Графік проведення вступних випробувань


 

ГРАФІК проведення додаткових фахових вступних  випробувань для вступників на навчання до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2019 році за ОС Магістр за  спеціальністю 027 «Музеєзнавство, пам’яткознавство», спеціальностями галузей знань 03 «Гуманітарні науки» (крім спеціальності 035 «Філологія»), 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право»,  12 «Інформаційні технології», 24 «Сфера обслуговування», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини», які вступають на основі ступеня бакалавра, магістра чи освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю:

ГРАФІК проведення консультацій до додаткових фахових вступних  випробувань для вступників на навчання до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2019 році за ОС Магістр за  спеціальністю 027 «Музеєзнавство, пам’яткознавство», спеціальностями галузей знань 03 «Гуманітарні науки» (крім спеціальності 035 «Філологія»), 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право»,  12 «Інформаційні технології», 24 «Сфера обслуговування», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини», які вступають на основі ступеня бакалавра, магістра чи освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю: