Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2018 році


Провадження освітньої діяльності у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України серія АЕ № 636455 від 09.06.2015 р.

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Київського національного університету імені Тараса Шевченка відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2018 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017 року №1378 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14 листопада  2017 р. за № 1397/31265

Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2018 році​

Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА у 2019 році
 

Додатки:
Положення про приймальну комісію
Інструкція про порядок поновлення та переведення
Положення про Апеляційну комісію

Додатково:

ПОЛОЖЕННЯ про Всеукраїнську олімпіаду Київського національного університету імені Тараса Шевченка для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти