Програми вступних випробувань


Зарахування за співбесідою

1. За результатами співбесіди зараховуються до Київського національного університету імені Тараса Шевченка особи, зазначені в пунктах 1–3 Додатка 2.5 до Правил прийому.

2. Співбесіда складається за програмою ЗНО із загальноосвітнього предмета, до якого застосовується найвищий ваговий коефіцієнт, визначений Додатком 2.4. Правил прийому для відповідної освітньої програми.

 

Проведення вступних екзаменів та конкурсів творчих здібностей

Брати участь у конкурсному відборі тільки за результатами вступних іспитів 2019 року та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2018-2019 року з англійської, французької, німецької, іспанської мов та 2017-2019 років з інших предметів (у будь-яких комбінаціях за їх вибором) мають право особи, зазначені у пунктах 4, 5 Додатка 2.5 Правил прийому.

Особи, зазначені у пункті 6 Додатка 2.5 Правил прийому, мають право на участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів 2019 року та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року з англійської, французької, німецької, іспанської мов та 2017-2018 років з інших предметів (у будь-яких комбінаціях за їх вибором).

Особи, зазначені у пункті 7 Додатка 2.5 Правил прийому, мають право на участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів з певного(их) навчального(их) предмета(ів), з яких не брали участь в основній чи додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року, та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2018-2019 років з англійської, французької, німецької, іспанської мов та 2017-2019 років з інших предметів (у будь-яких комбінаціях за їх вибором).

Якщо особи, зазначені у пунктах 4-7 Додатка 2.5 Правил прийому, допущені до конкурсного відбору на відкриту або фіксовану  (закриту) конкурсну пропозицію, то вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця державного замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: «Претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»), згідно з Умовами прийому на навчання до закладів  вищої освіти України в 2019 році.

Особи, зазначені у пунктах 8, 9 Додатка 2.5 Правил прийому, беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів зараховуються з предметів, з яких вступник не складав зовнішнє незалежне оцінювання). Особи, зазначені в пункті 9 Додатка 2.5 Правил прийому, беруть участь у конкурсному відборі на місця державного замовлення лише в разі вступу тільки за результатами зовнішнього незалежного оцінювання.

 

Такі абітурієнти складають вступні випробування за програмою ЗНО:

 

Українська мова і література  

Історія України 

Математика 

Біологія 

Географія 

Хімія 

Фізика 

Англійська мова

Німецька мова

Французька мова

Іспанська мова

 

Програми конкурсів творчих здібностей

 

Витяг з Додатка 2.5 до Правил прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2019.

 

1. Особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

2. Особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди;

3. Особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення);

4. Особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", у тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;

5. Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;

6. Особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2019 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о "Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання", затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 "Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти);

7. Особи, які в 2019 році не брали участь в основній чи додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета(ів) через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за №1707/29837 (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 "Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, або копії такого документа);

8. Особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) починаючи з 01 грудня 2018 року включно;

9. Громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном.