Програми вступних випробувань


ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ІСПИТІВ З АНГЛІЙСЬКОЇ, НІМЕЦЬКОЇ, ФРАНЦУЗЬКОЇ, ІСПАНСЬКОЇ, ІТАЛІЙСЬКОЇ, ПОЛЬСЬКОЇ МОВ ПРИ ВСТУПІ НА НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНІМ СТУПЕНЕМ МАГІСТРА

(географічний факультет: 01 Освіта/ Педагогіка, 10 Природничі науки, 19 Архітектура та будівництво, економічний факультет: 07 Управління та адміністрування, історичний факультет: 02 Культура і мистецтво, механіко-математичний факультет, факультет інформаційних технологій, факультет комп’ютерних наук та кібернетики, факультет психології: 01 Освіта/ Педагогіка, 23 Соціальна робота, факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем, фізичний факультет, філософський факультет: 28 Публічне управління та адміністрування, хімічний факультет, Інститут високих технологій, ННІ «Інститут геології», ННЦ «Інститут біології та медицини»)