Засідання № 3 від 2018-07-13


Порядок денний:

 

 

1.       Вступне слово ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Губерського Л.В.

2.       Про хід Вступної кампанії 2018 року.

Доповідає відповідальний секретар Приймальної комісії А.П.Креневич

3.       Поновлення та переведення на навчання в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

Доповідають директори інститутів, декани факультетів (після погодження з проректором з науково-педагогічної роботи В.А.Бугровим)

4.       Різне

Рішення:

1.СЛУХАЛИ:     вступне слово ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Губерського Л.В.
УХВАЛИЛИ:     взяти інформацію до відома.
2.СЛУХАЛИ:     інформацію відповідального секретаря Приймальної комісії Креневича  А.П. про хід та особливості Вступної кампанії 2018 року. 
УХВАЛИЛИ:     взяти інформацію до відома.
3.СЛУХАЛИ:    директорів інститутів, деканів факультетів про поновлення та переведення на навчання у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка:
3.1.СЛУХАЛИ:     заступника Голови відбіркової комісії Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка полковника Прохорова О.А. про заяву Байдукова Кирила Ігоровича щодо переведення курсанта 2 курсу спеціальності «072 – Фінанси, банківська справа та страхування» Військового факультету фінансів і права на 3 курс спеціальності «291 – Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» Військового гуманітарно-лінгвістичного факультету Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Академічна різниця складає 7 дисциплін. Бюджетне місце наявне.
УХВАЛИЛИ:    допустити Байдукова Кирила Ігоровича до складання академічної різниці. Дозволити переведення Байдукова Кирила Ігоровича за умови успішного складання академічної різниці з 2 курсу спеціальності «072 – Фінанси, банківська справа та страхування» Військового факультету фінансів і права на 3 курс спеціальності «291 – Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» Військового гуманітарно-лінгвістичного факультету Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка за кошти державного бюджету.
3.2.СЛУХАЛИ: заступника Голови відбіркової комісії Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка полковника Прохорова О.А. про заяву Несененка Ігоря Володимировича щодо переведення курсанта 1 курсу спеціальності «053 – Психологія» Військового гуманітарно-лінгвістичного факультету на 2 курс спеціальності «193 – Геодезія та землеустрій» Військового факультету фінансів і права Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Академічна різниця складає 5 дисциплін. Бюджетне місце наявне.
УХВАЛИЛИ:    допустити Несененка Ігоря Володимировича до складання академічної різниці. Дозволити переведення Несененка Ігоря Володимировича за умови успішного складання академічної різниці з 1 курсу спеціальності «053 – Психологія» Військового гуманітарно-лінгвістичного факультету на 2 курс спеціальності «193 – Геодезія та землеустрій» Військового факультету фінансів і права Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка за кошти державного бюджету.
3.3.СЛУХАЛИ:     заступника Голови відбіркової комісії Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка полковника Прохорова О.А. про заяву курсанта 1 курсу Суровнєвої Поліни Василівни щодо переведення зі спеціальності «061 – Журналістика» Військового гуманітарно-лінгвістичного факультету на 2 курс спеціальності «081 – Право» Військового факультету фінансів і права Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Академічна різниця складає 5 дисциплін. Бюджетне місце наявне.
УХВАЛИЛИ:    допустити Суровнєву Поліну Василівну до складання академічної різниці. Дозволити переведення Суровнєвої Поліни Василівни за умови успішного складання академічної різниці з 1 курсу спеціальності «061 – Журналістика» Військового гуманітарно-лінгвістичного факультету на 2 курс спеціальності «081 – Право» Військового факультету фінансів і права Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка за кошти державного бюджету
3.4.СЛУХАЛИ:    директора ННІ «Інститут геології» Михайлова В.А. про заяву Ємця Лева Олександровича про переведення до ННІ «Інститут геології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2 курс денної форми навчання, ОР бакалавр (103 – Науки про Землю) за кошти державного бюджету з 2 курсу ОР бакалавр спеціальності 185 – «Нафтогазова інженерія та технології» Навчально-наукового інституту нафти і газу Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. Академічна різниця складає 3 предмети. Вільні бюджетні місця є.
УХВАЛИЛИ:    допустити Ємця Лева Олександровича до складання академічної різниці. Перевести Ємця Лева Олександровича до ННІ «Інститут геології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2 курс денної форми навчання, ОР бакалавр (103 – Науки про Землю) за державним бюджетом за умови успішного складання академічної різниці.
3.5.СЛУХАЛИ:    декана факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем професора Анісімова І.О. про звернення громадянина України Чекіна Кирила Олександровича, який закінчив 2 курс денної форми навчання освітнього рівня бакалавр за спеціальністю «Радіофізика» на фізичному факультеті Південного Федерального університету, м. Ростов-на-Дону (Російська Федерація) про поновлення на 3 курс денної форми навчання ОС бакалавр факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» (за рахунок коштів держбюджету). Академічна різниця складає 3 дисципліни.
УХВАЛИЛИ:    допустити Чекіна Кирила Олександрович до складання академічної різниці.  Дозволити поновлення Чекіна К.О. на 3 курс денної форми навчання ОС бакалавр за спеціальністю 105 «Прикладна фізика та наноматеріали»за рахунок коштів держбюджету за умови успішного складання академічної різниці.
3.6.СЛУХАЛИ:    декана факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем професора Анісімова І.О. про звернення Круглого Дениса Вадимовича, який закінчив 2 курс денної форми навчання освітнього рівня бакалавр за спеціальністю 172 «Телекомунікації та радіотехніка» на радіотехнічному факультеті Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» імені Ігоря Сікорського про поновлення на 3 курс денної форми навчання ОС бакалавр факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю 172 «Телекомунікації та радіотехніка» (за рахунок коштів держбюджету). Академічна різниця складає 2 дисципліни.
УХВАЛИЛИ:    допустити Круглого Дениса Вадимовича до складання академічної різниці. Дозволити поновлення Круглого Д.В. на 3 курс денної форми навчання ОС бакалавр за спеціальністю 172 «Телекомунікації та радіотехніка» за рахунок коштів держбюджету за умови успішного складання академічної різниці.
4.РІЗНЕ
4.1.СЛУХАЛИ:    відповідального секретаря Приймальної комісії  Креневича А.П. про заяву Гречаного Михайла Сергійовича щодо надання дозволу достроково подати оригінали документів для виконання вимог для зарахування в зв’язку з тим, що абітурієнт проживає на території проведення Операції Об’єднаних сил у м. Донецьк, й у випадку отримання рекомендації у Єдиній базі до зарахування на бюджетне місце, не матиме можливості особисто подати оригінали документів в терміни, визначені § 2 другого розділу Правил прийому.
УХВАЛИЛИ:    відмовити відповідно до чинного законодавства (Розділ Х Умов
прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки  України 13.10.2017  № 1378). 
4.2.СЛУХАЛИ:    відповідального секретаря Приймальної комісії  Київського національного університету імені Тараса Шевченка Креневича А.П.  про встановлення шкали відповідності американської рейтингової оціночної системи (А, В, C, D, F) додатку до свідоцтва про повну загальну середню освіту, отриману у Сполучених Штатах Америки, до 12-бальної шкали оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти України.
УХВАЛИЛИ:     затвердити перерахунок балів згідно з таблицею:

Національна шкала США

Дванадцятибальна шкала

А

12

В

9

C

6

D

4

F

2

4.3.СЛУХАЛИ:    завідувача Підготовчого відділення Усатенко Г.О. про процедуру подачі заяв для участі у конкурсі іноземними громадянами, що мають законні підстави для перебування на території України (у тому числі посвідку на постійне проживання в Україні), отримали повну загальну середню освіту на території України та склали зовнішнє незалежне оцінювання. Усатенко Г.О. повідомила, що згідно з п.8 розділу V Правил прийому такі вступники мають право на вступ відповідно до розділу ІІ Правил прийому, що може трактуватися як те, що вони мають право подавати заяви на вступ в електронному вигляді. Проте відповідно до п. 1 § 3 розділу V Правил прийому документи від вступників-іноземців приймаються в паперовій формі. Також Усатенко Г.О. наголосила, що для таких вступників є обов’язковою процедура перевірки їхніх підстав для перебування на території України міграційною службою, що є неможливим у разі подання заяв в електронному вигляді.
УХВАЛИЛИ:     звернути увагу вступників-іноземців та осіб без громадянства на те, що Правила прийому передбачають подачу документів для участі в конкурсі виключно в паперовій формі.
4.4.СЛУХАЛИ:     завідувача Підготовчого відділення Усатенко Г.О. про зарахування на навчання іноземних громадян до Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
УХВАЛИЛИ:    зарахувати на навчання іноземних громадян до Київського національного університету імені Тараса Шевченка згідно з результатами конкурсного відбору.