Державне замовлення

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ БАКАЛАВР

Максимальні обсяги та кваліфікаційний мінімум держаного замовлення до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2020 році (освітній ступінь бакалавр на основі повної загальної середньої освіти, освітній ступінь магістр на основі повної загальної середньої освіти, магістр на основі освітнього ступеня бакалавр)

Розподіл обсягу державного замовлення зо освітніми програмами на підготовку здобувачів вищої освіти у 2019 році за освітнім ступенем бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст у відповідності до засідання Конкурсної комісії Міністерства освіти і науки України від 16.07.2019 р.

Квота прийому іноземних громадян до закладів вищої освіти в межах обсягу державного замовлення у 2019 році

 

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ МАГІСТР

Розподіл обсягу державного замовлення за освітніми програмами на підготовку здобувачів вищої освіти у 2019 році за ОС "Магістр"

Показники державного замовлення 2019 року для окремих закладів вищої освіти

Квота прийому іноземних громадян до закладів вищої освіти в межах обсягу державного замовлення у 2019 році

 

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ

Планові показники державного замовлення МОН у 2019 році на підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста