Інститут післядипломної освіти: графік роботи та етапи вступу


1. Порядок роботи відбіркової комісії:

понеділок, вівторок, середа, четвер та п'ятниця – з 900 до 1700;

субота 28 липня, 4, 11 серпня – з 900 до 1400.

2. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання проводиться в такі терміни:

Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання на перший курс за освітнім ступенем магістра за всіма формами навчання спеціальностей галузі знань 07 «Управління та адміністрування», на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста інших спеціальностей на денну та заочну форми навчання проводиться в такі терміни:

Етапи вступної кампанії

 

І етап

ІІ етап

Прийом заяв і документів

14 травня – 26 липня

01 жовтня –

22 жовтня

Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти бакалавр, здобутого за іншою спеціальністю

12 липня – 27 липня

24 жовтня –

27 жовтня

Проведення вступних випробувань з іноземної мови та фаху

27 липня – 03 серпня

29 жовтня – 3 листопада

Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування

4 серпня

6 листопада

Зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше

11 серпня

не пізніше

8 листопада

Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання на перший курс за освітнім ступенем магістра за спеціальностями галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 24 «Сфера обслуговування», 29 «Міжнародні відносини» (крім спеціальності 293 «Міжнародне право») на заочну форму навчання проводиться в такі терміни:

Етапи вступної кампанії

 

І етап 

ІІ етап

Реєстрація вступників для складання єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови

14 травня – 5 червня

(до 1800)

Реєстрація електронних кабінетів вступників

14 травня – 5 червня

    (до 2400)

Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю

14 травня – 31 травня

Прийом заяв і документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів, що проводить Університет

2 липня – 9 липня

Прийом заяв і документів для осіб, які вступають на основі результатів єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови та фахового вступного випробування

2 липня –

26 липня

01 жовтня – 22 жовтня

Основна сесія єдиного фахового вступного іспиту

11 липня

Проведення Університетом фахових вступних випробувань

2 липня –

29 липня

29 жовтня – 3 листопада

Надання рекомендацій для зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб

до 13 серпня

6 листопада

Зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше 20 серпня

не пізніше

8 листопада

Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання на перший курс за освітнім ступенем магістра на заочну форми навчання за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право»:

Етапи вступної кампанії

 

І етап

ІІ етап

Реєстрація вступників для складання єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування

14 травня – 05 червня

(до 18.00)

Реєстрація електронних кабінетів вступників

14 травня – 05 червня

(до 24.00)

Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю

14 травня – 31 травня

Прийом заяв і документів від осіб, які складають вступні іспити

2 липня –

9 липня

01 жовтня – 22 жовтня

Прийом заяв і документів від осіб, які складають єдине фахове вступне випробування

2 липня – 26 липня

Основна сесія єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови або вступних іспитів в Університеті

11 липня

Проведення єдиного фахового вступного випробування або вступних іспитів в Університеті

13 липня

Надання рекомендацій для зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб

до 13 серпня

6 листопада

Зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше

20 серпня

не пізніше

8 листопада