Інститут післядипломної освіти: графік роботи та етапи вступу


1. Порядок роботи відбіркової комісії:

понеділок, вівторок, середа, четвер та п'ятниця – з 900 до 1700;

субота – з 900 до 1400.

2. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання проводиться в такі терміни:

Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання на перший курс за освітнім ступенем магістра за спеціальностями галузей знань 07 «Управління та адміністрування», 05 «Соціальні та поведінкові науки», 29 «Міжнародні відносини» (крім спеціальності 293 «Міжнародне право») на заочну та денну форми здобуття освіти проводиться в такі терміни:

Етапи вступної кампанії

 

І етап

ІІ етап

Прийом заяв та документів. Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови

13 травня – 03 червня

(до 1800)

Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю

13 травня – 31 травня

Прийом заяв і документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів, що проводить Університет

17 червня – 25 червня

Прийом заяв і документів для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту з іноземної мови та фахового вступного випробування

10 липня –

23 липня

01 жовтня – 19 жовтня

Основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови

02 липня

Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю і вже складали єдиний вступний іспит та єдине фахове вступне випробування

05 липня –

26 липня

21 жовтня – 26 жовтня

Надання рекомендацій для зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб

до 05 серпня

30 жовтня

Зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб

11 серпня

01 листопада

       

Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання на перший курс за освітнім ступенем магістра на заочну форму здобуття освіти за спеціальностями 081«Право» та 293 «Міжнародне право»:

Етапи вступної кампанії

 

І етап

ІІ етап

Прийом заяв та документів. Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування

13 травня – 03 червня

(до 18.00)

Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю

13 травня – 31 травня

Прийом заяв і документів від осіб, які вступають на основі вступних іспитів, що проводить Університет

17 червня – 25 червня

Прийом заяв і документів від осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування

10 липня – 23 липня

01 жовтня – 19 жовтня

Основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови або вступних іспитів в Університеті

02 липня

Проведення єдиного фахового вступного випробування або вступних іспитів в Університеті

04 липня

Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю і вже складали єдиний вступний іспит та єдине фахове вступне випробування

 05 липня -26 липня

21 жовтня – 26 жовтня

Надання рекомендацій для зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб

05 серпня

30 жовтня

Зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб

11 серпня

01 листопада