Державне замовлення


Максимальні обсяги та кваліфікаційний мінімум держаного замовлення до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2019 році
(освітній ступінь бакалавр на основі повної загальної середньої освіти, освітній ступінь магістр на основі повної загальної середньої освіти, магістр на основі освітнього ступеня бакалавр)

 

Державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, щодо обсягів прийому за державним замовленням за освітнім ступенем бакалавра для закладів вищої освіти, що знаходяться у сфері управління Міністерства освіти і науки України

 

Державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, щодо обсягів прийому за державним замовленням за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста для закладів вищої освіти, що знаходяться у сфері управління Міністерства освіти і науки України

 

Додаток до протоколу № 3 засідання Конкурсної комісії Міністерства освіти і науки України з відбору виконавців державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науковопедагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, щодо обсягів прийому за державним замовленням за освітнім ступенем магістра для закладів вищої освіти, що знаходяться у сфері управління Міністерства освіти і науки України

Розподіл обсягу державного замовлення за освітніми програмами на підготовку здобувачів вищої освіти у 2018 році за ОС "Магістр" у відповідності до додатку до протоколу № 3 засідання Конкурсної комісії Міністерства освіти і науки України від 20.07.2018 р. зі змінами до додатку до протоколу № 4 засідання Конкурсної комісії Міністерства освіти і науки України від 01.08.2018 р.

Зміни до обсягів державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти у 2018 році за ОС «Магістр» у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Підстава: додаток до протоколу№5 засідання Конкурсної комісії Міністерства освіти і науки України від 10.08.2018 р.