Графік роботи та етапи вступу


1. Порядок роботи Приймальної комісії:

з понеділка до п’ятниці – з 900 до 1700,

20 липня з 900 до 1400,

27 липня з 900 до 1700,

16, 22, 31 липня з 900 до 1800.

2. Прийом заяв і документів, вступні іспити, конкурсний відбір та зарахування на навчання на перший курс на основі повної загальної середньої освіти проводиться у такі терміни:

Етапи вступної кампанії

Реєстрація для проходження творчого конкурсу при вступі на освітні програми спеціальності 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво»

01 березня – 01 липня

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

01 липня

Проведення Університетом творчих конкурсів

01 липня – 10 липня

Початок прийому заяв і документів від абітурієнтів для участі в конкурсному відборі

10 липня

Закінчення прийому заяв і документів від осіб, які мають проходити творчий конкурс, співбесіду або складати вступні іспити, що проводить Університет

16 липня о 1800

Терміни проведення Університетом співбесід

17 липня – 19 липня

Оприлюднення списку вступників, рекомендованих до зарахування за результатами співбесід

20 липня до 1200

Закінчення терміну виконання вимог до зарахування за державним замовленням для вступників, рекомендованих до зарахування за результатами співбесід

22 липня до 1000

Зарахування вступників, рекомендованих до зарахування за результатами співбесід, за державним замовленням

22 липня до 1500

Проведення Університетом вступних іспитів, додаткової сесії творчих конкурсів

17 липня – 22 липня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки за результатами зовнішнього незалежного оцінювання

22 липня о 1800

Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на навчання за державним замовленням

26 липня

Закінчення для рекомендованих до зарахування вступників терміну виконання вимог для зарахування на навчання за державним замовленням

31 липня до 1800

Прийом заяв на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб від вступників, що беруть участь у конкурсному відборі та не рекомендовані до зарахування на навчання за державним замовленням

26 липня – 4 серпня

Зарахування вступників на навчання за державним замовленням

01 серпня до 1200

Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, за рахунок цільових державних кредитів

05 серпня

Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

до 09 серпня

Дозарахування (можливе за наявності вакантних місць) на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

30 серпня

3. Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на вакантні місця на навчання на перший курс (зі скороченим терміном навчання), на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеня бакалавра, проводиться у такі терміни:

Етапи вступної кампанії

Початок прийому заяв і документів від абітурієнтів для участі в конкурсному відборі

10 липня

Закінчення прийому заяв і документів

22 липня о 1800

Проведення Університетом вступних випробувань

23 липня – 30 липня

Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця для навчання за державним замовленням

01 серпня

Зарахування вступників на навчання за державним замовленням, за кошти фізичних та юридичних осіб, за рахунок цільових державних кредитів

05 серпня

Дозарахування (можливе за наявності вакантних місць) на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

30 серпня

4. Терміни додаткового набору (на вакантні місця ліцензійного обсягу) на заочну форму здобуття освіти за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб на навчання на перший курс на основі повної загальної середньої освіти для здобуття освітнього ступеня бакалавра:

Етапи вступної кампанії

Прийом заяв і документів від абітурієнтів для участі в конкурсному відборі

02 вересня – 10 вересня

Проведення Університетом вступних випробувань

05 вересня – 13 вересня

Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

16 вересня