Державне замовлення


Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста

Обсяг державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2017 році. Прийом 407 Оптико-механічний коледж Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Обсяг державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2017 році. Прийом 390 Коледж геологорозвідувальних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Освітній ступінь бакалавра

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО МАКСИМАЛЬНИХ ОБСЯГІВ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ В 2017 РОЦІ 
(освітній  рівень бакалавра  на базі повної загальної середньої освіти)(денна форма  навчання)
 (Оновлено 07.07.2017)

Державне замовлення за закритими конкурсними пропозиціями 2017 року

 

Квота прийому іноземних громадян до вищих навчальних закладів системи Міністерства освіти і науки України на 2017 рік

Квота прийому закордонних українців до вищих навчальних закладів системи Міністерства освіти і науки України у 2017 році в межах обсягів державного замовлення

Освітній ступінь магістра

Перелік штатних науково-педагогічних та наукових працівників Київського національного університету імені Тараса Шевченка, які працюють за основним місцем роботи не менше шести місяців і мають не менше п'яти наукових публікацій у періодичних виданнях, які на час публікації було включено до наукометричної бази Scopus

Державне замовлення на освітній ступінь магістра 2017 року

Розподіл обсягу державного замовлення за освітніми програмами на підготовку здобувачів вищої освіти у 2017 році за ОС "Магістр" на основі ступеня бакалавра у відповідності до Наказу МОН України від 21.07.2017 р. №1076

 

Квота прийому іноземних громадян до вищих навчальних закладів системи Міністерства освіти і науки України у 2017 році в межах обсягів державного замовлення