Вартість навчання згідно переліку спеціальностей та освітніх програм, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги на 2017/2018 н.р.


Вартість навчання за освітніми (освітньо-кваліфікаційними) рівнями Молодшого спеціаліста, Бакалавра, Магістра