу ОС бакалавр заочної форми навчання, спеціальності 072 «фінанси, банківська справа та страхування» освітньої програми  «фінанси і кредит», мова навчання – російська, контрактна основа. Була відрахована за власним бажанням зі складу студентів 3 курсу ОС бакалавр заочної форми навчання факультету менеджменту Кіровоградської льотної академії Національного авіаційного університету напряму підготовки 6.030601 «менеджмент» з 14.07.2017р. наказом №600/о від 14.07.2017 року. Академічна різниця складає 2 дисципліни. 
УХВАЛИЛИ:     дозволити поновлення Карімової Ульвії Ровшан кизи та зарахування до економічного факультету на 2 курс ОС бакалавр заочної форми навчання, спеціальності 072 «фінанси, банківська справа та страхування» освітньої програми  «фінанси і кредит», мова навчання – російська,   контрактної основи.
3.2.СЛУХАЛИ:     директора Інституту міжнародних відносин Копійку В.В. про заяву Сіромахи Анни Сергіївни про переведення до Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка студенткою 3 курсу денної форми навчання, ОР бакалавр, спеціальності «Міжнародні економічні відносини», освітньої програми «Міжнародний бізнес» з 3 курсу ННІ міжнародних відносин Національного авіаційного університету спеціальності «Міжнародні економічні відносини», освітньої програми «Міжнародний бізнес», денної форми навчання. Академрізниця становить 8 предметів.
УХВАЛИЛИ:     допустити Сіромаху Анну Сергіївну до складання академічної різниці. Дозволити переведення Сіромахи Анни Сергіївни за умови успішного складання академічної різниці та подальшого зарахування до Інституту міжнародних відносин на 3 курс спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини», освітньої програми «Міжнародний бізнес» денної форми навчання контрактної основи.
3.3.СЛУХАЛИ:    директора Інституту філології Семенюка Г.Ф. про  заяву Зайцевої Людмили Олегівни про поновлення до Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка студентом 4 курсу заочної форми навчання, освітнього  ступеня бакалавр, напрям підготовки 6.020303 Філологія, спеціальність «Українська мова і література та іноземна мова» на контрактну основу. Відраховано з 3-го курс Горлівського інституту іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (Донецька обл., м. Бахмут (м. Артемівськ)), факультет соціальної та мовної комунікації спеціальність 6.020303 Філологія Українська мова і література, освітня програма «Українська мова і література, англійська мова та зарубіжна література» заочної форми навчання. Академічна різниця – 7 екз., 3 заліки.
УХВАЛИЛИ:    дозволити поновлення Зайцевої Людмили Олегівни  за умови складання академічної різниці до Інституту філології на 4 курс заочної форми навчання, освітнього  ступеня бакалавр за напрямом підготовки 6.0020303 Філологія, Українська мова та література, спеціальність «Українська мова і література та іноземна мова» на контрактній основі.
3.4.СЛУХАЛИ:    директора ННЦ «Інститут біології та медицини» Остапченко Л.І. про  заяву Турій Марії Вікторівни студентки 2-го курсу денної форми навчання ОР «Бакалавр» спеціальність «162 - біотехнологія та біоінженерія» Національного університету харчових технологій , навчається за кошти державного бюджету, про переведення до ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка студенткою 2-го курсу (І семестр) ОР «Бакалавр» спеціальність «162- біотехнологія та біоінженерія», денної форми навчання, за кошти державного бюджету за умови перерозподілу місця державного замовлення з іншої спеціальності. Академічна різниця: 1-іспит, 3-заліки.
УХВАЛИЛИ:    дозволити переведення Турій Марії Вікторівни за умови складання академічної різниці та подальшого зарахування з Національного університету харчових технологій до ННЦ «Інститут біології та медицини» на 2 курс (І семестр) ОР «Бакалавр» спеціальність «162 - біотехнологія та біоінженерія», денної форми навчання за кошти державного бюджету за умови перерозподілу місця державного замовлення з іншої спеціальності. 
4.Різне.
4.1.СЛУХАЛИ:    директора Інституту журналістики Різуна В.В. про перерозподіл невикористаних місць ліцензованого обсягу в межах спеціальності 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво з освітніх програм «Кіно-, телеоператорство» та «Звукорежисура» у кількості 13 місць на освітні програми «Ведучий програм телебачення» (три місця) та «Сценарна майстерність і режисура кіно та телебачення» (10 місць).
УХВАЛИЛИ:    перерозподілити невикористані місця ліцензованого обсягу в межах спеціальності 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво з освітніх програм «Кіно-, телеоператорство» та «Звукорежисура» у кількості 13 місць на освітні програми «Ведучий програм телебачення» (три місця) та «Сценарна майстерність і режисура кіно та телебачення» (10 місць).
4.2.СЛУХАЛИ:    директора Інституту філології Семенюка Г.Ф. про перенесення місць ліцензованого обсягу за ОС «Бакалавр» у межах освітніх програм спеціальності 035. Філологія. 
УХВАЛИЛИ:    - перенести 2 місця з освітньої програми «В’єтнамська мова і література та переклад, французька мова» на програму «Корейська мова і література та переклад, англійська мова»;
- перенести 3 місця з освітньої програми «Китайська мова і література» на програму «Корейська мова і література та переклад, англійська мова »;
- перенести 3 місця з освітньої програми «Переклад із португальської та англійської мов» на програму «Німецька філологія та переклад, англійська мова»;
- перенести 10 місць з освітньої програми «Класична філологія та англійська мова» на програму «Переклад з іспанської та англійської мов»;
- перенести 2 місця з освітньої програми «Класична філологія та англійська мова» на програму «Шведська філологія та переклад, англійська мова»;
- перенести 1 місце з освітньої програми «Класична філологія та англійська мова» на програму «Французька філологія та переклад, англійська мова»;
- перенести 7 місць із освітньої програми «Російська мова і література та англійська мова» на програму «Англійська філологія та переклад, західноєвропейська мова»;
- перенести 4 місця з освітньої програми «Хорватська мова і література та англійська мова» на програму «Англійська філологія та переклад, західноєвропейська мова»;
- перенести 3 місця з освітньої програми «Білоруська мова і література, українська мова і література, англійська мова» на програму «Шведська філологія та переклад, англійська мова»;
- перенести 4 місця з освітньої програми «Польська мова і література та англійська мова» на програму «Іспанська філологія та переклад, західноєвропейська мова»;
- перенести 2 місця з освітньої програми «Кримськотатарська мова і література, англійська мова та переклад» на програму «Японська мова і література та переклад, англійська мова».
4.3.СЛУХАЛИ:    про звернення до Міністерства освіти і науки України щодо надання додаткового місця за державним замовленням за освітнім ступенем бакалавр за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Бессарабу Олексію Андрійовичу. Батько вступника є учасником бойових дій (АТО) та заручником в обліку військовослужбовців та цивільних осіб, які були протиправно позбавлені волі або зникли безвісти в районі проведення антитерористичної операції.
УХВАЛИЛИ:    звернутися до Міністерства освіти і науки України про надання додаткового місця за державним замовленням Бессарабу  Олексію Андрійовичу на підставі поданих вступником документів.
4.4.СЛУХАЛИ:    директора Інституту філології Семенюка Г.Ф.  про перенесення місць державного замовлення за ОС «Магістр» у межах спеціальностей 035. Філологія 
УХВАЛИЛИ:    направити до МОН клопотання про перерозподіл місць державного замовлення за ОС «Магістр» у межах спеціальностей 035. Філологія, зокрема:
- зменшити на 3 місця план державного замовлення на ОП 035.08 «Класичні студії та західноєвропейська мова»;
- збільшити на 1 місце план д.з. на 035.03 «Слов’янські мови та літератури (переклад включно) ОП «Славістика Центральної Європи і Балкан: теоретичні та прикладні студії: польська та українська мови і літератури;
- збільшити на 1 місце план д.з. на 035.03 «Слов’янські мови та літератури (переклад включно) ОП «Славістика Центральної Європи і Балкан: теоретичні та прикладні студії: чеська та українська мови і літератури;
- збільшити на 1 місце план д.з. на 035.03 «Слов’янські мови та літератури (переклад включно) ОП «Славістика Центральної Європи і Балкан: теоретичні та прикладні студії: хорватська та українська мови і літератури.
4.5.СЛУХАЛИ:    декана економічного факультету Базилевича В.Д. про зміни розподілу місць ліцензованого обсягу за ОС «Бакалавр» у межах освітніх програм спеціальності 051 Економіка.
УХВАЛИЛИ:    затвердити  змінений розподіл місць ліцензованого обсягу за ОС «Бакалавр» у межах освітніх програм спеціальності 051 Економіка.