Графік роботи та етапи вступу


1. Порядок роботи Приймальної комісії:

з понеділка до п'ятниці – з 900 до 1700,

03 червня –  з 900 до 1800,

10 серпня –  з 900 до 1800.

2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання на перший курс для здобуття ступеня  магістра за всіма формами здобуття освіти за спеціальностями галузей знань 01 «Освіта/Педагогіка», 20 «Аграрні науки та продовольство» на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста проводиться в такі терміни:

Етапи вступної кампанії

Прийом заяв і документів

10 липня –  23 липня

Проведення вступних випробувань

20 липня – 04 серпня

Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця, що фінансуються за державним замовленням

до 05 серпня

Закінчення терміну виконання вступниками, рекомендованими до зарахування, вимог до зарахування за державним замовленням

10 серпня о 1800

Зарахування вступників за державним замовленням, за кошти фізичних та/або юридичних осіб, за рахунок цільових державних кредитів

11 серпня

3. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання на перший курс для здобуття освітнього ступеня  магістра за всіма спеціальностями (крім спеціальностей галузей знань 01 «Освіта/Педагогіка», 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальностей 081 «Право» та 293 «Міжнародне право») за всіма формами здобуття освіти проводиться в такі терміни:

Етапи вступної кампанії

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

01 липня

Реєстрація  вступників для складання єдиного  вступного іспиту з іноземної мови

06 травня – 03 червня

(до 1800)

Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю

06 травня – 29 травня

Прийом заяв і документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів, що проводить Університет[1]

17 червня – 25 червня

Прийом заяв і документів для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту з іноземної мови та фахового вступного випробування

05 липня – 22 липня

Основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови або вступного іспиту з іноземної мови в Університеті

01 липня

Проведення Університетом фахових вступних випробувань, а також додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю і вже складали єдиний вступний іспит

20 липня – 25 липня

Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням

до 05 серпня

Виконання вимог Правил прийому для зарахування

10 серпня до 1800

Зарахування вступників за державним замовленням, за кошти фізичних та/або юридичних осіб, за рахунок цільових державних кредитів

11 серпня до 1200

4. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання на перший курс для здобуття освітнього ступеня магістра на денну та заочну форми здобуття освіти за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право»:

Етапи вступної кампанії

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

01 липня

Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування

06 травня – 03 червня

(до 1800)

Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю

06 травня – 29 травня

Прийом заяв і документів від осіб, які вступають на основі вступних іспитів, що проводить Університет[2]

17 червня – 25 червня

Прийом заяв і документів від осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування

05 липня – 22 липня

Основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови або вступного іспиту з іноземної мови в Університеті

01 липня

Основна сесія єдиного фахового вступного випробування або фахового вступного іспиту в Університеті

03 липня

Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю і вже складали єдиний вступний іспит та єдине фахове вступне випробування

20 липня – 25 липня

Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням

до 05 серпня

Виконання вимог Правил прийому для зарахування

10 серпня до 1800

Зарахування вступників за державним замовленням, за кошти фізичних та/або юридичних осіб, за рахунок цільових державних кредитів

11 серпня до 1200

Переведення на вакантні місця державного замовлення  та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

11 серпня

5. Терміни додаткового набору (на вакантні місця ліцензійного обсягу) на заочну форму навчання здобуття освіти за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб на навчання на перший курс за освітнім ступенем магістра (крім спеціальностей галузей знань 01 «Освіта/Педагогіка», 20 «Аграрні науки та продовольство»):

Етапи вступної кампанії

Прийом заяв і документів від абітурієнтів для участі в конкурсному відборі

01 вересня – 10 вересня

Проведення Університетом вступних випробувань

07 вересня – 15 вересня

Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

18 вересня

 

[1] Див. Додаток 3.2. Категорії осіб, щодо яких застосовуються спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти

 

[2] Див. Додаток 3.2. Категорії осіб, щодо яких застосовуються спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти