Графік роботи та етапи вступу


1. Порядок роботи Приймальної комісії:

з понеділка до п’ятниці – з 900 до 1700,

01 серпня з 900 до 1400,

16, 22, 31 липня з 900 до 1800.

2. Прийом заяв і документів, вступні іспити, конкурсний відбір та зарахування на навчання на перший курс на основі повної загальної середньої освіти проводиться у такі терміни:

Етапи вступної кампанії

Реєстрація вступників для участі у творчому конкурсі[1]

1 березня – 30 червня

Прийом заяв для участі у вступних іспитах[2]

22 червня – 3 липня

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

01 липня

Проведення Університетом вступних іспитів, творчих конкурсів[3]

01 липня – 12 липня

Прийом заяв від абітурієнтів для участі у конкурсному відборі

13 липня –

22 липня (до 1800)

Закінчення прийому заяв і документів від осіб, які мають складати співбесіду

16 липня о 1800

Проведення Університетом співбесід

16 липня – 18 липня

Оприлюднення списку вступників, рекомендованих до зарахування за результатами співбесід

20 липня до 1200

Закінчення терміну виконання вимог до зарахування за державним замовленням для вступників, рекомендованих до зарахування за результатами співбесід

22 липня до 1000

Зарахування вступників, рекомендованих до зарахування за результатами співбесід, за державним замовленням

22 липня до 1500

Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на навчання за державним замовленням

27 липня до 1200

Закінчення терміну виконання вимог для зарахування на навчання за державним замовленням.

31 липня до 1800

Прийом заяв на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб від вступників, що беруть участь у конкурсному відборі та не рекомендовані до зарахування на навчання за державним замовленням

27 липня – 4 серпня

Зарахування вступників на навчання за державним замовленням

01 серпня до 1200

Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, за рахунок цільових державних кредитів

05 серпня

Переведення на вакантні місця державного замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

до 08 серпня

3. Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на вакантні місця на навчання на перший курс (зі скороченим терміном навчання), на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеня бакалавра, проводиться у такі терміни:

Етапи вступної кампанії

Прийом заяв від абітурієнтів для участі в конкурсному відборі

13 липня –

22 липня (до 1800)

Проведення Університетом вступних випробувань

23 липня – 30 липня

Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця для навчання за державним замовленням

01 серпня

Зарахування вступників на навчання за державним замовленням, за кошти фізичних та юридичних осіб, за рахунок цільових державних кредитів

05 серпня

4. Терміни додаткового набору (на вакантні місця ліцензійного обсягу) на заочну форму здобуття освіти за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб на навчання на перший курс на основі повної загальної середньої освіти для здобуття освітнього ступеня бакалавра:

Етапи вступної кампанії

Прийом заяв і документів від абітурієнтів для участі в конкурсному відборі

01 вересня – 10 вересня

Проведення Університетом вступних випробувань

07 вересня – 15 вересня

Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

18 вересня

 

[1] При вступі на освітні програми спеціальності 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво»

[2] Див. § 4.1.2 Проведення вступних випробувань та конкурсів творчих здібностей

[3] Див. Додаток 2.8. Регламент проведення творчого конкурсу Київським національним університетом імені Тараса Шевченка при вступі на спеціальність 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво»