Засідання № 13 від 2017-08-18


Порядок денний:


1.Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб за ОС Бакалавр.
Доповідають директори інститутів, декани факультетів.
2.Зарахування вступників,  які виконали вимоги для зарахування  на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб.
Доповідають директори інститутів, декани факультетів.
3. Поновлення та переведення на навчання в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
Доповідають директори інститутів, декани факультетів (після погодження з проректором з науково-педагогічної роботи В.А.Бугровим)
4. Різне
 

Рішення:

1.СЛУХАЛИ:     директорів інститутів, деканів факультетів про переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб за ОС Бакалавр.
УХВАЛИЛИ:     перевести на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб за ОС Бакалавр у порядку встановленому § 9. Розділу ІІ Правил прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2017 році.
2.СЛУХАЛИ:    директорів інститутів, деканів факультетів про зарахування вступників на навчання за ОС Бакалавр та ОС Магістр за кошти фізичних та юридичних осіб, які виконали вимоги для зарахування. 
 УХВАЛИЛИ:     зарахувати вступників на навчання за ОС Бакалавр та ОС Магістр за кошти фізичних та юридичних осіб, які виконали вимоги для зарахування. 
3.СЛУХАЛИ:    директорів інститутів, деканів факультетів про поновлення та переведення на навчання у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
3.1.СЛУХАЛИ:     декана фізичного факультету Макарця М.В. про поновлення Ващука Дмитра Олександровича на фізичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 3-ий курс денної форми навчання, ОР бакалавр, напрям підготовки «6.040203-Фізика» на контрактну основу. Був відрахований з 3-го курсу фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, ОР бакалавр, напрям підготовки «6.040203-Фізика» денної форми навчання за  академічну неуспішність (наказ №381-33 від 13.02.2014 р.).
УХВАЛИЛИ:    допустити Ващука Дмитра Олександровича до складання академічної різниці та поновити на 3-ий курс фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка напряму підготовки «6.040203-Фізика» денної форми навчання за контрактом з 01.09.2017 року за умови успішного складання академічної різниці.
3.2.СЛУХАЛИ:     декана фізичного факультету Макарця М.В. про поновлення Пидюри Антона Сергійовича на фізичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 4-ий курс денної форми навчання, ОР бакалавр, напрям підготовки «6.040203-Фізика» на контрактну основу. Був відрахований з 4-го курсу фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, ОР бакалавр,напрям підготовки «6.040203-Фізика» денної форми навчання за академічну неуспішність (наказ № 652-33 від 14.03.2017 р.). Академічна різниця відсутня.
УХВАЛИЛИ:     поновити Пидюру Антона Сергійовича на 4-ий курс фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка напряму підготовки «6.040203-Фізика» денної форми навчання за контрактом з 01.09.2017 року.
3.3.СЛУХАЛИ:     про заяву Вертелецького Владислава Юрійовича про переведення до фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка студентом 2 курсу денної форми навчання, ОР бакалавр, напряму підготовки «104 Фізика та астрономія», з 2 курсу університету Манітоби (Інтернаціональний коледж Манітоби), факультету Науки денної форми навчання. Академічна різниця складається з 6 іспитів та 4 заліків.
УХВАЛИЛИ:     допустити Вертелецького Владислава Юрійовича до складання академічної різниці. Дозволити переведення Вертелецького Владислава Юрійовича за умови успішного складання академічної різниці та подальшого зарахування до фізичного факультету на 2 курс напряму підготовки «104 Фізика та астрономія» (навчання на бюджетній основі).
3.4.СЛУХАЛИ:    директора Інституту журналістики Різуна В.В. про заяву Бабій Дар’ї Вікторівни про поновлення до Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2 курс денної форми навчання, ОР бакалавр, спеціальності «061 Журналістика», освітньої програми «Журналістика та соціальна комунікація», контрактна основа. Була відрахована за сімейними обставинами з 2 курсу факультету англійської філології Національної академії Державної прикордонної служби згідно з наказом № 509-ос від 10.08.2017 р. Місце ліцензованого обсягу є. 
УХВАЛИЛИ:     поновити Бабій Дар’ю Вікторівну за умови успішного складання академічної різниці на 2 курс Інституту журналістики спеціальності «061 Журналістика», освітньої програми «Журналістика та соціальна комунікація» денної форми навчання контрактної основи (академічна різниця становить 17 предметів, а саме 8 іспитів, 7 заліків та 2 предмети проміжного контролю).
3.5.СЛУХАЛИ:     заяву Швеця Михайла Анатолійовича про переведення до Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 3 курс денної форми навчання, ОР бакалавр, спеціальності 6.020203 «Кіно-, телемистецтво», напряму підготовки «Кіно-, телемистецтво», спеціалізації «Кіно, телеоператорство», контрактна основа. Закінчив 3 курс факультету мистецтв Київського університету культури, спеціальності 6.020203 «Кіно-, телемистецтво», напряму підготовки «Кіно-, телемистецтво», спеціалізації «Оператор кіно і телебачення» денної форми навчання. Місце ліцензованого обсягу є.
УХВАЛИЛИ:     дозволити переведення Швеця Михайла Анатолійовича за умови успішного складання академічної різниці та подальшого зарахування до Інституту журналістики на 3 курс спеціальності 6.020203 «Кіно-, телемистецтво», напряму підготовки «Кіно-, телемистецтво», спеціалізації «Кіно-, телеоператорство» денної форми навчання контрактної основи (академічна різниця становить 17 предметів, а саме 7 іспитів, 6 заліків та 4 предмети проміжного контролю).
3.6.СЛУХАЛИ:    декана географічного факультету Олійника Я.Б. про заяву Кузьменка Георгія Олександровича (відрахований зі складу студентів 1 курсу заочної форми навчання Київського національного університету імені Тараса Шевченка через невиконання умов контракту наказ №14-33 від 11.01.2017 р.) про поновлення у складі студентів 1 курсу заочної форми навчання, освітнього ступеня магістр, спеціальність туризмознавство, контрактна основа.
УХВАЛИЛИ:    дозволити поновити Кузьменка Георгія Олександровича у складі студентів 1 курсу заочної форми навчання, освітнього ступеня магістр, спеціальність туризмознавство, контрактна основа за умови успішного складання академічної різниці. Академічна різниця становить 7 предметів.
3.7.СЛУХАЛИ:     директора Інституту міжнародних відносин Копійку В.В. про заяву Емрані Ейшада про переведення до Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка студентом 2 курсу денної форми навчання, ОР бакалавр, спеціальності «Міжнародні економічні відносини», освітньої програми «Міжнародні економічні відносини» з 2 курсу ПВНЗ «Фінансово-правовий коледж» спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» денної форми навчання. Академрізниця становить 8 предметів.
УХВАЛИЛИ:    допустити Емрані Ейшада до складання академічної різниці. Дозволити переведення Емрані Ейшада за умови успішного складання академічної різниці та подальшого зарахування до Інституту міжнародних відносин на 2 курс спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини», освітньої програми «Міжнародні економічні відносини» денної форми навчання контрактної основи.
3.8.СЛУХАЛИ:     заступника Голови відбіркової комісії Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка полковника Прохорова О.А. про заяву Терехова Юлія Ігоровича курсанта 2 курсу Військової Академії (м. Одеса) спеціальності «6.160101 – управління діями підрозділів сухопутних військ», факультету підготовки спеціалістів Військової розвідки та спеціального призначення на 3 курс спеціальності «052 – Політологія», Військового гуманітарно-лінгвістичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Академічна різниця складає:  9 дисциплін. Бюджетне місце наявне.
УХВАЛИЛИ:    допустити Терехова Юлія Ігоровича до складання академічної різниці. Дозволити переведення Терехова Юлія Ігоровича за умови успішного складання академічної різниці та подальшого переведення з 2 курсу спеціальності «6.160101 – управління діями підрозділів сухопутних військ», факультету підготовки спеціалістів Військової розвідки та спеціального призначення Військової Академії (м. Одеса) на 3 курс спеціальності «052-Політологія», Військового гуманітарно-лінгвістичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. За кошти державного бюджету.
 3.9.СЛУХАЛИ:    про заяву Жигули Володимира Костянтиновича старшого сапера-гранатометника інженерно-саперного відділення інженерно-саперного взводу 2 окремого мотопіхотного батальйону військової частини А4367 щодо поновлення Жигули Володимира Костянтиновича на 3 курс спеціальності «193 – геоінформаційні системи та технології», Військового факультету фінансів і права Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Академічна різниця складає: з 5 дисциплін. Бюджетне місце наявне.
УХВАЛИЛИ:    допустити Жигулу Володимира Костянтиновича до складання академічної різниці. Поновити Жигулу Володимира Костянтиновича на 3 курс спеціальності «193 – геоінформаційні системи та технології», Військового факультету фінансів і права Київського національного університету імені Тараса Шевченка. За кошти державного бюджету.
3.10.СЛУХАЛИ: декана юридичного факультету Гриценка І.С. про переведення студента 4-го курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Ставнюка Андрія Володимировича на 4-й курс заочної форми навчання напряму підготовки «Правознавство» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
УХВАЛИЛИ:    допустити Ставнюка Андрія Володимировича до складання академічної різниці. Перевести Ставнюка Андрія Володимировича за умови успішного складання академічної різниці до юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 4-й курс заочної форми навчання напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» за кошти фізичних або юридичних осіб. Академічна різниця: 2 заліки.
3.11.СЛУХАЛИ: декана юридичного факультету Гриценка І.С. про переведення студента 2-го курсу денної форми навчання Фінансово-правового коледжу  Садрідінова Парвіза Тахіровича на 2-й курс денної форми навчання спеціальності «081-Право» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
УХВАЛИЛИ:    перевести Садрідінова Парвіза Тахіровича до юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2-й курс денної форми навчання спеціальності «081-Право» за кошти фізичних або юридичних осіб. Академічна різниця: відсутня.
3.12.СЛУХАЛИ: декана юридичного факультету Гриценка І.С. про переведення студента 2-го курсу денної форми навчання ОС «Бакалавр» факультету правознавства та міжнародних відносин  Київського університету права НАН України Аветисяна Едуарда Юрійовича на 2-й курс денної форми навчання спеціальності «081-Право» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
УХВАЛИЛИ: допустити Аветисяна Едуарда Юрійовича до складання академічної різниці. Перевести Аветисяна Едуарда Юрійовича за умови успішного складання академічної різниці до юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2-й курс денної форми навчання спеціальності «081-Право» за кошти фізичних та юридичних осіб. Академічна різниця: 6 іспитів, 5 заліків.
3.13.СЛУХАЛИ: декана юридичного факультету Гриценка І.С. про переведення студента 4-го курсу ОС «Бакалавр» денної форми навчання факультету підготовки юридичних кадрів для СБУ Інституту підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого Бараша Леоніда Євгенійовича на 4-й курс денної форми навчання напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
УХВАЛИЛИ:    допустити Бараша Леоніда Євгенійовича до складання академічної різниці. Перевести Бараша Леоніда Євгенійовича за умови успішного складання академічної різниці до юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 4-й курс денної форми навчання напряму підготовки 6.030401«Правознавство» за кошти фізичних або юридичних осіб. Академічна різниця: 11 іспитів, 18 заліків.
3.14.СЛУХАЛИ: декана юридичного факультету Гриценка І.С. про переведення студентки 2-го рік навчання ОС «Магістр» денної форми магістерської програми подвійного дипломування «Україно-європейські правничі студії» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Гоменюк Анастасії Олександрівни на 2-й рік навчання заочної форми за спеціальністю «081-Право» зі спеціалізацією «Право інтелектуальної власності» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
УХВАЛИЛИ: допустити Гоменюк Анастасію Олександрівну до складання академічної різниці. Перевести Гоменюк Анастасію Олександрівну за умови успішного складання академічної різниці до юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2-й рік навчання ОС «Магістр» заочної форми за спеціалізацією «Право інтелектуальної власності» спеціальності «081-Право» за кошти фізичних або юридичних осіб. Академічна різниця: 7 іспитів, 7 заліків.
3.15.СЛУХАЛИ: декана юридичного факультету Гриценка І.С. про переведення студентки 2-го року навчання ОС «Магістр» денної форми навчання магістерської програми подвійного дипломування «Право інтелектуальної власності» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Рогози Яни Едуардівни на 2-й рік навчання ОС «Магістр» заочної форми спеціальності «081-Право» за спеціалізацією «Право інтелектуальної власності» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
УХВАЛИЛИ: допустити Рогозу Яну Едуардівну до складання академічної різниці. Перевести Рогозу Яну Едуардівну за умови успішного складання академічної різниці на 2-й рік навчання ОС «Магістр» заочної форми навчання за спеціалізацією «Право інтелектуальної власності» спеціальності «081-Право» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка за кошти фізичних або юридичних осіб. Академічна різниця: 7 іспитів, 7 заліків.
3.16.СЛУХАЛИ: декана юридичного факультету Гриценка І.С. про переведення студентки 2-го року навчання ОС «Магістр» денної форми навчання спеціалізації «Кримінальне право іноземних держав» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Підгайної Юлії Сергіївни на 2-й рік навчання ОС «Магістр» заочної форми навчання спеціальності «081-Право» спеціалізації «Фінасове право» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
УХВАЛИЛИ:    допустити Підгайну Юлію Сергіївну до складання академічної різниці. Перевести Підгайну Юлію Сергіївну за умови успішного складання академічної різниці до юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2-й рік навчання ОС «Магістр» заочної форми навчання спеціалізації «Фінансове право» спеціальності «081-Право» за кошти фізичних або юридичних осіб. Академічна різниця: 3 іспити, 4 заліки.
3.17.СЛУХАЛИ: декана юридичного факультету Гриценка І.С. про переведення студентки 3-го курсу денної форми навчання юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка  Коган Аліни Олегівни на 3-й курс денної форми навчання напряму підготовки «6.030401 Правознавство» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
УХВАЛИЛИ: допустити Коган Аліну Олегівну до складання академічної різниці. Перевести Коган Аліну Олегівну за умови успішного складання академічної різниці до юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 3-й курс денної форми навчання напряму підготовки «6.030401 Правознавство» за кошти фізичних або юридичних осіб. Академічна різниця: 5 іспитів, 14 заліків.
3.18.СЛУХАЛИ: декана юридичного факультету Гриценка І.С. про переведення студентки 2-го курсу денної форми навчання юридичного факультету «Фінансово-правового коледжу»  Чайковської  Тетяни Дмитрівни на 2-й курс денної форми навчання спеціальності «081-Право» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
УХВАЛИЛИ:     перевести Чайковську Тетяну Дмитрівну  із Фінансово-правового коледжу до юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2-й курс денної форми навчання спеціальності «081-Право» за кошти фізичних або юридичних осіб. Академічна різниця: відсутня.
3.19.СЛУХАЛИ: декана юридичного факультету Гриценка І.С. про переведення студента 2-го курсу денної форми навчання спеціальності 081 «Право» Академії адвокатури України  Пінчука Микити Гівійовича на 2-й курс денної форми навчання за спеціальністю «081-Право» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
УХВАЛИЛИ:     допустити Пінчука Микиту Гівійовича до складання академічної різниці. Перевести Пінчука Микиту Гівійовича за умови успішного складання академічної різниці до юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2-й курс денної форми навчання за спеціальністю «081-Право» за кошти фізичних або юридичних осіб.  Академічна різниця: 6 іспитів, 5 заліків.
3.20.СЛУХАЛИ: декана юридичного факультету Гриценка І.С. про переведення студента 3-го курсу денної форми навчання Міжрегіональної Академії управління персоналом  Ночного Артема Олеговича на 3-й курс денної форми навчання напряму підготовки «6.030401 Правознавство» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
УХВАЛИЛИ:     відмовити Ночному Артему Олеговичу в переведенні на 3 курс денної форми навчання у зв’язку з недостатнім рівнем підготовки та великою академічною різницею.
3.21.СЛУХАЛИ: декана юридичного факультету Гриценка І.С. про переведення студентки 2-го курсу денної форми навчання юридичного факультету Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Олексюк Христини Олегівни на 2-й курс денної форми навчання спеціальності «081-Право» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
УХВАЛИЛИ:     допустити Олексюк Христину Олегівну до складання академічної різниці. Перевести Олексюк Христину Олегівну за умови успішного складання академічної різниці до юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2-й курс денної форми навчання спеціальності «081-Право» за кошти фізичних та юридичних осіб. Академічна різниця: 7 іспитів, 5 заліків.
3.22.СЛУХАЛИ: декана юридичного факультету Гриценка І.С. про переведення студента 3-го курсу денної форми навчання юридичного факультету Фінансово-правового коледжу Панфілова Олександра Ігоровича на 3-й курс денної форми навчання напряму підготовки «6.030401 Правознавство» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
УХВАЛИЛИ: перевести Панфілова Олександра Ігоровича до юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 3-й курс денної форми навчання напряму підготовки «6.030401 Правознавство» за кошти фізичних або юридичних осіб. Академічна різниця: відсутня.
3.23.СЛУХАЛИ: декана юридичного факультету Гриценка І.С. про переведення студентки 2-го курсу денної форми навчання юридичного факультету «Фінасово-правового коледжу» Василенко Анастасії Сергіївни на 2-й курс денної форми навчання спеціальності «081-Право» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
УХВАЛИЛИ: перевести Василенко Анастасію Сергіївну до юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2-й курс денної форми навчання спеціальності «081-Право» за кошти фізичних або юридичних осіб. Академічна різниця: відсутня. 
3.24.СЛУХАЛИ: декана юридичного факультету Гриценка І.С. про переведення студентки 2-го курсу денної форми навчання факультету правознавства та міжнародних відносин Київського університету права Мейтіної Еліни Ленідівни на  2-й курс денної форми навчання спеціальності «081-Право» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
УХВАЛИЛИ:    допустити Мейтіну Еліну Ленідівну до складання академічної різниці. Перевести Мейтіну Еліну Ленідівну за умови успішного складання академічної різниці до юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2-й курс денної форми навчання спеціальності «081-Право» за кошти фізичних або юридичних осіб. Академічна різниця: 6 іспитів, 5 заліків.
3.25.СЛУХАЛИ: декана юридичного факультету Гриценка І.С. про переведення студентки 2-го курсу денної форми навчання факультету №2 Національної Академії внутрішніх справ Корлюк Софії Сергіївни на  2-й курс денної форми навчання спеціальності «081-Право» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
УХВАЛИЛИ: допустити Корлюк Софію Сергіївну до складання академічної різниці. Перевести Корлюк Софію Сергіївну за умови успішного складання академічної різниці до юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2-й курс денної форми навчання спеціальності «081-Право» за кошти фізичних або юридичних осіб. Академічна різниця: 8 іспитів, 5 заліків.
3.26.СЛУХАЛИ: декана юридичного факультету Гриценка І.С. про переведення студентки 2-го року навчання ОС «Магістр» заочної  форми навчання факультету політології та права НПУ ім. М.П. Драгоманова Кривенко Тетяни Юріївни на  2-й рік навчання заочної форми навчання ОС «Магістр» напряму підготовки «081-Право» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
УХВАЛИЛИ:    відмовити Кривенко Тетяні Юріївні у переведенні у зв’язку із тим, що вступ на І рік навчання (2016/2017 н.р.)  ОС «Магістр» здійснювався за результатами складання єдиного фахового вступного випробування, яке проводиться з використанням технологічного процесу ЗНО, але ВНЗ, з якого здійснюється переведення, не брав участі у проведенні єдиного фахового вступного випробування, що проводиться з використанням технологічного процесу ЗНО.
3.27.СЛУХАЛИ: декана юридичного факультету Гриценка І.С. про переведення студентки 2-го курсу денної  форми навчання юридичного факультету «Фінасово-правового коледжу» Катющенко Наталію Віталіївну на  2-й курс денної форми навчання спеціальності «081-Право» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
УХВАЛИЛИ: перевести Катющенко Наталію Віталіївну до юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2-й курс денної форми спеціальності «081-Право» за кошти фізичних або юридичних осіб. Академічна різниця: відсутня.
3.28.СЛУХАЛИ: декана юридичного факультету Гриценка І.С. про переведення студента 2-го курсу денної  форми навчання факультету №2 Національної Академії внутрішніх справ Кислицького Владислава Михайловича на  2-й курс денної форми навчання спеціальності «081-Право» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
УХВАЛИЛИ:     допустити Кислицького Владислава Михайловича до складання академічної різниці. Перевести Кислицького Владислава Михайловича за умови успішного складання академічної різниці до юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2-й курс денної форми спеціальності «081-Право» за кошти фізичних або юридичних осіб.  Академічна різниця: 8 іспитів, 5 заліків.
3.29.СЛУХАЛИ: декана юридичного факультету Гриценка І.С. про переведення студентки 3-го курсу денної  форми навчання Фінасово-правового коледжу Рахуби Катерини Сергіївни на  3-й курс денної форми навчання напряму підготовки «6.030401 Правознавство» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
УХВАЛИЛИ:     перевести Рахубу Катерину Сергіївну на юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 3-й курс денної форми навчання напряму підготовки «6.030401 Правознавство» за кошти фізичних або юридичних осіб. Академічна різниця: відсутня.
3.30.СЛУХАЛИ: декана юридичного факультету Гриценка І.С. про переведення студентки 2-го року навчання денної  форми ОС «Магістр» спеціалізації «Кримінального право іноземних держав» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Башак Ліліани Вікторівни на  2-й рік навчання заочної форми навчання ОС «Магістр» спеціалізації «Кримінальне право іноземних держав»  напряму підготовки «081-Право» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
УХВАЛИЛИ: допустити Башак Ліліану Вікторівну до складання академічної різниці. Перевести Башак Ліліану Вікторівну за умови успішного складання академічної різниці до юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2-й рік навчання ОС «Магістр» заочної форми напряму підготовки «081-Право» за кошти фізичних та юридичних осіб. Академічна різниця: 1 іспит.
3.31.СЛУХАЛИ: декана юридичного факультету Гриценка І.С. про переведення студента 5-го курсу заочної  форми навчання юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Малиновського Дмитра Олеговича на  4-й курс денної форми навчання напряму підготовки «6.030401 Правознавство» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
УХВАЛИЛИ:    допустити Малиновського Дмитра Олеговича до складання академічної різниці. Перевести Малиновського Дмитра Олеговича  умови успішного складання академічної різниці до юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 4-й курс денної форми навчання напряму підготовки «6.030401 Правознавство» за кошти фізичних або юридичних осіб. Академічна різниця: 4 іспити, 6 заліків.
3.32.СЛУХАЛИ: декана юридичного факультету Гриценка І.С. про переведення студента 3-го курсу денної  форми навчання факультету міжнародно-правових відносин Національного університету «Одеська юридична академія» Чубіна Бориса Валерійовича на  2-й курс денної форми навчання напряму підготовки «081-Право» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
УХВАЛИЛИ:     допустити Чубіна Бориса Валерійовича до складання академічної різниці. Перевести Чубіна Бориса Валерійовича за умови успішного складання академічної різниці до юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2-й курс денної форми навчання напряму підготовки «081-Право» за кошти фізичних або юридичних осіб. Академічна різниця: 8 іспитів, 7 заліків.
3.33.СЛУХАЛИ: декана юридичного факультету Гриценка І.С. про переведення студентки 3-го курсу денної  форми навчання філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Сванадзе Лани Паатаївни на  3-й курс денної форми навчання напряму підготовки «6.030401 Правознавство» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
УХВАЛИЛИ:    допустити Сванадзе Лану Паатаївну до складання академічної різниці. Перевести Сванадзе Лану Паатаївну за умови успішного складання академічної різниці до юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 3-й курс денної форми навчання напряму підготовки «6.030401 Правознавство» за кошти фізичних або юридичних осіб. Академічна різниця: 11 іспитів, 13 заліків.
3.34.СЛУХАЛИ: декана юридичного факультету Гриценка І.С. про переведення студентки 2-го року навчання ОС «Магістр» денної  форми навчання юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Кузьмінської Дарини Сергіївни на  2-й рік навчання заочної форми навчання ОС «Магістр» спеціальності «081-Право» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
УХВАЛИЛИ:    допустити Кузьмінську Дарину Сергіївну до складання академічної різниці. Перевести Кузьмінську Дарину Сергіївну за умови успішного складання академічної різниці до юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2-й рік навчання заочної форми навчання ОС «Магістр»  спеціальності «081-Право» за кошти фізичних або юридичних осіб. Академічна різниця: 1 іспит.
3.35.СЛУХАЛИ: декана юридичного факультету Гриценка І.С. про переведення студента 2-го курсу заочної  форми навчання юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Гафарова Еміна Ільгаф огли на  2-й курс денної форми навчання спеціальності «081-Право» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
УХВАЛИЛИ:    допустити Гафарова Еміна Ільгаф огли до складання академічної різниці. Перевести Гафарова Еміна Ільгаф огли за умови успішного складання академічної різниці до юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2-й курс денної форми навчання спеціальності «081-Право» за кошти фізичних або юридичних осіб. Академічна різниця: 2 іспити, 4 заліки.
3.36.СЛУХАЛИ: декана юридичного факультету Гриценка І.С. про переведення студентки 3-го курсу заочної  форми навчання юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Нуралієвої Садат Насріддінівна на  2-й курс денної форми навчання спеціальності «081-Право» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
УХВАЛИЛИ:    допустити Нуралієву Садат Насріддінівна до складання академічної різниці. Перевести Нуралієву Садат Насріддінівна за умови успішного складання академічної різниці до юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2-й курс денної форми навчання спеціальності «081-Право» за кошти фізичних або юридичних осіб. Академічна різниця: 2 іспити, 4 заліки.
3.37.СЛУХАЛИ: декана юридичного факультету Гриценка І.С. про поновлення Лобачова Вадима Вадимовича до юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка студентом 2 курсу ОС бакалавр денної форми навчання спеціальності 081 «Право». Був відрахований за порушення навчальної дисципліни та Правил внутрішнього розпорядку КНТЕУ з 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» факультету міжнародної торгівлі та права Київського національного торгівельно-економічного університету наказом № 599 від 23.02.2017 р. 
УХВАЛИЛИ:    допустити Лобачова Вадима Вадимовича до складання академічної різниці. Поновити Лобачова Вадима Вадимовича до юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка студентом 2 курсу денної форми навчання, ОС бакалавр, спеціальності «081-Право» за умови успішного складання академічної різниці за кошти фізичних або юридичних осіб.  Академічна різниця: 6 іспитів, 6 заліків.
3.38.СЛУХАЛИ: декана юридичного факультету Гриценка І.С. про поновлення Рахманової Вусали Етібар кизи до юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка студенткою 5 курсу заочної форми навчання, ОС бакалавр, напряму підготовки «6.030401 Правознавство». Була  відрахована за невиконання навчального плану та академічну заборгованість з 5 курсу заочної форми навчання юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка наказом № 3901-33 від 27.10.2016 р.
УХВАЛИЛИ: допустити Рахманову Вусалу Етібар кизи  до складання академічної різниці. Поновити Рахманову Вусалу Етібар кизи  на юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка студенткою 5 курсу заочної форми навчання, ОС бакалавр, напряму підготовки «6.030401 Правознавство» за умови успішного складання академічної різниці за кошти фізичних або юридичних осіб. Академічна різниця: 13 іспитів, 19 заліків.
3.39.СЛУХАЛИ: декана юридичного факультету Гриценка І.С. про поновлення Бабич  Єлизавети Владиславівни  до юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка студенткою 2 курсу денної форми навчання, ОС бакалавр, спеціальності «081-Право», контрактна основа. Була  відрахована за невиконання навчального плану з 2 курсу денної форми навчання юридичного факультету Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» наказом № 4656-с  від 12.12.2016 р.
УХВАЛИЛИ:    відмовити  Бабич  Єлизаветі Владиславівні у поновленні на 2  курс денної форми навчання у зв’язку з недостатнім рівнем підготовки.
3.40.СЛУХАЛИ: декана юридичного факультету Гриценка І.С. про поновлення Подстепного Володимира Володимировича до юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка студентом 3 курсу заочної форми навчання, ОС бакалавр, напряму підготовки «6.030401 Правознавство». Був відрахований за невиконання умов контракту з 3 курсу заочної форми навчання юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка наказом № 3749-33  від 06.10.2014 р.
УХВАЛИЛИ:    допустити Подстепного Володимира Володимировича  до складання академічної різниці. Поновити Подстепного Володимира Володимировича  до юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка студентом 3 курсу заочної форми навчання, ОР бакалавр, напряму підготовки «6.030401 Правознавство» за умови успішного складання академічної різниці за кошти фізичних або юридичних осіб. Академічна різниця: 3 іспити, 4 заліки.
3.41.СЛУХАЛИ: декана юридичного факультету Гриценка І.С. про поновлення Карбовнича Дмитра Ігоровича на юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка студентом 3 курсу денної форми навчання, ОС бакалавр, напряму підготовки 6.030401 «Правознавство». Був відрахований за академічну неуспішність з 3 курсу денної форми навчання юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка наказом № 282-33 від 14.02.2017 р.
УХВАЛИЛИ: допустити Карбовнича Дмитра Ігоровича  до складання академічної різниці. Поновити Карбоновича Дмитра Ігоровича за умови успішного складання академічної різниці до юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка студентом 3 курсу денної форми навчання, ОС бакалавр, напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» за кошти фізичних або юридичних осіб. Академічна різниця: 8 іспитів, 9 заліків.
3.42.СЛУХАЛИ: декана юридичного факультету Гриценка І.С. про поновлення Шпанко Крістіни Володимирівни  до юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка студенткою 2 курсу заочної форми навчання, ОС бакалавр, спеціальності «081-Право» на  контрактній  основі. Була відрахована за академічну неуспішність з 2 курсу юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка за наказом № 300  від 20.02.2017 р.
УХВАЛИЛИ:    допустити Шпанко Крістіну Володимирівну до складання академічної різниці. Поновити Шпанко Крістіну Володимирівну за умови успішного складання академічної різниці до юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка студенткою 2 курсу заочної форми навчання, ОС бакалавр, спеціальності «081-Право» за кошти фізичних або юридичних осіб. Академічна різниця: 4 іспити, 3 заліки.
3.43.СЛУХАЛИ: декана юридичного факультету Гриценка І.С. про поновлення Абазова Тимура Шахбазовича до юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка студентом 2 курсу денної форми навчання, ОС бакалавр, спеціальності «081-Право» на контрактній основі. Був відрахований за академічну неуспішність з 2 курсу денної форми навчання факультету міжнародних відносин Академії фінансів та бізнесу Вістула (Польща)
УХВАЛИЛИ: допустити Абазова Тимура Шахбазовича  до складання академічної різниці. Поновити Абазова Тимура Шахбазовича за умови успішного складання академічної різниці до юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка студентом 2 курсу денної форми навчання, ОС бакалавр, спеціальності «081-Право» за кошти фізичних або юридичних осіб. Академічна різниця: 8 іспитів, 7 заліків.
3.44.СЛУХАЛИ: декана юридичного факультету Гриценка І.С. про заяву Шматко (Романовської) Яни Володимирівни  про поновлення на юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка студенткою 1 року навчання заочної форми, ОС Магістр, спеціальності «081-Право», контрактна основа. Була відрахована за академічну неуспішність з 1 року навчання «ОР Магістр» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка за наказом № 771-33 від 23.03.2017 р.
УХВАЛИЛИ: допустити Шматко (Романовську) Яну Володимирівну  до складання академічної різниці. Поновити  Шматко (Романовську) Яну Володимирівну  за умови успішного складання академічної різниці до юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 1-й рік навчання ОС «Магістр» заочної форми навчання спеціальності «081-Право» за кошти фізичних або юридичних осіб. Академічна різниця: 5 іспитів, 7 заліків.
3.45.СЛУХАЛИ: декана юридичного факультету Гриценка І.С. про поновлення Камінчук Вероніки Володимирівни до юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка студенткою 5 курсу заочної форми навчання, ОС бакалавр, напряму підготовки «6.030401 Правознавство» на контрактній основі. Була відрахована за академічну неуспішність з 4 курсу заочної форми навчання юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка за наказом № 942-33 від 17.03.2016 р.
УХВАЛИЛИ:    допустити Камінчук Вероніку Володимирівну  до складання академічної різниці. Поновити Камінчук Вероніку Володимирівну за умови успішного складання академічної різниці до юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка студенткою 5 курсу заочної форми навчання, ОС бакалавр, напряму підготовки «6.030401 Правознавство» за кошти фізичних або осіб. Академічна різниця: 1 залік.
3.46.СЛУХАЛИ: декана юридичного факультету Гриценка І.С. про поновлення Лисенко Анни Валентинівни до юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка студенткою 4 курсу денної форми навчання, ОС бакалавр, напряму підготовки «6.030401 Правознавство» на контрактній основі. Була відрахована за невиконання вимог навчального плану з 4 курсу денної  форми навчання юридичного факультету Національного університету «Києво-Могилянська академія» наказом №686  від 10.07.2017 р.
УХВАЛИЛИ:    відмовити Лисенко Анні Валентинівні у поновленні на 4 курс денної форми навчання, ОС бакалавр, напряму підготовки «6.030401 Правознавство» до юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка у зв’язку з великою академічною різницею. Академічна різниця: 28 іспитів,  27 заліків. 
3.47.СЛУХАЛИ: декана юридичного факультету Гриценка І.С. про поновлення Ровінської Олени Юріївни до юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка студенткою 4 курсу денної форми навчання, ОС бакалавр, напряму підготовки «6.030401 Правознавство» на контрактній основі. Була відрахована за академічну неуспішність з 4 курсу денної  форми навчання юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка  наказом №237-33  від 09.02.2017 р.
УХВАЛИЛИ:    допустити Ровінську Олену Юріївну до складання академічної різниці. Поновити Ровінську Олену Юріївну до юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка студенткою 4 курсу денної форми навчання, ОР бакалавр, напряму підготовки «081-Право» (навчання на контрактній основі) за умови успішного складання академічної різниці. Академічна різниця: 2 заліки.
3.48.СЛУХАЛИ: декана юридичного факультету Гриценка І.С. про поновлення Казимзаде Ібара Азекр огли до юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка студентом 2 курсу денної форми навчання, ОР бакалавр, спеціальності «081-Право», контрактна основа. Був відрахований за академічну неуспішність з 2 курсу денної  форми навчання юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка за наказом №388-33  від 22.02.2017 р.
УХВАЛИЛИ:    поновити Казимзаде Ібада Азекр огли на 2 курс денної форми навчання юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка за кошти фізичних або юридичних осіб.
3.49.СЛУХАЛИ: голову відбіркової комісії факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем  Борецького В.Ф. про заяву Фатєєва  Богдана Володимировича про переведення на факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 3 курс денної форми навчання, ОР бакалавр, спеціальність 172 «Телекомунікації та радіотехніка»  за рахунок коштів державного бюджету. Закінчив 1 повний курс інституту електроніки, енергозбереження та систем управління інформаційно-діагностичних систем Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського за спеціальністю 151 «Комп’ютеризовані системи управління та автоматики». Академічна різниця складає 3 іспити, 2 заліки.
УХВАЛИЛИ:    допустити Фатєєва  Богдана Володимировича до складання академічної різниці. Перевести Фатєєва Богдана Володимировича до факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 3 курс денної форми навчання, ОР бакалавр, спеціальність 172 «Телекомунікації та радіотехніка»  (за рахунок коштів державного бюджету) за умови успішного складання академічної різниці
3.50.СЛУХАЛИ: декана філософського факультету Конверського А.Є. щодо заяви Доценка Яна Андрійовича про поновлення у складі студентів 2 курсу ОС «Бакалавр» філософського факультету спеціальність «Політологія» денної форми навчання(за кошти фізичних або юридичних осіб). Був відрахований за невиконання навчального плану з Національного університету «Києво-Могилянська академія» наказ № 612-с від 04.07.2017р.
УХВАЛИЛИ:     дозволити поновлення Доценку Яну Андрійовичу за умови складання академічної різниці (3 іспити, 3 заліки) та подальшого зарахування на 2 курс ОС «Бакалавр» філософського факультету спеціальність «Політологія» денної форми навчання (за кошти фізичних або юридичних осіб).
3.51.СЛУХАЛИ: заяву Ковгана Богдана Миколайовича про поновлення у складі студентів 2 курсу ОС «Бакалавр» філософського факультету спеціальність «Політологія» заочної форми навчання(за кошти фізичних або юридичних осіб). Був відрахований за невиконання навчального плану з Національного університету «Києво-Могилянська академія» наказ № 1041-с від 17.11.2016р.
УХВАЛИЛИ:    дозволити поновлення Ковгану Богдану Миколайовичу за умови складання академічної різниці (5 іспитів, 5 заліків) та подальшого зарахування на 2 курс ОС «Бакалавр» філософського факультету спеціальність «Політологія» заочної форми навчання (за кошти фізичних або юридичних осіб).
3.53.СЛУХАЛИ: заяву Хаваліц Аліни Іванівни про поновлення у складі студентів 4 курсу ОС «Бакалавр» філософського факультету спеціальність «Політологія» Київського національного університету імені Тараса Шевченка денної форми навчання, (за кошти фізичних або юридичних осіб). Була відрахована за академічну неуспішність з 3 курсу ОС «Бакалавр» філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка спеціальність  «Політологія» заочної форми навчання. (наказ № 1062-33 від 24.03.2016) 
УХВАЛИЛИ:     дозволити поновлення Хаваліц Аліні Іванівні  за умови складання академічної різниці (5 іспитів, 3 заліки) та подальшого зарахування на 4 курс ОС «Бакалавр» філософського факультету спеціальність «Політологія» денної форми навчання (за кошти фізичних або юридичних осіб).
3.54.СЛУХАЛИ: заяву Хмельницького Івана Руслановича про переведення з 2 курсу ОС «Бакалавр» факультету економіки та управління  спеціальність «Економіка» Смоленського інституту економіки, денної форми навчання (за кошти фізичних або юридичних осіб) складі на 2 курсу ОС «Бакалавр» філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка денної форми навчання, спеціальність «Політологія» (за кошти фізичних або юридичних осіб).
УХВАЛИЛИ:     дозволити переведення Хмельницькому Івану Руслановичу за умови складання академічної різниці (3 іспити, 2 заліки) та подальшого зарахування на 2 курс ОС «Бакалавр» філософського факультету спеціальність  «Політологія» денної форми навчання (за кошти фізичних або юридичних осіб).
3.55.СЛУХАЛИ: заяву Венгер Валерії Олегівни про переведення з 2 курсу ОС «Бакалавр» Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка спеціальність «Міжнародні економічні відносини», денної форми навчання (за кошти фізичних або юридичних осіб) складі на 2 курсу ОС «Бакалавр» філософського факультету денної форми навчання, спеціальність «Політологія» (за кошти фізичних або юридичних осіб).
УХВАЛИЛИ:    дозволити переведення Венгер Валерії Олегівні за умови складання академічної різниці (6 іспитів, 2 заліки) та подальшого зарахування на 2 курс ОС «Бакалавр» філософського факультету спеціальність  «Політологія» денної форми навчання (за кошти фізичних або юридичних осіб).
3.56.СЛУХАЛИ: заяву Колганова Михайла Андрійовича про переведення з 2 курсу ОС «Бакалавр» Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка спеціальність «Міжнародні відносини», денної форми навчання (за кошти фізичних або юридичних осіб) складі на 2 курсу ОС «Бакалавр» філософського факультету денної форми навчання, спеціальність «Політологія» (за кошти фізичних або юридичних осіб).
УХВАЛИЛИ:    дозволити переведення Колганову Михайлу Андрійовичу за умови складання академічної різниці (5 іспитів, 2 заліки) та подальшого зарахування на 2 курс ОС «Бакалавр» філософського факультету спеціальність «Політологія» денної форми навчання (за кошти фізичних або юридичних осіб).
3.57.СЛУХАЛИ: заяву Герасимеко Анни Олександрівни про переведення з 2 курсу ОС «Бакалавр» факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка спеціальність, денної форми навчання (за кошти фізичних або юридичних осіб) складі на  2 курсу ОС «Бакалавр» філософського факультету денної форми навчання, спеціальність «Політологія» (за кошти фізичних або юридичних осіб).
УХВАЛИЛИ:    дозволити переведення Герасименко Анні Олександрівні за умови складання академічної різниці (3 іспити, 3 заліки) та подальшого зарахування на 2 курс ОС «Бакалавр» філософського факультету спеціальність «Політологія» денної форми навчання (за кошти фізичних або юридичних осіб).
3.58.СЛУХАЛИ: заяву Зверук Ірини Сергіївни про переведення з 2 курсу ОС «Бакалавр» історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка денної форми навчання, спеціальність «Філософія» (за кошти місцевого бюджету) на 2 курс ОС «Бакалавр» філософського факультету спеціальність «Філософія» денної форми навчання (за кошти фізичних або юридичних осіб)
УХВАЛИЛИ: дозволити переведення Зверук Ірині Сергіївні за умови складання академічної різниці (4 іспити, 4 заліки) та подальшого зарахування на 2 курс ОС «Бакалавр» філософського факультету спеціальність «Філософія» денної форми навчання (за кошти фізичних або юридичних осіб).
3.59.СЛУХАЛИ: заяву Остряніна Володимира Вячеславовича про переведення з 3 курсу ОС «Бакалавр» факультету культури Київського національного університету культури і мистецтв денної форми навчання, спеціальність «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія» (за кошти фізичних або юридичних осіб) на 2 курс ОС «Бакалавр» філософського факультету спеціальність  «Філософія» денної форми навчання (за кошти фізичних або юридичних осіб)
УХВАЛИЛИ:    дозволити переведення Остряніну Володимиру Вячеславовичу за умови складання академічної різниці (5 іспитів, 4 заліки) та подальшого зарахування на 2 курс ОС «Бакалавр» філософського факультету спеціальність  «Філософія» денної форми навчання (за кошти фізичних або юридичних осіб).
3.60.СЛУХАЛИ: заяву Махмудова Раміля Фарман огли про переведення з 3 курсу ОС «Бакалавр» факультету психології Університету Бахчемехер (м. Стамбул) денної форми навчання, спеціальність «Психологія» (за кошти фізичних або юридичних осіб) на 3 курс ОС «Бакалавр» філософського факультету спеціальність «Політологія» заочної форми навчання (за кошти фізичних або юридичних осіб)
УХВАЛИЛИ:    дозволити переведення Махмудова Раміля Фарман огли за умови складання академічної різниці (8 іспитів, 7 заліків) та подальшого зарахування на 3 курс ОС «Бакалавр» філософського факультету спеціальність «Політологія» заочної форми навчання (за кошти фізичних або юридичних осіб).
3.61.СЛУХАЛИ: заяву Бігуна Нікіти Олеговича про поновлення у складі студентів 2 курсу ОС «Бакалавр» філософського факультету спеціальність «Релігієзнавство» Київського національного університету імені Тараса Шевченка денної форми навчання, (за кошти фізичних або юридичних осіб). Був відрахований за власним бажанням з 2 курсу ОС «Бакалавр» факультет туризму Суспільної Академії наук місто Лодзь, спеціальність «Туризм» денної форми навчання.
УХВАЛИЛИ: дозволити поновлення Бігуну Нікіті Олеговичу за умови складання академічної різниці (7 іспитів, 8 заліків) та подальшого зарахування на 2 курс ОС «Бакалавр» філософського факультету спеціальність «Релігієзнавство» денної форми навчання (за кошти фізичних або юридичних осіб).
3.62.СЛУХАЛИ: заяву Білої Дарини Тарасівни про поновлення у складі студентів ОС «Бакалавр» філософського факультету спеціальність «Політологія» Київського національного університету імені Тараса Шевченка заочної форми навчання, (за кошти фізичних або юридичних осіб). Була відрахована за академічну заборгованість та невиконання умов договору з 2 курсу ОС «Бакалавр» філософського факультету спеціальність  «Політологія» денної форми навчання (за кошти фізичних або юридичних осіб).  Наказ № 934-33 від 06.04.2017.
УХВАЛИЛИ:    дозволити поновлення Білій Дарині Тарасівні за умови складання академічної різниці (5 іспитіви, 3 заліки) та подальшого зарахування на 2 курс ОС «Бакалавр» філософського факультету спеціальність  «Політологія» заочної форми навчання (за кошти фізичних або юридичних осіб).
3.63.СЛУХАЛИ: заяву Саакяна Давида Арсеновича про поновлення у складі студентів 3 курсу ОС «Бакалавр» філософського факультету спеціальність «Політологія» Київського національного університету імені Тараса Шевченка денної форми навчання, (за кошти фізичних або юридичних осіб). Був відрахований за академічну неуспішність з 3 курсу ОС «Бакалавр» юридичного факультету спеціальність «Право» Європейського університету денної форми навчання (за кошти фізичних або юридичних осіб). Наказ № 2240-33 від 18.07.2016.
УХВАЛИЛИ:    дозволити поновлення Саакяну Давиду Арсеновичу за умови складання академічної різниці (4 іспити, 2 заліки) та подальшого зарахування на 2 курс ОС «Бакалавр» філософського факультету спеціальність «Політологія» денної форми навчання (за кошти фізичних або юридичних осіб).
3.64.СЛУХАЛИ: заяву Гладенького Миколи Івановича про поновлення у складі студентів 5 курсу ОС «Бакалавр» філософського факультету спеціальність «Політологія» Київського національного університету імені Тараса Шевченка заочної форми навчання, (за кошти фізичних або юридичних осіб). Був відрахований за академічну неуспішність з 3 курсу ОС «Бакалавр» філософського факультету спеціальність «Політологія» денної форми навчання (за кошти фізичних або юридичних осіб). Наказ № 135-33 від 30.01.2017.
УХВАЛИЛИ:    дозволити поновлення Гладенькому Миколі Івановичу за умови складання академічної різниці (4 іспити, 3 заліки) та подальшого зарахування на 3 курс ОС «Бакалавр» філософського факультету спеціальність  «Політологія» заочної форми навчання (за кошти фізичних або юридичних осіб).
3.65.СЛУХАЛИ: заяву  Кушки Олега Олеговича про поновлення у складі студентів 3 курсу ОС «Бакалавр» філософського факультету спеціальність «Політологія» Київського національного університету імені Тараса Шевченка денної форми навчання, (за кошти фізичних або юридичних осіб). Був відрахований за академічну неуспішність з 2 курсу ОС «Бакалавр» філософського факультету спеціальність «Політологія» денної форми навчання (за кошти фізичних або юридичних осіб). Наказ № 137-33 від 30.01.2017.
УХВАЛИЛИ: дозволити поновлення Кушці Олегу Олеговичу (академічна різниця відсутня) на 2 курс ОС «Бакалавр» філософського факультету спеціальність «Політологія» денної форми навчання (за кошти фізичних або юридичних осіб).
3.66.СЛУХАЛИ: заяву  Степаненка Ярослава Романовича про поновлення у складі студентів 4 курсу ОС «Бакалавр» філософського факультету спеціальність «Політологія» Київського національного університету імені Тараса Шевченка заочної форми навчання, (за кошти фізичних або юридичних осіб). Був відрахований за академічну неуспішність з 4 курсу ОС «Бакалавр» філософського факультету спеціальність  «Політологія» денної форми навчання (за кошти фізичних або юридичних осіб). Наказ № 1357-33  від 30.01.2017.
УХВАЛИЛИ:    дозволити поновлення Степаненку Ярославу Романовичу за умови складання академічної (5 іспитів, 3 заліки) різниці та подальшого зарахування на 4 курс ОС «Бакалавр» філософського факультету спеціальність «Політологія» денної форми навчання (за кошти фізичних або юридичних осіб).
3.67.СЛУХАЛИ: заяву Гончарова Марка Богдановча про поновлення у складі студентів 3 курсу ОС «Бакалавр» філософського факультету спеціальність «Політологія» Київського національного університету імені Тараса Шевченка денної форми навчання, (за кошти фізичних або юридичних осіб). Був відрахований за академічну неуспішність з 3 курсу ОС «Бакалавр» Інституту Міжнародних відносин спеціальність «Міжнародне право» денної форми навчання (за кошти фізичних або юридичних осіб). Наказ № 1691-33 від 11.07.2017.
УХВАЛИЛИ: дозволити поновлення Гончарову Марку Богдановичу  за умови складання академічної різниці (11 іспитів, 4 заліки) та подальшого зарахування на 3 курс ОС «Бакалавр» філософського факультету спеціальність  «Політологія» денної форми навчання (за кошти фізичних або юридичних осіб).
3.68.СЛУХАЛИ: заяву Сироти Віталіни Віталіївни про поновлення у складі студентів 4 курсу ОС «Бакалавр» філософського факультету спеціальність «Культурологія» Київського національного університету імені Тараса Шевченка денної форми навчання, (за кошти фізичних або юридичних осіб). Була відрахована за академічну неуспішність з 3 курсу ОС «Бакалавр» філософського факультету спеціальність «Культурологія» денної форми навчання (за кошти фізичних або юридичних осіб). Наказ № 3908-33 від 27.10.2016.
УХВАЛИЛИ: дозволити поновлення Сироті Віталіні Віталіївні за умови складання академічної різниці (1 іспит, 3 заліки) та подальшого зарахування на 4 курс ОС «Бакалавр» філософського факультету спеціальність «Культурологія» денної форми навчання (за кошти фізичних або юридичних осіб).
3.69.СЛУХАЛИ: заяву Черняк Олександри Федорівни про поновлення у складі студентів 3 курсу ОС «Бакалавр» філософського факультету спеціальність «Культурологія» Київського національного університету імені Тараса Шевченка денної форми навчання, (за кошти фізичних або юридичних осіб). Була відрахована за академічну неуспішність з 3 курсу ОС «Бакалавр» філософського факультету спеціальність «Культурологія» денної форми навчання (за кошти фізичних або юридичних осіб). Наказ № 417-33 від 23.02.2017.
УХВАЛИЛИ:    дозволити поновлення Черняк Олександрі Федорівні за умови складання академічної різниці (1 іспит, 3 заліки) та подальшого зарахування на 4 курс ОС «Бакалавр» філософського факультету спеціальність «Культурологія» денної форми навчання (за кошти фізичних або юридичних осіб).
3.70.СЛУХАЛИ: заяву Камалі Дмитра Аміровича про поновлення у складі студентів 3 курсу ОС «Бакалавр» філософського факультету спеціальність «Політологія» Київського національного університету імені Тараса Шевченка заочної форми навчання, (за кошти фізичних або юридичних осіб). Був відрахований за академічну неуспішність з 3 курсу ОС «Бакалавр» філософського факультету спеціальність  «Політологія» денної форми навчання (за кошти фізичних або юридичних осіб). Наказ № 137-33 від 30.01.2017.
УХВАЛИЛИ:    дозволити поновлення Камалі Дмитру Аміровичу за умови складання академічної різниці (3 іспити, 3 заліки) та подальшого зарахування на 3 курс ОС «Бакалавр» філософського факультету спеціальність  «Політологія» заочної форми навчання (за кошти фізичних або юридичних осіб).
3.71.СЛУХАЛИ: заяву Ремської Анжели Юріївни про поновлення у складі студентів 3 курсу ОС «Бакалавр» філософського факультету спеціальність «Культурологія» Київського національного університету імені Тараса Шевченка денної форми навчання, (за кошти фізичних або юридичних осіб). Була відрахована за академічну неуспішність з 3 курсу ОС «Бакалавр» філософського факультету спеціальність «Культурологія» денної форми навчання (за кошти фізичних або юридичних осіб). Наказ № 417-33 від 23.02.2017.
УХВАЛИЛИ:    дозволити поновлення Ремській Анжелі Юріївні за умови складання академічної різниці (4 іспити, 1 залік) та подальшого зарахування на 3 курс ОС «Бакалавр» філософського факультету спеціальність «Культурологія» денної форми навчання (за кошти фізичних або юридичних осіб).
3.72.СЛУХАЛИ: заяву Магомедової Мадіни Гусейнівни про поновлення у складі студентів 4 курсу ОС «Бакалавр» філософського факультету спеціальність «Культурологія» Київського національного університету імені Тараса Шевченка денної  форми навчання, (за кошти фізичних або юридичних осіб). Була відрахована за академічну неуспішність з 4 курсу ОС «Бакалавр» філософського факультету спеціальність «Культурологія» денної форми навчання (за кошти фізичних або юридичних осіб). Наказ № 135-33 від 30.01.2017.
УХВАЛИЛИ:    дозволити поновлення Магомедовій  Мадіні Гесейнівні за умови складання академічної різниці (1 іспит, 1 залік) та подальшого зарахування на 4 курс ОС «Бакалавр» філософського факультету спеціальність «Культурологія» денної форми навчання (за кошти фізичних або юридичних осіб).
3.73.СЛУХАЛИ: заяву Хорохордіна Андрія Андрійовича про поновлення у складі студентів 4 курсу ОС «Бакалавр» філософського факультету спеціальність «Політологія» Київського національного університету імені Тараса Шевченка денної форми навчання, (за кошти фізичних або юридичних осіб). Був відрахований за академічну неуспішність з 3 курсу ОС «Бакалавр» філософського факультету спеціальність «Політологія» денної форми навчання (за кошти фізичних або юридичних осіб). Наказ № 2832-33 від 18.09.2015.
УХВАЛИЛИ:    дозволити поновлення Хорохордіну Андрію Андрійовичу за умови складання академічної різниці (1 іспит) та подальшого зарахування на 3 курс ОС «Бакалавр» філософського факультету спеціальність «Політологія» денної форми навчання (за кошти фізичних або юридичних осіб).
3.74.СЛУХАЛИ: заяву Колісника Олександра Володимировича про поновлення у складі студентів 4 курсу ОС «Бакалавр» філософського факультету спеціальність «Релігієзнавство» Київського національного університету імені Тараса Шевченка денної форми навчання, (за кошти фізичних або юридичних осіб). Був відрахований за академічну неуспішність з 4 курсу ОС «Бакалавр» філософського факультету спеціальність  «Релігієзнавство» денної форми навчання (за кошти фізичних або юридичних осіб). Наказ № 135-33  від 30.01.2017.
УХВАЛИЛИ:    дозволити поновлення Коліснику Олександру Володимировичу за умови складання академічної різниці (7 іспитів, 5 заліків) та подальшого зарахування на 4 курс ОС «Бакалавр» філософського факультету спеціальність «Релігієзнавство» денної форми навчання (за кошти фізичних або юридичних осіб).
3.75.СЛУХАЛИ: заяву Турика Андрія Федоровича про поновлення у складі студентів 4 курсу ОС «Бакалавр» філософського факультету спеціальність «Політологія» Київського національного університету імені Тараса Шевченка денної форми навчання, (за кошти фізичних або юридичних осіб). Був відрахований за академічну неуспішність з 4 курсу ОС «Бакалавр» філософського факультету спеціальність «Політологія» денної форми навчання (за кошти фізичних або юридичних осіб). Наказ № 137-33 від 30.01.2017.
УХВАЛИЛИ:    дозволити поновлення Турика Андрія Федоровича    (академічної різниця відсутня) на 4 курс ОС «Бакалавр» філософського факультету спеціальність  «Політологія» денної форми навчання (за кошти фізичних або юридичних осіб).
3.76.СЛУХАЛИ: заяву Кудли Ольги-Світлани Ростиславівни про поновлення у складі студентів 3 курсу ОС «Бакалавр» філософського факультету спеціальність «Політологія» Київського національного університету імені Тараса Шевченка денної  форми навчання, (за кошти фізичних або юридичних осіб). Була відрахована за академічну неуспішність з 3 курсу ОС «Бакалавр» філософського факультету спеціальність «Політологія» заочної форми навчання (за кошти фізичних або юридичних осіб). Наказ № 345-33 від 30.01.2017.
УХВАЛИЛИ:    дозволити поновлення Кудли Ольги-Світлани Ростиславівни за умови складання академічної різниці (4 заліки) та подальшого зарахування на 3 курс ОС «Бакалавр» філософського факультету спеціальність «Політологія» денної форми навчання (за кошти фізичних або юридичних осіб).
3.77.СЛУХАЛИ: заяву Цурканова Олександра Олександровича про поновлення у складі студентів 4 курсу ОС «Бакалавр» філософського факультету спеціальність «Політологія» Київського національного університету імені Тараса Шевченка денної форми навчання, (за кошти фізичних або юридичних осіб). Був відрахований за академічну неуспішність з 3 курсу ОС «Бакалавр» філософського факультету спеціальність «Політологія» денної форми навчання (за кошти фізичних або юридичних осіб). Наказ № 137-33 від 30.01.2017.
УХВАЛИЛИ:    дозволити поновлення Цурканова Олександра Олександровича за умови складання академічної різниці (2 заліки) та подальшого зарахування на 3 курс ОС «Бакалавр» філософського факультету спеціальність «Політологія» денної форми навчання (за кошти фізичних або юридичних осіб).
3.78.СЛУХАЛИ: заяву Орєхової Анастасії Олегівни про переведення з 4 курсу ОС «Бакалавр» філософського факультету спеціальність «Політологія» Київського національного університету імені Тараса Шевченка заочної форми навчання, (за кошти фізичних або юридичних осіб) на 4 курсу ОС «Бакалавр» філософського факультету спеціальність «Політологія» денної форми навчання, (за кошти фізичних або юридичних осіб).
УХВАЛИЛИ:    дозволити переведення Орєховій Анастасії Олегівні за умови складання академічної різниці (4 іспити, 2 заліки) та подальшого зарахування на 4 курс ОС «Бакалавр» філософського факультету спеціальність «Політологія» денної форми навчання (за кошти фізичних або юридичних осіб).
3.79.СЛУХАЛИ: заяву Чепурного Дмитра Олексійовича  про поновлення у складі студентів 4 курсу ОС «Бакалавр» філософського факультету спеціальність «Культурологія» Київського національного університету імені Тараса Шевченка денної форми навчання, (за кошти фізичних або юридичних осіб). Був відрахований за академічну неуспішність з 4 курсу ОС «Бакалавр» філософського факультету спеціальність  «Культурологія» денної форми навчання (за кошти фізичних або юридичних осіб). Наказ № 135-33 від 30.01.2017.
УХВАЛИЛИ:    дозволити поновлення Чепурному Дмитру Олексійовичу за умови складання академічної різниці (1 іспит, 1 залік) та подальшого зарахування на 4 курс ОС «Бакалавр» філософського факультету спеціальність «Культурологія» денної форми навчання (за кошти фізичних або юридичних осіб).
3.80.СЛУХАЛИ: заяву Пятигорця Кирила Вікторовича про поновлення у складі студентів 5 курсу ОС «Бакалавр» філософського факультету спеціальність «Політологія» Київського національного університету імені Тараса Шевченка заочної форми навчання, (за кошти фізичних або юридичних осіб). Був відрахований за академічну неуспішність з 4 курсу ОС «Бакалавр» філософського факультету спеціальність «Політологія» денної форми навчання (за кошти фізичних або юридичних осіб). Наказ № 152-33 від 30.01.2017.
УХВАЛИЛИ:    дозволити поновлення Пятигорця Кирила Вікторовича за умови складання академічної різниці (4 іспити, 5 заліків) та подальшого зарахування на 5 курс ОС «Бакалавр» філософського факультету спеціальність  «Політологія» заочної форми навчання (за кошти фізичних або юридичних осіб).
3.81.СЛУХАЛИ: заяву Ковбасюка Рената Нодарійовича про поновлення у складі студентів 3 курсу ОС «Бакалавр» філософського факультету спеціальність «Політологія» Київського національного університету імені Тараса Шевченка денної форми навчання, (за державним замовленням). Був відрахований за академічну неуспішність з 3 курсу ОС «Бакалавр» філософського факультету спеціальність  «Політологія» денної форми навчання (державне замовлення). Наказ № 135-33 від 01.02.2017.
УХВАЛИЛИ:    дозволити поновлення Ковбасюка Рената Нодарійовича за умови складання академічної різниці (2 іспити, 2 заліки) та подальшого зарахування на 3 курс ОС «Бакалавр» філософського факультету спеціальність «Політологія» денної форми навчання (за кошти фізичних або юридичних осіб).
4. Різне
4.1.СЛУХАЛИ:     декана факультету психології Данилюка І.В. про переведення на вакантні місця державного замовлення на ОС Бакалавр денної форми навчання Юхимчук Вікторію Миколаївну, спеціальність 231 Соціальна робота, освітня програма «Соціальна педагогіка», дитина особи, визнаної учасником бойових дій відповідно до п.19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», конкурсний бал 152,15. 
Прохідний бал – 162,2
Вакантних місць - 5.    
УХВАЛИЛИ:    перевести на вакантні місця Юхимчук Вікторію Миколаївну відповідно до Додатку 2.10. п.18 Правил прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2017 році.
4.2.СЛУХАЛИ:    заступника Голови відбіркової комісії Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка полковника Прохорова О.А. про зарахування до Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка за ОС бакалавр (донабір) за спеціальностями:
1. «291 – Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» - 6 осіб;
2.  «035 – Переклад» - 2 особи.
УХВАЛИЛИ:     зарахувати до Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка за ОС бакалавр (донабір) за спеціальностями:
1. «291 – Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» - 6 осіб;
2.  «035 – Переклад» - 2 особи.
4.3.СЛУХАЛИ: директора Інституту журналістики Різуна В.В. про перерозподіл вакантних місць державного замовлення на освітній ступінь «Бакалавр» спеціальності «061 Журналістика», які будуть використовуватися для переведення осіб, які мають спеціальні умови для зарахування та претендують на місця державного замовлення.
УХВАЛИЛИ:    перерозподілити одне вакантне місце державного замовлення освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності «061 Журналістика» з освітньої програми «Медіапродюсування» на освітню програму «Реклама та зв’язки з громадськістю» та перевести Ісай Ольгу Володимирівну, дитину загиблого військовослужбовця при виконанні службових обов’язків з форми навчання за кошти фізичних та юридичних осіб на навчання за кошти державного замовлення.
4.4.СЛУХАЛИ:     про клопотання до Міністерства освіти і науки України щодо надання додаткових місць за державним замовленням для дітей учасників бойових дій (АТО), дітей з інвалідністю до 18 років для яких неможливо здійснити переведення на вакантні місця згідно до § 9. Розділу ІІ Правил прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2017 році, проте які мають високі показники за результатами ЗНО. 
УХВАЛИЛИ:    звернутися до Міністерства освіти і науки України з проханням надати додаткові місця на навчання за рахунок державного замовлення  вступникам Степаниській Я.В., Головацькій Д.С., Кривошиї М.В., Бородійчуку Р.О., Мельник Я.Р., Ярошинській К.Г., які вступають для отримання освітнього ступеня бакалавра.