Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2018 році (проект)


Провадження освітньої діяльності у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України серія АЕ № 636455 від 09.06.2015 р.

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Київського національного університету імені Тараса Шевченка відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2018 році (Наказ від 13.10.2017 №1378), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017 року №1378та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України _____________ 2017 р. за № _______________

Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2018 році​ (Проект)