Засідання № 18 від 2017-09-22


Порядок денний:

1. Про зарахування вступників за державним замовленням, за кошти фізичних та юридичних осіб, за рахунок цільових державних кредитів на навчання в аспірантурі/ад’юнктурі
Доповідають директори інститутів, декани факультетів.
2. Різне

Рішення:

1.СЛУХАЛИ:    проректора з наукової роботи Мартинюка В.С. про особливості вступу на навчання до аспірантури/ад’юнктури у 2017 році. 
УХВАЛИЛИ:    взяти інформацію до відома.
2.СЛУХАЛИ:     директорів інститутів, деканів факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка про зарахування вступників, які виконали  умови для зарахування на навчання за державним замовленням, за кошти фізичних та юридичних осіб, за рахунок цільових державних кредитів на навчання в аспірантурі/ад’юнктурі.
УХВАЛИЛИ:     зарахувати вступників, які виконали  умови для зарахування на навчання за державним замовленням, за кошти фізичних та юридичних осіб, за рахунок цільових державних кредитів на навчання в аспірантурі/ад’юнктурі.
3.СЛУХАЛИ:    завідувача Підготовчого відділення Усатенко Г.О. про зарахування на навчання іноземних громадян в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
УХВАЛИЛИ:    зарахувати на навчання іноземних громадян в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка згідно з результатами конкурсного відбору.
4.СЛУХАЛИ:    декана юридичного факультету Гриценка І.С. про звернення Карагезова Давіда Тиграновича, Ходорєвої Валерії Олексіївни, Заступ Владислава Валерійовича щодо зарахування на навчання на 1 курс за ОС магістр заочної форми навчання за спеціальністю 081 «Право».
УХВАЛИЛИ:    відмовити в зарахуванні на навчання на 1 курс за ОС магістр заочної форми навчання за спеціальністю 081 «Право» Карагезову Давіду Тиграновичу, Ходорєвій Валерії Олексіївні, Заступ Владиславу Валерійовичу на підставі Правил прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2017 році.