Графік роботи та етапи вступу


1. Порядок роботи Приймальної комісії:

з понеділка до п'ятниці – з 900 до 1700, у суботу 28 липня, 4, 11 серпня – з 900 до 1400.

18 серпня –  з 900 до 1800.

2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання на перший курс за освітнім ступенем магістра за всіма формами навчання, крім спеціальностей галузей знань 03 «Гуманітарні науки» (крім спеціальності 035 «Філологія»), 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 08 «Право», 24 «Сфера обслуговування», 29 «Міжнародні відносини», на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на денну та заочну форми навчання проводиться в такі терміни:

Етапи вступної кампанії

Прийом заяв і документів

12 липня – 26 липня

Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю

12 липня – 27 липня

Проведення Університетом вступних випробувань з іноземної мови та фаху

27 липня – 03 серпня

Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця, що фінансуються за державним замовленням

04 серпня

Закінчення терміну виконання вступниками, рекомендованими до зарахування, вимог до зарахування за державним замовленням

06 серпня о 1700

Зарахування вступників за державним замовленням

07 серпня до 1200

Терміни прийому заяв на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб з числа осіб, що склали вступні випробування та не рекомендовані до зарахування за державним замовленням

04 серпня – 10 серпня

Зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб, за рахунок цільових державних кредитів

11 серпня

Дозарахування (можливе за наявності вакантних місць) на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

31 серпня

3. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання на перший курс за освітнім ступенем магістра за спеціальностями галузей знань 03 «Гуманітарні науки» (крім спеціальності 035 «Філологія»), 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 24 «Сфера обслуговування», 29 «Міжнародні відносини» (крім спеціальності 293 «Міжнародне право») за всіма формами навчання проводиться в такі терміни:

Етапи вступної кампанії

Реєстрація  вступників для складання єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови

14 травня – 05 червня

(до 1800)

Реєстрація електронних кабінетів вступників

14 травня – 05 червня

(до 2400)

Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю

14 травня – 31 травня

Прийом заяв і документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів, що проводить Університет

02 липня – 09 липня

Прийом заяв і документів для осіб, які вступають на основі результатів єдиного фахового вступного іспиту та фахового вступного випробування

02 липня – 26 липня

Основна сесія єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови

11 липня

Проведення Університетом фахових вступних випробувань

02 липня – 29 липня

Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням

до 13 серпня

Закінчення для рекомендованих до зарахування вступників терміну виконання вимог для зарахування на навчання за державним замовленням

18 серпня о 1800

Зарахування вступників за державним замовленням

20 серпня до 1200

Зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб, за рахунок цільових державних кредитів.

20 серпня

Дозарахування (можливе за наявності вакантних місць) на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

31 серпня

4. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання на перший курс за освітнім ступенем магістра на денну та заочну форми навчання за спеціальностями 081«Право» та 293 «Міжнародне право»:

Етапи вступної кампанії

Реєстрація вступників для складання єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування

14 травня – 05 червня

(до 1800)

Реєстрація електронних кабінетів вступників

14 травня – 05 червня

(до 2400)

Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю

14 травня – 31 травня

Прийом заяв і документів від осіб, які складають вступні іспити

02 липня – 09 липня

Прийом заяв і документів від осіб, які складають єдине фахове вступне випробування

02 липня – 26 липня

Основна сесія єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови або вступних іспитів в Університеті

11 липня

Проведення єдиного фахового вступного випробування або вступних іспитів в Університеті

13 липня

Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням

до 13 серпня

Закінчення терміну виконання вступниками, рекомендованими до зарахування, вимог до зарахування за державним замовленням

18 серпня до 1800

Зарахування вступників за державним замовленням

20 серпня до 1200

Зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб, за рахунок цільових державних кредитів

20 серпня

Дозарахування (можливе за наявності вакантних місць) на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

31 серпня

5. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання на перший курс за освітнім ступенем магістра на денну та заочну (без відриву від виробництва) форми навчання на спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування» за освітніми програмами «Публічне управління та адміністрування» та «Державна служба» проводиться в такі терміни:

Етапи вступної кампанії

Початок прийому заяв і документів

02 липня

Закінчення прийому заяв і документів

04 серпня

Проведення Університетом вступних іспитів

06 серпня – 10  серпня

Зарахування вступників за державним замовленням, за кошти фізичних та юридичних осіб, за рахунок цільових державних кредитів

11 серпня

Дозарахування (можливе за наявності вакантних місць) на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

31 серпня