Засідання № 16 від 2017-09-04


Порядок денний:

1.    Про зарахування вступників за державним замовленням на навчання за ОС «Магістр» спеціальності 081 Право.
Доповідає декан юридичного факультету І.С.Гриценко.

2.    Затвердження списків осіб допущених до складання вступних випробувань для вступу на навчання до аспірантури/ад’юнктури.
Доповідають директори інститутів, декани факультетів.

3. Різне
 

Рішення:

1. СЛУХАЛИ:     декана юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Гриценка І.С. про зарахування вступників за державним замовленням на навчання за ОС Магістр спеціальності 081 Право.
УХВАЛИЛИ:     зарахувати вступників, які виконали умови для зарахування за державним замовленням на навчання за ОС Магістр спеціальності 081 Право.
2.СЛУХАЛИ:     директорів інститутів, деканів факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка про затвердження списків осіб, допущених до складання вступних випробувань для вступу на навчання до аспірантури/ ад’юнктури .
УХВАЛИЛИ:    затвердити списки осіб, допущених до складання вступних випробувань для вступу на навчання до аспірантури/ ад’юнктури.
3.Різне
3.1.СЛУХАЛИ:    відповідального секретаря Приймальної комісії Креневича А.П. про заяву Ревнюк Марії Олександрівни студентки 1 курсу ОС Магістр Інституту високих технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка щодо перенесення бюджетного місця зі спеціальності 102 Хімія Інституту високих технологій на спеціальність 102 Хімія хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
УХВАЛИЛИ:    відмовити Ревнюк Марії Олександрівні у перенесенні бюджетного місця зі спеціальності 102 Хімія Інституту високих технологій на спеціальність 102 Хімія хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка на підставі рішення засідання Приймальної комісії (протокол № 6 від 24.07.2017 року) щодо розподілу обсягу державного замовлення за освітніми програмами на підготовку здобувачів вищої освіти у 2017 році за ОС Магістр на основі ступеня бакалавра у відповідності до Наказу Міністерства освіти і науки України від 21.07.2017 року № 1076.