Графік роботи та етапи вступу


1. Порядок роботи Приймальної комісії:

2. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання на перший курс вступників на основі базової загальної середньої освіти проводиться в такі терміни:

Етапи вступної кампанії

Початок прийому заяв і документів від абітурієнтів для участі в конкурсному відборі

01 липня

Закінчення прийому заяв і документів

13 липня о 1800

Терміни проведення Університетом співбесід

16 липня

Терміни проведення Університетом вступних іспитів

14 – 21 липня

Оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди та вступних іспитів з повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за державним замовленням

23 липня до 1200

Закінчення терміну виконання вимог до зарахування за державним замовленням

27 липня о 1200

* Вступники (або їх законні представники), рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди повинні подати письмову заяву про виключення з конкурсу на інші місця державного замовлення. Зараховані особи впродовж 26 липня виключаються з конкурсу на інші місця державного замовлення.

Зарахування вступників, рекомендованих до зарахування за державним замовленням

29 липня до 1800

Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

01 серпня

Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

до 06 серпня

Додаткове зарахування (можливе за наявності вакантних місць) на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

до 30 серпня

 

3. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти на денну форму навчання проводиться в такі терміни:

 

Етапи вступної кампанії

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

01 липня

Початок прийому заяв і документів

10 липня

Закінчення прийому заяв і документів від осіб, які мають право на співбесіду або вступні випробування

22 липня о 1800

Закінчення прийому заяв і документів від осіб, які вступають на підставі сертифікатів ЗНО

29 липня о 1800

Терміни проведення Університетом співбесід

23 – 25 липня

Терміни проведення Університетом вступних іспитів

23– 28 липня

Оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди за державним замовленням

01 серпня до 1200

Закінчення терміну виконання вимог до зарахування за державним замовленням для вступників, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди *

03 серпня о 1800

*Вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди повинні подати письмову заяву про виключення з конкурсу на інші місця державного замовлення. Зараховані особи впродовж 03 серпня виключаються з конкурсу на інші місця державного замовлення.

Зарахування вступників, рекомендованих до зарахування за державним замовленням за результатами співбесіди

04 серпня до 1200

Оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування за результатами ЗНО або вступних іспитів (у тому числі за квотами-1) за державним замовленням з повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за державним замовленням

01 серпня до 1200

Закінчення терміну виконання вимог до зарахування за державним замовленням для вступників, рекомендованих до зарахування за результатами ЗНО або вступних іспитів (у тому числі за квотами-1)

05 серпня о 1200

Зарахування вступників, рекомендованих до зарахування за державним замовленням за результатами ЗНО або вступних іспитів (у тому числі за квотами-1)

06 серпня до 1200

Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, за рахунок цільових державних кредитів

16 серпня до 1200

Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб

до 20 серпня

Додаткове зарахування на заочну форму навчання (можливе за наявності вакантних місць) на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

до 30 вересня

 

4. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти на заочну форму за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб навчання проводиться в такі терміни:

 

Етапи вступної кампанії

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

01 липня

Закінчення реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

30 серпня о 1800

І сесія

 

Початок прийому заяв і документів

10 липня

Закінчення прийому заяв і документів від осіб, які мають право на вступні випробування, а також  які вступають на підставі сертифікатів ЗНО

5 серпня о 1800

Терміни проведення Університетом вступних іспитів

06– 09 серпня

Оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування за результатами ЗНО або вступних іспитів

12 серпня до 1200

Закінчення терміну виконання вимог до зарахування для вступників, рекомендованих до зарахування за результатами ЗНО або вступних іспитів

15 серпня о 1200

Зарахування вступників на навчання

16 серпня до 1200

ІІ сесія

 

Початок прийому заяв і документів

2 вересня –

Закінчення прийому заяв і документів

10 вересня о 1800

Терміни проведення Університетом вступних іспитів

5 вересня – 13 вересня

Оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування за результатами ЗНО або вступних іспитів

14 вересня до 1200

Закінчення терміну виконання вимог до зарахування для вступників, рекомендованих до зарахування за результатами ЗНО або вступних іспитів

15 вересня до 1800

Зарахування вступників на навчання

16 вересня до 1200

 

5. Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, проводиться у такі терміни:

 

Етапи вступної кампанії

Початок прийому заяв і документів

08 липня

Закінчення прийому заяв і документів

31 липня о 1800

Терміни проведення Університетом фахових вступних випробувань

05 – 08 серпня

Оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування

09 серпня до 1200

Закінчення терміну виконання вимог до зарахування

16 серпня о 1800

Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, за рахунок цільових державних кредитів

19 серпня 1200

Додаткове зарахування (можливе за наявності вакантних місць)

до 15 вересня