Засідання № 19 від 2017-10-02


Порядок денний:

.

Рішення:

1. СЛУХАЛИ:    проректора з наукової роботи Мартинюка В.С. про рішення Конкурсної комісії Міністерства освіти і науки України від 28 вересня 2017 року з відбору виконавців державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів щодо виділення 8 додаткових місць  до плану державного замовлення в аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка
УХВАЛИЛИ:    1. зарахувати до аспірантури Київського національного університету імені Тараса Шевченка на денну форму навчання за державним замовленням з 1 жовтня 2017 року 
Факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем
Спеціальність 105 « Прикладна фізика та наноматеріали»
o    Даника Антона Юрійовича
o    Грушку Романа Сергійовича     
Спеціальність 172 «Телекомунікації та радіотехніка»
o    Танасійчука Ярослава Володимировича     
Інститут міжнародних відносин
Спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини»
o    Ухову Анну Валеріївну    
Філософський факультет
Спеціальність 052 «Політологія»
o    Медведську Вікторію Юріївну    
2.    перевести на навчання до аспірантури Інституту міжнародних відносин на денну форму за державним замовленням з контрактної форми навчання з 1 жовтня 2017 року наступних аспірантів:
Спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини»
o    Плющ Діану Станіславівну
Спеціальність 293 «Міжнародне право»
o    Задорожнього Олександра Олександровича
o    Чубінідзе Олександру Олександрівну
o    Заблоцького Костянтина Володимировича
2. СЛУХАЛИ:     директора Інституту післядипломної освіти Рожка О.Д. щодо виділення місць ліцензійного обсягу для Інституту післядипломної освіти на 2017 рік у зв’язку з проведенням ІІ етапу Вступної кампанії.
УХВАЛИЛИ: виділити місця ліцензійного обсягу для Інституту післядипломної освіти на 2017 рік, відповідно до таблиці:

Спеціальність

Освітня програма

Нормативний термін навчання

Форма навчання

Ліцензійний обсяг ІПО

І етап фактично зараховано

ІІ етап залишок

 

053 Психологія

 

Практична психологія

 

1 рік 9 місяців

 

заочна

140

50*

115

25 (ІПО)/ 75 (залишок за рахунок факультету)

  50*

 

081 Право

Право (ОС магістр)

1 рік 9 місяців

заочна

100

 30*

41

4

59

  26*

Право (ОС бакалавр)

1 рік 9 місяців

заочна

50

25

25

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Управління фінансами

 

1 рік 9 місяців

 

заочна

70

 30*

42

1

28

  29*

073 Менеджмент

Бізнес-школа

МВА

1 рік 9 місяців

денна

50

3

47

242 Туризм

Туристичний бізнес

1 рік 9 місяців

заочна

30

 20*

-

30

 20*

293 Міжнародне право

Міжнародне право

Міжнародне приватне право

 

2 роки 6 місяців

 

заочна

55

 

40

25

 

14

30

 

26

292 Міжнародні економічні відносини

Міжнародні економічні відносини

Міжнародний бізнес

 

2 роки 6 місяців

 

заочна

50

 

 

40

10

 

 

6

40

 

 

34

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Міжнародні комунікації (міжнародна журналістика)

 

2 роки 6 місяців

 

заочна

30

6

24

                                                                                                       Примітка: *російськомовна програма

3. СЛУХАЛИ:     завідувача Підготовчого відділення Усатенко Г.О. про зарахування на навчання іноземних громадян до Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
УХВАЛИЛИ:    зарахувати на навчання іноземних громадян до Київського національного університету імені Тараса Шевченка згідно з результатами конкурсного відбору.
4.СЛУХАЛИ:     завідувача підготовчого відділення Усатенко Г.О. про поновлення для продовження навчання з 01.09.2017р. громадянина Азербайджанської Республіки Багірова Емгіна Відаді огли у складі студентів 2 курсу економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, денна форма, освітній рівень бакалавр, спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітня програма «Фінанси і кредит» (мова навчання російська) на контрактній основі.  Був відрахований за власним бажанням з 2 курсу ПВНЗ «Європейський університет», напрям підготовки «6.030504 - економіка підприємства», денна форма навчання, навчався на умовах контракту.
УХВАЛИЛИ:    поновити з 01.09.2017 р. громадянина Азербайджанської Республіки Багірова Емгіна Відаді огли у складі студентів 2 курсу економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, денної форми, освітнього рівня бакалавр, спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітня програма «Фінанси і кредит» (мова навчання російська) на контрактній основі.