Творчий конкурс для спеціальності 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» Інституту журналістики


Графік творчого конкурсу для вступу на навчання за освітнім ступенем бакалавр на базі повної загальної середньої освіти за денною формою здобуття освіти (державне замовлення)