щодо Державної підсумкової атестації та вступу до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2020 році
щодо Державної підсумкової атестації та вступу до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2020 році
2020-07-16 12:33:06

Шановні абітурієнти та їх батьки!

Просимо ознайомитися з листом Міністерства освіти і науки України щодо Державної підсумкової атестації та вступу до закладів вищої освіти.

Інформуємо, що наявність/відсутність запису про ДПА в додатку до атестату для вступу до Університету не потрібна.

У порядку подання електронних заяв: "Під час реєстрації (електронної заяви) вступник зазначає наступні дані: ... - середній бал додатка до зазначеного документа (про повну загальну середню освіту), обчислений за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і розрахований як середнє арифметичне усіх зазначених в додатку до документа оцінок (інваріантна частина, варіативна частина, державна підсумкова атестація). Предмети, за якими зроблено запис "звільнений (а)"/"зараховано", а також факультативи у загальну кількість не враховуються"
(абзаци 1 і 7 пункту 3 розділу ІІ Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої (фахової передвищої) освіти України в 2020 році, затверджений наказом МОН від 6 квітня 2020 року № 482). 

Тобто при відсутності оцінок за ДПА середній бал просто розраховується без них.

Лист Міністерства освіти і науки України щодо середнього бала документа про повну загальну середню освіту