Графік проведення вступних випробувань


ГРАФІК проведення додаткових фахових вступних випробувань ("перехресний вступ") для вступників на навчання за ОС "Магістр" за спеціальностями галузей знань 03 "Гуманітарні науки" (крім спец. 035 "Філологія"),05 "Соціальні та поведінкові науки", 06 "Журналістика", 24 "Сфера обслуговування", 29 "Міжнародні відносини" (крім спеціальності 293 "Міжнародне право")  на денну та заочну форми навчанняу Київському національному університету імені Тараса Шевченка в 2018 р.

ГРАФІК проведення консультацій з додаткового вступного випробування для вступників на навчання за ОС "Магістр", крім спеціальностей галузей знань 03 "Гуманітарні науки" (за виключенням спеціальності 035 "Філологія"), 05 "Соціальні та поведінкові науки", 06 "Журналістика", 08 "Право", 24 "Сфера обслуговування", 29 "Міжнародні відносини" (крім спеціальності 293 "Міжнародне право") на денну та заочну форми навчання для вступників, які вступають до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2018 р. на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за іншою спеціальністю. 

ГРАФІК проведення додаткового вступного випробування для вступників на навчання за ОС "Магістр", крім спеціальностей галузей знань 03 "Гуманітарні науки" (за виключенням спеціальності 035 "Філологія"), 05 "Соціальні та поведінкові науки", 06 "Журналістика", 08 "Право", 24 "Сфера обслуговування", 29 "Міжнародні відносини" (крім спеціальності 293 "Міжнародне право") на денну та заочну форми навчання для вступників, які вступають до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2018 р. на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за іншою спеціальністю. 

ГРАФІК проведення консультацій з іноземної мови для вступників на навчання за ОС "Магістр", крім спеціальностей галузей знань 03 "Гуманітарні науки" (за виключенням спеціальності 035 "Філологія"), 05 "Соціальні та поведінкові науки", 06 "Журналістика", 08 "Право", 24 "Сфера обслуговування", 29 "Міжнародні відносини" (крім спеціальності 293 "Міжнародне право") на денну та заочну форми навчання у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка в 2018 р.   

ГРАФІК проведення вступних випробувань з іноземної мови для вступників на навчання за ОС "Магістр", крім спеціальностей галузей знань 03 "Гуманітарні науки"   (за виключенням спеціальності 035 "Філологія"), 05 "Соціальні та поведінкові науки", 06 "Журналістика", 08 "Право", 24 "Сфера обслуговування",  29 "Міжнародні відносини" (крім спеціальності 293 "Міжнародне право") на денну та заочну форми навчання у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка в 2018 р.  

ГРАФІК проведення консультацій зі вступних випробувань з фаху для вступників на навчання за ОС "Магістр" за спеціальностями галузей знань 03 "Гуманітарні науки" (крім спеціальності 035 "Філологія"), 05 "Соціальні та поведінкові науки", 06 "Журналістика", 24 "Сфера обслуговування", 29 "Міжнародні відносини" (крім спеціальності 293 "Міжнародне право") за всіма формами навчання  у Київському національному університету імені Тараса Шевченка в 2018 р.

ГРАФІК проведення вступних випробування з фаху для вступників на навчання за ОС "Магістр"  за спеціальностями галузей знань 03 "Гуманітарні науки" (крім спец. 035 "Філологія"), 05 "Соціальні та поведінкові науки", 06 "Журналістика", 24 "Сфера обслуговування", 29 "Міжнародні відносини" (крім спеціальності 293 "Міжнародне право")  на денну та заочну форми навчанняу Київському національному університету імені Тараса Шевченка в 2018 р.

ГРАФІК проведення консультацій вступних випробувань з фаху для вступників на навчання за ОС "Магістр", крім спеціальностей галузей знань 03 "Гуманітарні науки", 05 "Соціальні та поведінкові науки",  06 "Журналістика", 08 "Право", 24 "Сфера обслуговування",29 "Міжнародні відносини" на денну та заочну форми навчання у Київському національному  університеті імені Тараса Шевченка в 2018 р.   

ГРАФІК проведення вступних випробування з фаху для вступників на навчання за ОС "Магістр", крім спеціальностей галузей знань 03 "Гуманітарні науки", 05 "Соціальні та поведінкові науки", 06 "Журналістика", 08 "Право", 24 "Сфера обслуговування",29 "Міжнародні відносини" на денну та заочну форми навчання у Київському національному  університеті імені Тараса Шевченка в 2018р.  

ГРАФІК проведення випробувань з іноземної (другої) мови та консультацій для вступників на ОС «Магістр» до Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2018 р.

ГРАФІК проведення випробувань з фаху та консультацій для вступників на ОС «Магістр» до Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2018р.

ГРАФІК проведення консультацій та вступних випробувань  для вступників на навчання за ОС "Магістр" на спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування» за освітніми програмами «Публічне управління та адміністрування» та «Державна служба»на денну та заочну форми навчанняу Київському національному університету імені Тараса Шевченка в 2018 р.