Розклад проведення вступних екзаменів у 2017 році


Розклад проведення додаткового іспиту з фаху

Розклад проведення іспиту з іноземної

Розклад проведення іспиту з фаху

Розклад проведення іспитів та консультацій до Інституту філології

Розклад проведення іспитів та консультацій на спеціальність 081 "Право"