Державне замовлення


Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста

Уточнюється

Освітній ступінь бакалавра

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО МАКСИМАЛЬНИХ ОБСЯГІВ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ В 2017 РОЦІ 
(освітній  рівень бакалавра  на базі повної загальної середньої освіти)(денна форма  навчання)

 

Освітній ступінь магістра (Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста)

Уточнюється