Графік роботи та етапи вступу


1. Порядок роботи Приймальної комісії:

2. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання на перший курс вступників на основі повної загальної середньої освіти на денну та заочну (без відриву від виробництва) форми навчання проводиться в такі терміни:

 

Етапи вступної кампанії

Початок прийому заяв і документів від абітурієнтів для участі в конкурсному відборі

12 липня

Закінчення прийому заяв і документів від осіб, які мають проходити конкурс творчих здібностей, співбесіду або складати вступні іспити, що проводить Університет

20 липня о 1800

Терміни проведення Університетом співбесід

21 липня – 23 липня

Оприлюднення списку вступників, рекомендованих до зарахування за результатами співбесід

24 липня до 1200

Закінчення терміну виконання вимог до зарахування за державним замовленням для вступників, рекомендованих до зарахування за результатами співбесід

25 липня о 1800

Зарахування вступників, рекомендованими до зарахування за результатами співбесід за державним замовленням

26 липня до 1200

Проведення Університетом конкурсів творчих здібностей та вступних іспитів

21 липня – 26 липня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не проходять конкурс творчих здібностей чи співбесіду і не складають вступних екзаменів

26 липня о 1800

Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на навчання за державним замовленням

01 серпня до 1200

Закінчення для рекомендованих до зарахування вступників терміну виконання вимог для зарахування на навчання за державним замовленням

05 серпня до 1800

Прийом заяв на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб від осіб, що беруть участь у конкурсному відборі та не рекомендовані до зарахування на навчання за державним замовленням

01 серпня – 08 серпня

Зарахування вступників на навчання за державним замовленням

07 серпня до 1200.

Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, за рахунок цільових державних кредитів

10 серпня

Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб

11 серпня

Дозарахування (можливе за наявності вакантних місць) на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

31 серпня

3. Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на вакантні місця на навчання на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеня бакалавра, проводиться у такі терміни:

Етапи вступної кампанії

Початок прийому заяв і документів від абітурієнтів для участі в конкурсному відборі

12 липня

Закінчення прийому заяв і документів

24 липня о 1800

Терміни проведення Університетом фахових вступних випробувань

25 липня – 31 липня

Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця для навчання за державним замовленням

01 серпня.

Закінчення для рекомендованих до зарахування вступників терміну виконання вимог до зарахування

05 серпня до 1800.

Зарахування вступників на навчання за державним замовленням

07 серпня до 1200.

Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, за рахунок цільових державних кредитів

10 серпня

Дозарахування (можливе за наявності вакантних місць) на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

31 серпня