Графік проведення вступних випробувань


ГРАФІК проведення випробувань з іноземної (другої) мови та консультацій для вступників на ОС «Магістр» до Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2019 р.

ГРАФІК проведення випробувань з фаху та консультацій для вступників на ОС «Магістр» до Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2019р.

ГРАФІК проведення консультацій з додаткового фахового вступного випробування для вступників на навчання за ОС "Магістр" за всіма формами здобуття освіти на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за іншою спеціальністю

ГРАФІК проведення додаткових фахових вступних випробувань для вступників на навчання за ОС "Магістр" за всіма формами здобуття освіти на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за іншою спеціальністю

ГРАФІК проведення консультацій зі вступних випробувань з фаху для вступників на навчання за ОС "Магістр" за спеціальностями галузей знань 03 "Гуманітарні науки" (крім спеціальності 035 "Філологія"), 05 "Соціальні та поведінкові науки", 06 "Журналістика", 07 "Управління та адміністрування",12 "Інформаційні технології", 24 "Сфера обслуговування", 28 "Публічне управління та адміністрування", 29 "Міжнародні відносини" (крім спеціальності 293 "Міжнародне право") за всіма формами навчання у Київському національному університету імені Тараса Шевченка в 2019 р.

ГРАФІК проведення вступних випробування з фаху для вступників на навчання за ОС "Магістр" за спеціальностями галузей знань 03 "Гуманітарні науки" (крім спец. 035 "Філологія"), 05 "Соціальні та поведінкові науки", 06 "Журналістика", 07 "Управління та адміністрування", 12 "Інформаційні технології", 24 "Сфера обслуговування", 28 "Публічне управління та адміністрування", 29 "Міжнародні відносини" (крім спеціальності 293 "Міжнародне право") на денну та заочну форми навчання у Київському національному університету імені Тараса Шевченка в 2019 р.

ГРАФІК проведення консультацій вступних випробувань з фаху для вступників на навчання за ОС "Магістр", з іноземної мови для вступників на навчання за ОС "Магістр", за спеціальностями  01 "Освіта/Педагогіка, 09 "Біологія", 10 "Природничі науки", 11 "Математика та статистика", 15 "Автоматизація та приладобудування", 16"Хімічна та біоінженерія", 17 "Електроніка та телекомунікації", 19 "Архітектура та будівництво", 20 "Аграрні науки та продовольство", 23 "Соціальна робота" на денну та заочну форми навчання у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка в 2019 р.

ГРАФІК проведення вступних випробувань з фаху для вступників на навчання за ОС "Магістр", за спеціальностями 01 "Освіта/Педагогіка, 09 "Біологія", 10 "Природничі науки", 11 "Математика та статистика", 15 "Автоматизація та приладобудування", 16"Хімічна та біоінженерія", 17 "Електроніка та телекомунікації", 19 "Архітектура та будівництво", 20 "Аграрні науки та продовольство", 23 "Соціальна робота" на денну та заочну форми навчання у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка в 2019 р.

ГРАФІК проведення консультацій з іноземної мови для вступників на навчання за ОС "Магістр", за спеціальностями 01 "Освіта/Педагогіка, 09 "Біологія", 10 "Природничі науки", 11 "Математика та статистика", 15 "Автоматизація та приладобудування

ГРАФІК проведення вступних випробувань з іноземної мови для вступників на навчання за ОС "Магістр", за спеціальностями 01 "Освіта/Педагогіка, 09 "Біологія", 10 "Природничі науки", 11 "Математика та статистика", 15 "Автоматизація та приладобудування", 16"Хімічна та біоінженерія", 17 "Електроніка та телекомунікації", 19 "Архітектура та будівництво", 20 "Аграрні науки та продовольство",23 "Соціальна робота" на денну та заочну форми навчання у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка в 2019 р.