Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2017 році


Провадження освітньої діяльності у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України серія АЕ № 636455 від 09.06.2015 р.

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Київського національного університету імені Тараса Шевченка відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2017 році (Наказ від 13.10.2016  № 1236), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року №1236 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 4 листопада  23 листопада 2016 р. за № 1515/29645

Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2017 році​

Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем МОЛОДШОГО СПЕІАЛІСТА у 2017 році
 

Додатки:
Положення про приймальну комісію
Інструкція про порядок поновлення та переведення
Положення про Апеляційну комісію