Державне замовлення


Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста

Уточнюється

Освітній ступінь бакалавра

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО МАКСИМАЛЬНИХ ОБСЯГІВ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ В 2017 РОЦІ 
(освітній  рівень бакалавра  на базі повної загальної середньої освіти)(денна форма  навчання)
 (Оновлено 07.07.2017)

Державне замовлення за закритими конкурсними пропозиціями буде оприлюдено щойно воно буде затверджено МОН і доведене до відома ВНЗ.

Освітній ступінь магістра

Перелік штатних науково-педагогічних та наукових працівників Київського національного університету імені Тараса Шевченка, які працюють за основним місцем роботи не менше шести місяців і мають не менше п'яти наукових публікацій у періодичних виданнях, які на час публікації було включено до наукометричної бази Scopus

Державне замовлення на ступінь магістра уточнюється