Засідання № 15 від 2017-08-31


Порядок денний:

1. Дозарахування (за наявності вакантних місць) на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб вступників на навчання за ОС Бакалавр, ОС Магістр.
Доповідають директори інститутів, декани факультетів.
2. Поновлення та переведення на навчання в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
Доповідають директори інститутів, декани факультетів (після погодження з проректором з науково-педагогічної роботи В.А.Бугровим)
3. Різне
 

Рішення:

1.СЛУХАЛИ:     деканів факультетів, директорів інститутів Київського національного університету імені Тараса Шевченка про зарахування вступників, які рекомендовані навчання за ОС Бакалавр, ОС Магістр за кошти фізичних та юридичних осіб та які виконали вимоги для зарахування. 
УХВАЛИЛИ:     зарахувати вступників, які рекомендовані на навчання за ОС Бакалавр, ОС Магістр за кошти фізичних та юридичних осіб та які виконали вимоги до зарахування.
2.СЛУХАЛИ:    директорів інститутів, деканів факультетів про поновлення та переведення на навчання у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
2.1.СЛУХАЛИ:    декана фізичного факультету Макарця М.В. про поновлення Кацімон Ольги Ігорівни на фізичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 3-ий курс денної форми навчання, ОС бакалавр, напрям підготовки «6.051004 Оптотехніка» на контрактну основу. Була відрахована з 3-го курсу фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, ОС бакалавр, напрям підготовки «6.051004 Оптотехніка» денної форми навчання за академічну неуспішність (наказ №652-33 від 14.03.2017 р.). Академічна різниця складається з 1 іспиту та 3 заліків. 
УХВАЛИЛИ:     допустити Кацімон Ольгу Ігорівну до складання академічної різниці та поновити на 3-ий курс фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка напряму підготовки «6.051004 Оптотехніка» денної форми навчання за контрактом з 01.09.2017 року за умови успішного складання академічної різниці.
2.2.СЛУХАЛИ: голову відбіркової комісії факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем  Борецького В.Ф. про заяву Зозулі Анни Дмитрівни про переведення на факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2 курс денної форми навчання, ОС бакалавр, спеціальності 105  «Прикладна фізика та наноматеріали» за рахунок коштів державного бюджету. Закінчила перший рік навчання фізико-технічного факультету Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» імені Ігоря Сікорського за спеціальністю «Прикладна фізика». Академічна різниця складає 1 іспит.
УХВАЛИЛИ:    допустити Зозулю Анну Дмитрівну до складання академічної різниці. Перевести Зозулю Анну Дмитрівну до факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 3 курс денної форми навчання, ОС бакалавр, спеціальності 105  «Прикладна фізика та наноматеріали» (за рахунок коштів державного бюджету) за умови успішного складання академічної різниці.
2.3.СЛУХАЛИ:     голову відбіркової комісії факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем  Борецького В.Ф. про заяву Болабольченка Антона Дмитровича про поновлення на факультеті радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 3 курс денної форми навчання, ОС бакалавр, спеціальності 6.0240204  «Прикладна фізика» за рахунок коштів державного бюджету. Закінчив 5 семестрів  навчання електро-технічного факультету Корейського інституту наук та технологій (м. Теджон, Південна Корея). Академічна різниця складає 4 іспити.
УХВАЛИЛИ:     допустити Болабольченка Антона Дмитровича до складання академічної різниці. Поновити  Болабольченка Антона Дмитровича на факультеті радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 3 курс денної форми навчання, ОС бакалавр, спеціальності 6.0240204  «Прикладна фізика» (за рахунок коштів державного бюджету) за умови успішного складання академічної різниці.
2.4.СЛУХАЛИ: голову відбіркової комісії факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем  Борецького В.Ф. про заяву Корнієнка Антона Вадимовича про переведення на факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2 курс денної форми навчання, ОС бакалавр, спеціальності 105  «Прикладна фізика та наноматеріали» за рахунок коштів державного бюджету. Закінчив перший рік навчання факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем за спеціальністю 172 «Телекомунікації та радіотехніка». Академічна різниця складає 3 іспити.
УХВАЛИЛИ:     допустити Корнієнка Антона Вадимовича до складання академічної різниці. Перевести Корнієнка Антона Вадимовича до факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 3 курс денної форми навчання, ОС бакалавр, спеціальності 105  «Прикладна фізика та наноматеріали» (за рахунок коштів державного бюджету) за умови успішного складання академічної різниці.
2.5.СЛУХАЛИ:     голову відбіркової комісії факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем  Борецького В.Ф. про заяву Лисенка Костянтина Васильовича про переведення на факультеті радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2 курс денної форми навчання, ОР бакалавр, зі спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» за рахунок коштів державного бюджету на спеціальність 172 «Телекомунікації та радіотехніка». Академічна різниця складає 1 іспит та 1 практика.
УХВАЛИЛИ:     допустити Лисенка Костянтина Васильовича до складання академічної різниці. Перевести Лисенка Костянтина Васильовича на факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2 курс денної форми навчання, ОР бакалавр, спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» (за рахунок коштів державного бюджету) за умови успішного складання академічної різниці.
2.6.СЛУХАЛИ:     голову відбіркової комісії факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем  Борецького В.Ф. про заяву Зубрицької Валерії Дмитрівни про переведення на факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2 курс денної форми навчання, ОР бакалавр, спеціальності 123  «Комп’ютерна інженерія» за рахунок коштів державного бюджету. Закінчила перший рік навчання за спеціальністю 172 «Телекомунікації та радіотехніка» факультету інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Академічна різниця складає 2 іспити.
УХВАЛИЛИ:     допустити Зубрицьку Валерію Дмитрівну до складання академічної різниці. Перевести Зубрицьку Валерію Дмитрівну до факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2 курс денної форми навчання, ОР бакалавр, спеціальності 123  «Комп’ютерна інженерія» (за рахунок коштів державного бюджету) за умови успішного складання академічної різниці.
2.7.СЛУХАЛИ:     завідувача підготовчого відділення Усатенко Г.О. про поновлення для продовження навчання з 01.09.2017 р. громадянки Російської Федерації Пруднікової Анни Сергіївни у складі студентів 2-го курсу Інституту біології та медицини, напрям підготовки “101 Екологія”, ОС бакалавр, денна форма навчання, на умовах контракту.
УХВАЛИЛИ:     поновити з 01.09.2017 р. громадянку Російської Федерації Пруднікову Анну Сергіївну у складі студентів 2-го курсу Інституту біології та медицини, напрям підготовки “101 Екологія”, ОС бакалавр, денна форма навчання, на умовах контракту.
2.8.СЛУХАЛИ:    завідувача підготовчого відділення Усатенко Г.О. про поновлення для продовження навчання з 01.09.2017 р. громадянина Туркменістану Розимова Бабамирата у складі студентів 3-го курсу Інституту міжнародних відносин, напрям підготовки “291 Міжнародні відносини”, ОС бакалавр, денна форма навчання, на умовах контракту.
УХВАЛИЛИ:    поновити з 01.09.2017 р. громадянина Туркменістану Розимова Бабамирата у складі студентів 3-го курсу Інституту міжнародних відносин, напрям підготовки “291 Міжнародні відносини”, ОС бакалавр, денна форма навчання, на умовах контракту.
2.9.СЛУХАЛИ:    завідувача підготовчого відділення Усатенко Г.О. про поновлення для продовження навчання з 01.09.2017 р. громадянки Туркменістану Нартаджиєвої Ферузи у складі студентів 2 курсу Інституту філології, ОС бакалавр, напрям підготовки “035 Філологія, Англійська мова та література”, денна форма навчання, на умовах контракту.
УХВАЛИЛИ:     поновити з 01.09.2017 р. громадянку Туркменістану Нартаджиєву Ферузу на навчання у складі студентів 2 курсу Інституту філології, ОС бакалавр, напрям підготовки “035 Філологія, Англійська мова та література”, денна форма навчання, на умовах контракту.
2.10.СЛУХАЛИ: директора Інституту міжнародних відносин  Копійку В.В. про поновлення до Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка студенткою 3 курсу денної форми навчання, ОС бакалавр, спеціальності «6.030201 – міжнародні відносини», контрактна основа. Була відрахована за академічну неуспішність з 3 курсу Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка спеціальності «6.030201 – міжнародні відносини» денної форми навчання наказом № 164-33 від 03.02.2017 р. Академрізниця вкладає 8 предметів.
УХВАЛИЛИ:     допустити Корбань Марію Олександрівну до складання академічної різниці. Поновити Корбань Марію Олександрівну до Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка студенткою 3 курсу денної форми навчання, ОС бакалавр, спеціальності «6.030201 – міжнародні відносини» (навчання на контрактній основі) за умови успішного складання академічної різниці.
2.11.СЛУХАЛИ: заяву Білецького Дмитра Мирославовича про переведення до Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка студентом 2 курсу денної форми навчання, ОС бакалавр, спеціальності «Міжнародні економічні відносини», освітньої програми «Міжнародні економічні відносини» з 3 курсу економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка спеціальності «Фінанси і кредит», денної форми навчання. Академрізниця вкладає 8 предметів.
УХВАЛИЛИ:     допустити Білецького Дмитра Мирославовича до складання академічної різниці. Дозволити переведення Білецького Дмитра Мирославовича за умови успішного складання академічної різниці та подальшого зарахування до Інституту міжнародних відносин на 2 курс спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини», освітньої програми «Міжнародні економічні відносини» денної форми навчання контрактної основи.
2.12.СЛУХАЛИ: декана юридичного факультету Гриценка І.С. про переведення студентки 2-го курсу денної форми навчання спеціальності «081 Право» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Малікової Світлани Сергіївни на 2-й курс заочної форми навчання спеціальності «081 Право» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
УХВАЛИЛИ:    допустити Малікову Світлану Сергіївну до складання академічної різниці. Перевести Малікову Світлану Сергіївну за умови успішного складання академічної різниці до юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2-й курс заочної форми навчання спеціальності «081 Право» за кошти фізичних та юридичних осіб. Академічна різниця: 1 залік.
2.13.СЛУХАЛИ: декана юридичного факультету Гриценка І.С. про переведення студентки 2-го курсу денної форми навчання спеціальності «081 Право» юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка Похи Ельзи Володимирівни на 2-й курс денної форми навчання спеціальності «081 Право» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
УХВАЛИЛИ:     допустити Поху Ельзу Володимирівну до складання академічної різниці. Перевести Поху Ельзу Володимирівну за умови успішного складання академічної різниці до юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2-й курс денної форми навчання спеціальності «081 Право»  за кошти фізичних та юридичних осіб. Академічна різниця: 5 заліків, 7 іспитів.
2.14.СЛУХАЛИ: декана юридичного факультету Гриценка І.С. про переведення студентки 2-го курсу денної форми навчання Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана Чупринюк Віталії Андріївни на 2-й курс денної форми навчання спеціальності «081 Право» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
УХВАЛИЛИ: допустити Чупринюк Віталію Андріївну до складання академічної різниці. Перевести Чупринюк Віталію Андріївну за умови успішного складання академічної різниці до юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2-й курс денної форми навчання спеціальності «081 Право»  за кошти фізичних та юридичних осіб. Академічна різниця: 5 іспитів, 6 заліків.
2.15.СЛУХАЛИ: декана юридичного факультету Гриценка І.С. про переведення студентки 3-го курсу денної форми навчання Київського національного університету імені Тараса Шевченка Головко Дарини Валеріївни на 3-й курс заочної форми навчання напряму підготовки «6.030401 Правознавство» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
УХВАЛИЛИ:     допустити Головко Дарину Валеріївну до складання академічної різниці. Перевести Головко Дарину Валеріївну за умови успішного складання академічної різниці до юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 3-й курс заочну форму навчання напряму підготовки «6.030401 Правознавство» за кошти фізичних та юридичних осіб. Академічна різниця: 1 залік.
2.16.СЛУХАЛИ: декана юридичного факультету Гриценка І.С. про переведення студента 4-го курсу ОС «Бакалавр» денної форми навчання Запорізького національного університету Черленюх Данила Володимировича на 4-й курс денної форми навчання напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
УХВАЛИЛИ:    відмовити Черленюху Данилу Володимировичу в переведенні на 4-й курс денної форми навчання напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка у зв’язку з великою академічною різницею. Академічна різниця: 12 іспитів, 17 заліків.
2.17.СЛУХАЛИ: декана юридичного факультету Гриценка І.С. про переведення студента 4-го курсу денної форми навчання Інституту філології  Головатюка Андрія Андрійовича на 4-й курс денної форми навчання напряму підготовки «6.030401 Правознавство» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
УХВАЛИЛИ:     допустити Головатюка Андрія Андрійовича до складання академічної різниці. Перевести Головатюка Андрія Андрійовича за умови успішного складання академічної різниці до юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 4-й курс денної форми навчання напряму підготовки «6.030401 Правознавство» за кошти фізичних та юридичних осіб. Академічна різниця: 25 іспитів, 27 заліків.
2.18.СЛУХАЛИ: декана юридичного факультету Гриценка І.С. про поновлення Дадаша Алі Ільгаф огли на юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка студентом 3 курсу денної форми навчання, ОР бакалавр, напряму підготовки «6.030401 Правознавство», контрактна основа. Був відрахований за академічну неуспішність з 3 курсу денної  форми навчання юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка за наказом №237-33  від 09.02.2017 р.
УХВАЛИЛИ:    допустити Дадаша Алі Ільгаф огли до складання академічної різниці. Поновити Дадаша Алі Ільгаф огли до юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка студентом 2 курсу денної форми навчання, ОР бакалавр, напряму підготовки «6.030401 Правознавство»  (навчання на контрактній основі) за умови успішного складання академічної різниці. Академічна різниця: 7 заліків, 8 іспитів.
2.19.СЛУХАЛИ: декана юридичного факультету Гриценка І.С. про переведення студента 3-го курсу денної форми навчання юридичного факультету Університету економіки і права «КРОК»  Іскандарова Мірхасана на 3-й курс денної форми навчання напряму підготовки «6.030401 Правознавство» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
УХВАЛИЛИ:    допустити Іскандарова Мірхасана до складання академічної різниці. Перевести Іскандарова Мірхасана за умови успішного складання академічної до юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 3-й курс денної форми навчання напряму підготовки «6.030401 Правознавство» за кошти фізичних та юридичних осіб. Академічна різниця: 9 заліків, 5 іспитів.
2.20.СЛУХАЛИ: декана юридичного факультету Гриценка І.С. про переведення студента 2-го курсу денної форми навчання Київського національного університету імені Тараса Шевченка Ахмедова Емана Ельхан огли на 2-й курс заочної форми навчання напряму підготовки «6.030401 Правознавство» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
УХВАЛИЛИ:    допустити Ахмедова Емана Ельхан огли до складання академічної різниці. Перевести Ахмедова Емана Ельхан огли за умови успішного складання академічної різниці до юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2-й курс заочної форми навчання напряму підготовки «6.030401 Правознавство» за кошти фізичних та юридичних осіб. Академічна різниця: 1 залік.
2.21.СЛУХАЛИ: декана юридичного факультету Гриценка І.С. про переведення студентки 2-го року навчання ОС «Магістр» денної форми навчання спеціалізації «Кримінальне судочинство» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Монастирської Віолети Юріївни на 2-й рік навчання ОС «Магістр» заочної форми навчання за спеціальністю «081-Право» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
УХВАЛИЛИ:    допустити Монастирську Віолету Юріївну до складання академічної різниці. Перевести Монастирську Віолету Юріївну за умови успішного складання академічної різниці до юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2-й рік навчання ОС «Магістр» заочної форми навчання спеціальності «081-Право» за кошти фізичних або юридичних осіб. Академічна різниця: 1 іспит.
2.22.СЛУХАЛИ: декана юридичного факультету Гриценка І.С. про переведення студентки 2-го курсу денної форми навчання спеціальності «081 Право» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Петросян Софії Сергіївни на 2-й курс заочної форми навчання спеціальності «081 Право» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
УХВАЛИЛИ:    допустити Петросян Софію Сергіївну до складання академічної різниці. Перевести Петросян Софію Сергіївну за умови успішного складання академічної до юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2-й курс заочної форми навчання спеціальності «081 Право» за кошти фізичних та юридичних осіб. Академічна різниця: 2 заліки.
2.23.СЛУХАЛИ: декана юридичного факультету Гриценка І.С. про поновлення Ксенофонтова Івана Олександровича до юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка студентом 4 курсу заочної форми навчання, ОС бакалавр, напряму підготовки «6.030401 Правознавство» на контрактній основі. Був відрахований за власним бажанням з 4 курсу заочної форми навчання юридичного факультету Приватного вищого навчального закладу «Європейський університет» наказом №353-с  від 30.08.2017 р.
УХВАЛИЛИ:    допустити Ксенофонтова Івана Олександровича до складання академічної різниці. Поновити Ксенофонтова Івана Олександровича до юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка студентом 4 курсу заочної форми навчання, ОР бакалавр, напряму підготовки «081-Право» (навчання на контрактній основі) за умови успішного складання академічної різниці. Академічна різниця: 12 заліків, 12 іспитів.
2.24.СЛУХАЛИ: декана юридичного факультету Гриценка І.С. про переведення студентки 2-го року навчання ОС «Магістр» денної форми навчання судово-адміністративного факультету Національного університету «Одеська юридична академія» Бичковської Марії Євгенівни    на 2-й рік навчання ОС «Магістр» денної форми навчання за спеціальністю «081-Право» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
УХВАЛИЛИ:    допустити Бичковську Марію Євгенівну  до складання академічної різниці. Перевести Бичковську Марію Євгенівну   за умови успішного складання академічної різниці до юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2-й рік навчання ОС «Магістр» денної форми спеціальності «081-Право» за кошти фізичних або юридичних осіб. Академічна різниця: 6 заліків, 9 іспитів.
2.25.СЛУХАЛИ: декана юридичного факультету Гриценка І.С. про переведення студента 3-го курсу денної форми навчання юридичного факультету Національного університету біоресурсів  і природокористування  Артеменка Богдана Юрійовича на 3-й курс денної форми навчання напряму підготовки «6.030401 Правознавство» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
УХВАЛИЛИ:    відмовити Артеменку Богдану Юрійовичу в переведенні на 3 курс денної форми навчання юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка у зв’язку з великою академічною різницею. Академічна різниця: 17 заліків, 9 іспитів.
2.26.СЛУХАЛИ: директора Інституту журналістики Різуна В.В. про заяву Перехрест Анни Михайлівни щодо поновлення до Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2 курс 2 семестр денної форми навчання, ОС бакалавр, спеціальності «061 Журналістика», освітньої програми «Журналістика та соціальна комунікація», контрактна основа. Була відрахована за академічну заборгованість з 2 курсу Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, денної форми навчання, ОС бакалавр, спеціальності «061 Журналістика», освітньої програми «Журналістика та соціальна комунікація» згідно з наказом № 1925-33 від 03.08.2017 р. 
УХВАЛИЛИ:     поновити Перехрест Анну Михайлівну на 2 курс 2 семестр Інституту журналістики спеціальності «061 Журналістика», освітньої програми «Журналістика та соціальна комунікація» денної форми навчання контрактної основи (академічна різниця відсутня). Місце ліцензованого обсягу є.
2.27.СЛУХАЛИ: заяву Савенка Артема Олександровича про поновлення до Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 3 курс заочної форми навчання, ОС бакалавр, напрям підготовки 6.030301 «Журналістика», контрактна основа. Був відрахований з 3 курсу Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, напряму підготовки «Міжнародне право».
УХВАЛИЛИ:     дозволити поновлення Савенку Артему Олександровичу за умови успішного складання академічної різниці та подальшого зарахування до Інституту журналістики на 3 курс заочної форми навчання, ОС бакалавр, напрям підготовки 6.030301 «Журналістика», контрактна основа (академічна різниця становить 16 предметів, а саме 6 іспитів, 6 заліків та 4 предмети проміжного контролю). Місце ліцензованого обсягу є.
2.28.СЛУХАЛИ: декана факультету інформаційних технологій Теслю Ю.М. про звернення Пашиної Тетяни Олегівни, яка є студенткою 1 курсу, денної форми навчання, освітнього рівня магістр, спеціальності 122 «Комп’ютерні науки», освітньої програми «Управління проектами» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, щодо переведення на заочну форму навчання, освітнього рівня магістр, спеціальності 122 «Комп’ютерні науки», освітньої програми «Управління проектами» на 1 курс за рахунок коштів фізичних осіб. Академічна різниця відсутня.
УХВАЛИЛИ:     перевести Пашину Тетяну Олегівну, студентку 1 курсу, денної форми навчання, освітнього рівня магістр, спеціальності 122 «Комп’ютерні науки», освітньої програми «Управління проектами» на 1 курс заочної форми навчання, освітнього рівня магістр, спеціальності 122 «Комп’ютерні науки», освітньої програми «Управління проектами» Київського національного університету імені Тараса Шевченка відповідно до «Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.07.1996 р. № 245, за рахунок коштів фізичних осіб.
2.29.СЛУХАЛИ: заяву Стецун Вікторії Олександрівни про поновлення на механіко-математичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 5-й курс заочної форми навчання спеціальності «6.040201 – математика» (навчання за кошти державного бюджету). Закінчила в 2014 році три курси Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського, спеціальність «6.040201 – математика», і не була переведена на 4-й курс Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського після поновлення його діяльності в м. Києві у зв’язку з відсутністю відповідного факультету та напряму підготовки у відновленому на території України Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського. Бюджетне місце є. Академічна різниця складає відсутня, оскільки пройдена процедура визнання результатів та періодів навчання. 
УХВАЛИЛИ:     дозволити поновлення Стецун Вікторії Олександрівни на механіко-математичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 5-й курс заочної форми навчання спеціальності «6.040201 – математика» (навчання за кошти державного бюджету).
3. Різне
3.1.СЛУХАЛИ:     декана механіко-математичного факультету Городнього М.Ф. про переведення з 01 вересня 2017 року на три вакантні місця державного замовлення спеціальності «111 математика» освітньої програми «математика» ОС «Магістр» денної форми навчання відповідно до рішення конкурсної комісії МОН України від 22 серпня 2017 року осіб, які зараховані на 1 курс денної форми навчання за кошти фізичних, юридичних осіб за спеціальністю «111 математика» освітня програма «математика» ОС «Магістр» денна форма навчання.
УХВАЛИЛИ:     перевести з 01 вересня 2017 року на три вакантні місця державного замовлення спеціальності «111 математика» освітньої програми «математика» ОС «Магістр» денної форми навчання: Дорду Світлану В’ячеславівну, Кузнєцова Олександра Сергійовича, Лазуренко Дар’ю Володимирівну, у зв’язку з тим, що на три вакантні місця державного замовлення спеціальності «111 математика» освітньої програми «математика» ОС «Магістр» денної форми, які надані відповідно до рішення конкурсної комісії МОН України від 22 серпня 2017 року, претендують 7 осіб, які зараховані на 1 курс денної форми навчання за кошти фізичних, юридичних осіб за спеціальністю «111 математика» освітня програма «математика» ОС «Магістр» денна форма навчання:
серед яких одна особа – Дорда Світлана В’ячеславівна, відноситься до категорії осіб – дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, інших осіб з категорії соціально захищених серед вказаних 7 осіб немає, в рейтинговому порядку найвищі конкурсні оцінки за результатами вступної кампанії мають Кузнєцов Олександр Сергійович (128 балів) та Лазуренко Дар`я Володимирівна (128 балів), причому інших осіб з балом 128 немає.
3.2.СЛУХАЛИ:     декана факультету психології Данилюка І.В. про переведення на навчання за державним замовленням: 1 року навчання ОС магістр, спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки, освітня програма «Педагогіка вищої школи» Адаменко Олександру Юріївну, Білошицьку Анастасію Володимирівну, Зайцеву Вікторію Вікторівну,  Паламарчук Юлію Володимирівну,  Рябчун Ірину Вікторівну.
2. Пісчанського Миколу Миколайовича, спеціальність 073 «Менеджмент», освітня програма «Управління навчальним закладом», денна форма навчання.
3. Глущенка Дмитра Євгенійовича, ОС Бакалавр, спеціальність 053 Психологія, заочна форма навчання.
УХВАЛИЛИ:     1. рекомендувати до переведення на навчання за державним замовленням: 1 року навчання ОС магістр спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки, освітня програм «Педагогіка вищої школи» Адаменко Олександру Юріївну, Білошицьку Анастасію Володимирівну, Зайцеву Вікторію Вікторівну,  Паламарчук Юлію Володимирівну,  Рябчун Ірину Вікторівну відповідно до рішення конкурсної комісії МОН про збільшення місць державного замовлення від 22.08.2017 року. 
2. Пісчанського Миколу Миколайовича, спеціальність 073 «Менеджмент», освітня програма «Управління навчальним закладом», денна форма навчання з 01.09.2017 року відповідно до рішення конкурсної комісії МОН про збільшення місць державного замовлення від 22.08.2017 року.
3. Глущенка Дмитра Євгенійовича, ОС Бакалавр, спеціальність 053 Психологія, заочна форма навчання відповідно до рішення конкурсної комісії МОН від 22.08.2017 року.
3.3.СЛУХАЛИ:     декана фізичного факультету Макарця М.В. про переведення на вакантні місця державного замовлення студентів  2-го  курсу: Ісокова Тимура Джамшедовича, Тибулевича Вадима Валентиновича, Чернокура Сергія Андрійовича, ОС бакалавр, денна форма навчання, фізичного факультету, спеціальність «6.051004-Оптотехніка» Київського національного університету імені Тараса Шевченка та студента першого року навчання Бубала Миколу Олександровича, ОС магістр, денна форма навчання, фізичного факультету, спеціальність «104 Фізика та астрономія», спеціалізація «фізика функціональних матеріалів» Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
УХВАЛИЛИ:    перевести студентів 2-го курсу: Ісокова Тимура Джамшедовича, Тибулевича Вадима Валентиновича, Чернокура Сергія Андрійовича, ОС бакалавр, денна форма навчання, фізичного факультету, спеціальність «6.051004-Оптотехніка» Київського національного університету імені Тараса Шевченка та студента першого року навчання Бубала Миколу Олександровича, ОС магістр, денна форма навчання, фізичного факультету, спеціальність «104 Фізика та астрономія», спеціалізація «фізика функціональних матеріалів» Київського національного університету імені Тараса Шевченка на навчання за державним замовленням.