Розклад екзаменів


ГРАФІК проведення консультацій та вступних випробувань для вступників
на ОКР молодшого спеціаліста з базовою загальною середньою освітою
(денна форма навчання) у 2017 році

ГРАФІК проведення консультацій та вступних випробувань для вступників,
осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника,
для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спорідненою спеціальністю
(денна  форми навчання)