Найпоширеніші запитання


https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/vstupna-kampaniya-2019/poshireni-zapitannya-vidpovidi-pro-vstup-2019/bakalavr-magistr-medichnogo-farmacevtichnogo-ta-veterinarnogo-spryamuvan-2019