Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2019 році


Провадження освітньої діяльності у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України серія АЕ № 636455 від 09.06.2015 р.

Правила прийому до Київського національного університету  імені Тараса Шевченка у 2019 році  розроблені Приймальною комісією та затверджені Вченою радою Київського національного університету імені Тараса Шевченка відповідно до «Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році», затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2018 року № 1096, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України  21 грудня 2018 року за № 1456/32908.

Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2019 році​

Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА у 2019 році

Правила прийому до аспірантури/ад’юнктури для здобуття ступеня доктора філософії в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка в 2019 році

Додатки:
Положення про Приймальну комісію
Порядок поновлення та переведення
Положення про Апеляційну комісію

Додатково:

ПОЛОЖЕННЯ про Всеукраїнську олімпіаду Київського національного університету імені Тараса Шевченка для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти