Засідання № 14 від 2017-08-29


Порядок денний:

1. Про затвердження рейтингову списку вступників на навчання за ОС «Магістр» спеціальності 081 Право, що складали єдине фахове випробування з використанням організаційно-технологічних процесів ЗНО.
Доповідають декан юридичного факультету І.С.Гриценко, заступник відповідального секретаря ПК А.Петренко.
2. Про стан сплати за навчання вступниками, зарахованими  на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, та пропозиції щодо анулювання наказів про зарахування стосовно осіб, які не сплатили за навчання.
Доповідають головний бухгалтер В.П.Денисенко, директори інститутів, декани факультетів.
3. Поновлення та переведення на навчання в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
Доповідають директори інститутів, декани факультетів (після погодження з проректором з науково-педагогічної роботи В.А.Бугровим)
4. Різне
 

Рішення:

1.СЛУХАЛИ:     декана юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Гриценка І.С. про затвердження рейтингового списку вступників на навчання за ОС магістр спеціальності 081 Право, що складали єдине фахове випробування з використанням організаційно-технологічних процесів ЗНО.
УХВАЛИЛИ:     затвердити рейтингові списки вступників, які рекомендовані на навчання за ОС магістр спеціальності 081 Право, що складали єдине фахове випробування з використанням організаційно-технологічних процесів ЗНО.
2.СЛУХАЛИ:     директора Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка Рожка О.Д. про затвердження рейтингового списку вступників на навчання за ОС магістр спеціальності 081 Право, що складали єдине фахове випробування з використанням організаційно-технологічних процесів ЗНО.
УХВАЛИЛИ:     затвердити рейтингові списки вступників, які рекомендовані на навчання за ОС магістр спеціальності 081 Право, що складали єдине фахове випробування з використанням організаційно-технологічних процесів ЗНО.
3.СЛУХАЛИ:    головного бухгалтера Київського національного університету імені Тараса Шевченка Денисенко В.П. про стан сплати за навчання вступниками, які зараховані на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб та пропозиції щодо анулювання наказів про зарахування стосовно осіб, які не сплатили за навчання.
УХВАЛИЛИ:    взяти інформацію до відома. Підготувати накази про відрахування осіб, які не сплатили за навчання в установлені договором терміни.
4.СЛУХАЛИ:    директорів інститутів, деканів факультетів про поновлення та переведення на навчання у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
4.1.СЛУХАЛИ:    директора Інституту філології Семенюка Г.Ф. про заяву Соловйової Кристини Володимирівни щодо поновлення до Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка студенткою 2 курсу денної форми навчання, ОС бакалавр, спеціальність 035 Філологія, спеціалізація 035.04 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно)), освітня програма «Переклад з англійської та другої західноєвропейської мови» на контрактну основу. Відрахована з 2-го курсу Київського національного університету технологій та дизайну, спеціальність «Дизайн», спеціалізація «Комп’ютерний дизайн інтер’єру та меблів» денної форми навчання. Академічна різниця – 8 екз., 3 заліки.
УХВАЛИЛИ:    дозволити поновлення Соловйової Кристини Володимирівни за умови складання академічної різниці та подальшого зарахування до Інституту філології на 2 курс денної форми навчання, ОС бакалавр, спеціальність 035.04 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно)), освітня програма «Переклад з англійської та другої західноєвропейської мови» на контрактній основі.
4.2.СЛУХАЛИ:    завідувача Підготовчим відділенням Усатенко Г.О. про поновлення для продовження навчання з 01.09.2017 р. громадянина Республіки Казахстан Ордабаєва Алібека Саматовича у складі студентів 4 курсу юридичного факультету, ОС бакалавр, напрям підготовки “081 Право”, денна форма навчання, мова навчання – російська, на умовах контракту.
УХВАЛИЛИ:    поновити з 01.09.2017 р. громадянина Республіки Казахстан Ордабаєва Алібека Саматовича на навчання у складі студентів 4 курсу юридичного факультету, ОС бакалавр, напрям підготовки “081 Право”, денна форма навчання, мова навчання – російська, на умовах контракту.
5. Різне
5.1.СЛУХАЛИ:    завідувача Підготовчим відділенням Усатенко Г.О. про заяву Абілова Фуада Янсар огли про можливість допуску до перескладання вступного випробування з української мови для вступу на 1 курс ОС бакалавр Інституту міжнародних відносин за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини» у зв’язку з незадовільним станом здоров’я.
УХВАЛИЛИ:     допустити Абілова Фуада Янсар огли до перескладання вступного випробування з української мови для вступу на 1 курс ОС бакалавр Інституту міжнародних відносин за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини».
5.2.СЛУХАЛИ: проректора з науково-педагогічної роботи Бугрова В.А. щодо заяв Антоненко В.М., Ревнюк М.О.,  Гаврильченко М.Ю., Задої В.В., Шаталової А.В. про зарахування на навчання за державним замовленням на вільні місця на ОС Магістр до Інституту високих технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка на спеціальність «102 Хімія». Вакантних місць – 5. 
Заяву Кусої К.А. про перенесення 1 бюджетного місця з ОС Магістра Інституту високих технологій спеціальність «102 Хімія» на ОС Магістр хімічного факультету спеціальність «102 Хімія» Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
УХВАЛИЛИ:    зарахувати на навчання за державним замовленням на ОС Магістр до Інституту високих технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка на спеціальність «102 Хімія» Антоненко В.М., Ревнюк М.О.,  Гаврильченко М.Ю., Задою В.В., Шаталову А.В., у зв’язку з тим, що на даній спеціальності наявні вакантні місця.
Відмовити Кусій К.А. у перенесенні 1 бюджетного місця з ОС Магістра Інституту високих технологій на ОС Магістр хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка у зв’язку з тим, що державне замовлення на  спеціальність «102 Хімія» виконано в повному обсязі.