АТЕСТАЦІЯ ДЕРЖСЛУЖБОВЦІВ ЩОДО ВІЛЬНОГО ВОЛОДІННЯ ДЕРЖАВНОЮ МОВОЮ
АТЕСТАЦІЯ ДЕРЖСЛУЖБОВЦІВ ЩОДО ВІЛЬНОГО ВОЛОДІННЯ ДЕРЖАВНОЮ МОВОЮ
2019-02-26 16:34:00

З усіх питань, пов'язаних з проходженням атестації щодо вільного володіння державною мовою та отримання посвідчення, звертатися за адресою:

м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 14, к. 76,

тел. (050) 443 82 77

Додаткову інформацію про роботу Атестаційної комісії, а також про поточні зміни у графіку атестаційних сесій можна отримати за посиланням: 

philology.knu.ua

 

Нормативні документи

Закон України "Про державну службу"

Постанова КМУ "Про організацію проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою"

Постанова КМУ "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби"

Роз’яснення стосовно атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою

 

Склад атестаційної комісії

Різник Сергій Михайлович, к. філол. н., доцент– голова комісії; 
Лосєва Лариса Степанівна – секретар комісії; 
Бас-Кононенко Оксана Василівна, к. філол. н., доцент– член комісії; 
Гнатюк Лідія Павлівна, д. філол. н., професор– член комісії; 
Шевченко Лариса Іванівна,, д. філол. н., професор– член комісії.

Порядок атестації

 

Порядок реєстрації

Заповнити реєстраційну форму

Зразок заяви на реєстрацію

 

Оплата послуги з атестації

Платіжні реквізити:
Р/р 31251202114095
в.ДКСУ, 
код банку 820172
Отримувач: КНУ імені Тараса Шевченка
ВДРПОУ 02070944
Призначення платежу: атестація з державної мови, П.І.Б.

Термін виготовлення посвідчення - 10 днів після засідання Атестаційної комісії.

Зразки тестових завдань та перелік тем і сценаріїв

Зразки тестових завдань та перелік тем і сценаріїв

 

Інформація для представників ГО

Витяг з "Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою", затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301: 13. Під час проведення атестації, крім учасників атестації, голови, членів та секретаря атестаційної комісії, за рішенням керівника уповноваженого навчального закладу можуть бути присутні представники громадських об’єднань, що провадять свою діяльність згідно із Законом України “Про громадські об’єднання”.

Для участі у засіданні атестаційної комісії представникам громадських об’єднань необхідно звернутися з письмовою заявою до керівника уповноваженого вищого навчального закладу* не менш як за п’ять календарних днів до початку проведення атестації.

14. Особи, присутні під час проведення атестації, повідомляють керівникові уповноваженого вищого навчального закладу про випадки порушення порядку її проведення.

15. Втручання у роботу атестаційної комісії не допускається.