Засідання № 12 від 2017-08-10


Порядок денний:

.

Рішення:

СЛУХАЛИ:    заступника відповідального секретаря Запотоцького С.П. про надходження коштів від вступників, що вступають на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб.
УХВАЛИЛИ:    взяти інформацію до відома.