Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2019 році (проект)


Провадження освітньої діяльності у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України серія АЕ № 636455 від 09.06.2015 р.

Правила прийому до Київського національного університету  імені Тараса Шевченка у 2019 році розроблені Приймальною комісією відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2018 року № 1096 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України _____________ 2018 р. за № _______________

Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2019 році​ (Проект)