Програми вступних випробувань


Зарахування за співбесідою

1. За результатами співбесіди зараховуються до Київського національного університету імені Тараса Шевченка особи, зазначені в пунктах 13 Додатка 2.10 до Правил прийому.

2. Співбесіда складається за програмою ЗНО із загальноосвітнього предмета, до якого застосовується найвищий ваговий коефіцієнт, визначений Додатком 2.3. Правил прийому для відповідної освітньої програми.

Проведення вступних екзаменів та конкурсів творчих здібностей

1. Брати участь у конкурсному відборі тільки за результатами вступних іспитів або тільки зовнішнього незалежного оцінювання 2016 або 2017 року мають право особи зазначені у пунктах 4, 5, 8, 11 Додатку 2.10 до Правил прийому. Особи, зазначені у пункті 11 Додатку 2.10, допускаються до участі в конкурсному відборі на місця державного замовлення в разі вступу за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року.

Особи, зазначені у пункті 6 Додатку 2.10, мають право на участь у конкурсному відборі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2016 або 2017 року, або вступних іспитів з певного(их) навчального(их) предмета(ів), з яких не брали участь в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року.

Особи, зазначені у пункті 7 Додатку 2.10, мають право на участь у конкурсному відборі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2016 року або вступних іспитів.

 

Такі абітурієнти складють вступни випробування за програмою ЗНО.

Українська мова і література  Зразок білету

Історія України Зразок білету

Математика Зразок білету

Біологія Зразок білету

Географія Зразок білету

Хімія Зразок білету

Фізика Зразок білету

Англійська мова

Німецька мова

Французька мова

Іспанська мова

Зразки білетів з іноземної мови

Російська мова Зразок білету

Програми конкурсів творчих здібностей

 

Витяг з Додатку 2.10 до Правил прийому до КНУ у 2017.

1. Особи, визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

2. Особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом без екзаменів до державних вищих навчальних закладів за результатами співбесіди;

3. Особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати навчальний заклад (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення);

4. Особи, визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", у тому числі ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;

5. Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;

6. Особи, які в 2017 році не брали участь в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета(ів) через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (за умови подання до приймальної комісії вищого навчального закладу одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 "Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, або копії такого документа);

7. Особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2017 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії вищого навчального закладу копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о "Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання", затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 "Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти);

8. Особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2016 року;

11. Громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном.