Графік роботи та етапи вступу


1. Порядок роботи Приймальної комісії:

з понеділка до п’ятниці – з 900 до 1700, у суботу 28 липня, 4, 11 серпня – з 900 до 1400.

20, 24, 25, 26 липня, 06 серпня з 900 до 1800.

2. Прийом заяв і документів, вступні іспити, конкурсний відбір та зарахування на навчання на перший курс на основі повної загальної середньої освіти на денну та заочну (без відриву від виробництва) форми навчання проводиться в такі терміни:

Етапи вступної кампанії

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

02 липня – 25 липня

(до 1800)

Початок прийому заяв і документів від абітурієнтів для участі в конкурсному відборі

12 липня

Закінчення прийому заяв і документів від осіб, які мають проходити творчий конкурс, співбесіду або складати вступні іспити, що проводить Університет

20 липня о 1800

Терміни проведення Університетом співбесід

21 липня – 23 липня

Оприлюднення списку вступників, рекомендованих до зарахування за результатами співбесід

24 липня до 1200

Закінчення терміну виконання вимог до зарахування за державним замовленням для вступників, рекомендованих до зарахування за результатами співбесід

25 липня о 1800

Зарахування вступників, рекомендованими до зарахування за результатами співбесід за державним замовленням

26 липня до 1200

Проведення творчого заліку для участі в конкурсному відборі при вступі на навчання  за спеціальністю 061 «Журналістика»

01 лютого – 20 липня

Проведення Університетом творчих конкурсів  та вступних іспитів

21 липня – 26 липня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають лише на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання

26 липня о 1800

Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на навчання за державним замовленням

01 серпня

Закінчення для рекомендованих до зарахування вступників терміну виконання вимог для зарахування на навчання за державним замовленням

06 серпня до 1800

Прийом заяв на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб від вступників, що беруть участь у конкурсному відборі та не рекомендовані до зарахування на навчання за державним замовленням

01 серпня – 08 серпня

Зарахування вступників на навчання за державним замовленням

07 серпня до 1200

Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, за рахунок цільових державних кредитів

09 серпня

Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

11 серпня

Дозарахування (можливе за наявності вакантних місць) на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

31 серпня

3. Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на вакантні місця на навчання на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеня бакалавра, проводиться у такі терміни:

Етапи вступної кампанії

Початок прийому заяв і документів від абітурієнтів для участі в конкурсному відборі

12 липня

Закінчення прийому заяв і документів

24 липня о 1800

Терміни проведення Університетом фахових вступних випробувань

25 липня – 31 липня

Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця для навчання за державним замовленням

01 серпня

Закінчення для рекомендованих до зарахування вступників терміну виконання вимог до зарахування

06 серпня до 1800

Зарахування вступників на навчання за державним замовленням

07 серпня до 1200

Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, за рахунок цільових державних кредитів

31 серпня