Графік роботи та етапи вступу


1. Порядок роботи Приймальної комісії:

2. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання на перший курс вступників на основі базової загальної середньої освіти проводиться в такі терміни:

Етапи вступної кампанії

Початок прийому заяв і документів від абітурієнтів для участі в конкурсному відборі

02 липня

Закінчення прийому заяв і документів

14 липня о 1800

Терміни проведення Університетом співбесід

15 липня

Терміни проведення Університетом вступних іспитів

15 – 22 липня

Оприлюднення рейтингового списку вступників рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди та вступних іспитів

24 липня до 1200

Закінчення терміну виконання вимог до зарахування за державним замовленням

28 липня о 1200

* Вступники (або їх законні представники), рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди повинні подати письмову заяву про виключення з конкурсу на інші місця державного замовлення. Зараховані особи впродовж 27 серпня виключаються з конкурсу на інші місця державного замовлення.

Зарахування вступників, рекомендованих до зарахування за державним замовленням

30 липня до 1800

Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, за рахунок цільових державних кредитів

02 серпня

Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб

до 07 серпня

Дозарахування (можливе за наявності вакантних місць) на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

до 30 серпня

 

3. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти на денну та заочну (без відриву від виробництва) форми навчання проводиться в такі терміни:

 

Етапи вступної кампанії

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту

02 липня

Закінчення реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту

25 липня о 1800

Початок прийому заяв і документів

12 липня

Закінчення прийому заяв і документів від осіб, які мають право на вступні випробування

01 серпня о 1800

Закінчення прийому заяв і документів від осіб, які вступають на підставі сертифікатів ЗНО

08 серпня о 1800

Терміни проведення Університетом співбесід

02 – 04 серпня

Терміни проведення Університетом вступних іспитів

02– 07 серпня

Оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди за державним замовленням

05 серпня до 1200

Закінчення терміну виконання вимог до зарахування за державним замовленням для вступників, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди *

07 серпня о 1800

* Вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди повинні подати письмову заяву про виключення з конкурсу на інші місця державного замовлення. Зараховані особи впродовж 08 серпня виключаються з конкурсу на інші місця державного замовлення.

Зарахування вступників, рекомендованих до зарахування за державним замовленням за результатами співбесіди

08 серпня до 1200

Оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування за результатами ЗНО або вступних іспитів (у тому числі за квотами-1) за державним замовленням

09 серпня до 1200

Закінчення терміну виконання вимог до зарахування за державним замовленням для вступників, рекомендованих до зарахування за результатами ЗНО або вступних іспитів (у тому числі за квотами-1)

13 серпня о 1200

Зарахування вступників, рекомендованих до зарахування за державним замовленням за результатами ЗНО або вступних іспитів (у тому числі за квотами-1)

14 серпня до 1200

Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, за рахунок цільових державних кредитів

17 серпня до 1200

Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб

до 21 серпня

Дозарахування на заочну форму навчання (можливе за наявності вакантних місць) на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

до 30 вересня

 

4. Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, проводиться у такі терміни:

 

Етапи вступної кампанії

Початок прийому заяв і документів

12 липня

Закінчення прийому заяв і документів

01 серпня о 1800

Терміни проведення Університетом фахових вступних випробувань

02– 07 серпня

Оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування за державним замовленням

09 серпня до 1200

Закінчення терміну виконання вимог до зарахування за державним замовленням

13 серпня о 1200

Зарахування вступників, рекомендованих до зарахування за державним замовленням

14 серпня до 1200

Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, за рахунок цільових державних кредитів

17 серпня

Дозарахування (можливе за наявності вакантних місць)

до 30 вересня