Графік роботи та етапи вступу


1. Порядок роботи Приймальної комісії:

2. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання на перший курс за освітнім ступенем магістра на денну та заочну (без відриву від виробництва) форми навчання проводиться в такі терміни:

Етапи вступної кампанії

Початок прийому заяв і документів

17 липня

Закінчення прийому заяв і документів

24 липня

Проведення Університетом вступних іспитів

25 липня – 02 серпня

Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця, що фінансуються за державним замовленням

3 серпня до 1200

Закінчення терміну виконання вступниками, рекомендованими до зарахування, вимог до зарахування за державним замовленням.

5 серпня о 1700

Терміни прийому заяв на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб з числа осіб, що склали вступні випробування та не рекомендовані до зарахування за державним замовленням.

3 серпня – 8 серпня

(до 1700)

Зарахування вступників за державним замовленням.

7 серпня до 1200

Зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб, за рахунок цільових державних кредитів.

10 серпня

Дозарахування (можливе за наявності вакантних місць) на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб.

31 серпня

 

3. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання на перший курс за освітнім ступенем магістра на денну та заочну форми навчання на спеціальність 081«Право»:

Етапи вступної кампанії

Початок прийому заяв і документів.

12 липня

Закінчення прийому заяв і документів від осіб, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки).

17 липня

Проведення Університетом додаткових вступних випробувань.

18-20 липня

Закінчення прийому заяв і документів від осіб, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за спеціальністю 081 «Право».

25 липня

Проведення єдиного фахового вступного випробування або вступних іспитів у вищому навчальному закладі.

3 серпня о 1000

 

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами єдиного фахового вступного випробування, з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання та /або вступних іспитів у вищому навчальному закладі.

29 серпня о 1200

Зарахування вступників за державним замовленням.

не пізніше 5 вересня

Зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб, за рахунок цільових державних кредитів.

не пізніше 9 вересня

 

4. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання на перший курс за освітнім ступенем магістра на денну та заочну (без відриву від виробництва) форми навчання на спеціальність 074 «Публічне управління та адміністрування» за освітніми програмами «Публічне управління та адміністрування» та «Державна служба» проводиться в такі терміни:

Етапи вступної кампанії

Початок прийому заяв і документів.

12 липня

Закінчення прийому заяв і документів.

5 серпня

Проведення Університетом вступних іспитів.

7 серпня – 9  серпня

Зарахування вступників за державним замовленням, за кошти фізичних та юридичних осіб, за рахунок цільових державних кредитів.

10 серпня

Дозарахування (можливе за наявності вакантних місць) на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб.

31 серпня